Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ELEKTRICKÉ SVETLO.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ELEKTRICKÉ SVETLO."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ELEKTRICKÉ SVETLO

2 Svetlo Osvetlenie vnútorných i vonkajších priestorov má významný vplyv na bezpečnosť osôb, ich zrakovú pohodu a s tým súvisiaci pracovný výkon, únavu, orientáciu v priestore a celkový duševný stav. Preto je osvetlenie základným činiteľom, formujúcim životné a pracovné prostredie.

3 Svetlo Vhodné osvetlenie sa dosahuje využitím denného osvetlenia, umelého osvetlenia a ich kombináciou. Denné svetlo prichádza za Slnka, na Zem dopadá ako priame slnečné svetlo, alebo oko oblohové svetlo (rozptýlené atmosférou). Denné svetlo sa mení podľa dennej i ročnej doby a s atmosférickými podmienkami. Pri návrhu osvetlenia miestností denným svetlom sa uvažuje pôsobenie oblohového svetla, odrazy od vonkajších povrchov a mnohonásobné odrazy Od povrchov vnútorných priestorov. Využíva sa osvetlenie bočné. horné a kombinované.

4 Definícia svetla Vysielanie alebo prenos energie vo forme elektromagnetických vĺn alebo hmotných častíc sa nazýva žiarenie. Žiarenie, ktoré vyvoláva zrakový vnem je viditeľné žiarenie. s vlnovými dĺžkami k = 380 až 780 nm, Viditeľné žiarenie zhodnotené zrakovým orgánom sa nazýva svetlo (svetelné žiarenie) žiarenie s menšími vlnovými držkami je ultrafialové žiarenie (100 až 400 nm), S väčšími vlnovými držkami (780 nm až 1 mm) je infračervené žiarenie. Spolu s viditeľným žiarením tvoria optické žiarenie.

5 Svetelnotechnické veličiny
Svetelný tok Φ vyjadruje schopnosť žiarivého toku vyvolať svetelný vnem. (Žiarivý tok Φe je výkon prenášaný žiarením t.j. energia prenesená žiarením za jednotku času.) Jednotkou svetelného toku je 1 lúmen (1 lm). Je to svetelný tok, vysielaný do priestorového uhla 1 sr bodovým zdrojom s rovnomernou svietivosťou 1 cd.

6 Svetelnotechnické veličiny
Priestorový uhol Ω je definovaný ako vrcholový uhol všeobecného kužeľa. Jednotkou je 1 steradián (1 sr), čo je priestorový uhol so stredom v strede gule s jednotkovým polomerom, ktorý vytína na jej povrchu jednotkovú plochu.

7 Svetelnotechnické veličiny
Svietivosť I je priestorová hustota svetelného toku v danom smere (definuje sa preto, lebo svetelný tok svetelných zdrojov nie je rovnomerne rozložený vo všetkých smeroch priestoru). Určuje sa pre bodové zdroje (také, ktorých rozmery sú zanedbateľné v porovnaní s ich vzdialenosťou od kontrolného miesta), ktoré za umiestňujú do tzv. svetelného stredu zdroja (svietidla).

8 Svetelnotechnické veličiny
Osvetlenosť (Intenzita osvetlenosti) E je v danom bode je plošná hustota svetelného toku‚ ktorý dopadá na plôšku dA tvoriacu elementárne okolie uvažovaného bodu. Jednotkou je 1 lux (1 Ix), Čo je intenzita osvetlenia svetelným tokom 1 lm, rovnomerne rozloženým na ploche 1 m.

9 Svetelnotechnické veličiny
Jas L v danom smere a v danom bode je pomer svetelného toku, ktorý sa šíri elementárnym priestorovým uhlom v danom smere cez elementárnu plôšku k súčinu uvedeného priestorového uhla s priemetom uvedenej plôšky na rovinu kolmú k smeru šírenia.

10 Svetelnotechnické veličiny
Svetlenie M je plošná hustota svetelného toku dΦ vyžarovaného z plôšky dA Spusti prezentáciu

11 Svetelné zdroje Svetelné zdroje tvoria hlavnú časť svietidiel, používaných v osvetľovacích sústavách. Často sa delia na prvotné zdroje svetla, ktoré vyžarujú svetlo vznikajúce v nich samých premenou energie a druhotné zdroje svetla, ktoré iba odrážajú, prípadne prepúšťajú svetlo na ne dopadajúce.

12 Svetelné zdroje Každý svetelný zdroj je charakterizovaný svojimi vlastnosťami, z ktorých najdôležitejšie sú: veľkosť vyžarovaného svetelného toku S, Jeho rozloženie v priestore o stabilita, merný svetelný výkon ηv doba života T farebná akosť prevádzkové vlastnosti investičné a prevádzkové náklady

13 Elektrické svetelné zdroje
výbojové tepelné nízkotlaké vysokotlaké žiarovky žiarivky ortuťové plnené plynom vákuové sodíkové výbojky sodíkové kompaktné žiarivky halogenidové klasické indukčné výbojky xenonové halogénové

14 Žiarovka 1 – banka 2 – volfrámové vlákno 3 – prívody 4 – tyčinka
5 – šošovka 6 – čerpacia trubička 8 – pätica 9 – háčiky 10 – plynná naplň 11 – tmel 12 – pájka 14 – izolácia pätice

15 Halogénová žiarovka 1 – banka 2 – volfrámové vlákno
3 – molybdénová fólia 6 – konce vlákna 7 – plynná náplň 8 – odpalok čerpacej trubičky 9 – kolík 10 – stisk

16 Oblúkovky Oblúkovky využívajú vyžarovanie svetla z oblúkového výboja a z elektród svetelného zdroja. Elektródy môžu byť z uhlíka alebo wolfrámu, umiestnené v banke alebo otvorené. Oblúkovky sú konštruované na jednosmerný alebo striedavý prúd. V súčasnosti sa už používajú menej (scénické osvetlenie, špeciálne účely).

17 Žiarivky (nízkotlaké ortuťové výbojky) Spustiť prezentáciu

18 Sodíkové výbojky Spustiť prezentáciu

19 LED Spustiť prezentáciu

20 Svietidlá Svietidlá sú zariadenia. ktorých hlavná časť je aspoň jeden svetelný zdroj. lch úlohou je úprava a zlepšenie svetelnotechnických vlastností a doplnenie konštrukčných možností zdrojov.

21 Príklad Spustiť prezentáciu


Κατέβασμα ppt "ELEKTRICKÉ SVETLO."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google