Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προβλέψεις Αναλυτών Γκίκας Α. Χαρδούβελης Δεκέμβριος 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προβλέψεις Αναλυτών Γκίκας Α. Χαρδούβελης Δεκέμβριος 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προβλέψεις Αναλυτών Γκίκας Α. Χαρδούβελης Δεκέμβριος 2006

2 Προβλέψεις Αναλυτών *Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό (consensus) αποτελούν το μέσο όρο των προβλέψεων 600 οικονομολόγων περίπου από όλο τον κόσμο. **Οι προβλέψεις για τα επιτόκια παρέμβασης (implied) εκφράζουν τις προσδοκίες της αγοράς, όπως αυτές προκύπτουν από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. ***Στις παρενθέσεις παρατίθενται το κατώτατο και ανώτατο άκρο των προβλέψεων των διεθνών επενδυτικών οίκων: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley. (consensus) (implied)

3 Διεθνής Οικονομία και Αγορές Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος

4 ΗΠΑ: Η διόρθωση στην αγορά ακινήτων οδηγεί σε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης •H οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί από την αρχή του έτους κατά 10,2%, αφαιρώντας 0,6% από τον ρυθμό ανάπτυξης του 2006 και αναμένεται να συνεχίσει να επιδρά αρνητικά και το επόμενο έτος. •Η πορεία της οικονομίας το 2007 θα εξαρτηθεί από το δεύτερο γύρο των επιδράσεων στην ιδιωτική κατανάλωση. •Μέχρι στιγμής, η κατανάλωση δεν έχει αντιδράσει αρνητικά, καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών ενισχύθηκε σημαντικά το 2006. Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ Δείκτες ISM και PMI

5 Οι αρνητικές επιπτώσεις της διόρθωσης στην αγορά ακινήτων θα είναι μακροχρόνιες •Πάνω από 5% της συνολικής αύξησης της κατανάλωσης την περίοδο 1999-2006 οφειλόταν στην αύξηση των τιμών των ακινήτων. •Ακόμη και αν οι πραγματικές τιμές των κατοικιών σταθεροποιηθούν τα επόμενα 5 χρόνια στα σημερινά επίπεδα, η κατανάλωση των νοικοκυριών προβλέπεται να μειώνεται κατά 0,7% ετησίως μέχρι το 2013. •Η κρίση στην αγορά κατοικίας αναμένεται να οδηγήσει σε μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στις ΗΠΑ για αρκετά μεγάλο διάστημα. Ρυθμός μεταβολής κατανάλωσης και Δείκτης προσδοκιών κατασκευαστών

6 Ο πυρήνας του πληθωρισμού παραμένει σε υψηλά επίπεδα • Η στενότητα στην αγορά εργασίας οδηγεί σε αύξηση του κόστους εργασίας και του πληθωρισμού. • Ωστόσο, ο πυρήνας του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2007. Ο πυρήνας του πληθωρισμού (PCE) Ζώνης ασφαλείας Fed Μοναδιαίο κόστος εργασίας

7 Τα επιτόκια παρέμβασης της Fed θα αργήσουν να αποκλιμακωθούν • Η Fed αντιμετωπίζει ένα δίλημμα. • Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνουν την πιθανότητα μιας σύντομης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων της Fed. • Η επιβράδυνση της οικονομίας απαιτεί χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. • Η πορεία των επιτοκίων θα είναι καθοδική κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2007. Επιτόκια παρέμβασης της Fed

8 Eυρωζώνη: η εγχώρια ζήτηση στηρίζει την ανάπτυξη •Η Ευρωζώνη φαίνεται λιγότερο ευάλωτη στην επιβράδυνση των ΗΠΑ, καθώς η ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση και η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1993. • Η κύρια συνεισφορά στην ανάπτυξη προέρχεται από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. •Ελαφρά επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2007 λόγω της αύξησης των έμμεσων φόρων στη Γερμανία. •Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια έως το 4% στα μέσα του 2007, λόγω –ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης –πίεσης για μισθολογικές αυξήσεις –ιστορικής ευκαιρίας Επιτόκια παρέμβασης της ΕΚΤ Συνεισφορά στο ρυθμό ανάπτυξης

9 Χρηματιστήρια και Αγορές Ομολόγων •ΗΠΑ: Οι αρνητικές εκπλήξεις στα εταιρικά κέρδη αυξάνουν τον κίνδυνο στα χρηματιστήρια σε ορίζοντα 1-3 μήνες. •Όμως, οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε ευνοϊκά επίπεδα και η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. •Μεσοπρόθεσμα, παραμένουμε θετικοί για την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων. Oι αποδόσεις των μετοχών θα ξεπεράσουν αυτές των ομολόγων. •Oι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης θα ξεπεράσουν σε απόδοση τις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού κύκλου.

10 Ελλάδα Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις και Προβλέψεις Πλάτων Μονοκρούσος

11 Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης και περιορισμός ελλειμμάτων Συμβολή στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ

12 Αναθεωρήσεις ΑΕΠ και επιπτώσεις

13 Δημοσιονομικές πραγμ/σεις και προοπτικές

14 Κυκλικά-προσαρμοσμένο έλλειμμα & πορεία δημοσιονομικών εσόδων  Η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής εντείνεται αλλά σοβαρές προκλήσεις παραμένουν  Η πάταξη της φοροδιαφυγής συνιστά άμεση προτεραιότητα

15 Ισοζύγιο πληρωμών: Τάσεις & προοπτικές  Η διεύρυνση του ελλείμματος τρεχ. συναλλαγών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς μια περαιτέρω διεύρυνσή του θα υπονόμευε της αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μεσοπρόθεσμα Εμπορικό έλλειμμα (2003-2006): Σωρευτική διεύρυνση ~ 63 ποσ. μον. ΑΕΠ Πρόβλεψη 2006: 18% του ΑΕΠ Έλλειμμα τρεχ. συναλλαγών (2003-2006): Σωρευτική διεύρυνση ~ 33 ποσ. μον. ΑΕΠ Πρόβλεψη 2006: 11.4% του ΑΕΠ

16 Αγορά ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων  Έτος έντονων διακυμάνσεων στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων το 2006 με την Ελλάδα να παρουσιάζει γενικά καλύτερες επιδόσεις από άλλες περιφερικές αγορές  Περαιτέρω μείωση της διαφοράς απόδοσης των Ελληνικών τίτλων από τους αντίστοιχους Γερμανικούς αναμένεται το 2007

17 Νέα Ευρώπη Μακροοικονομική Επισκόπηση Ηλίας Λεκκός

18 Οι ισχυροί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης ….

19 … δεν έχουν οδηγήσει σε έξαρση του πληθωρισμού

20 … αλλά σε διεύρυνση των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών Μεγάλο ποσοστό των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών καλύπτεται από Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ)

21 Ισχυροί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης …

22 … που μπορούν να συνεχισθούν αμείωτοι στο άμεσο μέλλον

23 Συμπερασματικά Βουλγαρία, Ρουμανία Υπέρ: Ένταξη στην ΕΕ, ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, έλεγχος πληθωρισμού, υψηλές ΞΑΕ. Κατά: Υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Σερβία Υπέρ: Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, μείωση πληθωρισμού. Κατά: Γεωπολιτική αστάθεια, Υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Πολωνία Υπέρ: Θετική οικονομική ανάπτυξη, χαμηλός πληθωρισμός και έλλειμμα τρεχ. συναλλαγών. Κατά: Πολιτική αβεβαιότητα, υψηλή ανεργία. Ουκρανία Υπέρ: Ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, περιορισμένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Κατά: Πολιτική αστάθεια, ασθενής εποπτεία τραπεζικού συστήματος. Τουρκία Υπέρ: Ανάκαμψη από την κρίση Μαΐου / Ιουνίου, δημόσια οικονομικά υπό έλεγχο. Κατά: Εκλογές το 2007, προβληματική χρηματοδότηση ελλείμματος τρεχουσών.

24 Διεθνής Χρηματοοικονομική Συγκυρία & Επενδυτική Στρατηγική Βασίλης Πατίκης

25 Αποδόσεις (31/12/05-30/11/06) και Χαρακτηριστικά Αγορών •Χαμηλή μεταβλητότητα σε όλες τις αγορές. •Σταδιακή άνοδος στις μετοχικές αγορές. •“Carry Trades” στην αγορά συναλλάγματος. •Επιπεδοποίηση της καμπύλης αποδόσεων ομολόγων. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% S&P500 Eurostoxx 50 Nikkei225 ΓΔΧA Μετοχές Αναδυομένων Αγ. Κρατικά Ομόλογα ΕΕ Κρατικά Ομόλογα ΗΠΑ EURUSD Χρυσός Πετρέλαιο

26 Διεθνείς Μετοχικές Αγορές •Η απουσία πληθωριστικών τάσεων και η δυνατή κερδοφορία οδηγούν τις μετοχές υψηλότερα. •Οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλές σε σχέση με τα κέρδη και τα επιτόκια. •Εφησυχασμός επενδυτών. •Πιθανότητα επιβράδυνσης των κερδών. P/E 06 P/E 07 EPS 06 EPS 07 ΗΠΑ16.114.713.8%10.0% ΕΥΡΩΠΗ14.513.312.8%8.5% ΙΑΠΩΝΙΑ17.315.67.6%11.1% Αναδυόμενες14.212.720.0%12.0% Πηγή: IBES

27 Υψηλή συσχέτιση μετοχικών αγορών •Ο συγχρονισμός των οικονομικών κύκλων οδηγεί μακροχρόνια σε υψηλή συσχέτιση των μετοχικών αγορών. •Χαμηλά οφέλη διαφοροποίησης. • Στο ενδεχόμενο μιας ήπιας επιβράδυνσης στις ΗΠΑ οι μετοχές στον υπόλοιπο κόσμο θα έχουν καλύτερες αποδόσεις. Σε μια σημαντικότερη όμως ύφεση το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο.

28 Ομόλογα Ευρωζώνης •Η δυνατή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη αλλά και η αντιπληθωριστική ρητορική της ΕΚΤ αποτελούν κίνδυνους για την αγορά ομολόγων. •Η επιβράδυνση στις ΗΠΑ και η άνοδος του EUR/USD (και του EUR/JPY) ακυρώνουν όποιες πτωτικές τάσεις. • Η ρευστότητα παραμένει υψηλή (Κεντρικές Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία) προσφέροντας στήριξη.

29 Αγορά Συναλλάγματος • Τα σημάδια επιβράδυνσης στην οικονομία των ΗΠΑ και η προοπτική μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων οδηγούν το δολάριο χαμηλότερα. •Το εμπορικό έλλειμμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα συνεισφέροντας στις πιέσεις στο αμερικάνικο νόμισμα. •Στο ενδεχόμενο μιας σημαντικής ύφεσης στις ΗΠΑ, η υπόθεση της «αποδέσμευσης» της παγκόσμιας οικονομίας από τις ΗΠΑ θα δοκιμαστεί και τότε ίσως παρατηρήσουμε σχετική ενδυνάμωση του δολαρίου. EURUSD 2y Spread USD-EURO

30 Επενδυτική Στρατηγική •Διατήρηση σχετικά υψηλότερων διαθεσίμων για αγορά μετοχών μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Μέσα στο 2007 προσδοκία κίνησης του S&P500 προς τις 1480 μονάδες και παράλληλα επίτευξη νέων υψηλών για όλες τις μετοχικές αγορές. •Διατήρηση επενδυτικών θέσεων στα ομόλογα, προσδοκίες πτώσεων μετά το πρώτο τρίμηνο του 2007. • EUR/USD: Πιθανότητα μεσοπρόθεσμης υπερβολής προς το 1,37. Σε δωδεκάμηνο ορίζοντα αναμένουμε επιστροφή προς το 1,30.

31 Παράρτημα: Νέα Ευρώπη Παράρτημα: Νέα Ευρώπη

32 Βουλγαρία (1) • Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο του 2006 ανήλθε σε 6,6% σε ετήσια βάση, έναντι 5,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2006, και 5,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2006. •Το 2006 θα ανέλθει στο 6% για το σύνολο του έτους. •Το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να ανέλθει στο 3,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους, έναντι στόχου του 3% του ΑΕΠ.

33 Βουλγαρία (2) •Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από την διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό ανήλθε σε 14,5% σε ετησιοποιημένη βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2006, αλλά στην συντριπτική του πλειοψηφία χρηματοδοτείται από την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων. •Παρά τους περιορισμούς στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης από την Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας, αυτός κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα το τρίτο τρίμηνο (αύξηση 33,8% για τα νοικοκυριά και 17,3% για τις επιχειρήσεις). •Η Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας σχεδιάζει την σταδιακή απόσυρσή των περιοριστικών μέτρων πιστωτικής επέκτασης.

34 Ρουμανία (1) •Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης επιταχύνθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2006 στο 7,8%, έναντι 6,9% το πρώτο τρίμηνο, και 4,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2005. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για όλο το 2006 θα ανέλθει στο 7,5% για το σύνολο του έτους 2006. •Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη τροφοδοτεί το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, που το δεύτερο τρίμηνο του 2006 ανήλθε στο 9,4% του ΑΕΠ σε ετησιοποιημένη βάση. •Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης για τους πρώτους εννέα μήνες του 2006 ανήλθε στο 51% σε ετήσια βάση.

35 Ρουμανία (2) •Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ρουμανίας τα δημόσια οικονομικά θα μεταβούν από πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ το Σεπτέμβριο του 2006, σε έλλειμμα 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους. •Παρά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 4,8% τον Οκτώβριο, και βρίσκεται μέσα στα όρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας. •Η περαιτέρω εξέλιξη του προϋπολογισμού θα εξαρτηθεί κυρίως από την υλοποίηση ή μη των δημοσιοοικονομικών δαπανών.

36 Σερβία •Οι πολιτικές εξελίξεις αποτελούν έναν από τους μόνιμους παράγοντες ρίσκου για την Σερβική οικονομία. •Παρόλα αυτά ο ρυθμός ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθε στο 6,6% σε ετήσια βάση. •Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός έχει σημειώσει σημαντική μείωση στο 9,3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, ενώ ένα χρόνο πριν ανερχόταν σε 18%. •Ο συνολικός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ανήλθε στο δεύτερο εξάμηνο σε 58% σε ετήσια βάση, ενώ η πιστωτική επέκταση ανήλθε στο 26,6% του ΑΕΠ. •Αυτό είχε ως συνέπεια το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να ανέλθει σε 10,4% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2006.

37 Πολωνία •Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή του 5,2%-5,5% για το 2006 σε ετήσια βάση. •Οι βασικοί συντελεστές αυτής της ανάπτυξης ήταν η ιδιωτική κατανάλωσης (αύξηση 4,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2006) και οι ακαθάριστες επενδύσεις (αύξηση 14,4% στο δεύτερο τρίμηνο του 2006). •Τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον πληθωρισμό στην Πολωνία επιβεβαιώνουν την διακοπή της καθοδικής του τάσης (1,2% τον Οκτώβριο έναντι 1,6% τον Σεπτέμβριο, σε αντίθεση με το 0,8% τον Ιούνιο).

38 Ουκρανία •Η οικονομία της Ουκρανίας σημειώνει σημαντική ανάκαμψη μέσα στο 2006, σε σχέση με το 2005, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ξεπεράσει το 6% για το 2006. •Το πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετατράπηκε, από πλεονασματικό το 2005 (+3% του ΑΕΠ), σε ελλειμματικό (-0,5% του ΑΕΠ) για πρώτη φορά μέσα στο 2006. •Τέλος ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ξεπέρασε το 60% για το τρίτο τρίμηνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο δανεισμός ως ποσοστό του ΑΕΠ να διαμορφωθεί στο 38,4% το τρίτο τρίμηνο.

39 Τουρκία •Ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 7,5% σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2006, ενώ ο συνολικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης για το 2006 προβλέπεται ότι θα ανέλθει μεταξύ 5,5-6,5%. •Ο ρυθμός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης ανέρχονταν σε 60% στο δεύτερο τρίμηνο του 2006. •Ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, ένα μείζον πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας, επιδεινώθηκε σε 7,8% του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2006, από 5,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2005. •Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως, είναι το γεγονός ότι η ποιότητα της χρηματοδότησής του βελτιώνεται από την άποψη ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι αυτές που χρηματοδοτούν ένα ολοένα αυξανόμενο μέρος του, καθώς έφθασαν στο 4,7% του ΑΕΠ.


Κατέβασμα ppt "Προβλέψεις Αναλυτών Γκίκας Α. Χαρδούβελης Δεκέμβριος 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google