Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Concept Maps - Inspiration

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Concept Maps - Inspiration"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Concept Maps - Inspiration
Τζιάκη Αθηνά Μπαλκούρας Δημήτρης Πολιτοπούλου Ζωή Αθανασοπούλου Χαρίκλεια Παπουτσίδης Βαγγέλης

2 “The Mind Map(Concept Map) is your external mirror of your own radiant thinking and allow you to access this vast thinking powerhouse…”(Buzan, 1993)

3 Σκοπός εννοιολογικών χαρτών
Σκοπός των εννοιολογικών χαρτών είναι: να μας βοηθήσουν στην κατανόηση πολύπλοκων πληροφοριών που βλέπουμε με μια ματιά. Είναι πολύ πιο εύκολο στο μυαλό μας να καταλάβει την πληροφορία και να την αποκωδικοποιήσει. η καλύτερη οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας. να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων ιδεών

4 Και λίγη ιστορία...... Η τεχνική των εννοιολογικών χαρτών αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak στο πανεπιστήμιο του Cornell το Η ανάπτυξη της τεχνικής αυτής βασίστηκε κυρίως στις θεωρίες του David Ausubel o οποίος πίστευε ότι έχει μεγάλη σημασία η προηγούμενη γνώση. Ο καθηγητής Novak μάλιστα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αφομοίωση νέας γνώσης βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα.

5 Τι είναι εννοιολογικός χάρτης?
Ορισμός:Εννοιολογικός χάρτης είναι μια τεχνική αναπαράστασης της γνώσης μέσω ενός κατευθυνόμενου γράφου που ορίζει μ κόμβους (σημεία/κορυφές) και ν σχέσεις ανάμεσα στους κόμβους. Οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω σχέσεων.

6 Είδη εννοιολογικών χαρτών
Flowchart – Algorithm Concept Maps

7 Hierarchy Concept Map

8 Spider Concept Maps

9 Systems Concept Maps

10 Είδη δομών που καθορίζονται σε ένα γράφο
ΟΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤ’ΟΥΣΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ Κάθε κόμβος σε ένα τέτοιο γράφο είναι ένα σύνολο από άλλους κόμβους και σχέσεις. Οι σχέσεις που ισχύουν σε έναν κόμβο ισχύουν και για κάθε υπογράφο που δημιουργείται.

11 Ιδιότητες γράφων - δομή
Τα εννοιολογικά μοντέλα αναπαριστώνται με τον ελάχιστο αριθμό σχέσεων και σχημάτων. Κάθε κόμβος του χάρτη μπορεί να οδηγήσει ένα μη καθορισμένο αριθμό άλλων κόμβων σχετικών με το θέμα.

12 Τι είναι ουσιαστικά οι εννοιολογικοί χάρτες?
Τι είναι ουσιαστικά οι εννοιολογικοί χάρτες? Οι εννοιολογικοί χάρτες δεν είναι σίγουρα ένας τρόπος για να δούμε τι ξέρουμε αφού η γνώση είναι δυναμική. Σίγουρα δεν είναι παρουσίαση προηγούμενης γνώσης. Αλλά είναι ένα πλήθος συνειρμών για κάποιο συγκεκριμμένο θέμα το οποίο μας ζήτησαν να αναπτύξουμε.

13 Η διαδικασία δημιουργίας ενός εννοιολογικού χάρτη
Η διαδικασία δημιουργίας ενός εννοιολογικού χάρτη Ο ερωτούμενος δημιουργεί ένα αρχικό κόμβο με το θέμα ενώ προχωράει δημιουργώντας νέους κόμβους και σχέσεις ανάμεσα σ’αυτούς. Για τη δημιουργία όλων αυτών των κόμβων και των σχέσεων ο ερωτούμενος: ανακαλεί το τι έχει μάθει και σχετικές ιδέες που έχει ακούσει για το θέμα. αναπτύσσει τις δικές του ιδέες σαν αποτέλεσμα όσων έχει μάθει ή κάποιου γεγονότος.

14 Φάσεις κατά τη δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη
δημιουργία του πρώτου κόμβου ο οποίος δίνει και την κεντρική ιδέα του θέματος γρήγορη καταγραφή των πρώτων ιδεών που έρχονται στο μυαλό στο άκουσμα του θέματος. δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στους κόμβους διαγραφή κάποιων κόμβων που δεν είναι πολύ σχετικοί με το θέμα. πιθανή αναδιάταξη των κόμβων στο γράφο.

15 Τι επιτυγχάνουμε με τη δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη;
Αναπαράσταση και συγκέντρωση της υπάρχουσας γνώσης Προβολή σύνθετων ιδεών και γνώσεων που ο χρήστης δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπαραστήσει με τόσο εύκολο τρόπο. Σίγουρα εξασφαλίζεται ο βοηθητικός ρόλος στην εκμάθηση κάποιων νέων πραγμάτων. ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΑΝΤΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΤΙΚΗ.

16 Άλλα εργαλεία που βοηθούν την εκμάθηση
Inspiration Software, Inc. Axon Idea Processor 5.0 by Chan Bok Cmap 2.0 for Macintosh Decision Explorer SemNet Research Group MindMan Coco Systems Activity Map


Κατέβασμα ppt "Concept Maps - Inspiration"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google