Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Τα σηματοδοτικά συστήματα σε επίπεδο ρύθμισης κόμβου είναι: 1) Σηματοδοτηση σταθερού χρόνου 2) Σηματοδοτηση με ημιεπενεργεια από την κυκλοφορία 3) Σηματοδοτηση πλήρη επενέργεια

3  Σηματοδοτηση σταθερού χρόνου σταθερή περίοδος, σταθερά διαστήματα χρονισμού (splits), προκαθορισμένη διάρκεια φάσεων και ενδιάμεσων χρόνων  Σηματοδοτηση με ημιεπενέργεια σταθερή ή μεταβλητή περίοδος, μεταβολή πράσινου μόνο σε ορισμένες φάσεις  Σηματοδοτηση με πλήρη επενέργεια σταθερή ή μεταβλητή περίοδος, μεταβλητή χρονοι πράσινου σε όλες τις φάσεις

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέθοδος διάκενου (gap)  Καθορισμός 4 στοιχείων 1) Ελάχιστος χρόνος πράσινου φάσης 2) Τιμή χρονικού διάκενου αυτοκίνητων (gap) Kκριτήριο ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων ενδεικνυόμενες τιμές 2-3,5 δλ. 3) Μέγιστος χρόνος πράσινου 4) Θέση ανιχνευτών Προσδιορισμός σύμφωνα με την ταχύτητα προσέγγισης Συνήθης απόσταση 20-40 μέτρα

5 Μέθοδος μέτρησης οχημάτων στη διάρκεια του κόκκινου Καθορισμός 4 στοιχείων 1) Μεταβλητός προσδιορισμός του ελάχιστου χρόνου πράσινου της φάσης g min =3+2n n: o μετρούμενος αριθμός οχημάτων στη διάρκεια του κόκκινου 2) Προσδιορισμός του μέγιστου χρόνου πράσινου 3) Επιλογή μεθόδου επέκτασης χρόνου πράσινου από τον δυναμικά προσδιοριζόμενο ελάχιστο χρόνο πράσινου 4) Θέση ανιχνευτών προσδιορισμός σύμφωνα με ιστορικούς φόρτους συνήθης απόσταση 30-50 μέτρα

6 Μέθοδος απλής ζήτησης Προσδιορισμός 3 στοιχείων 1) Ελάχιστος χρόνος πράσινου ο χρόνος αυτός είναι σταθερός (8-10 δλ)ειτε μεταβλητός (ειδικές περιπτωσεις Μ.Μ.Μ. όπως τραμ, λεωφορεία, κτλ.) 2) Το κριτήριο ζήτησης απλή ζήτηση κατάληψη ορισμένου χρόνου ( 5-6 δλ.) 3) Θέση ανιχνευτή συνήθης θέση 3 μέτρα από γραμμή στάσης σε περιπτώσεις άμεσης προτεραιότητας συνδυασμός ταχύτητας προσέγγισης και μεταβατικού χρόνου προηγούμενης φάσης.

7 Μέθοδος εξομαλυσμένης κατάληψης Προσδιορισμός 4 στοιχείων 1) Ελάχιστος χρόνος πράσινου 2) Μέγιστος χρόνος πράσινου 3) Αλγόριθμος εξομάλυνσης πρωτογενών τιμών κατάληψης On= On-1 + (M- On-1)a a: συντελεστής :1 η΄ α =1/8 Ο: εξομαλυσμένη κατάληψη η΄ α =1/4 Μ: πρωτογενής κατάληψη 4 ) Τιμή διακοπής εξομαλυσμένης κατάληψης

8 Κατάληψη σε 20ms Μεγάλη αναλογία Φορτηγών Μικρή Αναλογία Πρωτογενείς τιμές κατάληψης Εκθετικές τιμές κατάληψης Παλμοί ανιχνευτών Κατώφλι τερματισμού s Gap/ Τερματισμός Gap Τερματισμός Χρόνος σε δλ

9  Μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης ή φιλικων φάσεων (ASMO : adaptive signal plan modification) Εφαρμόζεται κυρίως σε προγράμματα σταθερής περιόδου. Προσδιορίζονται 3 στοιχεία: 1) Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια πράσινου κάθε ομάδας 2) Περιοχή του κοινού χρόνο πράσινου που καταλαμβάνουν 2 μη φιλικές ομάδες

10 Το κριτήριο διακοπής πράσινου μιας σηματοδοτικης ομάδας για την έναρξη του πράσινου της επόμενης μη φιλικής  2 3 Σηματοδοτικές Ομάδες Επιτρεπόμενη Ζώνη Πιθανή Διαδοχή Χρόνων 2323 2323 2323 Ζήτηση ομάδας 3

11 Τα κριτήρια αυτά είναι : Απλή ζήτηση απλής φάσης Εκπλήρωση του κριτηρίου παράτασης της τρέχουσας φάσης.

12  Σύγκριση σε πραγματικό χρόνο του προσφερομένου δείκτη εξυπηρέτησης (ng) της πρόσβασης που εξυπηρετείται [ng= φόρτος εξυπηρετούμενος (V)/ κυκλοφορική ικανότητα(s)] Σε σχέση με αναμενόμενο δείκτη εξυπηρέτησης επόμενης φάσης (nr=φόρτος αναμενόμενος για εξυπηρέτηση (vr) / κυκλοφοριακή ικανότητα (s) ) Ο φόρτος που εξυπηρετείται είναι: V= g (χρόνος πράσινου)x 2

13  Θέση ανιχνευτών σε αποστάσεις από γραμμή στάσης που εξασφαλίζουν ελεύθερη ροή (60-80 μέτρα) Μεικτές μέθοδοι επιλογής προγραμμάτων και δυναμικής τροποποίησης των χρόνων Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται συνδυασμένες λογικές κριτηρίων μεταξύ των παρακάτω:

14 1) μέθοδος διάκενου σταθερού ή μεταβλητού 2) μέθοδος κατάληψης (εξομαλυσμένης) 3) μέθοδος ανίχνευσης μέγιστου αποδεκτού μήκους ουράς 4) μέθοδος μέγιστης αναμονής σε φάση 5) μέθοδος ανίχνευσης κυκλοφοριακού συμβάντος όπως : κορεσμός εξόδου από κόμβο, κατάληψη λωρίδας με σταθμευμένο όχημα, παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στο κέντρο της διασταύρωσης, κορεσμένες προσβάσεις διασταυρώσεων

15  Σημαντικό είναι η τοποθέτηση ανιχνευτών στις κατάλληλες θέσεις


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google