Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Оптика − жарықты зерттейтін физиканың бөлімі.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Оптика − жарықты зерттейтін физиканың бөлімі."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Оптика − жарықты зерттейтін физиканың бөлімі.
ОПТИКА Оптика − жарықты зерттейтін физиканың бөлімі. Жарық − көзге көрінетін электрмагниттік толқын. Электрмагниттік толқын − электрмагниттік өрістің кеңістікте таралуы. МАКСВЕЛЛ ТЕҢДЕУЛЕРІ Магнит ағынының өзгерісі электр өрісін тудырады. Электр ағынының өзгерісі магнит өрісін тұдырады.

2 Электрмагниттік толқын жылдамдығы
м/с

3 Электрмагниттік толқынның аумағы
Электрмагниттік толқын жылдамдығы : Вакуумдағы жарық толқын ұзындығы 0,40 ∼ 0,76 мкм.

4 УМОВ-ПОЙТИНГ ВЕКТОРЫ Электрмагниттік өріс кеңістікте тарала отырып, энергия тасымалдайды. Электр өрісі энергия ағысының тығыздығы : Магнит өрісі энергия ағынының тығыздығы : Электрмагниттік өріс энергиясының тығыздығы олардың қосындысына тең : Вакуумде таралған электрмагниттік өріс энергия ағынының тығыздығы : Бұл өрнек ─ Умов-Пойнтинг векторы деп аталады.

5 θr α α’ α = α’ ГеометриЯлыҚ оптика
Геометриялық оптика жарықтың таралу заңдылығын жарық сәулелері арқылы қарастыратын оптиканың бір бөлімі. Жарық сәулелері геометриялық сызық арқылы сипатталады. θr Айна Нормал Түскен сәуле Шағылған сәуле α α’ α = α’ ЖАРЫҚТЫҢ ШАҒЫЛЫУ ЗАҢЫ : Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болады. Түсу бұрышы түскен сәуле мен нормал арасындағы бұрыш. Шағылу бұрышы шағылған сәуле мен нормал арасындағы бұрыш.

6 n1 = 1, ϑ1 = c, n2 = 1.3 c = 3*108 м/с ЖАРЫҚТЫҢ СЫНУ ЗАҢЫ немесе ϑ1
ауа су ϑ2 немесе Егер 1-орта ауа, екінші ортаны су деп қарасақ n1 = 1, ϑ1 = c, n2 = 1.3 c = 3*108 м/с

7 Түскен сәуле мен әйнекті тесіп өткен сәуле бір-біріне параллель
нормал ауа θr α θi әйнек β β

8 ЖАРЫҚТЫҢ ТҮЗУ СЫЗЫҚТЫ ТАРАЛУ ЗАҢЫ
Оптикалық біркелкі ортада жарық сәулесі түзу сызық бойымен таралады. Егер сыну көрсеткіші барлық жерде бірдей болса, ондай орта оптикалық біртекті орта деп аталады. ЖАРЫҚ ШОҚТАРЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ЗАҢЫ Бір нүктеге түскен жарық сәулелері бір-біріне тәуелсіз болады. ЖАРЫҚ СӘУЛЕЛЕРІНІҢ ҚАЙТЫМДЫЛЫҚ ЗАҢЫ Егер сәуле α бұрышымен түссе және екінші ортада β бұрышымен сынса, онда екінші ортадан кейінгі бағытта β түсу бұрышымен жіберілген жағдайда, бірінші ортаға α бұрышымен тарайды.

9 n2 β n1 > n2 n1 β ауа β су α α α α’ α ТОЛЫҚ ІШКІ ШАҒЫЛУ ҚҰБЫЛЫСЫ P
Егер жарық сәулесі оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек ортаға өтсе, және түсу бұрышы шектік бұрыштан үлкен болса, толық шағылу құбылысы байқалады. Сыну бұрышы 90о-қа тең кездегі түсу бұрышы αш шекті бұрыш деп аталады. β n2 ауа β β n1 > n2 α α α α’ n1 α су P

10

11 Жазық айнадығы кескін H Дене аралығы кескін аралығы a b h дене кескін
Үлкею еселігі: Кескін: жалған кескін (үзік сызық) және оң кескін Кескін үлкейтілмеген: дене биіктігі (h) = кескін биіктігі (H). Дене аралығы (а) = кескін аралығы (b).

12 Дене мен кескіннің оң солы
Жазық айнадағы дене мен кескіннің оң солы алмасады.

13 Cфералық айнадағы кескін (ойыс, a > f )
дене Оптикалық өс F кескін Кескін: нақты, кішірейген, теріс кескін Бірінші сызық оптикалық өске параллель, шағылған сәуле фокусты басып өтеді. Екінші сызық фокустан өтіп шағылған соң оптикалық өске параллель таралады. .

14 Cфералық айнадағы кескін (ойыс, a < f )
дене кескін Оптикалық өс F Кескін: оң, үлкейген, жалған (үзік сызық). Бірінші сәуле оптикалық өске параллель түсіп, фокус арқылы шағылады. Екінші сәуле фокус арқылы түсіп, өске параллель шағылады.

15 Cфералық айнадағы кескін (дөңес, a > f )
Оптикалық өс F Бірінші сәуле оптикалық өске параллель түсіп, фокус арқылы шағылады Екінші сәуле фокус бағыты бойынша түсіп, өске параллель шағылады. Кескін: кішірейген, оң, жалған кескін.

16 Дөңес және ойыс линзалар
Линза деп екі немесе бір жағы сфералық бетпен шектелген мөлдір денені айтады. Линза пішініен қарай: дөңес линза және ойыс линза деп екіге бөлінеді. Қасиетіне қарай: жинағыш линза және шашыратқыш линза болып бөлінеді. Жинағыш: ортасы екі шетінен қалың. Шашыратқыш: Ортасы шетінен жұқа.

17 Линзаның пішіні Жинағыш линзалар: қос дөңес, ойыс дөңес және жазық дөңес. Шашыратқыш линзалар: қос ойыс, ойыс дөңес және жазық дөңес.

18 Оптикалық өске параллель түскен сәулелер фокус нүктесінде жиналады.
Жинағыш линза Фокус аралығы: f Оптикалық өс F Оптикалық центр Оптикалық өске параллель түскен сәулелер фокус нүктесінде жиналады. Линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін өтетін сәуленің бағыты өзгермейді.

19 Шашыратқыш линза Фокус аралығы: f
Оптикалық өс F Оптикалық өске параллель түскен сәулелер линзадан өткен соң, фокустан шыққан сәуле бағытында шашырайды. Фокус аралығы: f

20 Шашыратқыш линзаның кескіні
Дененің басынан шығатын екі сәуле арқылы кескінді салуға болады. a < f Оптикалық өс F дене Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель линзаға түседі.

21 Шашыратқыш линзаның кескіні
Оптикалық өс F Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель линзаға түседі, Линзадан өткен сәуле фокус нүктесі бойынша шашырап шығады.

22 Шашыратқыш линзаның кескіні
Оптикалық өс F Екінші сәуле дененің басынан шығып, оптикалық центр арқылы линзадан өтеді. Оптикалық центр арқылы өткен сәуленің бағыты өзгермейді.

23 Шашыратқыш линзаның кескіні
a < f Оптикалық өс F Линзаның оң жағындағы екі шын сәуле қилыспайды. Линзаның сол жағындағы жалған (үзік) сәуле мен шын сәуле қилысады. Дәл сол қилысқан нүктеде кескіннің басы болады. Дененің аяғы мен кескіннің аяғы оптикалық өсте жатады.

24 Шашыратқыш линзаның кескіні
a > f дене F кескін Оптикалық өс Үлкею еселігі: Шашыратқыш линза Кескін: жалған, оң, кішірейген(үлкею еселігі бірден кіші).

25 Жинағыш линзаның кескіні
a < f Оптикалық өс F Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель шығып, линзадан өткен соң фокус нүктесінде жиналады.

26 Жинағыш линзаның кескіні
a < f Оптикалық өс F Бірінші сәуле дененің басынан оптикалық өске параллель шығып, линзадан өткен соң фокус нүктесінде жиналады. Екінші сәуле оптикалық центр арқылы өтеді, өткен сәуленің бағыты өзгермейді.

27 Жинағыш линза кескіні a < f • F Оптикалық өс
Линзаның оң жағындағы шын сәулелер бір-бірімен қилыспайды. Линзаның сол жағындағы жалған (үзік) сәулелер қилысады. Қилысқан жерде кескін пайда болады (жалған кескін).

28 Кескін: Үлкейтілген, жалған, оң кескін (Лупа)
Жинағыш линза кескіні a < f Оптикалық өс F Кескін: Үлкейтілген, жалған, оң кескін (Лупа)

29 Жинағыш линза кескіні a > f дене Оитикалық өс кескін F •
Кескін: шын кескін, үлкейтілген кескін, теріс кескін.

30 Қисықтық радиустары R1,R2
линзаның теңдеуі d - линза қалыңдығы - фокус аралығы n - сыну көрсеткіші R1, R2 - линза бетінің қисықтық радиусы.

31 Жұқа линзаның теңдеуі ƒ - фокус аралығы α – нәрсе мен линзаның аралығы
Жұқа линза деп, линзаның қалыңдығы d линзаның қисықтық радиусынан R көп кіші линзаны айтады. (яғни мына шарт орындалу қажет d << R) f is negative for convex mirrors and concave lenses. ƒ - фокус аралығы α – нәрсе мен линзаның аралығы b - кескін мен линзаның аралығы 31

32 Фотометрлік шамалар және олардың өлшем бірліктері
Жарықтың интенсивтігімен және жарық көзімен немесе жарық ағындарымен және олармен байланысты шамалармен айналысатын оптика бөлімін фотометрия деп атайды. Жарық көзі − өздігінен жарық шығаратын дене. Нүктелік жарық көзі − бақылау нүктесіне дейінгі қашықтықпен салыстырғандағы мөлшері ескермеуге болатын жарық көзі.

33 Жарық күші деп ─ dω денелік бұрышқа келетін Ф жарық ағынын айтады.
Жарық күшінің өлшемі бірлігі – кандела (кд) Денелік бұрыш өлшемі болып, сфера бетінде конус тәрізді кесілген dS0 аудан бөлігінің r радиус квадратына қатынасын айтады. Денелік бұрыштың өлшем бірлігі – стередиан (ср). Жарық ағыны ─ бірлік уақытта тасымалданатын жарық энергиясына тең шама. Жарық ағынының өлшем бірлігі – люмен (лм).

34 Жарықталыну – дененің сыртқы бетінің бірлік ауданына түсетін жарық ағынына тең шама.
Жарықталыну өлшем бірлігі – люкс (лк). Нүктелік жарық көзі жасайтын жарықталынуды жарық күші I, қашықтық r және бұрышы α арқылы өрнектеуге болады. Жарқырау – жарық көзінің сыртқы бетінің бірлік ауданынан шашырап шығатын жарық ағынына тең шама. Жарқырау өлшем бірлігі – люкс (лк).

35 Жарық толқындарының интерференциясы
Жарық толқындарының интерференциясы ~ , Екі немесе ондан көп когерентті жарық толқындарының өзара тоғысу кезінде пайда болатын жарықтың күшею (max) және әлсіреу (min) құбылысын интерференция деп атайды. Когерентті жарық толқындары дегеніміз жиіліктері бірдей фазалар айырымы тұрақты жарық толқындары. Қортқы кернеулігі : Интенсивтігі : I = E 2 Қортқы интенсивтік

36 Интерференция құбылысының пайда болуы

37 Юнг интерференциясы Интерференция шарты : Геометриялық жол айырымы

38 S1 және S2 жарық көздері мен экран орналасқан ортаның сыну көрсеткіші n болса, онда жарық толқындарының оптикалық жол айырымы мынадай болады: Δ = δ ⋅ n Оптикалық жол айырымы = геометриялық жол айырымы ٠n Р нүктесіндегі жарықталудың максимумдық шарты: мұндағы m = 1, 2, 3, … ( жарты толқынның жұп сан еселігі ) Р нүктесіндегі жарықталудың минимумдық шарты: мұндағы m = 0,1, 2, 3, … ( жарты толқынның тақ сан еселігі )

39 Максимум және минимум координаталарының анықталуы
Көршілес екі максимум немесе минимумдардың ара қашықтығы Интерференциялық жолақтардың ені осы формуламен анықталады.

40 Жұқа жазық пластинкадағы интерференциясы
Қалыңдығы d пластина бетіне  бұрышпен түскен сәуле пластина беттерінде бірнеше рет шағылып және сынады, сөйтіп жарық ағынының біраз бөлігі пластина арқылы өтеді. Біз пластинадан бір рет шағылған сәулені қарастырайық, ол түскен жарық ағыны А нүктесінде шағылған және сынған екі сәулеге жіктеледі. сынған сәуле С нүктесінде шағылып, В нүктесінде сынып пластинкадан ауаға қайта шығады, ол шағылған сәулеге параллель болады. Пластина бетінен шыққан екі сәуленің оптикалық жол айырымы мынаған тең болады. α Сәуле оптикалық тығыз ортадан шағылғанда жарты толқын жоғалтады.

41 АСВ және АBD үшбұрыштарын қарастыра отырып,  түсу бұрышы мен пластинканың d қалыңдығына оптикалық жол айырымының тәуелділігін төмендегідей қорытып шығаруға болады. Р нүктесінде байқалатын максимум және минимум мұндағы m=0,1,2,... интерференция реттері. Жұқа пластинкадағы интерференция пластинканың үстіңгі және астыңғы беттерінен шағылып шыққан сәулелердің тоғысуынан пайда болады.

42 Ньютон сақиналары (интерференциясы)
Дөңес линза және жазық пластина арқылы микроскоптың көмегімен Ньютон сақинасын байқауға болады. Ньютон сақинасы линзаның төменгі қабатынан және пластинаның жоғарғы қабатынан шағылған когерентті сәулелердің тоғысуынан пайда болады.

43 Ньютон сақинасының радиусы r мен линза радиусы R арасындағы байланыс
Ақ сақиналардың радиусы (max) : мұндағы m = 1, 2, 3, … натурал сандар (сақинанаң рет нөмірі). Қара сақиналардың радиусы (min) : Интерференциялық бейненің центрінде интенсивтік минимумы болуы керек, өйткені ол қара дақ түрінде байқалады.

44 ЖАРЫҚ ДИФРАКЦИЯСЫ Дифракция — жарық толқындарының таралу бағытынан ауытқу құбылысы. Дифракция — жарық толқындары бөгеттерді айналып өтуі. Дифракция — жарық толқындарының геометриялық көлеңке аймағына өтуі. Френель дифракциясы — нүктелік жарық көзінен шыққан жарық толқындарының дөңгелек тесіктен өтуінен пайда болады. Френель дифракциясы — сфералық жарық толқындарының саңылаудан өтуінен пайда болады. Френель дифракциясының шарты: жарық көзі мен тар саңылау арасындағы қашықтық шекті болуы керек.

45 ФРЕНЕЛЬ ДИФРАКЦИЯСЫ

46 ФРАУНГОФЕР ДИФРАКЦИЯСЫ
Фраунгофер дифракциясы — шексіз алыстаға нүктелік жарық көзінен немесе параллель жарық толқындарының тар саңылаудын өтуінен пайда болады. саңылау экран жарық көзі линза линза

47 Бір саңылаудан алынатын Фраунгофер дифракциясы
b sinθ : шеткі сәулелер арасындағы жол айырымы.

48 Бір саңылаудан алынатын Фраунгофер дифракциясының минимумдар мен максимумдар шарты
Орталық бас мақсимумдар шарты : Минимумдар шарты : Максимумдар шарты : мұндағы

49 ДИФРАКЦИЯЛЫҚ ТОР Дифракциялық тор деп ендері бірдей, біріне-біріне параллель, бір жазықтықта орналасқан өте көп N саңылаудан тұратын жүйені айтады. Саңылау енін а, қара жолақ енін b деп белгілейік. d =а+b мәні дифракциялық тордың тұрақтысы (периоды )деп аталады. Дифракциялық тордың интенсивтігінің бас максимум шарты төмендегі өрнекпен анықталады: ( m = 0, ±1, ± 2, ± 3,... )

50 Тор тұрақтысы (периоды)
Көршілес екі сәуле арасындағы оптикалық жол айырымы.

51 Заттағы электрмагниттік толқындар
Жарық дисперсиясы Жарықтың дисперсиясы деп заттың сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігін айтады n = f (). толқын ұзындығы бойынша сыну көрсеткішінің өзгеру жылдамдығы Заттың дисперсиясы: Дифракциялық тор түскен сәулені толқын ұзындықтары бойынша ажыратады. Призма түскен жарық шоғын сыну коэффиценттері бойынша жіктейді. Қызыл сәулелер дифракциляқ торда күштірек ауытқиды. Күлгін сәулелер призмада ең күшті ауытқиды.

52 Нормаль дисперсия шарты:
Нормаль дисперсия : сыну көрсеткіші толқын ұзындығы азайған сайын артады. Нормаль дисперсия шарты: Егер зат сәулелердің бөлігін жұтатын болса, онда жұту аймағы мен оның маңында дисперсия жүруі аномальді түрде болады, сондықтан ол аномаль дисперсия деп аталады. n - нің сыртқы өріс жиілігі  - ға тәуелділігі оң жақтағы суретте көрсетілген. мұнда АВ – аномаль дисперсия аумағы.

53 Жарықтың жұтылуы Жарықтың жұтылуы (адсорбциясы) деп зат арқылы өткен жарық толқынының толқын энергиясының басқа түрге түрлену салдарынан, энергия жоғалту құбылысын айтады. Нәтижесінде жарық арқылы өткенде интенсивтілік азаяды. Заттағы жарық жұтылуы Бугер заңымен өрнектеледі: мұндағы І0 мен І – жазық монохромат жарық толқынының, қалыңдығы ϰ жұту затына кірудегі және шығудағы интенсивтіліктері,  - жарық толқынының ұзындығына, химиялық табиғатына және зат күйіне тәуелді жұту коэффициенті; ол жарық интенсивтілігіне тәуелді емес.

54 Жарықтың поляризациясы
Табиғи жарық : E векторы кеңістіктің барлық бағытында бірдей амплитудамен тербелетін жарық. Z X Y параллель перпендикуляр

55 Поляризацияланған жарықты қалай алуға болады?
табиғи жарық поляризация- ланған жарық поляризатор Поляризатор : табиғи жарықты поляризацияланған жарыққа айналдыратын оптикалық құрал. Поляризацияланған жарық деп жарықтың электр векторы тек бір жазықтықта ғана тербелетін жарықты айтамыз.

56 IA=Ipcos2 А P Iт Ip IA Ip=1/2Iтаб Ip= k1/2Iтаб , МАЛЮС ЗАҢЫ
Табиғи жарықтың интенсивтілігі Iтаб және поляризатор мен анализатор жазықтықтарының араларындағы бұрышы  берілген болса, анализатордан өткеннен кейінгі жарық интенсивтілігін IA Малюс заңы арқылы анықтауға болады. IA=k Ipcos2 мұндағы I Р – поляризатордан өткен жарықтың интенсивтілігі, IА – анализатордан өткен жарықтың интенсивтілігі, k – мөлдірлік коэффициент,  – поляризатор мен анализатор осьтерінің арасындағы бұрыш. Егер k =0 болса, онда IA=Ipcos2 P А Табиғи жарық Ip IA Ip= k1/2Iтаб , Ip=1/2Iтаб k =0 болса, онда

57 Жарықтың шағылу мен сыну кезіндегі поляризациясы
Жарық толқыны екі орта шекарасынан өткенде сынған және шағылған жарық жартылай поляризацияланады. Жарықтың поляризациялану дәрежесі түсу бұрышына i - ге тәуелді. n2 n1 Шағылған сәуледе тербелістің тақта бетіне перпендикуляр бөлігі параллель бөлігінен көп, ал сынған сәуледе тербелістің параллель бөлігі перпендикулар бөлігінен көп болады.

58 БРЮСТЕР ЗАҢЫ Белгілі диэлектрик үшін түсу бұрышының бір мәнінде шағылған жарықта тек қана тақта жазықтығына перпендикуляр тербелістер болады. Шағылған толқын толық поляризацияланды. Бұл жағдайда шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш 900-қа тең болады. n2 n1 Брюстер заңы: Түсу бұрышының тангенсі диэлектриктің сыну көрсеткішіне тең.

59 ЖЫЛУЛЫҚ СӘУЛЕНЕНУ


Κατέβασμα ppt "Оптика − жарықты зерттейтін физиканың бөлімі."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google