Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πιλοτική Καταγραφή Πολυτραυματιών Παιδιατρικών Ασθενών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πιλοτική Καταγραφή Πολυτραυματιών Παιδιατρικών Ασθενών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πιλοτική Καταγραφή Πολυτραυματιών Παιδιατρικών Ασθενών

2  Υποβολή πρότασης στο ΥΥΚΑ  Τρία κέντρα καταγραφής  6 μήνες πιλοτική εφαρμογή  Έγκριση και υπογραφή σύμβασης 6/2007  Δυσκολίες έγκρισης μελέτης από συμβούλια νοσοκομείων  Πρόσληψη προσωπικού

3 Περιγραφή της μελέτης- δημογραφικά στοιχεία  έναρξη καταγραφής  ΓΝ Παίδων «Αγία Σοφία»: 15/10/2007  ΠΑ. Γ.Ν. Ρίο: 01/01/2008  Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Γ. Γεννηματάς»: 01/02/2008  λήξη της καταγραφής  και στα τρία νοσοκομεία: 31/08/2008  Καταγράφηκαν συνολικά 809 περιστατικά (66,6% αγόρια και 33,4% κορίτσια)

4 Κατανομή των περιστατικών παιδιατρικού τραύματος της μελέτης κατά νοσοκομείο  Αθήνα → Θεσσαλονίκη → Πάτρα

5  Εισαγωγές τραύματος 7-10% των χειρουργικών εισαγωγών  Χωρίς ιδιαίτερη διακύμανση κατά τη διάρκεια της καταγραφής  Χρειάζεται μόνιμη εγρήγορση για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών

6 Περιγραφή της μελέτης- δημογραφικά στοιχεία  Μέση ηλικία 6,6 έτη (SD=4.25 έτη).  84,3% Ελληνόπουλα  10,1% αλβανικής εθνικότητας  Στη πλειοψηφία τους ασφαλισμένα

7 Προφίλ βασικών χαρακτηριστικών του τραύματος  Είδος της κάκωσης: 81,3% αμβλεία  Συνθήκες τραυματισμού: 97,2% ατύχημα  Μηχανισμός κάκωσης: 50,8% πτώση, 20,6% τροχαία  Κατηγορία κάκωσης: 26,7% ΚΕΚ  Τοποθεσία συμβάντος: 47,2% κατοικία, 22,8% δρόμος, 10 % σχολείο  Ώρα συμβάντος: 49,1% (16:00-24:00)  Ημέρα συμβάντος: 31,4% Σαββατοκύριακο

8 Κατηγορίες Κακώσεων

9 Τροχαία ατυχήματα – μέτρα ασφαλείας  Στο 48,8% των τροχαίων ατυχημάτων η σύγκρουση έγινε με αυτοκίνητο.  66,7% δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο ασφάλειας για το τραυματισμένο παιδί (συνοδηγός ή επιβάτης πίσω)

10 Αντιμετώπιση του παιδιατρικού τραύματος  74,4% καμμία ενέργεια στο τόπο του ατυχήματος  68,9% μεταφορά με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης  23,3% οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ  Στο ΤΕΠ: 50% τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και ενδοφλέβια υγρά

11 Αντιμετώπιση του παιδιατρικού τραύματος  Οι ασθενείς μετά το ΤΕΠ κυρίως διακινήθηκαν σε θάλαμο νοσηλείας (91,1%)  Η μέση διάρκεια νοσηλείας των περιστατικών παιδιατρικού τραύματος της πιλοτικής μελέτης ήταν 4 ημέρες (± 3,6 ημ).  Στο 88,8% των περιστατικών δεν παρουσιάστηκε καμμία επιπλοκή της κάκωσης  Οι ασθενείς πήραν εξιτήριο για επιστροφή στο σπίτι τους σε ποσοστό (97,8%).

12 Στατιστικές συσχετίσεις  Οι αθλητικές κακώσεις συμβαίνουν στα αγόρια σε ποσοστό 83%  Τα περιστατικά με έγκαυμα το 37% συμβαίνουν σε παιδιά γονέων με στοιχειώδες μορφωτικό επίπεδο, ενώ κανένα έγκαυμα δεν εμφανίστηκε σε παιδιά γονέων ανώτατου μορφωτικού επιπέδου  Το 39% των περιστατικών που καταγράφηκαν στο ΠΑ. Γ.Ν. Ρίο αφορούσε σε τροχαία ατυχήματα ενώ στο Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία» το 59% των περιστατικών ήταν πτώσεις

13 Προβλήματα και αδυναμίες  Αποδοχή της μελέτης από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό  Έγκριση από τα θεσμοθετημένα όργανα του νοσοκομείου (επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο)  Ανάγκη συμμετοχής ενεργού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τα νοσοκομεία συλλογής  Η καταγραφή των θανατηφόρων περιστατικών  Πολύ δύσκολη η ανεύρεση των αριθμών που χρειάζονται ως παρονομαστές  Καταγραφή παιδιατρικών πολυτραυματιών ασθενών ηλικίας 14-18 ετών.

14 Προτάσεις συνοπτικά-Ι  Πρόταση 1: συνέχιση της ολοκληρωμένης καταγραφής με κεντρικό συντονισμό από το ΥΥΚΑ. Να εμπλακούν υπηρεσίες και φορείς πέρα από τα νοσοκομεία, (ΕΚΑΒ, ιατροδικαστικές υπηρεσίες)  Πρόταση 2: Η οργάνωση και στελέχωση των ΤΕΠ με κατάλληλο, εκπαιδευμένο και μόνιμο προσωπικό είναι αναγκαία για την εφαρμογή κεντρικού triage κατά την είσοδο των ασθενών στο ΤΕΠ και συνολική καταγραφή τους

15 Προτάσεις συνοπτικά-ΙΙ  Πρόταση 3: να μελετηθούν ειδικά οι ανάγκες των εφήβων πολυτραυματιών και η ειδικότερη αντιμετώπισή τους στα γενικά νοσοκομεία ενηλίκων. Ενημέρωση γονέων, παιδιάτρων, παιδοχειρουργών και γενικών χειρουργών.

16 Προτάσεις συνοπτικά-ΙΙΙ  Πρόταση 4: Συνεργασία με το ΕΚΑΒ για την ανάδειξη της χρησιμότητας και εξειδίκευσης του προσωπικού του ΕΚΑΒ στη μεταφορά των τραυματισμένων παιδιών.  Ενημέρωση γονέων, δασκάλων και παιδιάτρων.  Το προσωπικό του ΕΚΑΒ χρήζει συστηματικής και τακτικής εκπαίδευσης στις α.ρχές της παιδιατρικής αναζωογόνησης

17 Προτάσεις συνοπτικά-ΙV  Πρόταση 5: συνεργασία παιδοχειρουργών, νευροχειρουργών και εντατικολόγων για τη δημιουργία εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των πτώσεων και Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων

18 Προτάσεις συνοπτικά-V  Πρόταση 6: να επανεξεταστούν και να αναπροσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών τα μηνύματα και το υλικό των δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας έτσι ώστε να στοχεύουν καλύτερα στα αγόρια

19 Προτάσεις συνοπτικά-VΙ  Πρόταση 7: να δημιουργηθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα πρόληψης εγκαυμάτων στα μικρά παιδιά, φιλικό προς χρήστες όλων των μορφωτικών επιπέδων  Πρόταση 8: να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η ενημέρωση γονέων και δασκάλων για τη σωστή χρήση και ανάγκη των μέτρων ασφάλειας στο αυτοκίνητο και τη σωστή θέση ενός παιδιού στο αυτοκίνητο. Συνεργασία και με άλλους φορείς (π.χ. ΕΛ.ΑΣ. κλπ)

20 Μελλοντικές δράσεις  Πληθώρα δεδομένων για περεταίρω ανάλυση με έμφαση στην κλινική αξιολόγηση των παρεμβάσεων άμεσης αντιμετώπισης και στην διενέργεια των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων.  Αναγκαιότητα εξέτασης του συνόλου των δεδομένων για κάθε ασθενή ξεχωριστά από ανεξάρτητη ομάδα ειδικευμένων ιατρών με βάση κατευθυντήριες οδηγίες.


Κατέβασμα ppt "Πιλοτική Καταγραφή Πολυτραυματιών Παιδιατρικών Ασθενών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google