Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η θέση των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η θέση των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η θέση των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008

2 Η θέση των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών στην αγορά εργασίας αναλύεται 1. στα ατομικά χαρακτηριστικά τους 2. στα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, του οργανισμού ή της υπηρεσίας στην οποία εργάζονται 3. στα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας που καταλαμβάνουν Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας

3 Ατομικά χαρακτηριστικά Το επίπεδο εκπαίδευσης

4 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ατομικά χαρακτηριστικά Το επίπεδο εκπαίδευσης

5 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ατομικά χαρακτηριστικά Η επαγγελματική πείρα στην τελευταία θέση εργασίας

6 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ατομικά χαρακτηριστικά Η επαγγελματική πείρα στην τελευταία θέση εργασίας

7 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ατομικά χαρακτηριστικά Η επαγγελματική πείρα στην τελευταία θέση εργασίας

8 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ατομικά χαρακτηριστικά Η επαγγελματική πείρα στην τελευταία θέση εργασίας

9 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ατομικά χαρακτηριστικά Η μικρή συμμετοχή των γυναικών ηλικίας 55-64 ετών Από το μοντέλο του στυλοβάτη της οικογένειας (breadwinner model) στο μοντέλο της επιμερισμένης ευθύνης (shared breadwinner model)

10 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Το μέγεθος του καταστήματος

11 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Το μέγεθος του καταστήματος

12 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Η μορφή ιδιοκτησίας (δημόσιος / ιδιωτικός τομέας)

13 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Η μορφή ιδιοκτησίας (δημόσιος / ιδιωτικός τομέας)

14 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Η κάλυψη από συλλογική σύμβαση …ενώ η κάλυψη δεν διαφέρει ουσιαστικά μεταξύ των παλαιοτέρων και των νεοτέρων εργαζομένων

15 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Ο κλάδος παραγωγής

16 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης Ο κλάδος παραγωγής

17 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας Η επίβλεψη άλλων εργαζομένων

18 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας Η επίβλεψη άλλων εργαζομένων

19 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας Το επάγγελμα

20 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας Το επάγγελμα

21 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ο συνδυασμός θέσης εργασίας και κλάδου παραγωγής

22 Η θέση των ηλικιών 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ο δείκτης συγκέντρωσης των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών Ομάδα υψηλής ειδίκευσης Ομάδα χαμηλής ειδίκευσης Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία343,8 ***** Μέση (γενική) εκπαίδευση279,0 ***** Δημοτικό272,4 ***** Διευθυντές και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί 175,4***** Διδακτορικό175,3***** Ορυχεία, λατομεία170,2 ***** Διευθυντική θέση ή άσκηση επίβλεψης100,4***** Ειδικευμένοι εργάτες γεωργίας και αλιείας89,7 ***** Ανειδίκευτη εργασία57,9 ***** Οικοδομή, κατασκευές52,9 ***** Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής46,0 ***** Μέγεθος επιχείρησης 250 - 499 υπάλληλοι37,2***** Υγεία και κοινωνική μέριμνα31,9***** Κυβερνητικός τομέας25,8***** Άρρεν φύλο23,4***** Εργάζονται στην εκπαίδευση20,7***** Μεταποιητική βιομηχανία20,5 *****

23 Σύνολο εργαζομένων 100% / 4,9 λίρες Εργαζόμενοι 14- 54 ετών 89,2% / 4,8 λίρες ISCO 4-9 61,2% / 3,7 λίρες ISCO 1,2,3, 28% / 7,3 λίρες Εργαζόμενοι 55 – 64 ετών 10,8% / 5,8 λίρες ISCO 4 -9 7,6% / 3,8 λίρες ISCO 1,2,3, 3,2% / 10,6 λίρες


Κατέβασμα ppt "Η θέση των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών στην κυπριακή αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google