Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring) YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring) YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring) YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring)

4 Λιμνοθάλασσα της Βενετίας Λιμνοθάλασσα της Βενετίας

5 Καραϊβική Νησιά Παλάου (Palau) Καραϊβική Νησιά Παλάου (Palau)

6 Αίγυ π τος Αμμοθύελλα ( αέρας στην άμμο ) Αίγυ π τος Αμμοθύελλα ( αέρας στην άμμο )

7 Αυστραλία Πάρκο Κακαντού (Kakadu) Αυστραλία Πάρκο Κακαντού (Kakadu)

8 Γροιλανδία

9 Ισημερινός ( Εκουαδόρ ) – Κουίτο Ισημερινός ( Εκουαδόρ ) – Κουίτο

10 Μαρόκο Sebkhet - aridal Μαρόκο Sebkhet - aridal

11 Αυστρία Λίμνη Φούγκεν (Fugen) Αυστρία Λίμνη Φούγκεν (Fugen)

12 Βενεζουέλα - Rio Caroni Βενεζουέλα - Rio Caroni

13 Αυστραλία Κουήνσλαντ Αυστραλία Κουήνσλαντ

14 Ιορδανία - SAFAWI Ιορδανία - SAFAWI

15 Σικελία Αίτνα Σικελία Αίτνα

16 Έκρηξη στην Αίτνα Έκρηξη στην Αίτνα

17 Περού - Ica Περού - Ica

18 Σιβηρία Το Ural Σιβηρία Το Ural

19 Αιθιο π ία φυσική π ηγή Dallol Αιθιο π ία φυσική π ηγή Dallol

20 Κοραλλιογενής ύφαλος Κοραλλιογενής ύφαλος

21 Έρημος Σαχάρα

22 Μ π αχάμες Los Castlings Μ π αχάμες Los Castlings

23 Κορσική Scandola Κορσική Scandola

24 Αρχι π έλαγος Καράκας Αρχι π έλαγος Καράκας

25 Άλ π εις Λίμνη Λεμάν Λίμνη Λεμάν

26 E νωμένες (sic) Πολιτείες Λίμνη Powel E νωμένες (sic) Πολιτείες Λίμνη Powel

27 White Island ( άσ π ρο νησί ) Αρχαίος κρατήρας White Island ( άσ π ρο νησί ) Αρχαίος κρατήρας

28 Γουατεμάλα Pacaya Γουατεμάλα Pacaya

29 Νέα Καληδονία Nuami Νέα Καληδονία Nuami

30 ΑΡΚΤΙΚΗ

31 Ά π οψη μιας αυγής στην Αρκτική Ά π οψη μ ιας α υγής σ την Α ρκτική

32 Φώτα στη νύχτα Φώτα σ τη ν ύχτα

33 Όταν η μέρα έρχεται … Όταν η μέρα έρχεται …

34 Ο αξιοθαύμαστος μ π λε π λανήτης μας ! Ο α ξιοθαύμαστος μ π λε π λανήτης μ ας !

35 Συντηρήστε τον, μην τον καταστρέφετε … Συντηρήστε τον, μην τον καταστρέφετε … Μην ε π ιτρέψετε να γίνει ένας π λανήτης Κόλαση … Μην ε π ιτρέψετε να γίνει ένας π λανήτης Κόλαση … Αφήστε μια όμορφη κληρονομιά στα π αιδιά μας. Αφήστε μ ια ό μορφη κ ληρονομιά σ τα π αιδιά μ ας.

36 Και η ομορφιά του εδάφους του αλλάζει … Σε κάθε λε π τό … Και η ο μορφιά τ ου ε δάφους τ ου α λλάζει … Σ ε κ άθε λ ε π τό … Είναι δικός μας. Είναι το σ π ίτι μας. Είναι δ ικός μ ας. Ε ίναι τ ο σ π ίτι μ ας.

37 Α π’ αυτά π ου θα κάνουμε τώρα θα υ π άρξει ζωή στο μέλλον L o c k s m i t h 1. m y li v e p a g e. c o m L o c k s m i t h 1. m y li v e p a g e. c o m Μείνετε σ ’ ε π ιφυλακή … Μείνετε σ ’ ε π ιφυλακή …

38 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Esc για έξοδο


Κατέβασμα ppt "YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring) YELLOWSTONE Άνοιξη Των Κοραλλιών (Shell Spring)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google