Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mavzu: Arifmetik progressiya .

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mavzu: Arifmetik progressiya ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Farzandlarimiz bizdan ko’ra aqlli,bilimli, dono va albatta baxtli bo’lishlari shart” I.A. Karimov

2 Mavzu: Arifmetik progressiya .
19 may yil Mavzu: Arifmetik progressiya . Toshkent shahar Hamza tumani 307 –D.I.U.M – ning matematika o’qituvchisi Abdullayeva Tadjigul Radjabovna

3 Darsning maqsadi: 1.Ta'limiy maqsadi: Arifmetik progressiya haqida tushuncha berish. O'tilgan mavzuni amaliy mashqlar yechib mustahkamlash o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini o'stirish: 2. Tarbiyaviy maqsadi: Yoshlarda matematika faniga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish va dunyoqarashini kengaytirish, shuningdek fanlararo bog'lanishni o'quvchilar amaliyotida qo'llab ishonch hosil qilishga erishish: 3. Rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarning matematik tassavurini yanada mujassamlashtirish, ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish va umumiy dunyoqarashini o'zgartirish.

4 Aqliy hujum texnologiyasi
1) α burchak sinusi deb nimaga aytiladi? 2) α burchak kosinusi deb nimaga aytiladi? 3) α burchak tengensi deb nimaga aytiladi? 4) α burchak kotangensi deb nimaga aytiladi? 5) Asosiy trigonometrik ayniyatlardan qaysilarini bilasiz? 6) α va – α burchaklarining sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi?

5 Moychechak

6 Arifmetik progressiya ta’rifi:
Ta’rif. Agar a₁, a₂,…, an … sonli ketma-ketlikda barcha natural n lar uchun an+1= an+ d (bunda d – biror son) tenglik bajarilsa, bunday ketma-ktlik arifmetik progressiya deyiladi. an+1- an = d

7 Arifmetik progressiya ta’rifiga ko’ra:
a2 = a1+d a3 = a2+d=a1+2d a4 = a3+d=a1+3d va h.k. an =a1 + (n-1)d

8 Misollar 1) Sonlarning 1,2,3,4 …, n, … natural qatori arifvetik progressiyani tashkil qiladi. Bu progressiyalarning ayrmasi d=1. 2) Butun manfiy sonlarning -1, -2, -3, …, - n, … ketma-ketligi ayirmasi d = -1 bo’lgan arifmetik progressiyadir. 3) 3, 3, 3, …, 3, … ketme-ketlik airmasi d= 0 bo’lgan arifmetik progressiyadan iborat.

9 an = Masala an+1 an an-1 a3 a2 a1

10 Mustahkamlashga doir savollar:
1) Arifmetik progressiyaga ta’rif bering. 2) Arifmetik progressiyaning ayirmasi deganda nimani tushunasiz? 3) Arifmetik progressiyaning n – hadini topish formulasini ayting. 4) O’rta arifmetik qiymat deb nimaga aytiladi? 5) Ketma –ketlikning 1 va 3-hadlari ma’lum bo’lsa, 2-had qanday topiladi?

11 Arifmetik progressiyaning birinchi hadini va ayirmasini ayting:
1) 6, 8, 10, … ; 2) 7, 9, 11, … ; 3) 25, 21, 17, … ;

12 Uyga vazifa 1. Tushunchalarni taxlil qiling(I,III)
Tushunchalar Mazmuni 1. Sonli ketma-ketlik 2. Ayirma (progressiya) 3. O’rta arifmetik qiymat 4. Arimetik progressiya

13 misollarning (2,4)

14 Qo’shimcha adabiyotlar
3. Axborotnoma(testlar to’plami) asosida mavziga oid topshiriqlarni yeching Qo’shimcha ma’lumot uchun elektron manzillar

15 UYGA VAZIFA 1. Tushunchalarni taxlil qiling; 2. 395-398-misollar(2,4)
Qo’shimcha adabiyotlar: 3. Axborotnoma(testlar to’plami) Qo’shimcha ma’lumot uchun elektron manzillar: E’tiboringiz uchun raxmat


Κατέβασμα ppt "Mavzu: Arifmetik progressiya ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google