Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνέδριο Μαθηματικών σε A΄ τάξη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνέδριο Μαθηματικών σε A΄ τάξη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνέδριο Μαθηματικών σε A΄ τάξη
Δρ. Μύρια Σιακαλλή Σύμβουλος για τα Μαθηματικά

2 Δομή της Εισήγησης Ενότητες περιεχομένου και διαδικασιών
Περίγραμμα ύλης Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός Ημερήσιος προγραμματισμός Οργάνωση μαθήματος Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών Αξιοποίηση της τεχνολογίας

3 Ενότητες περιεχομένου
Οι αριθμοί και οι πράξεις Μοτίβα, συναρτήσεις, άλγεβρα Γεωμετρία και έννοιες χώρου Μέτρηση Ανάλυση δεδομένων, στατιστική και πιθανότητες

4 Ενότητες διαδικασιών Λύση προβλήματος Απόδειξη και τρόπος σκέψης
Επικοινωνία Διασύνδεση Αναπαραστάσεις

5 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 1: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Ενότητα 1: Τα παιδιά να είναι ικανά: Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν έννοιες, οι οποίες αναφέρονται στο μέγεθος και στη θέση στην οποία βρίσκεται ένα αντικείμενο. Να ταξινομούν αντικείμενα με κριτήριο το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος και τη χρήση τους. Να λύνουν προβλήματα χρησιμοποιώντας μοτίβα.

6 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 2: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να αναφέρουν πόσα είναι τα αντικείμενα μιας ομάδας με πληθικό αριθμό 0-10. Να γράφουν τους αριθμούς 0-10. Να χρησιμοποιούν τα σύμβολα < > =, για να συγκρίνουν δύο αριθμούς από 0-10. Να κάνουν αρίθμηση από το 0 ως το 10. Να ερμηνεύουν και να κατασκευάζουν αριθμητική γραμμή. Να ορίζουν τη θέση ενός αντικειμένου σε μια σειρά χρησιμοποιώντας τους τακτικούς αριθμούς πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Να λύνουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές «απόρριψη λανθασμένων» και «κατασκευή μοντέλου».

7 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 3: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να βρίσκουν το άθροισμα δύο αριθμών, όταν αυτό δεν είναι μεγαλύτερο του 10. Να ερμηνεύουν μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης. Να λύνουν προβλήματα πρόσθεσης χρησιμοποιώντας πίνακα. Να φτιάχνουν δικά τους προβλήματα βασισμένα σε εικόνες ή / και εξισώσεις που τους δίνονται. Να χρησιμοποιούν την αριθμητική γραμμή ως μέσο, για να βρίσκουν το άθροισμα δύο αριθμών. Να αντιληφθούν ότι το άθροισμα δύο αριθμών δεν αλλάζει, αν αλλάξει η σειρά των προσθετέων (αντιμεταθετική ιδιότητα). Να λύνουν μαθηματικές εξισώσεις πρόσθεσης.

8 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 4: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Ενότητα 4: Τα παιδιά να είναι ικανά: Να βρίσκουν τη διαφορά δύο αριθμών που δεν είναι μεγαλύτεροι από το 10. Να ερμηνεύουν μαθηματικές προτάσεις αφαίρεσης. Να λύνουν προβλήματα αφαίρεσης χρησιμοποιώντας πίνακα. Να κάνουν δικά τους προβλήματα βασισμένα σε εικόνες ή / και εξισώσεις που τους δίνονται.

9 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 5: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να γράφουν τη μαθηματική πρόταση πολλαπλασιασμού, που αντιστοιχεί με συνεχόμενη πρόσθεση. Να βρίσκουν το γινόμενο δύο αριθμών, όταν αυτό δεν είναι μεγαλύτερο από 10. Να λύνουν προβλήματα που στηρίζονται στη στρατηγική «διατύπωση υπόθεσης και έλεγχός της». Να τοποθετούν αντικείμενα σε διατάξεις. Να αναγνωρίζουν και να συμπληρώνουν μοτίβα.

10 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 6: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να μοιράζουν στα ίσα μια ομάδα αντικειμένων. Να βρίσκουν τον αριθμό των ισοδύναμων ομάδων, που μπορούν να σχηματιστούν από μια μεγαλύτερη ομάδα αντικειμένων. Να λύνουν προβλήματα διαίρεσης.

11 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 7: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Ενότητα 7: Τα παιδιά να είναι ικανά: Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν κύβους, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, σφαίρες και κυλίνδρους σε στερεά που βλέπουν στο περιβάλλον τους. Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια και κύκλους σε επιφάνειες που βλέπουν στο περιβάλλον τους. Να μετρούν το μήκος και το ύψος αντικειμένων. Να συμπληρώνουν το συμμετρικό ενός σχήματος.

12 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 8: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να αναγνωρίζουν το μισό της επιφάνειας ενός επίπεδου σχήματος και το μισό ενός ευθύγραμμου τμήματος. Να βρίσκουν το μισό ενός αριθμού. Να λύνουν προβλήματα που αναφέρονται στην έννοια του μισού, χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές «κατασκευή μοντέλου» και «απόρριψη των λανθασμένων».

13 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 9: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να διαβάζουν την ώρα που δείχνει ένα ρολόι. Να τοποθετούν τον ωροδείχτη και λεπτοδείχτη, ώστε να δείχνουν μια ορισμένη ώρα. Να αναγνωρίζουν τη χρονική σειρά γεγονότων.

14 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 10: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να σχηματίζουν σύνολα με πληθικό αριθμό μικρότερο του 100. Να γράφουν τα σύμβολα των αριθμών μέχρι το 100. Να λένε τα ονόματα των αριθμών μέχρι το 100. Να βάζουν σε σειρά τους αριθμούς μέχρι το 100. Να βρίσκουν το μεγαλύτερο από δύο διψήφιους αριθμούς. Να λένε πόσες δεκάδες και πόσες μονάδες έχει ένας διψήφιος αριθμός. Να λύνουν προβλήματα που σχετίζονται με την αξία θέσης ψηφίου.

15 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 11: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Να εκτελούν ορθά αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης με αριθμούς ως το 20. Να συμπληρώνουν και να γράφουν μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας αριθμούς ως το 20. Να βρίσκουν το ½ αριθμών που δεν είναι μεγαλύτεροι από το 20. Να λύνουν προβλήματα.

16 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 12: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Ενότητα 12: Τα παιδιά να είναι ικανά: Να εκτελούν ορθά αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης χρησιμοποιώντας διψήφιους αριθμούς με μηδέν στη θέση των μονάδων. Να συμπληρώνουν και να γράφουν μαθηματικές προτάσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού, χρησιμοποιώντας διψήφιους αριθμούς (με μηδέν στη θέση των μονάδων). Να επιλέγουν την κατάλληλη πράξη, για να λύνουν προβλήματα ρουτίνας. Να εντοπίζουν μια «στρατηγική» με την οποία θα μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα διαδικασίας.

17 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 13: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Ενότητα 13: Τα παιδιά να είναι ικανά: Να μετρούν το μήκος ενός αντικειμένου και να λένε πόσα εκατοστόμετρα είναι. Να αναγνωρίζουν τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια και κύκλους και να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σχήματος. Να συναρμολογούν μια εικόνα που είναι φτιαγμένη από διαφορετικά σχήματα. Να μετρούν τη μάζα ενός αντικειμένου με τη βοήθεια μη συμβατικών μονάδων. Να μετρούν το εμβαδόν ενός σχήματος με τη βοήθεια μη συμβατικών μονάδων.

18 Περίγραμμα ύλης Ενότητα 14: Τα παιδιά να είναι ικανά:
Ενότητα 14: Τα παιδιά να είναι ικανά: Να γνωρίζουν τα ονόματα και τη σειρά των ημερών μιας εβδομάδας. Να λύνουν προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία. Να διαβάζουν την ώρα που δείχνει ένα ρολόι. Να τοποθετούν τον ωροδείχτη και λεπτοδείχτη, ώστε να δείχνουν μια ορισμένη ώρα.

19 Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
Μελέτη της ύλης της συγκεκριμένης τάξης. Μελέτη της ύλης της προηγούμενης τάξης. Μελέτη του περιεχομένου της συγκεκριμένης ενότητας. Σπειροειδής διάταξη της ύλης. Παραμονή στα πλαίσια των στόχων της συγκεκριμένης ενότητας και του συγκεκριμένου μαθήματος.

20 Χρονοδιάγραμμα Διακοπές Χριστουγέννων: Ενότητες 1 – 4
Διακοπές του Πάσχα: Ενότητες 5 – 10 ή 11 Τέλος σχολικής χρονιάς: Ενότητες 11 ή 12 – 14

21 Ημερήσιος προγραμματισμός
Μελέτη του βιβλίου του δασκάλου Μελέτη του βιβλίου του μαθητή

22 1. Μελέτη του βιβλίου του δασκάλου
1. Μελέτη του βιβλίου του δασκάλου Στόχοι του μαθήματος. Επαναφορά προηγούμενων γνώσεων / δεξιοτήτων απαραίτητων για την κατανόηση των νέων εννοιών / δεξιοτήτων. Επιλογή δραστηριοτήτων από το βιβλίο του δασκάλου. Κάλυψη όλων των στόχων. Δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του μαθητή.

23 2. Μελέτη του βιβλίου του μαθητή
2. Μελέτη του βιβλίου του μαθητή Ιεράρχηση δραστηριοτήτων με βάση το βαθμό δυσκολίας. Οι δύσκολες δραστηριότητες γίνονται στην τάξη. Δίνεται ένα παράδειγμα από κάθε δραστηριότητα.

24 Εργασία στο σπίτι Εύκολες δραστηριότητες ή μέρος δραστηριότητας μπορεί να ανατεθεί ως εργασία στο σπίτι, αφού διαβαστεί η οδηγία, έχουν δοθεί οι αναγκαίες επεξηγήσεις και έχει γίνει ένα παράδειγμα. Στο σπίτι δεν ανατίθενται εργασίες με περιεχόμενο που δεν έχει διδαχτεί ή που δεν έχουν επεξηγηθεί.

25 Οργάνωση μαθήματος Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις
Εισαγωγή νέας έννοιας / δεξιότητας Προφορική επεξεργασία Συνεργατική μάθηση Χρήση εποπτικών μέσων Εμπέδωση Χρήση βιβλίου μαθητή Αξιολόγηση

26 Αξιολόγηση Διαγνωστική αξιολόγηση Συντρέχουσα αξιολόγηση
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς Στην αρχή μιας ενότητας Συντρέχουσα αξιολόγηση Κατά την εργασία στην τάξη Κατά τη συνεργασία στην ομάδα Τελική αξιολόγηση Στο τέλος μιας ενότητας

27 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών
Εισαγωγή καινούριας έννοιας. Έμφαση στην προφορική επεξεργασία (νοεροί υπολογισμοί -αυτοματοποίηση) . Πραξιακό Στάδιο Εικονικό Στάδιο Συμβολικό Στάδιο

28 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών
Εργασία σε ζευγάρια – Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Σύνδεση με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Αποκόμματα από περιοδικά / εφημερίδες Διεξαγωγή έρευνας

29 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών
Χρήση εποπτικών μέσων (βιβλίο δασκάλου). Χρήση πίνακα. Ελαχιστοποίηση της χρήσης φυλλαδίων.

30 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών
Επανάληψη στο τέλος κάθε ενότητας. Εντοπισμός παρανοήσεων μέσα από τα λάθη των μαθητών και θεραπευτική εργασία. Διαφοροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

31 Γενικές εισηγήσεις για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών
Διόρθωση των εργασιών. Ο δάσκαλος έχει συμπληρωμένες όλες τις εργασίες (Εξοικονόμηση χρόνου στη διόρθωση). Τετράδιο Mαθηματικών (με τετραγωνάκια και γραμμές) Συγυρισμένα τετράδια Σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση

32 Αξιοποίηση της τεχνολογίας
Χρήσιμες ιστοσελίδες Math 1 Addition


Κατέβασμα ppt "Συνέδριο Μαθηματικών σε A΄ τάξη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google