Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013
Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

2 Σχεδιασμός έρευνας γνώμης
Καθολικό: Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και αυτοαπασχολούμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω με συνήθη χώρα διαμονής και στην αντίστοιχη γλώσσα Δείγμα: Αντιπροσωπευτικό δείγμα σε κάθε μία από τις 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες Στάθμιση: Τα δεδομένα έχουν σταθμιστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ενεργό πληθυσμό ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την περιοχή. Όπου παρουσιάζονται δεδομένα από διάφορες χώρες, τα δεδομένα αυτά έχουν σταθμιστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του πληθυσμού της κάθε χώρας Μέθοδος συλλογής δεδομένων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CATI) σε 26 χώρες. Στην Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία οι συνεντεύξεις έγιναν πρόσωπο με πρόσωπο Μέγεθος δείγματος: συνεντεύξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη (περίπου 500 ανά χώρα εκτός από το Λιχτενστάιν όπου διεξήχθησαν 200 συνεντεύξεις) Μέγεθος δείγματος (Ελλάδα): 506 συνεντεύξεις Περίοδος εργασίας πεδίου (Ελλάδα): 3-19 Δεκεμβρίου 2012 Ερμηνεία δεδομένων: Όπου τα ποσοστά δεν συμπληρώνουν αθροιζόμενα το 100%, ή σε συγκεντρωτικά αποτελέσματα (π.χ. «πολύ πιθανό» συν «αρκετά πιθανό»), αυτό μπορεί να οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις του υπολογιστή

3 Μεγέθη δείγματος Μεγέθη δείγματος που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση Συνολικός αριθμός εργαζομένων ηλικίας 18 ετών και άνω 506 0-9 άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας 260 Άντρας 278 10-49 άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας 161 Γυναίκα 228 50 και άνω άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας 82 Ηλικίας ετών 192 Ηλικίας ετών Πλήρης απασχόληση 283 Ηλικίας 55 ετών και άνω 54 Μερική απασχόληση Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους για να παρέχουν βοήθεια σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας 478 (λόγω του ότι ερωτήθηκε δείγμα των εργαζομένων) Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση ±8,8 έως 14,7 ποσοστιαίες μονάδες

4 Επισκόπηση ερωτηματολογίου - 1
Q1 Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (Πολύ πιθανό | Μάλλον πιθανό | Μάλλον απίθανο | Πολύ απίθανο | Δεν γνωρίζω | Δεν υπάρχουν άτομα άνω των 60 ετών στο χώρο εργασίας τώρα και δεν αναμένεται να υπάρχουν το 2020 ) Στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιείται ο όρος «μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι». Με τον όρο «μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι», εννοούμε τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών Q2 Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (Ναι | Όχι | Δεν υπάρχει διαφορά | Δεν γνωρίζω) E. Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; Παρακαλώ πείτε μου εάν έχετε ήδη τέτοια προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας. Q3 (Ναι | Όχι | Υπάρχουν ήδη σχετικά προγράμματα και διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας | Δεν γνωρίζω)

5 Επισκόπηση ερωτηματολογίου - 2
Τώρα μερικές ερωτήσεις για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Q4 Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; F. Έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους ή προϊσταμένους όσον αφορά στην εκπλήρωση του ρόλου του εργαζόμενου Q5 Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας (Πολύ συνηθισμένες | Μάλλον συνηθισμένες | Μάλλον ασυνήθιστες | Πολύ ασυνήθιστες | Δεν υπάρχουν περιπτώσεις εργασιακού άγχους | Δεν γνωρίζω) Q6 Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας (Πολύ καλός | Μάλλον καλός | Όχι και πολύ καλός | Καθόλου καλός | Δεν γνωρίζω)

6 Ονομασίες χωρών με δύο γράμματα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα
Γράμματα Χώρα AT Αυστρία FI Φινλανδία NL Ολλανδία BE Βέλγιο FR Γαλλία NO Νορβηγία BG Βουλγαρία HU Ουγγαρία PL Πολωνία CH Ελβετία IE Ιρλανδία PT Πορτογαλία CY Κύπρος IS Ισλανδία RO Ρουμανία CZ Τσεχική Δημοκρατία IT Ιταλία SE Σουηδία DE Γερμανία LI Λιχτενστάιν SI Σλοβενία DK Δανία LT Λιθουανία SK Σλοβακία EE Εσθονία LU Λουξεμβούργο UK Ηνωμένο Βασίλειο EL Ελλάδα LV Λετονία ALL Όλες οι χώρες ES Ισπανία MT Μάλτα Click to add text here

7 Ομάδες χωρών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση
Click to add text here Ομάδα Χώρες EE27 Οι 27 χώρες που επί του παρόντος αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση EE15 Οι 15 χώρες που αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Μαΐου 2004 Αυστρία , Βέλγιο , Δανία , Φινλανδία , Γαλλία , Γερμανία , Ελλάδα , Ιρλανδία , Ιταλία , Λουξεμβούργο, Ολλανδία , Πορτογαλία , Ισπανία , Σουηδία , Ηνωμένο Βασίλειο NKM12 Οι 12 χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007 Βουλγαρία , Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος , Εσθονία , Ουγγαρία , Λετονία , Λιθουανία , Μάλτα , Πολωνία , Ρουμανία , Σλοβακία , Σλοβενία ΕΖΕΣ Νορβηγία , Ισλανδία , Λιχτενστάιν , Ελβετία

8 Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013
Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

9 Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 (Ελλάδα)
Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) Πολύ πιθανό Μάλλον πιθανό Μάλλον απίθανο Πολύ απίθανο Δεν γνωρίζω Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι άνω των 60 ετών τώρα και δεν αναμένεται να υπάρχουν το 2020 Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

10 Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 (Ελλάδα)
Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

11 Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 (Ελλάδα)
Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

12 Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020
Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

13 Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020
Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

14 Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013
Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

15 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (Ελλάδα)
Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Παίρνουν περισσότερες άδειες λόγω ασθενείας Έχουν περισσότερα ατυχήματα στο χώρο εργασίας Είναι λιγότερο παραγωγικοί στη δουλειά Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

16 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία (Ελλάδα) Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

17 ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία (Ελλάδα) Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

18 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία
Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

19 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία
Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

20 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος (Ελλάδα)
Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

21 ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος (Ελλάδα) Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

22 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος
Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

23 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος
Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

24 Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013
Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

25 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Παρακαλώ αναφέρετε αν υπάρχουν ήδη προγράμματα ή διαδικασίες στο χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

26 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Παρακαλώ αναφέρετε αν υπάρχουν ήδη προγράμματα ή διαδικασίες στο χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

27 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

28 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

29 ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

30 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

31 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

32 Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013
Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

33 Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους (Ελλάδα)
Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

34 Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια (Ελλάδα)
Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

35 ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

36 Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

37 ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

38 Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας (Ελλάδα)
Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

39 ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

40 Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013
Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Περιπτώσεις εργασιακού άγχους Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

41 Περιπτώσεις εργασιακού άγχους (Ελλάδα)
Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Πολύ συνηθισμένες Μάλλον συνηθισμένες Μάλλον ασυνήθιστες Πολύ ασυνήθιστες Δεν υπάρχουν περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον Δεν γνωρίζω Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

42 Περιπτώσεις εργασιακού άγχους (Ελλάδα)
Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

43 Περιπτώσεις εργασιακού άγχους (Ελλάδα)
Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

44 Περιπτώσεις εργασιακού άγχους
Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

45 Περιπτώσεις εργασιακού άγχους
Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

46 Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013
Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

47 Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους (Ελλάδα)
Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Πολύ καλός Μάλλον καλός Όχι και πολύ καλός Καθόλου καλός Δεν γνωρίζω Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

48 Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους (Ελλάδα)
Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας ετών Ηλικίας ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω» , Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

49 Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους (Ελλάδα)
Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω» , Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

50 Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους
Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω» , Καθολικό : Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

51 Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους
Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω» , Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

52 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και κορυφαίους ειδικούς από το καθένα από τα κράτη μέλη και από αλλού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση για την ΕΑΥ:

53 Διασφάλιση της ποιότητας
Το έργο αυτό ανέλαβε η Ipsos MORI, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πρότυπο ISO 20252 Εξασφάλιση σταθερής ποιότητας της εργασίας με τις υψηλότερες προδιαγραφές στον κλάδο και ετήσια επιθεώρηση από εξωτερικούς αξιολογητές Η IPSOS MORI είναι μέλος όλων των βασικών φορέων ερευνών αγοράς


Κατέβασμα ppt "Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google