Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ EΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ EΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ EΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

2 Η διαδικασία κατά την οποία ενεργοποιούνται τα εκρηκτικά για την ανατίναξη του μετώπου, ονομάζεται πυροδότηση. Είναι μια σύντομη αλλά ταυτόχρονα σημαντική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει μια καλή προετοιμασία καθώς επίσης και επαρκή χρόνο ασφαλείας μετά. Έτσι γίνεται ανάμεσα στις αλλαγές βάρδιας ώστε να εκμεταλλεύεται ο νεκρός χρόνος.

3 Διαδικασία της πυροδότησης
Αφού τοποθετηθούν τα εκρηκτικά συνδέονται τα καψύλλια με το κεντρικό καλώδιο το οποίο περνάει από όλα τα καψύλλια και στη συνέχεια συνδέεται στο δίκλωνο καλώδιο το οποίο καταλήγει στη συσκευή πυροδότησης. Αρχικά γίνεται οπισθοχώρηση απενεργοποιώντας σταδιακά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τη μείωση της πιθανότητας εγκλωβισμού. Αφού έχει εξασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν ειδοποιηθεί και απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη, γίνεται η πυροδότηση.

4 Μετά την έκρηξη πρέπει να μεσολαβήσουν από 5 έως 30 λεπτά μέχρι να πλησιάσουν οι εργαζόμενοι στο μέτωπο που ανατινάχθηκε, έτσι ώστε να έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος από τα αέρια που δημιούργησε η έκρηξη. Όπου έχει χρησιμοποιηθεί θρυαλλίδα ασφαλείας πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά από την πυροδότηση για να επιστρέψουν στο μέτωπο. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ χρησιμοποιούσε μέχρι και το 2010 ηλεκτρική πυροδότηση, αλλά από τον Ιούλιο του 2010 άρχισε κάποιες δοκιμές για τη χρήση ενός μη-ηλεκτρικού συστήματος του NONEL LP.

5 Ηλεκτρική πυροδότηση Η συσκευή πυροδότησης κλειδώνει και το κλειδί το έχει μόνο ο υπεύθυνος. Απαιτείται ισχυρή μόνωση των αγωγών πυροδότησης και δεν πρέπει αναρτώνται πάνω σε μεταλλικά δίκτυα και ηλεκτρικά καλώδια καθώς επίσης και να εφάπτονται σε πετρώματα ή μεταλλικά αντικείμενα. Μέχρι την τελική σύνδεση τα καλώδια των ηλεκτρικών καψυλλίων πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένα και μετά το πέρας της γόμωσης γίνεται η σύνδεση των καψυλλίων μεταξύ τους καθώς και με τους αγωγούς πυροδότησης.

6 Πριν από την πυροδότηση ελέγχεται το κύκλωμα των καψυλλίων, συνδέονται οι αγωγοί με τα δύο άκρα και κλείνονται οι ρευματολήπτες-ρευματοδότες μέχρι τη θέση ωμομέτρησης και πυροδότησης. Επίσης, μετράται η αντίσταση των καψυλλίων και του κυκλώματος με Γαλβανόμετρο-Ωμόμετρο. Σε περίπτωση που η αντίσταση που μετρήθηκε είναι μεγαλύτερη από το όριο συσκευής πυροδότησης ή η διακοπή του κυκλώματος είναι μη ορατή ειδοποιείται άμεσα ο επιστάτης.

7 Ο πυροδότης αφού ελεγχθεί το κύκλωμα και βεβαιωθεί ότι κοντά στο μέτωπο δεν υπάρχει κάποιο άτομο εκτελεί την πυροδότηση από θέση που του παρέχει πλήρη ασφάλεια. Κανένας δεν επιστρέφει στo μέτωπο της πυροδότησης πριν περάσουν το λιγότερο 10 λεπτά από το κλείσιμο του κυκλώματος. Η έναυση όταν χρησιμοποιείται θρυαλλίδα γίνεται με ειδική συσκευή πυροδότησης και όχι με αναμμένο χαρτί ή σπίρτα. Δύο άτομα είναι υπεύθυνα να μετρούν τον αριθμό των εκρήξεων έτσι ώστε στο τέλος να είναι βέβαιοι ότι έχουν εκραγεί όλες οι γομώσεις.

8 Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκραγεί όλες οι γομώσεις τότε τα αντίστοιχα εκρηκτικά καταστρέφονται και απομακρύνεται όλο το προσωπικό σαν να επίκειται έκρηξη. Στη συνέχεια αφαιρείται η επιγόμωση και η γόμωση με νερό ή αέρα μέχρι να αδειάσει το διάτρημα. Έπειτα, απομακρύνεται η επιγόμωση και τοποθετείται έναυσμα σε επαφή με τη γόμωση και κατεύθυνση του καψυλλίου προς αυτή. Ακολουθεί νέα επιγόμωση και πυροδότηση.

9 Η ηλεκτρική πυροδότηση εγκυμονεί πολλούς κινδύνους αν δεν τηρηθούν αυστηρά οι κανονισμοί ασφαλείας.
Λόγω της χρήσης ηλεκτρισμού για την πυροδότηση υπάρχει η δυνατότητα πυροδότησης από διάφορα ηλεκτρικά φορτία που μπορούν να δημιουργηθούν από υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή τα καλώδια σύνδεσης. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στη σύνδεση και στο βραχυκύκλωμα των καλωδίων αλλά και στην φθορά τους.

10 Μη-ηλεκτρική πυροδότηση (NONEL LP)
Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί για ανατινάξεις σε στοές και σήραγγες χωρίς τη χρήση ηλεκτρισμού και όπου ο χρόνος καθυστέρησης που απαιτείται είναι περισσότερος, ώστε το πέτρωμα να προλάβει να να εκτιναχθεί από το μέτωπο.

11 Η πυροδότηση γίνεται με πυροδοτήρα δέσμης ή και με ακαριαία θρυαλλίδα
Η πυροδότηση γίνεται με πυροδοτήρα δέσμης ή και με ακαριαία θρυαλλίδα. Ο πυροδοτήρας δέσμης είναι ένας συνδετήρας που χρησιμοποιείται για πυροδότηση ενός αριθμού σωλήνων NONEL, που έχουν συγκεντρωθεί σε μια δέσμη. Ο πυροδοτήρας δέσμης αποτελείται από ένα συνδετήρα με ένα στιγμιαίο πυροκροτητή. Στο συνδετήρα υπάρχει μια θηλιά με ακαριαία θρυαλλίδα που συνδέεται γύρω από τη δέσμη. Ο πυροδοτήρας δέσμης ενεργοποιεί αξιόπιστα μέχρι και 20 σωλήνες NONEL συγκεντρωμένους σε μια δέσμη. Ο αριθμός των σωλήνων μιας δέσμης δεν πρέπει να είναι κάτω από πέντε.

12 Διαδικασία πυροδότησης με πυροδοτήρα δέσμης
Ο πυροδοτήρας δέσμης χρησιμοποιείται μόνο εάν είναι ελεύθερα κρεμασμένος στο μέτωπο της σήραγγας. Το λιγότερο πέντε και το πολύ 20 σωλήνες NONEL συγκεντρώνονται σε μια δέσμη. Η δέσμη δένεται με ταινία περίπου 50cm μακριά από το παραμέντο της σήραγγας. Περνιέται μέσα από τη θηλιά ακαριαίας θρυαλλίδας 5 g/m. Ένας συνδετήρας SNAPLINE 0 μοντάρεται στη θηλιά και τραβιέται προς τη δέσμη. Στη συνέχεια τοποθετείται ο πυροδοτήρας δέσμης 10cm από την ταινία και πιέζεται ο συνδετήρας προς τη δέσμη σωλήνων NONEL. Τέλος ασφαλίζεται ο πυροδοτήρας δέσμης πιέζοντας το κάλυμμα στη θέση ασφάλισης και συνδέονται οι πυροδοτήρες δεσμίδων σε έναν συνδετήρα τραβώντας τους πυροδοτήρες δέσμης έξω από το πλαϊνό τοίχωμα της σήραγγας. Κανένας πυροδοτήρας ή καψύλλιο δεν πρέπει να βρίσκεται πλησιέστερα από 20cm από έναν γειτονικό σωλήνα.

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Τα μη-ηλεκτρικά καψύλλια ΝΟΝΕL αποτελούν μια ασφαλέστερη μέθοδος πυροδότησης διότι ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ανεπιθύμητης πυροδότησης από ηλεκτρικά φορτία. Η μέθοδος αυτή είναι λιγότερο οικονομική από την ηλεκτρική πυροδότηση αλλά αναλογικά με την ασφάλεια που παρέχει έχει προτιμηθεί και συνεχίζει να επιλέγεται από πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν εκρηκτικά.

22 EYXAΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ EΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google