Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INTERNATIONAL CONFERENCE / COLLOQUE INTERNATIONAL “…philosophy, philosophy, are you here? Philosophising with children” “…philosophie, philosophie, y es-tu?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INTERNATIONAL CONFERENCE / COLLOQUE INTERNATIONAL “…philosophy, philosophy, are you here? Philosophising with children” “…philosophie, philosophie, y es-tu?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INTERNATIONAL CONFERENCE / COLLOQUE INTERNATIONAL “…philosophy, philosophy, are you here? Philosophising with children” “…philosophie, philosophie, y es-tu? Faire de la philosophie avec les enfants” 28 November, Rhodes A new Paradigm of Education: The Classroom Community of Inquiry / Un nouvel paradigme d‘Education: la communauté de recherche Ann Sharp, Professor / Montclair University, USA

2  Understading Από την Ann Margaret Sharp It’s a tunnel of Babel chaos, surprise and then death. A cavern of never ending rope we all must inch our way along. And the only weapons are our minds.  Κατανόηση Από την Ann Margaret Sharp Είναι μια σήραγγα της Βαβέλ χάος, και έκπληξη, Σπηλιά και το σχοινί ποτέ δεν τελειώνει Και πρέπει να μετρήσουμε τον δρόμο αβέβαια, αργά, προσεχτικά. Και το μόνο μας όπλο είναι το μυαλό μας.

3 Learn to judge well to cut the cord when needed, To circle the barrier of obtuse language when it blocks the road of inquiry And the only weapon is your mind. Μάθε να κρίνεις σωστά να κόβεις το σκοινί όταν χρειάζεται, να περικυκλώνεις το εμπόδιο της νωθρής γλώσσας όταν φράζει το δρόμο στη έρευνα Και το μόνο σου όπλο είναι το μυαλό σου.

4 When you misunderstand do not be unduly upset. It’s only the price of coming to see. It means you are on your way. Take a tea with a friend, sipping the insight that the only weapon is your mind. Όταν παρεξηγείς, μην ταράζεσαι αδικαιολόγητα. Είναι μόνο το τίμημα για να δεις. Σημαίνει ότι είσαι ήδη στο δρόμο. Βγες για τσάι με έναν φίλο, αργοπίνοντας τη διαίσθηση ότι Το μόνο όπλο σου είναι το μυαλό σου.

5 And when, despite the myriad of views, You think you understand, even a little, Share your insight with your friends. Clean out the caches of their minds Play the chords that squeeze through the Crevices of their prejudices and nearsightedness, Slowly they will open their doors. But your only weapon is your mind. Και όταν, παρά τις μυριάδες απόψεις, Νομίζεις ότι καταλαβαίνεις, έστω και λίγο, Μοιράσου τις σκέψεις σου με τους φίλους σου. Καθάρισε τις κρύπτες των μυαλών τους Παίξε τις χορδές που πιέζονται μέσα από τις Ρωγμές των προκαταλήψεων και της κοντόθωρης ματιάς τους, Αργά οι πόρτες τους θα ανοίξουν. Αλλά το μόνο όπλο σου είναι το μυαλό σου.

6 Ann Margaret Sharp October 30. 2008 Woodstock, New York


Κατέβασμα ppt "INTERNATIONAL CONFERENCE / COLLOQUE INTERNATIONAL “…philosophy, philosophy, are you here? Philosophising with children” “…philosophie, philosophie, y es-tu?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google