Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Medzinárodná sústava jednotiek SI

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Medzinárodná sústava jednotiek SI"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Medzinárodná sústava jednotiek SI
Michal Babiak, 1.G

2 OBSAH Sedem základných jednotiek Doplnkové jednotky Odvodené jednotky
Násobky a diely jednotiek SI Najpoužívanejšie násobky a diely

3 1. Sedem základných jednotiek
Základná veličina Značka veličiny Základná jednotka Značka jednotky Dĺžka Hmotnosť Čas Elektrický prúd Termodynamická teplota Látkové množstvo Svietivosť l m t I T N meter kilogram sekunda ampér kelvin mol kandela kg s A K cd

4 2. Doplnkové jednotky V medzinárodnej sústave SI máme 2 doplnkové jednotky. Označenie doplnková jednotka vyplýva z osobitného postavenia v SI. Doplnková veličiny Značka veličiny Doplnková jednotka Značka jednotky Rovinný uhol Priestorový uhol α, β, γ Ω radián steradián rad sr

5 3. Odvodené jednotky Odvodené jednotky sú určené na meranie odvodených fyzikálnych veličín. Odvodzujú sa pomocou definičných vzťahov zo základných jednotiek. Príklad: Jednotka rýchlosti je m/s, čo vychádza zo vzorca pre rýchlosť – v = s / t (m/s)

6 Niektoré odvodené jednotky:
plošný obsah m2 S = a2 objem kocky m3 S = a3 rýchlosť m.s-1 v = s : t zrýchlenie m.s-2 a = v : t hustota kg.m-3 ρ = m : V špecifický objem m3.kg-1 v = V : m hybnosť kg.m.s p = m . v práca kg.m2.s W = F . S výkon kg.m2.s P = W : t

7 4. Násobky a diely jednotiek
Násobky a diely jednotiek sa tvoria pomocou normalizovaných predpôn z názvov základných jednotiek. Výnimka je iba pri tvorení násobkov a dielov jednotky hmotnosti. Každá predpona má svoju značku, ktorá sa napíše pred jednotku a spolu s ňou sa aj číta.

8 5. Najpoužívanejšie násobky a diely
Predpona Značka Násobok Mocnina Tera- Giga- Mega- Kilo- Mili- Mikro Nano- Piko- T G M k m μ n p 1 000 0,001 0, 0, 0, 12 9 6 3 -3 -6 -9 -12

9 Otázky a úlohy 1. Aká je základná jednotka času?
a, minúta b, hodina c, sekunda 2. Je jednotka hustoty odvodená? a, áno b, nie 3. Aký násobok určuje predpona kilo- a, 0,001 b, 1000 c, 1 4. Ako sa označuje predpona mikro- a, μ b, m c, mk

10 Správne odpovede 1. Aká je základná jednotka času?
a, minúta b, hodina c, sekunda 2. Je jednotka hustoty odvodená? a, áno b, nie 3. Aký násobok určuje predpona kilo- a, 0,001 b, 1000 c, 1 4. Ako sa označuje predpona mikro- a, μ b, m c, mk

11 Zdroje informácií: Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Jaroslav Vachek a kol., SPN, Bratislava, 2001


Κατέβασμα ppt "Medzinárodná sústava jednotiek SI"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google