Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπεύθυνος Υλοποίησης:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπεύθυνος Υλοποίησης:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Υπεύθυνος Υλοποίησης:
ΔΡΑΣΗ D.1. Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης Υπεύθυνος Υλοποίησης: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)

3 Σκοπός Η ενημέρωση των ομάδων-στόχων και η δημοσιοποίηση των ενεργειών του ACCOLAGOONS καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αλλαγή νοοτροπίας Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Αφύπνιση Ενεργοποίηση Περιβαλλοντική συνείδηση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Έγκαιρη Ορθή Σύγχρονη Ολοκληρωμένη Συνεχής Για τις προστατευόμενες Λιμνοθάλασσες Επανομής & Αγγελοχωρίου και την ευρύτερη παράκτια ζώνη

4 Ειδικότερα, όσον αφορά στις ομάδες-στόχους:
Ενημέρωση, για την ισχύουσα κατάσταση της περιοχής και τη σημαντικότητα για τη διατήρηση της σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο. 2. Πληροφόρηση, για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί αλλά και θα υλοποιηθούν στην περιοχή από τους εμπλεκόμενους φορείς/ εταίρους του Έργου Life, προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα πληροφόρηση για τα αποτελέσματα και τη συμβολή του Έργου Life, στην περιοχή. 3. Ευαισθητοποίηση, με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς ως προς την αντιμετώπιση της περιοχής, προβάλλοντας ένα αίσθημα προστασίας στον κάθε εμπλεκόμενο ή χρήστη, με τη δημιουργία ή την ενδυνάμωση της περιβαλλοντολογικής συνείδησης του. 4. Ενεργοποίηση, μετατρέποντας τους σε ενεργούς πόλους προστασίας και παρακολούθησης αλλά και σε πολλαπλασιαστές δημοσιότητας, για την ανάδειξη των ωφελειών (βραχυπρόθεσμων, μεσο/μακροπρόθεσμων), από την ύπαρξη της προστατευμένης περιοχής στο τόπο της διαμονής τους.

5 Ομάδες - στόχοι Τοπική Κοινωνία (κάτοικοι)
Ομάδες - στόχοι Τοπική Κοινωνία (κάτοικοι) Ομάδες που ασκούν δραστηριότητες (π.χ. ψαράδες, γεωργοί) Εμπλεκόμενοι με το Έργο φορείς & υπηρεσίες Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (Αποκεντρωμένη διοίκηση, Π.Κ.Μ.,ΟΤΑ κ.ά.) Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές/Οικολογικές Οργανώσεις Κινήσεις πολιτών / Σωματεία Επισκέπτες-τουρίστες και τουριστικοί πράκτορες Ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος (σχολεία, ερευνητικά/εκπαιδευτικά κέντρα) Φορείς εμπλεκόμενοι σε παρόμοια έργα LIFE στη Μεσόγειο Μ.Μ.Ε. (τοπικά, περιφερειακά και εθνικά) Ευρύ κοινό

6 Ειδικοί στόχοι βάσει των παραπάνω:
Προβολή των παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου και πληροφόρηση για τη σημασία του Έργου σε σχέση με την αποκατάσταση και την αειφορική διαχείριση των δύο περιοχών. Προβολή της οικολογικής αξίας των λιμνοθαλασσών, με έμφαση στους οικοτόπους και τα είδη πτηνών προτεραιότητας. Παρουσίαση των προβλημάτων/πιέσεων που ασκούνται στα σημαντικά αυτά οικοσυστήματα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από την προστασία και διατήρησή τους. Πληροφόρηση για την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την προστασία τους. Ενημέρωση για την αναγκαιότητα συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας και συμμετοχής των χρηστών σε κάθε διαχειριστική προσπάθεια Διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και επιστημονικής έρευνας. Ανάπτυξη ή/και ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού (εναλλακτικός τουρισμός) στην περιοχή.

7 Φάσεις υλοποίησης του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας
Α’ Φάση: Δημιουργία μιας διακριτής ταυτότητας του Έργου Παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού. Διοργάνωση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων. Οργάνωση δικτύου πληροφόρησης. Γνωστοποίηση των στόχων/ενεργειών του Έργου μέσω διαδικτύου και ΜΜΕ. Β’ Φάση: Διάδοση των στόχων και των παρεμβάσεων του Έργου στο ευρύ κοινό. Ευαισθητοποίηση του κοινού και ενίσχυση του εθελοντισμού. Γ’ Φάση: Συστηματική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα του Έργου ούτως ώστε να γίνει κατανοητή και αποδεκτή η χρησιμότητα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό κυρίως για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

8 Υλικά μέσα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
Λογότυπο και σλόγκαν Accolagoons Αφίσα/Χάρτης περιοχής Οδηγός αναγνώρισης παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών Οδηγός καλών πρακτικών διαχείρισης παράκτιων προστατευόμενων περιοχών (δίγλωσσο) 4 δίγλωσσα τρίπτυχα φυλλάδια για: Έργο, περιοχή, αποτελέσματα και οδηγίες ορθής συμπεριφοράς Μακέτα καταχώρησης στον Τύπο Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ταινία, τηλεοπτικό & ραδιοφωνικό spot) Διαφημιστικό ατομικό σταχτοδοχείο παραλίας Λειτουργικά έντυπα (αυτοκόλλητα, μπλοκ σημειώσεων, φάκελοι) Αναμνηστικά δώρα (μπλουζάκια, καπέλα, σετ των 5 καρτ ποστάλ) Φωτογραφικό αρχείο

9 Λογότυπο και σλόγκαν Accolagoons

10 3πτυχο φυλλάδιο Περιοχής ACCOLAGOONS

11 3πτυχο φυλλάδιο για το Έργο ACCOLAGOONS

12 Λειτουργικά έντυπα (αυτοκόλλητα, φάκελοι)

13 Λειτουργικά έντυπα (μπλοκ σημειώσεων)

14 Μη Υλικά μέσα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
Δημιουργία ιστοσελίδας Έργου και συντήρησή της ( Ημερίδα ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας Ημερίδα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Εκστρατείες πληροφόρησης με διανομή υλικών μέσων και επισκέψεις ομάδων (1 Σ/Κ τον Ιούνιο και 2 Σ/Κ τον Ιούλιο) Δημοσιότητα και προβολή στα ΜΜΕ Συμμετοχή σε συναντήσεις/διασκέψεις/συνέδρια σχετικά με το Έργο Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής Εντυποδιανομές Διεξαγωγή έρευνας κοινού

15 Δημιουργία ιστοσελίδας Έργου και συντήρησή της
(

16 Μη Υλικά μέσα Α’ Ημερίδας
(πρόσκληση Ημερίδας, φάκελος αλληλογραφίας)

17 Μη Υλικά μέσα Α’ Ημερίδας (ενημερωτική αφίσα, μολύβι)

18 Μη Υλικά μέσα Α’ Ημερίδας (πρόγραμμα ‘Α Ημερίδας)

19 Σεβασμός στη γνώμη του κοινού
Για να επιτευχθεί η ενίσχυση του επιπέδου διατήρησης μιας προστατευόμενης περιοχής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή όλο και περισσότερων κοινωνικών ομάδων. Στις ομάδες στόχους εντάσσονται πρωτίστως αυτοί που κατοικούν μέσα ή κοντά στην περιοχή καθώς και οι λεγόμενοι χρήστες (ή εν δυνάμει χρήστες), δηλαδή όσοι ασκούν δραστηριότητες μέσα σε αυτήν.

20 Παρουσίαση έρευνας κοινής γνώμης –
Συμπεράσματα 1η Φάση έργου Οκτώβριος 2012

21 Ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: interview Μεθοδολογία
Εταιρεία: interview Μεθοδολογία  Προσωπικές συνεντεύξεις με κατοίκους των περιοχών Επανομής και Αγγελοχωρίου (Face to face), βάση δομημένου ερωτηματολογίου Τόποι διεξαγωγής : Επανομή, Αγγελοχώρι  Μέγεθος δείγματος, περίοδος διεξαγωγής 200 ερωτηματολόγια Περίοδος διεξαγωγής : Οκτώβριος 2012 Σκοπός Αποτύπωση του βαθμού γνώσης των κατοίκων της περιοχής για την περιβαλλοντική αξία της περιοχής Γνώση των έργων που υλοποιούνται με στόχο την προστασία της περιοχής Διερεύνηση επιθυμίας των κατοίκων για συμμετοχή σε δράσεις με σκοπό την προστασία της περιοχής

22 Ερώτηση 1: Γνωρίζετε τι είναι το δίκτυο περιοχών NATURA 2000
(περιοχή ενταγμένη σε ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών); Ηλικία Φύλο Περιοχή 16/35 36/55 56/65 Άνδρας Γυναίκα Επανομή Αγγελοχώρι Ναι 28,4% 64,1% 70,7% 50,0% 46,8% 45,8% 55,4% Όχι 71,6% 25,9% 29,3% 52,3% 54,2% 44,6%

23 Ερώτηση 2: Γνωρίζετε ότι η λιμνοθάλασσα Επανομής/Αγγελοχωρίου και οι παράκτιες ζώνες τους (Ποταμός, Ναυάγιο, Φάρος, Αλυκές Τούζλα) ανήκουν στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και προστατεύονται από εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία; Ηλικία Φύλο Περιοχή 16/35 36/55 56/65 Άνδρας Γυναίκα Επανομή Αγγελοχώρι Ναι 70,4% 75,6% 69,0% 62,3% 84,1% 68,2% 80,6% Όχι 29,6% 24,4% 31,0% 37,7% 15,9% 31,8% 19,4%

24 Ερώτηση 3: Γνωρίζετε ότι εκπονείται έργο για την προστασία της περιοχής σας με την ονομασία life ACCOLAGOONS; Ηλικία Φύλο Περιοχή 16/35 36/55 56/65 Άνδρας Γυναίκα Επανομή Αγγελοχώρι Ναι 13,7% 12,5% 9,8% 15,1% 9,6% 14,6% 7,1% Όχι 86,3% 87,5% 90,2% 84,9% 90,4% 85,4% 92,9%

25 Ερώτηση 4: Από που έχετε ενημερωθεί για το έργο;
  (ΜΟΝΟ σε όσους στην ερώτηση 3 απάντησαν ΝΑΙ) Ποσοστό Από την ιστοσελίδα του έργου 13,6% Από δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και υπάρχουν σημάνσεις στην περιοχή 27,3% Από συζητήσεις στο συγγενικό, φιλικό ή επαγγελματικό μου περιβάλλον 50,0% Από αλλού 9,1%

26 Ερώτηση 5: Γνωρίζετε ότι η περιοχή σας είναι σημαντική για τα πουλιά και για τον λόγο αυτόν προστατεύεται; Ηλικία Φύλο Περιοχή 16/35 36/55 56/65 Άνδρας Γυναίκα Επανομή Αγγελοχώρι Ναι 81,1% 84,4% 85,4% 83,0% 78,5% 94,6% Όχι 18,9% 15,6% 14,6% 17,0% 21,5% 5,4% Τι δουλειά κάνετε; Οικιακά Συνταξιούχος Φοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. Άνεργος Ελ. Επαγγελματίας Ναι 97,1% 87,1% 80,3% 87,5% 79,2% 63,6% 90,0% Όχι 8,3% 12,9% 19,7% 12,5% 20,8% 36,4% 10,0%

27 Ερώτηση 6: Από αυτά που θα σας αναφέρω και είναι είδη προστατευόμενα, σημειώστε παρακαλώ ποια γνωρίζετε ή έχετε κάτι ακούσει (πολλαπλών επιλογών): Σύνολο Περιοχή Επανομή Αγγελοχώρι Φύκια – Ποσειδωνία 17,5% 18,8% 14,3% Λιμνοθάλασσα 72,5% 62,5% 98,2% Αμμοθίνες 19,0% 19,4% 17,9% Κρινάκι της θάλασσας 33,0% 34,0% 30,4% Δεν γνωρίζω τίποτε από τα παραπάνω 20,5% 27,8% 1,8%

28 Δεν γνωρίζω τίποτε από τα παραπάνω
Τι δουλειά κάνετε; Οικιακά Συνταξιούχος Φοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. Άνεργος Ελ. Επαγγελμ. Φύκια (Φυκιάδα)– Ποσειδωνία 16,7% 12,9% 22,4% 12,5% 18,2% 13,3% Λιμνοθάλασσα 91,7% 90,3% 52,6% 81,3% 87,5% 90,9% 73,3% Αμμοθίνες 41,7% 29,0% 10,5% 6,3% 9,1% Κρινάκι της θάλασσας 45,2% 23,7% 31,3% 54,2% 27,3% 26,7% Δεν γνωρίζω τίποτε από τα παραπάνω 8,3% 9,7% 32,9% 23,3%

29 Ερώτηση 7: Ποιο κατά την άποψη σας είναι το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής (Μέχρι τρεις επιλογές) Σύνολο Περιοχή Επανομή Αγγελοχώρι Καλλιέργειες 8,5% 9,0% 7,1% Βοσκή 6,0% 4,9% 8,9% Υδατοκαλλιέργειες 7,6% 1,8% Παραγωγή αλατιού 3,5% 15,5% Αλιεία (επαγγελματική, ερασιτεχνική) 9,5% 14,3% Παράνομο κυνήγι 38,5% 33,3% 51,8% Διέλευση οχημάτων μέσα από την υγρότοπο και τις αμμοθίνες 35,5% 38,9% 26,8% Θόρυβοι (πχ. Από μπαρ, αυτοκίνητα κλπ) 9,7% 5,4% Οικοδομική δραστηριότητα (οικιστική επέκταση) 17,5% 20,1% 10,7% Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων/λυμάτων 68,0% 66,7% 71,4% Ημερήσια τουριστική δραστηριότητα (κολύμβηση, εστιατόρια, beach bar) 10,5% 14,6% 0,0% Δεν γνωρίζω

30 Ερώτηση 8: Εσείς, σαν κάτοικος της περιοχής, πως κρίνετε την κατάσταση της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών (Επανομής και Αγγελοχωρίου αντίστοιχα) : Σύνολο Περιοχή Επανομή Αγγελοχώρι Καλή 19,0% 19,4% 17,9% Ικανοποιητική 17,5% 21,5% 7,1% Κακή 47,5% 45,1% 53,6% Δεν γνωρίζω 16,0% 14,0% 21,4% Ηλικία Φύλο 16/35 36/55 56/65 Άνδρας Γυναίκα Καλή 20,0% 15,6% 22,0% 23,6% 13,8% Ικανοποιητική 23,2% 10,9% 14,6% 19,8% 14,9% Κακή 38,9% 54,7% 56,1% 42,5% 53,2% Δεν γνωρίζω 17,9% 18,8% 7,3% 14,1% 18,1%

31 Ερώτηση 8: Εσείς, σαν κάτοικος της περιοχής, πως κρίνετε την κατάσταση της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών (Επανομής και Αγγελοχωρίου αντίστοιχα) : Σύνολο Περιοχή Επανομή Αγγελοχώρι Καλή 19,0% 19,4% 17,9% Ικανοποιητική 17,5% 21,5% 7,1% Κακή 47,5% 45,1% 53,6% Δεν γνωρίζω 16,0% 14,0% 21,4% Τι δουλειά κάνετε; Οικιακά Συνταξιούχος Φοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. Άνεργος Ελ. Επαγγελμ. Καλή 8,3% 25,8% 23,7% 12,5% 9,1% 16,7% Ικανοποιητική 0,0% 16,1% 27,6% 6,3% 36,4% 3,3% Κακή 75,0% 54,8% 68,8% 58,3% 45,5% 60,0% Δεν γνωρίζω 3,2% 21,1% 20,0%

32 Ερώτηση 9: Έχει η δική σας  δραστηριότητα, αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Ηλικία Φύλο Περιοχή 16/35 36/55 56/65 Άνδρας Γυναίκα Επανομή Αγγελοχώρι Ναι 21,1% 10,9% 9,8% 21,7% 8,5% 19,4% 5,4% Όχι 62,1% 62,5% 48,8% 57,5% 61,7% 54,2% 73,2% Δεν γνωρίζω 16,8% 26,6% 41,4% 20,8% 29,8% 26,4% 21,4%

33 Έχει η δική σας δραστηριότητα αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
Ερώτηση 9: Έχει η δική σας  δραστηριότητα, αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Έχει η δική σας  δραστηριότητα  αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Τι δουλειά κάνετε; Οικιακά Συνταξιούχος Φοιτητής Σπουδαστής Μαθητής Αγρότης Κτηνοτρόφος Ψαράς Δ.Υ. Ι.Υ. Άνεργος Ελ. Επαγγελμ. Ναι 0,0% 12,9% 22,4% 8,3% 9,1% 23,3% Όχι 66,7% 48,4% 60,5% 75,0% 72,7% 46,7% Δεν γνωρίζω 33,3% 38,7% 17,1% 25,0% 18,2% 30,0%

34 Ερώτηση 10: Εάν υποπέσει στην αντίληψη σας ότι κάποιος με την δραστηριότητα του (ψαράς, γεωργός, κτηνοτρόφος, τουρίστας, κλπ), επιβαρύνει τη λιμνοθάλασσα ή την παράκτια ζώνη, τι από τα παρακάτω κάνετε; Σύνολο Περιοχή Επανομή Αγγελοχώρι Τον ενημερώνω πως με την δραστηριότητα του βλάπτει το περιβάλλον και τον παρακαλώ να σταματήσει ή να διορθώσει 52,0% 49,3% 58,9% Τον καταγγέλλω 21,0% 20,8% 21,4% Δεν κάνω τίποτε 14,5% 16,0% 10,8% Δεν ξέρω τι να κάνω 12,5% 13,9% 8,9%

35 Ερώτηση 11: Σε ποιες από τις δράσεις που θα σας αναφέρω θα συμμετείχατε για την προστασία της λιμνοθάλασσας; (μέχρι τρεις επιλογές) Σύνολο Περιοχή Επανομή Αγγελοχώρι Δράσεις εθελοντισμού (πχ. καθαρισμό ακτών σε τακτά χρονικά διαστήματα, φύλαξη) 50,0% 47,2% 57,1% Συμμετοχή σε συλλόγους ή φορείς που έχουν σκοπό την προστασία της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών 19,5% 17,4% 25,0% Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την αξία και την σημασία της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών 28,5% 29,9% Μικρή οικονομική συνεισφορά (πχ. 1€, 2€) 26,5% 23,6% 33,9% Δεν θα συμμετείχα σε καμία δράση 13,0% 16,0% 5,4%

36 Ερώτηση 12: Με ποιο τρόπο θα επιθυμούσατε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του έργου στην περιοχή; (μέχρι 2 επιλογές) Σύνολο Περιοχή Επανομή Αγγελοχώρι Ιστοσελίδα 26,0% 26,8% 23,9% Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( e mail) 15,5% 16,7% 12,5% SMS 9,0% 11,1% 3,6% Συμβατικό ταχυδρομείο 8,0% 4,2% 17,9% Ενημερωτικές ημερίδες 16,0% 16,1% Διαφημιστική καμπάνια (αφίσες) 49,5% 50,0% 48,2%

37 Σχόλια | Συμπεράσματα  Πάνω από ένας στους δυο κατοίκους των περιοχών Επανομή/Αγγελοχώρι δεν γνωρίζουν το δίκτυο NATURA 2000. Περισσότερο ενημερωμένοι δείχνουν οι ηλικίες από 56 και άνω και οι κάτοικοι του Αγγελοχωρίου. Από αυτούς που γνωρίζουν το δίκτυο NATURA 2000(49%), το 72% γνωρίζει ότι οι περιοχές Επανομή/ Αγγελοχώρι είναι ενταγμένες σε αυτό. Περίπου εννέα στους δέκα κατοίκους και των δυο περιοχών δεν γνωρίζει για το έργο life ACCOLAGOONS. Οι συζητήσεις στο φιλικό και συγγενικό περιβάλλον δείχνουν να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενημέρωσης για το έργο. Σίγουρα όμως είναι αποσπασματικός και με κενά.

38 Σχόλια | Συμπεράσματα  Ικανοποιητικό κρίνεται το 83% των κατοίκων που δηλώνουν ότι γνωρίζουν πως η περιοχή τους είναι σημαντική για τα πουλιά. Καλύτερα ενημερωμένοι είναι και πάλι οι ηλικίες από 56+ και στο Αγγελοχώρι Η λιμνοθάλασσα είναι το πιο γνωστό προστατευόμενο είδος. Η λέξη λιμνοθάλασσα συναντάται πιο συχνά και είναι γενικότερα πιο κοινόχρηστη λέξη. Ίσως και για τους λόγους αυτούς να έρχεται πρώτη σε ποσοστό. Ακολουθεί το κρινάκι και η Ποσειδωνία. Ως σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής κρίνεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και λυμάτων. Πρόκειται προφανώς για πρόβλημα που συναντούν οι κάτοικοι των περιοχών σε καθημερινή βάση και εξελίσσεται μπροστά τους. Το παράνομο κυνήγι και διέλευση οχημάτων ακολουθούν. Κοντά ένας στους δυο κατοίκους εκτιμούν την κατάσταση της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων περιοχών σε κακή. Το υψηλό σχετικά ποσοστό αναγνώρισης του προβλήματος κρίνεται θετικά. Θα μπορούσε πιο εύκολα να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.

39 Σχόλια | Συμπεράσματα  Περίπου έξι στους δέκα κρίνουν πως με την δραστηριότητα τους δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι πως οι κατηγορίες αγρότης/ ψαράς/ κτηνοτρόφος σε ποσοστό 75% θεωρούν πως η δραστηριότητα τους δεν έχει καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον. Πάνω από ένας στους δυο θα παρατηρούσαν κάποιον που με την δράση του θα έβλαπτε το περιβάλλον. Το 21% θα προέβαινε σε καταγγελία, το 14,5% δεν θα έκανε τίποτε και το 12,5% δεν θα ήξερε τι πρέπει να κάνει. Περίπου οι μισοί θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού και περίπου τρεις στους δέκα θα συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την σημασία της λιμνοθάλασσας και των παράκτιων ζωνών. Τα ποσοστά αυτά είναι ενθαρρυντικά για την δημιουργία τέτοιων δράσεων και πρωτοβουλιών. Ως προτιμώμενο τρόπο ενημέρωσης επιλέγουν οι κάτοικοι την διαφημιστική καμπάνια μέσω αφισών.

40 Συνοπτικά Οι κάτοικοι της Επανομής και του Αγγελοχωρίου δείχνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο περιβάλλον τους. Κάποια κενά που υπάρχουν, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι πολλές δράσεις βρίσκονται ουσιαστικά σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν ακόμα αφομοιωθεί από τις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχει διάθεση από τους κατοίκους για συμμετοχή σε ενέργειες που συμβάλουν στην ενίσχυση της προστασίας τους περιβάλλοντος. Η διάθεση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο όταν με τις επόμενες δράσεις και την ενημέρωση που θα γίνει, πολύ περισσότεροι θα μάθουν για την ανεκτίμητη αξία των περιοχών αυτών.

41 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Υπεύθυνος Υλοποίησης:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google