Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Images Ontology Ανωγειανάκη Αντωνία Α.Μ.1633 Λιναρδάκης Γιώργος ΜΕΤ Χαραλαμπάκης Ευάγγελος Α.Μ.1721

2 General Description (1/2)
Ανάγκη εύρεσης περισσότερο βελτιωμένων τεχνικών για την αποτελεσματική ανάκτηση και διαχείριση διαφόρων τύπου ψηφιακών πολυμέσων πάνω στο διαδίκτυο. Με την ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού(Semantic Web) , δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών για τον σχολιασμό του περιεχομένου των πολυμέσων αυτών στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας γλώσσες οντολογίας διαδικτύου(Web ontology languages) όπως είναι η RDFS και η OWL. Η οντολογία μας ονομάζεται Images Ontology.Συγκεκριμένα, η οντολογία αυτή αναφέρεται σε : images image regions (SVG) videos video frames video segments

3 General Description (2/2)
Η οντολογία αυτή εφαρμόζεται στο εργαλείο MINDSWAP's Photostuff. Είναι η προεπιλεγμένη (default) οντολογία που χρησιμοποιείται στο εργαλείο αυτό. H γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η οντολογία αυτή είναι η OWL.

4 PhotoStuff (1/2) Το PhotoStuff είναι ένα open source, ανεξαρτήτου πλατφόρμας, εργαλείο σχολιασμού εικόνων. Επιτρέπει στους χρήστες να σχολιάζουν περιοχές από μία εικόνα σύμφωνα με τις αρχές μίας οποιαδήποτε οντολογίας που είναι γραμμένη σε RDFS ή OWL. Παρέχει την λειτουργικότητα να ενσωματώνει εικόνες και οντολογίες και να εξάγει τους τελικούς σχολιασμούς/ συσχετισμούς (μεταδεδομένα ) στο δίσκο ή στο Σημασιολογικό Ιστό.

5 PhotoStuff (2/2)

6 Classes (1/2) DepictedThing Image ImagePart ImageText Mosaic
Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο των αντικειμένων που αναπαριστώνται Image Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των εικόνων. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης και της κλάσης Image της οντολογίας FOAF. ImagePart Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των δισδιάστατων χωρικών περιοχών μίας εικόνας ή ενός video frame. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης. ImageText Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των χωρικών περιοχών μίας εικόνας ή ενός video frame που αντιστοιχούν σε κείμενο ή λεζάντες. Είναι υποκλάση της StillRegion κλάσης. Mosaic Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των ψηφιδωτών ή πανοραμικών προβολών ενός video segment. Είναι υποκλάση της StillRegion κλάσης. MovingRegion Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των δισδιάστατων χωρικών – χρονικών περιοχών δεδομένων βίντεο. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης. Multimedia Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των αντικειμένων που αναπαριστούν πολυμέσα. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης.

7 Classes (2/2) MultimediaContent Segment StillRegion Video VideoFrame
Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των πολυμεσικών δεδομένων. Είναι υποκλάση της Actuality κλάσης που ανήκει στην οντολογία simpleABC. Segment Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των τμημάτων πολυμεσικού περιεχομένου. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης. StillRegion Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των δισδιάστατων χωρικών περιοχών μίας εικόνας ή ενός video frame. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης. Video Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των αντικειμένων που αναπαριστούν βίντεο. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης. VideoFrame Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των τμημάτων ενός βίντεο. Είναι υποκλάση της MultimediaContent κλάσης VideoSegment Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο όλων των χρονικών διαστημάτων ή τμημάτων δεδομένων βίντεο. Είναι υποκλάση της Segment κλάσης καθώς και της κλάσης Video. VideoSegmentsOrStillRegions Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο των αντικειμένων της ένωσης των αντικειμένων των κλάσεων VideoSegment και StillRegion. VideoText Η κλάση αυτή αναφέρεται στο σύνολο των χωροχρονικών περιοχών δεδομένων βίντεο που αντιστοιχούν σε κείμενο ή λεζάντες. Είναι υποκλάση της MovingRegion κλάσης.

8 Properties(1/3) Datatype Properties endFrame frameNumber
Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoSegment. frameNumber Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoFrame. hasDurationSeconds Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης Video. hasTotalFrames startFrame svgOutline Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης ImagePart.

9 Properties(2/3) Object Properties (1/2) depiction depicts descriptor
Η ιδιότητα αυτή είναι υπό-ιδιότητα (subProperty) της ιδιότητας depiction που ανήκει στην οντολογία FOAF. depicts Η ιδιότητα αυτή είναι υπό-ιδιότητα (subProperty) της ιδιότητας depicts που ανήκει στην οντολογία FOAF και έχει ως αντίστροφη την ιδιότητα depiction. descriptor Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης MultimediaContent. frameOf Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoFrame και ως range τα αντικείμενα της κλάσης Video. hasRegion Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης MultimediaContent και ως range τα αντικείμενα της κλάσης ImagePart

10 Properties(3/3) Object Properties (2/2) hasSegment regionOf segmentOf
Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης Video και ως range τα αντικείμενα της κλάσης VideoSegment. regionOf Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης ImagePart και ως range τα αντικείμενα της κλάσης MultimediaContent. Επίσης, η ιδιότητα αυτή έχει ως αντίστροφη την ιδιότητα hasRegion. segmentOf Η ιδιότητα αυτή έχει ως domain τα αντικείμενα της κλάσης VideoSegment και ως range τα αντικείμενα της κλάσης Video. Επίσης, η ιδιότητα αυτή έχει ως αντίστροφη την ιδιότητα hasSegment . visualDescriptor Η ιδιότητα αυτή είναι υπό-ιδιότητα (subProperty) της ιδιότητας descriptor.

11 Ontology Language (1/3) H γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η οντολογία μας είναι η OWL Boolean combinations of classes <owl:Class rdf : about = "#VideoSegmentsOrStillRegions" rdfs:label="VideoSegmentsOrStillRegions"> <rdf:type rdf:resource=" <owl:unionOf rdf:datatype=" ns#XMLLiteral"> <owl:Class rdf:about="#VideoSegment"></owl:Class> <owl:Class rdf:about="#StillRegion"></owl:Class> </owl:unionOf> </owl:Class>

12 Ontology Language (2/3) Cardinality restrictions
<owl:Class rdf:about="#DepictedThing" rdfs:label="Depicted Thing"> <owl:equivalentClass> <owl:Restriction> <owl:onProperty rdf:resource=" <owl:someValuesFrom rdf:resource=" </owl:Restriction> </owl:equivalentClass> </owl:Class>

13 Ontology Language (3/3) Special characteristics of properties
<owl:ObjectProperty rdf:about="#depicts" rdfs:label="depicts"> <owl:inverseOf rdf:resource="#depiction"/> <rdfs:subPropertyOf rdf:resource=" </owl:ObjectProperty> <owl:ObjectProperty rdf:about="#regionOf" rdfs:label="regionOf"> <rdfs:domain rdf:resource="#ImagePart"/> <rdfs:range rdf:resource="#MultimediaContent"/> <owl:inverseOf rdf:resource="#hasRegion"/> <owl:ObjectProperty rdf:about="#segmentOf" rdfs:label="segmentOf"> <rdfs:domain rdf:resource="#VideoSegment"/> <rdfs:range rdf:resource="#Video"/> <owl:inverseOf rdf:resource="#hasSegment"/>


Κατέβασμα ppt "HY-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google