Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ The ecologists Τσαλαμανδρή Αθανασία Δεύτου Ασπασία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ The ecologists Τσαλαμανδρή Αθανασία Δεύτου Ασπασία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ The ecologists Τσαλαμανδρή Αθανασία Δεύτου Ασπασία
Τσανακτσή Διάνα Βασιλειάδης Βασίλης Δημόπουλος Λάμπρος

2 1) Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς; Γιατί έχει ενδιαφέρον;
Το βασικό θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν τα πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε. Πόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα για την καθεμία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μάθαμε τόσο για την εφαρμογή των Α.Π.Ε. στη χώρα μας όσο και για τα αποτελέσματα. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία διερευνούμε τις γνώσεις μας γύρω απ’ το θέμα, μάθαμε ειδικά για κάθε Α.Π.Ε. τα πλεονεκτήματα της, ενώ μέχρι τώρα ξέραμε μόνο κάποια γενικά πλεονεκτήματα τους.

3 2)Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
Να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας γύρω από τα πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε., να μάθουμε κατά πόσο εφαρμόζονται οι Α.Π.Ε. στη χώρα μας και σε ποιο βαθμό μας έχουν βοηθήσει σε διάφορους τομείς κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας, να έχουμε μια αποδοτική συνεργασία και τέλος να περάσουμε καλά.

4 3)Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να’ ναι το αποτέλεσμα της έρευνας;
Αναμένουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από τους ερωτηθέντες ότι θα επιλέξουν ως μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας την πυρηνική . Επίσης η πλειοψηφία θα θεωρεί ως βασικότερο πλεονέκτημα την μηδενική ρύπανση και ότι χρησιμοποιούν ηλιακό θερμοσίφωνα. Μεγάλο ποσοστό θα σκέφτεται για το μέλλον να χρησιμοποιήσει την επιδότηση που δίνει το κράτος για χρήση φωτοβολταϊκών και θα πιστεύει ότι δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο οι ΑΠΕ στην Ελλάδα.

5 4)Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
Μέσα από αυτή την εργασία ο αναγνώστης θα μάθει για τις Α.Π.Ε. και πιο συγκεκριμένα για τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από την χρήση τους. Επίσης, θα μπορεί να ενημερωθεί για το πόσο αξιοποιούνται στην χώρα μας και ποιοι είναι οι τρόποι εφαρμογής τους.

6 5)Ποιοι είναι οι περιορισμοί της;
Ο βασικότερος περιορισμός ήταν ότι είχαμε ελάχιστο χρόνο που δεν ήταν επαρκής για να τελειώσουμε την εργασία. Επίσης, είχαμε στην διάθεση μας μόνο δύο υπολογιστές που δεν ήταν πάντα διαθέσιμοι και τέλος ότι δεν είχαμε άλλους πόρους εκτός από την βιβλιογραφία.

7 Υποθέτουμε ότι: Οι καθηγητές θα επιλέξουν ως μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας την πυρηνική. Τα κορίτσια και τα αγόρια θα επιλέξουν ως μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας την βιομάζα. Οι γονείς θα επιλέξουν ως μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας την πυρηνική και ένα μικρό ποσοστό τη βιομάζα. Επίσης ένα ποσοστό από αυτούς θα θεωρήσουν βασικότερο πλεονέκτημα την μηδενική ρύπανση, ενώ άλλοι τη συνεχή παροχή ενέργειας. Συνεχίζοντας, η πλειοψηφία πιθανότατα θα χρησιμοποιεί ηλιακό θερμοσίφωνα και τυχόν θα ενδιαφέρεται, θα σκέφτεται για το μέλλον να χρησιμοποιήσουν την επιδότηση που δίνει το κράτος για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Τέλος, υποθέτουμε ότι όλοι θα πιστεύουν ότι δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο οι Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3.Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη-Παρουσίαση
1.Γνωριμία-Απάντηση ερωτηματολογίου 2.Παρουσίαση στην ομάδα 4.Συμπλήρωση συνημμένου συμβολαίου-θυρεού-Παρουσίαση 6.Δημιουργία ενεργειακού αποτυπώματος-Επεξεργασία δεδομένων-Παρουσίαση 5.Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο-φωτογραφίας -Παρουσίαση 7.Δημιουργία και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από μαθητές,καθηγητές και γονείς-Επεξεργασία αποτελεσμάτων-Παρουσίαση 8.Σύνθεση ερευνητικής εργασίας-Παρουσίαση 9.Συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης 10.Δημιουργία PowerPoint-Παρουσίαση 11.Δημιουργία blog και Τελική Παρουσίαση

9 Μορφες των ΑΠΕ Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή / και σε ηλεκτρική ενέργεια Υδρoηλεκτρική Ενέργεια: αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια Ηλιακή Ενέργεια: αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται και τη θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα

10 Πλεονεκτήματα ΑΠΕ Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό

11 Τι γίνεται στην Ελλάδα Η Ελλάδα είναι προικισμένη όσον αφορά τις ΑΠΕ. Η αξιοποίησή τους όμως παραμένει σε εμβρυακό στάδιο. Τα πρώτα βήματα έγιναν από την Δ.Ε.Η. Στη συνέχεια πολλές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις ΑΠΕ στην Ελλάδα, πρωτίστως στην αιολική και δευτερευόντως στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Συνέπεια αυτού του ενδιαφέροντος είναι η εφαρµογή αξιόλογων προγραµµάτων, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και διάδοση των ΑΠΕ. Πολλά από τα προγράµµατα αναπτύχθηκαν από τα διάφορα ΑΕΙ της χώρας καθώς και από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο ως βασικό του σκοπό έχει ακριβώς την προώθηση και αξιοποίηση των πηγών αυτών. Σήμερα τόσο η ανάπτυξη των ΑΠΕ, όσο και η απελευθέρωση της ηλεκτρικής αγοράς δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εξ’ αιτίας πολλών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

12 Αιολική Ενέργεια Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας με χρήση μιας μηχανής που ονομάζεται ανεμογεννήτρια στην οποία ο άνεμος περιστρέφει ειδικά πτερύγια και παράγει μηχανικό έργο (ανεμόμυλοι) ή ηλεκτρικό έργο (ηλεκτρογεννήτρια). Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως «ήπια μορφή ενέργειας» και περιλαμβάνεται στις «καθαρές» πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά.

13 Δαμάζοντας τον αέρα-Πλεονεκτήματα
Το «καύσιμο» (ο άνεμος) είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και έτσι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.  Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ενέργειας αφού κοστίζει ανάμεσα σε 4 και 6 cents ανά κιλοβατώρα . Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χώρων, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.

14 Τι γίνεται στην Ελλάδα Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας

15 Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα ή θερμική ενέργεια καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή  ενέργεια ακτινοβολίας. Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την εκμετάλλευσή της.

16 Τι γίνεται στην Ελλάδα H Ελλάδα, χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, προσφέρεται για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η μέση ημερήσια ενέργεια που δίνεται από τον ήλιο στην Ελλάδα είναι 4,6 KWh/m². H επιφάνεια των εγκαταστημένων συλλεκτών στη χώρα μας ανέρχεται περίπου σε m². Η τιμή αυτή αποτελεί ποσοστό 50% περίπου, της επιφάνειας συλλεκτών εγκατεστημένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

17 Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων (υδατοταμιευτήρας, φράγμα, κλειστός αγωγός πτώσεως, υδροστρόβιλος, ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες εκμεταλλεύονται τη φυσική διαδικασία του κύκλου του νερού. Κάθε μέρα ο πλανήτης μας αποβάλλει μια μικρή ποσότητα νερού καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία διασπά τα μόρια του νερού σε ιόντα. Ταυτόχρονα νέες ποσότητες νερού εμφανίζονται λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα του νερού να διατηρείται περίπου σταθερή.

18 Νερό ,το θαύμα της φύσης-Πλεονεκτήματα
Είναι καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας Μπορούν να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια Μέσω των υδροταμιευτήρων μπορούν να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άδρευση, δημιουργία υγροτόπων Είναι εγχώρια πηγή ενέργειας και συνεισφέρει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο. . Δεν παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους και θόρυβο (παρά μόνο μικρής έντασης και χρονικής διάρκειας στη φάση των κατασκευών). . Είναι διάσπαρτη γεωγραφικά και οδηγεί στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος αλλά και δίνει τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης τοπικών ενεργειακών πόρων.

19 Τι γίνεται στην Ελλάδα Σε αντίθεση με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, δεν έχει γίνει συστηματική αξιοποίηση των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.Σε λειτουργία υπάρχουν 14 μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Το μέλλον όμως προβλέπεται ... Καθώς έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 110 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς

20 Γεωθερμία Λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης η θερμοκρασία του εδάφους είναι σταθερή στους βαθμούς Κελσίου. Αν εκμεταλλευτούμε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, μπορούμε να θερμάνουμε χώρους το χειμώνα και να τους ψύξουμε αντίστοιχα το καλοκαίρι, με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας. Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια.

21 Γεωθερμία-Πλεονεκτήματα
Τα γεωθερμικά συστήματα μπορούν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης ως και 70% και το κόστος ψύξης έως και 50% και να παρέχουν ζεστό νερό χρήσης για της ανάγκες της κατοικίας. Τα γεωθερμικά συστήματα διαρκούν περισσότερο από τα συμβατικά, καθώς αποτελούν «κλειστά» συστήματα, όπως το ηλεκτρικό ψυγείο, που εγκαθίστανται μέσα στα κτίρια ή στο υπόγειο χώρο τους. Μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα, καθώς είναι εφικτή η μεταφορά θερμότητας από ζώνες του κτιρίου που είναι πιο ζεστές προς άλλες ψυχρότερες για τις ανάγκες θέρμανσης το χειμώνα και το αντίστροφο το καλοκαίρι για τις ανάγκες ψύξης. Είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον από τα συμβατικά συστήματα, καθώς μειώνουν τις εκπομπές αέριων ρύπων και τα συνεπακόλουθα προβλήματά τους (όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος κλπ).

22 Τι γίνεται στην Ελλάδα Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη ( μ). Σε μερικές περιπτώσεις τα βάθη των γεωθερμικών ταμιευτήρων είναι πολύ μικρά, κάνοντας ιδιαίτερα ελκυστική, από οικονομική άποψη, τη γεωθερμική εκμετάλλευση. Στην Μήλο και Νίσυρο έχουν ανακαλυφθεί σπουδαία γεωθερμικά πεδία και έχουν γίνει γεωτρήσεις παραγωγής (5 και 2 αντίστοιχα). Στην Μήλο μετρήθηκαν θερμοκρασίες μέχρι 325 °C σε βάθος 1000 m. και στην Νίσυρο 350° C σε βάθος 1500 m. Στην Βόρεια Ελλάδα η γεωθερμία προσφέρεται για θέρμανση, θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λ.π.

23 Δραστηριότητες Την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε κάνοντας ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να γνώριστούν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους και χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες για την επεξεργασία αποτελεσμάτων και την σχεδίαση γραφημάτων.Στο επόμενο μάθημα φτιάξαμε τις ομάδες και αρχίσαμε τη διαδικασία σύνταξης του εννοιολογικού χάρτη,στον οποίο αναλύσαμε περισσότερο το κομμάτι που αφορούσε το βασικό θέμα με το οποίο ασχολιόταν η κάθε ομάδα. Συμπληρώσαμε το συνημμένο συμβόλαιο-θυρεό.

24 Έπειτα ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία του βίντεο της ομάδας,αφού πρώτα αξιοποιήσαμε τη βιβλιογραφία,έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε το βίντεο μας με λεζάντες που θα είχαν βασικές πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα κάθε ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.Στην συνέχεια παρουσιάσμε κάθε ομάδα το βίντεο της στην άλλη. Στο επόμενο μάθημα ξεκινήσαμε με το ενεργειακό αποτύπωμα συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται στον ιστότοπο Αφού συμπληρωθήκαν τα στοιχεία , επεξεργαστήκαμε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργήσαμε γραφήματα. Παρουσιάσαμε τις απαντήσεις μας στις υπόλοιπες ομάδες. Συγκρίναμε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

25 Παράλληλα, μετά την επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώσαμε (η κάθε ομάδα ανέλυσε τα θέματα που αναφέρθηκαν στον αρχικό καταμερισμό εργασιών), ολοκληρώσαμε τη συγγραφή του τμήματος του κυρίως μέρους που αφορά το υποερώτημα της ομάδας μας. Βασιζόμενοι στο υποερώτημα που έχει αναλάβει η ομάδα σας, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για να ελέγξουμε τις : ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα; ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό; ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;

26 ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν; (π.χ. δηλώνουν πρόθεση συμμετοχής σε οικολογικές οργανώσεις) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν; (συμμετέχουν π.χ. στην ανακύκλωση) των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( μαθητές – μαθήτριες - γονείς – εκπαιδευτικοί). Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού ατόμων/ κατηγορία). Αφού συμπληρωθήκαν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαστήκαμε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργήσαμε γραφήματα. Ολοκληρώσαμε την τελική μας γραπτή εργασία με τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν στον αρχικό μας προβληματισμό (η κάθε ομάδα ανέλυσε τα θέματα που αναφέρθηκαν στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).

27 Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

28 ΥΛΙΚΑ-ΜΕΣΑ Χρησιμοποιήσαμε το Internet και τη βιβλιογραφία που μας δόθηκε για να βρούμε πληροφορίες,το Word για να τις συνθέσουμε,το Movie Maker για να φτιάξουμε το βίντεο,το Excel για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και το Power Point για την παρουσίαση της εργασίας μας.

29

30

31

32

33

34 Συμπεράσματα ερωτηματολογίου
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 1η ερώτηση: Η πλειοψηφία των καθηγητών απάντησε πως η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Άρα ,η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώνεται. 2η ερώτηση: Οι περισσότεροι καθηγητές απάντησαν ότι το βασικότερο πλεονέκτημα των Α.Π.Ε είναι η μηδενική ρύπανση . Άρα, η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώνεται. 3η ερώτηση: Η πλειοψηφία των καθηγητών χρησιμοποιούν ηλιακό θερμοσίφωνα , επιβεβαιώνοντας, έτσι ,την αρχική μας υπόθεση. 4η ερώτηση: 0ι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για την επιδότηση που δίνει το κράτος για χρήση φωτοβολταϊκών .Άρα ,η υπόθεσή μας δεν επιβεβαιώνεται. 5η ερώτηση: Όλοι οι καθηγητές πιστεύουν πως δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο οι Α.Π.Ε στην Ελλάδα ,όπως στο εξωτερικό .Άρα , η υπόθεσή μας επιβεβαιώνεται.

35 ΓΟΝΕΙΣ 1η ερώτηση: Η πλειοψηφία των γονέων απάντησαν ότι δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η πυρηνική .Άρα , η υπόθεσή μας επιβεβαιώνεται. 2η ερώτηση: Ένα ποσοστό των γονέων θεωρεί σαν βασικό πλεονέκτημα των Α.Π.Ε τη μηδενική ρύπανση . Επομένως , η υπόθεσή μας επαληθεύεται. 3η ερώτηση: Οι περισσότεροι γονείς χρησιμοποιούν ηλιακό θερμοσίφωνα ,άρα η υπόθεση που κάναμε επιβεβαιώνεται. 4η ερώτηση: Η πλειοψηφία των γονέων σκέφτονται για το μέλλον την επιδότηση που δίνει το κράτος για χρήση φωτοβολταϊκών .Επομένως ,η υπόθεσή που κάναμε σκεφτόμενοι με λογική , επαληθεύεται. 5η ερώτηση: Όλοι οι γονείς πιστεύουν πως στην Ελλάδα δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο οι Α.Π.Ε,όπως στο εξωτερικό.Άρα,επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η υπόθεσή μα

36 ΑΓΟΡΙΑ 1η ερώτηση: Όλα τα αγόρια απάντησαν πως η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας . Επομένως , η υπόθεσή μας δεν επιβεβαιώνεται. 2η ερώτηση: Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών θεωρεί ως βασικότερο πλεονέκτημα των Α.Π.Ε τη μηδενική ρύπανση . Οπότε ,η υπόθεσή μας επαληθεύεται. 3η ερώτηση: Τα περισσότερα αγόρια χρησιμοποιούν ηλιακό θερμοσίφωνα , επιβεβαιώνοντας την αρχική μας υπόθεση. 4η ερώτηση: Το μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών σκέφτεται για το μέλλον τη χρηματοδότηση του κράτους για τα φωτοβολταϊκά .Άρα , η υπόθεσή μας επαληθεύεται. 5η ερώτηση: Όλα τα αγόρια πιστεύουν πως δεν αξιοποιούνται κατάλληλα οι Α.Π.Ε στην Ελλάδα , όπως στο εξωτερικό . Συνεπώς ,η αρχική μας υπόθεση επιβεβαιώνεται.

37 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1η ερώτηση: Το μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών πιστεύει πως η πυρηνική δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ,δείχνοντας ότι η αρχική μας υπόθεση δεν ήταν σωστή. 2η ερώτηση: Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι η μηδενική ρύπανση είναι το βασικότερο πλεονέκτημα των Α.Π.Ε . Επομένως , η υπόθεσή μας επαληθεύεται. 3η ερώτηση: Σχεδόν όλα τα κορίτσια χρησιμοποιούν ηλιακό θερμοσίφωνα, ενώ μόνο 3 όχι .Άρα , η υπόθεσή μας βγήκε σωστή. 4η ερώτηση: Η πλειοψηφία των κοριτσιών απάντησε πως δεν είναι ενημερωμένη για τη χρηματοδότηση του κράτους όσον αφορά τη χρήση φωτοβολταϊκών . Οπότε, η αρχική μας υπόθεση δεν επαληθεύεται. 5η ερώτηση: Όλα τα κορίτσια θεωρούν πως στην Ελλάδα δεν αξιοποιούνται στο μέγιστο οι ανανεώσιμες πηγές , όπως στο εξωτερικό . Συνεπώς , η υπόθεσή μας επιβεβαιώνεται.

38 ECOLOGISTS’’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ‘’THE ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΤΟ blog ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΝΤΛΗΣΑΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝΕ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΟ blog ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ

39 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 5 ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΘΑ ΚΥΛΗΣΕΙ ΟΜΑΛΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 8 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΑΡΑ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 10 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΛΛΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 11 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ Η ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΠΙΕΣΤΗΚΕ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 12 ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΡΩΤΗΣΗ 13 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 14 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΙΣΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΗΤΑΝ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

40

41

42 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ The ecologists Τσαλαμανδρή Αθανασία Δεύτου Ασπασία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google