Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad Ομάδα 2 Catch – Up Meeting Μοντέλα & Μέθοδοι Έρευνας, Καταγραφής, Διαχείρισης, Αξιολόγησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad Ομάδα 2 Catch – Up Meeting Μοντέλα & Μέθοδοι Έρευνας, Καταγραφής, Διαχείρισης, Αξιολόγησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad Ομάδα 2 Catch – Up Meeting Μοντέλα & Μέθοδοι Έρευνας, Καταγραφής, Διαχείρισης, Αξιολόγησης & Χρέωσης της «Ηλεκτρονικής» Διαφήμισης

2 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.Η εργασία της υπο-ομάδας 2 αφορά στη διαφήμιση - μέσω διαφόρων πρακτικών- στο διαδίκτυο και στο email. 2.Σκοπός της υπο-ομάδας είναι: α) η αποτύπωση της υφιστάμενης διαδικασίας και των εμπλεκομένων στην αγορά αυτή β) η αποτύπωση των προβλημάτων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται γ) η εξαγωγή συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας

3 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1.Προσωπικές συνεντεύξεις με ανθρώπους του χώρου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 2.Εξέταση Case Studies και σχετικών ερευνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδιαίτερη έμφαση σε αποτελέσματα των επιτροπών του ΙΑΒ & OPA και άλλων σχετικών οργανισμών.

4 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΣΤΑΔΙΑ 1.Αποτύπωση της υφιστάμενης διαδικασίας - 28/09/2004 2. Αποτύπωση των προβλημάτων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται- Οκτώβριος 2004 3. Εξαγωγή συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας - Νοέμβριος 2004

5 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Παίκτες στην αγορά: -Διαφημιζόμενοι (π.χ. Heineken) –> Δαπανούν ένα κονδύλι ώστε να επικοινωνήσουν μέσω διαφήμισης με τον τελικό καταναλωτή -Διαφημιστικές Εταιρείες (π.χ. Spot Thompson) –> Δημιουργούν το offline διαφημιστικό υλικό. Μερικές έχουν και τμήμα Online Διαφήμισης -New Media Agencies (π.χ. yellownetroad) -> Δημιουργούν το online Διαφημιστικό υλικό. Έπικοινωνούν απευθείας με το διαφημιζόμενο ή μέσω της διαφημιστικής του εταιρείας.

6 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Παίκτες στην αγορά: -Media Shops (π.χ. yellownetroad) -> Αγοράζουν διαφημιστικό χώρο είτε κατόπιν συνεννόησης με διαφημιστικές εταιρείες ή απευθείας με το διαφημιζόμενο. -Εταιρείες Τεχνολογικής υποστήριξης/Adservers (π.χ. Phaistosnetworks) -> Κάνουν το trafficking του δημιουργικού υλικού κατόπιν ανάθεσης από τα Media Shops -Internet Sites (π.χ. In.gr) -> Αποδέκτες του διαφημιστικού υλικού το οποίο τοποθετούν στις σελίδες τους ή στα newsletters τους. (Είτε μέσω των adservers των εταιρειών τεχνολογικής υποστήριξης ή χρησιμοποιώντας δικό τους adserver)

7 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Παίκτες στην αγορά: -Εταιρείες Ερευνών & Μέτρησης (π.χ. Focus & AGB) -> Διεξάγουν έρευνες online ή ofline (syndicated ή ad-hoc) σχετικά με το διαδίκτυο -Διάφοροι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (π.χ. IAB) -> Θεσπίζουν προτεινόμενους τρόπους λειτουργίας της αγοράς -Διάφοροι Κυβερνητικοί Οργανισμοί (π.χ. ΥΠΑΝ) -> Προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση κανόνων με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς -Καταναλωτές/Επισκέπτες Sites/Παραλήπτες Emails -> Τελικοί Αποδέκτες της διαφήμισης

8 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Έρευνα: -Το κομμάτι της έρευνας (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) στην Ελλάδα σχετικά με την Online Διαφήμιση είναι σε νηπιακή κατάσταση -Τα βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν και αποτελούν απαραίτητο κομμάτι για τη σωστή διεξαγωγή της Online Διαφήμισης είναι:  Δημογραφικά και άλλα στοιχεία των επισκεπτών ενός site  Page Impressions/Κατηγορία ενός Site  Unique Viewers/Κατηγορία ενός Site - Τα στοιχεία αυτά δίνονται σήμερα κατά κόρον από τα ίδια τα sites

9 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Έρευνα: - Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εταιρεία αντίστοιχη της AGB στο κομμάτι της τηλεόρασης ή της cosmscore & Nielsen που υπάρχουν για το Internet στο εξωτερικό -Υπάρχουν εταιρείες ερευνών που διεξάγουν κατά καιρούς γενικές έρευνες για τη χρήση στο Internet σε μερικές εκ των οποίων υπάρχουν και ερωτήσεις που αφορούν στην Online Διαφήμιση και στην επισκεψιμότητα σε συγκεκριμένα Sites (π.χ. Focus & GFK) -Έρευνες διεξάγονται επίσης από κυβερνητικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς π.χ. (ebusiness forum, IAB)

10 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Έρευνα: -Ερωτήσεις σχετικές με το Internet εμφανίζονται πλέον σε εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα Media Shops στη στόχευση του κοινού (π.χ. TGI) -Αρκετά media shops διεξάγουν ad-hoc έρευνες πριν τη διενέργεια μεγάλων διαφημιστικών καμπανιών οι οποίες περιλαμβάνουν και το Internet -Η καλύτερη πηγή πληροφόρησης βρίσκεται στα απολογιστικά στοιχεία που έχουν συλλέξει τα Media Shops και σε βάθος χρόνου δίνουν μια κατατοπιστική εικόνα για τις συνήθειες των χρηστών ως προς την Online διαφήμιση καθώς και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε site. Τα στοχεία αυτά χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με άλλες έρευνες.

11 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρέωση: -Βασικά μοντέλα χρέωσης της Online Διαφήμισης είναι: -Τιμολόγηση βάσει Αριθμού Εμφανίσεων Δημιουργικού -Τιμολόγηση βάσει διαφημιστικού χωροχρόνου -Τιμολόγηση βάσει Clicks (search engines αλλά και sites) -Τιμολόγηση βάσει τελικών Registrations ή Αγορών -Τιμολόγηση ανά παραλήπτη που έχει λάβει το email (email)

12 ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Καταγραφή & Αξιολόγηση: -Η καταγραφή των αποτελεσμάτων της διαφήμισης γίνεται βάσει των απολογιστικών στοιχείων τα οποία καταγράφονται στους adservers που χρησιμοποιούνται για το trafficking των δημιουργικών: -Εμφανίσεις διαφημιστικού υλικού -Διακριτοί Χρήστες που έχουν εκτεθεί στο κάθε διαφημιστικό υλικό -Αριθμός συνολικών clicks από το διαφημιστικό υλικό -Μερικά Media Shops καταγράφουν επιπλέον στοιχεία παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του χρήστη και μετά το click στο δημιουργικό υλικό (π.χ. Registrations, Αγορές κτλ) -Σπάνια γίνονται έρευνες με το τέλος των διαφημιστικών καμπανιών για το awareness effect & την επίδρασή τους στους καταναλωτές


Κατέβασμα ppt "ΟΜΑΔΑ 2 - 27/09/2004 Συντονιστής: Οδυσσέας Ντότσικας yellownetroad Ομάδα 2 Catch – Up Meeting Μοντέλα & Μέθοδοι Έρευνας, Καταγραφής, Διαχείρισης, Αξιολόγησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google