Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Projicere: σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Projicere: σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Projicere: σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου.
PROJECT Projicere: σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου. Μέθοδος project: • ομαδική εργασία στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλα τα μέλη της σχολικής τάξης • αποφασίζουν μαζί το θέμα που θα τους απασχολήσει και προγραμματίζουν τα βήματα της έρευνάς τους • διεξάγουν μαζί τις ενέργειες που απαιτούνται για να δοθούν οι απαντήσεις στο θέμα-πρόβλημα • αναθεωρούν πιθανές αρχικές τους σκέψεις • καταλήγουν σε αποτελέσματα που τα αξιολογούν και τα κοινοποιούν

2 Αντικείμενο του project
Θεματικές περιοχές των μαθημάτων : Γλώσσας Μαθηματικών Ιστορίας Μελέτης Περιβάλλοντος Γεωγραφίας Φυσικών Επιστημών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Εικαστικών και θέματα από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή.

3 αναλυτική-συνθετική ικανότητα
Σκοπός και χρησιμότητα του project άμεση εμπλοκή στις διαδικασίες μάθησης αποτελεσματική μάθηση και διατήρηση της γνώσης ανάπτυξη ποικίλων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων: αναλυτική-συνθετική ικανότητα κριτική σκέψη παρατηρητικότητα δημιουργικότητα υπευθυνότητα

4 αυτενέργεια και πρωτοβουλία
ανάπτυξη της αυτογνωσίας καλλιέργεια κλίσεων και ενδιαφερόντων διερεύνηση θεμάτων ενδιαφέροντος του μαθητή παραγωγή αυθεντικού και πρωτότυπου έργου σύνδεση της σχολικής γνώσης με την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή

5 Στάδια διεξαγωγής project
1. Επιλογή και εξειδίκευση του θέματος 2. Επιλογή του συντονιστή και του γραμματέα κάθε ομάδας 3. Προσδιορισμός των σκοπών και στόχων του project 4. Συγκρότηση ομάδων και ανακοίνωση γενικού στόχου 5. Καταρτισμός σχεδίου δράσης 6. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων-πληροφοριών 7. Διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης 8. Παρουσίαση του project 9. Αξιολόγηση του project

6 PROJECT Η ΕΛΙΑ Κριτήρια επιλογής του θέματος : Σκοπός
Η σημασία της ελιάς και του ελαιόλαδου στη διατροφή και την υγεία Η καλλιέργεια της ελιάς είναι αρκετά διαδεδομένη στο νησί μας Ο σημαντικός ρόλος της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας Η ελιά συνδέεται με την ιστορία και τον πολιτισμό Σκοπός Να γνωρίσουν τη συνέχεια της καλλιέργειας της ελιάς και της χρήσης του λαδιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

7 ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί Να γνωρίσουν την ελιά μέσα από τη Μυθολογία, τη Θρησκεία την Ιστορία, τη Λογοτεχνία(πεζά κείμενα, ποιήματα)και την Τέχνη Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της ελιάς, τον τρόπο συλλογής του καρπού και τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου Να κατανοήσουν τη σημασία του ελαιολάδου στη διατροφή και στην υγεία Να εξασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και να βελτιώσουν την αναγνωστική τους ικανότητα

8 Συναισθηματικοί στόχοι
Να δουλέψουν σε ομάδες μέσα σε κλίμα συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και εμπιστοσύνης Ψυχοκοινωνικοί στόχοι Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και της συνεργασίας Να βιώσουν ευχάριστες ώρες με το θέατρο, τη μουσική την απαγγελία, τις επισκέψεις εκτός σχολείου Να αποκτήσουν την ικανότητα να εκφέρουν την άποψή τους και να παρουσιάζουν κάποιο έργο τους

9 Το project ελιά και τα εμπλεκόμενα μαθήματα
ΓΛΩΣΣΑ:κείμενα, ποιήματα, μύθοι, παραμύθια, σκέφτομαι και γράφω για την ελιά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κατανομή ελαιόδεντρων και παραγωγή ελαιολάδου ανά περιοχή ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:χώρες με σημαντική παραγωγή ελιών και λαδιού ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: κείμενα σχετικά με την ελιά στη θρησκεία ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ:η ελιά στο πέρασμα των αιώνων από τα ιστορικά κείμενα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:ζωγραφική, κατασκευές με πηλό, μουσική, θέατρο ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ:καλλιέργεια της ελιάς και η σημασία της στη διατροφή

10 Η εξέλιξη του project με θέμα την ελιά
Επιλογή και εξειδίκευση του θέματος-θεματικοί άξονες Ελαιοσυλλογή, μεταφορά και παραγωγή ελαιολάδου Η ελιά στη Λογοτεχνία και τη Ζωγραφική Η ΕΛΙΑ Καλλιέργεια της ελιάς Η ελιά στη Θρησκεία Η ελιά στην Ιστορία και τη Μυθολογία Ελιά-ελαιόλαδο και διατροφή Η ΕΛΙΑ

11 Επιλογή του συντονιστή και του γραμματέα
Επιλέγεται ένας συντονιστής και ένας γραμματέας από κάθε ομάδα. Ανακοίνωση των στόχων Να γνωρίσουν την ελιά μέσα από τη Μυθολογία, τη Θρησκεία την Ιστορία, τη Λογοτεχνία(πεζά κείμενα, ποιήματα)και την Τέχνη. Να γνωρίσουν τις περιοχές που καλλιεργείται η ελιά στην Ελλάδα και την Μεσόγειο. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της ελιάς, τον τρόπο συλλογής του καρπού και τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου. Να κατανοήσουν τη σημασία του ελαιολάδου στη διατροφή και στην υγεία.

12 Συγκρότηση ομάδων και ανακοίνωση γενικού στόχου
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης χωρίζονται σε έξι ομάδες που αποτελούνται από τέσσερα άτομα η κάθε μια. Η συγκρότηση των ομάδων τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των μαθητών τις διαπροσωπικές τους σχέσεις Γενικός στόχος:Γνωριμία με την ελιά στο πέρασμα των αιώνων μέχρι σήμερα

13 Πρώτη ομάδα : Η ελιά στην Ιστορία και την Μυθολογία
Δεύτερη ομάδα: Η ελιά στη Θρησκεία Τρίτη ομάδα : Η καλλιέργεια της ελιάς Τέταρτη ομάδα: Ελαιοσυλλογή, μεταφορά, παραγωγή ελαιολάδου Πέμπτη ομάδα: Ελιά-ελαιόλαδο και διατροφή Έκτη ομάδα : Η ελιά στη Λογοτεχνία - Ζωγραφική

14 Διαμόρφωση του πλαισίου δράσης κάθε ομάδας
Διαμόρφωση του πλαισίου δράσης κάθε ομάδας στάδια της διαδικασίας χρονοδιάγραμμα για κάθε στάδιο απαιτούμενες πηγές πληροφοριών μέσα συλλογής δεδομένων καταμερισμός του έργου ευθύνες κάθε μέλους της ομάδας Το project προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δυο μήνες με δύο ώρες εβδομαδιαία εργασία.

15 Συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού-υλοποίηση του project
Συλλογή πληροφοριακού και φωτογραφικού υλικού Ταξινόμηση υλικού Επιλογή υλικού για παρουσίαση Επιλογή του τρόπου παρουσίασης του υλικού: γραπτό λόγο προφορικό λόγο(αφήγηση ή απαγγελία) εικόνες φωτογραφίες θεατρικό δρώμενο κατασκευές, ζωγραφική

16 Πρώτη ομάδα: Η ελιά στην Ιστορία και τη Μυθολογία
Πρώτη ομάδα: Η ελιά στην Ιστορία και τη Μυθολογία Μύθος για το ρόπαλο του Ηρακλή Μύθος για τη διαμάχη Ποσειδώνα-Αθηνάς Μύθος Ελαΐδας Καλλιέργεια, χρήση και εμπόριο ελιάς την εποχή του Μίνωα Θεραπείες του Ιπποκράτη με λάδι Στέψη ολυμπιονικών με στεφάνι ελιάς Άλειμμα αθλητών με λάδι. Δεύτερη ομάδα: Η ελιά στη Θρησκεία Σπονδές και ταφικές τελετές των Αρχαίων Ελλήνων με λάδι Ο κατακλυσμός του Νώε Χρήση του λαδιού στα μυστήρια της χριστιανικής θρησκείας

17 Τρίτη ομάδα: Η καλλιέργεια της ελιάς
Συνθήκες(θερμοκρασία, υγρασία, υψόμετρο) Ποικιλίες ελαιοδέντρων Ασθένειες της ελιάς Εποχιακές εργασίες(όργωμα, λίπασμα, πότισμα, κλάδεμα) Περιοχές στη Ρόδο με ελαιώνες Περιοχές στην Ελλάδα με ελαιώνες Τέταρτη ομάδα: Ελαιοσυλλογή, μεταφορά και παραγωγή ελαιολάδου Υλικά για την ελαιοσυλλογή Η μεταφορά του καρπού Το ελαιοτριβείο Η επεξεργασία Παλαιότερα και σήμερα

18 Πέμπτη ομάδα: Ελιά-ελαιόλαδο και διατροφή
Συστατικά του ελαιολάδου Είδη ελαιόλαδων Είδη βρώσιμων ελιών Μεσογειακή διατροφή Έκτη ομάδα:Η ελιά στη Λογοτεχνία και τη Ζωγραφική Το παραμύθι της ελιάς(Λαϊκό διήγημα) Ποιήματα για την ελιά( Μαβίλη, Πολέμη, Παλαμά) Πίνακες με θέμα την ελιά(Θεόφιλου, Aξιώτη, Σεμερτζίδη)

19 Διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης Παρουσίαση του project
Αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών Παρουσιάζουν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει Εκφράζουν τις απόψεις τους για την επάρκεια του υλικού Αναφέρουν άλλους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων Αναδιοργανώνουν το σχέδιο δράσης τους Παρουσίαση του project Ζωγραφιές, σχέδια Κατασκευές φωτογραφίες έντυπο πληροφοριακό υλικό προβολή κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών θεατρική παράσταση απαγγελία ποιημάτων, διήγηση μύθων

20 Η πρώτη ομάδα με θέμα η ελιά στην Ιστορία και τη Μυθολογία
Η πρώτη ομάδα με θέμα η ελιά στην Ιστορία και τη Μυθολογία έντυπο πληροφοριακό υλικό εικόνες αφήγηση θέατρο (Μύθος της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, στέψη Ολυμπιονικών) κατασκευή κότινου με κλαδί ελιάς Η δεύτερη ομάδα με θέμα η ελιά στη Θρησκεία αφήγηση σχετικών κειμένων εικόνες, φωτογραφίες θέατρο (αναπαράσταση βαπτίσματος) κατασκευές:χάρτινη κιβωτός του Νώε, λυχνάρια και αγγεία από πηλό, χάρτινο περιστέρι με κλαδί ελιάς

21 Η τέταρτη ομάδα με θέμα ελαιοσυλλογή, μεταφορά και παραγωγή ελαιολάδου
Η τρίτη ομάδα με θέμα η καλλιέργεια της ελιάς έντυπο πληροφοριακό υλικό εικόνες φωτογραφίες από ελαιώνες της περιοχής αφήγηση κειμένων σχετικών με τις φροντίδες της ελιάς ζωγραφική Η τέταρτη ομάδα με θέμα ελαιοσυλλογή, μεταφορά και παραγωγή ελαιολάδου φωτογραφίες από ελαιοτριβείο εικόνες με τους παλιούς τρόπους παραγωγής λαδιού θεατρικό δρώμενο(αναπαράσταση μαζέματος της ελιάς)

22 Η πέμπτη ομάδα με θέμα ελιά-ελαιόλαδο και διατροφή
έντυπο πληροφοριακό υλικό πίνακες με τα είδη της ελιάς και του ελαιόλαδου εικόνες με τα είδη της ελιάς φωτογραφίες με ελαιόδεντρα τραγούδι για την ελιά Η έκτη ομάδα με θέμα η ελιά στη Λογοτεχνία και τη Ζωγραφική έντυπο πληροφοριακό υλικό-βιογραφίες λογοτεχνών εικόνες από το διαδίκτυο σχετικές με την ελιά και την τέχνη απαγγελία ποιημάτων, διήγηση παραμυθιού ζωγραφική φωτογραφίες με πίνακες γνωστών ζωγράφων

23 Αξιολόγηση του project
Καταγραφή συμπερασμάτων Κριτική αξιολόγηση Πέτυχε τους στόχους του; Κοινοποίηση : τάξεις του σχολείου ενδιαφερόμενους φορείς σχολεία της Ρόδου εκπαιδευτικούς περιοδικά παιδαγωγικού ενδιαφέροντος διαδίκτυο

24 Δραστηριότητες Συγκέντρωση πληροφοριακού και φωτογραφικού υλικού από διάφορες πηγές:εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, διαδίκτυο, συνεντεύξεις, επισκέψεις Συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων Αξιολόγηση και ταξινόμηση πληροφοριακού και φωτογραφικού υλικού Συλλογή σχετικών με το θέμα ποιημάτων, τραγουδιών, μύθων και παραμυθιών Απαγγελία ποιημάτων, διηγήσεις μύθων και παραμυθιών, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κατασκευές, σχέδια Διδακτικές επισκέψεις

25 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α 1. Σε ποιες περιοχές της Ρόδου καλλιεργούνται ελιές;
2.Γράψε κάτι σχετικό με την ελιά από τη Μυθολογία. 3. Γράψε κάτι σχετικό με την ελιά από την Ιστορία. 4.Γράψε κάτι σχετικό με την ελιά από τη Θρησκεία. 5.Πότε ανθίζει το δέντρο της ελιάς; 6.Ποιες φροντίδες θέλει το δέντρο της ελιάς;

26 7.Πότε γίνεται η συλλογή του καρπού της ελιάς;
8.Γράψε μερικά είδη ελιάς που ξέρεις. 9.Πώς γίνεται σήμερα η εξαγωγή ελαιόλαδου από τις ελιές; 10.Ζωγράφισε ένα δέντρο με ελιές.

27 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β Γράψε μερικές χώρες που παράγουν ελιές και λάδι.
Γράψε ποιες περιοχές της Ρόδου παράγουν ελιές και λάδι. Γιατί είναι ωφέλιμο το ελαιόλαδο στη διατροφή; Γράψε τη διαδικασία της παραγωγής του λαδιού μετά το μάζεμα της ελιάς. Πόσα χρόνια ζει το δέντρο της ελιάς;

28 6.Από πόσα κιλά ελιές παίρνουμε ένα κιλό λάδι;
7.Ποια είδη ελαιολάδων υπάρχουν; 8.Ποια ήταν η χρήση της ελιάς και του ελαιόλαδου στους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας; 9.Ζωγράφισε ένα αγγείο, της εποχής του Μίνωα, για τη διατήρηση του ελαιολάδου.

29 10.Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της ελαιοσυλλογής
Δέντρο με πολύτιμο καρπό Παράγεται από την ελιά Με αυτήν φιλονίκησε ο Ποσειδώνας Η ελιά ήταν για τους Αρχαίους Έλληνες Η ελιά θέλει Το μάζεμα της ελιάς αρχίζει το Η ελιά μπορεί να φτάσει πολλά μέτρα σε Τα φαγητά με λάδι λέγονται Οι αθλητές στην αρχαία Ελλάδα άλειφαν το σώμα τους με Η εξαγωγή ελαιολάδου συμβάλλει στην … της χώρας μας Το λάδι συντηρείται καλύτερα σε δοχεία Το ρόπαλο του ήταν από αγριελιά Ε_ _ _ Λ_ _ _ Α_ _ _ _ Ι_ _ _ Ο_ _ _ _ _ Σ_ _ _ _ _ _ _ _ Υ_ _ _ Λ_ _ _ _ _ Ο_ _ _ _ _ _ _ _ Γ_ _ _ _ _ _ Η_ _ _ _ _ _

30 11.Συμπλήρωσε σωστά τις προτάσεις:
Το λάδι με την χαμηλότερη οξύτητα είναι το Το εργοστάσιο παραγωγής λαδιού λέγεται Τα ελαιόλαδα είναι τριών ειδών , , Η μεγαλύτερη παραγωγή λαδιού γίνεται στις χώρες. Το λάδι είναι σημαντικό στα της Θρησκείας μας. Το στεφάνι που στεφάνωναν τους Ολυμπιονίκες λεγόταν Την εποχή του Μίνωα διατηρούσαν το σε μεγάλα πήλινα πιθάρια. 12.Ζωγράφισε ένα στεφάνι με κλαδί ελιάς


Κατέβασμα ppt "Projicere: σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google