Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΩ ΑΚΡΟ άκρα χείρα - καρπός Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΩ ΑΚΡΟ άκρα χείρα - καρπός Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩ ΑΚΡΟ άκρα χείρα - καρπός Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

2 ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΩΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ (ΠΗΧΥΣ) ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟ

3 ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ κερκίδα ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΑΛΑΓΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑ
ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ωλένη κερκίδα αντίχειρας ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

4 (αρίθμηση από αντίχειρα)
ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ μέσος ΦΑΛΑΓΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑ (αρίθμηση από αντίχειρα) ΚΕΦΑΛΗ (άρθρωση με 1η φάλαγγα σύστοιχου δακτύλου) ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ (άρθρωση με καρπό) ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ εξαίρεση: αντίχειρας 2 ονυχοφόρος κεντρική δείκτης παράμεσος μικρό 3 3η – ΟΝΥΧΟΦΟΡΟΣ 2η – ΜΕΣΗ 1η – ΚΕΝΤΡΙΚΗ (σε επαφή με μετακάρπιο) ΦΑΛΑΓΓΑ 1 2 3 4 5 ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

5 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (διαρθρώσεις)
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (διαρθρώσεις) - Δακτυλικές μεσοφαλαγγικές κεντρικές (2) περιφερικές (1) μετακαρπιοφαλαγγικές (3) - Καρπομετακάρπιες κοινή καρπομετακάρπια (4) καρπομετακάρπια του αντίχειρα (5) (6)

6 κινήσεις ‘εκταση υπερέκταση κάμψη απαγωγή προσαγωγή
παλαμιαία έκταση (ραχιαία κάμψη) παλαμιαία κάμψη (ραχιαία έκταση) κερκιδική απόκλιση ωλένια απόκλιση πρηνισμός υπτιασμός

7 ο-π προβολή άκρας χείρας
τοποθέτηση καθιστός στο πλάι του τραπεζιού, με τα πόδια και τις γονάδες εκτός δέσμης και με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι παλαμιαία επιφάνεια άκρας χείρας σε επαφή με κασέτα Σημείωση: αν δεν μπορεί να εκτείνει τα δάκτυλά του τότε π-ο Τα δάκτυλα διαχωρίζονται ελαφρά και ακουμπούν πάνω στην κασέτα επικέντρωση Στην 3η ματακαρπιοφαλαγγική άρθρωση

8 ο-π προβολή άκρας χείρας
τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 24  30 kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

9 ο-π προβολή άκρας χείρας
χρησιμότητα μελέτη: Φαλαγγών Μετακαρπίων όλων των αρθρώσεων της άκρας χείρας

10 ακτινοανατομία 16 1 – ονυχοφόρος φάλαγγα 2- περιφερική μεσοφαλλαγγική αρθ 3- μέση φάλλαγγα 4- κεντρική μεσοφαλαγγική άρθ 5- κεντρική φάλαγγα 6- μετακαρπιοφαλαγγική άρθ 7- σησαμοειδές όστό 8- ονυχοφόρος φάλαγγα αντίχειρα 9- κεντρική φάλαγγα αντίχειρα 10- μετακάρπιο (5ο) 11- καρπομετακάρπια αρθ. αντίχειρα (πολυγωνομετακάρπια) 12- κοινή καρπομετακάρπια 13- κερκίδα 14- ωλένη (στυλοειδής απόφυση) 15- μείζον πολύγωνο 16- έλασσον πολύγωνο 17- κεφαλωτό 18- αγκιστρωτό 19- άγκιστρο του αγκιστρωτού 20- σκαφοειδές 21-μηνοειδές 22- πυραμοειδές 23-πισοειδές

11 ο-π προβολή άκρας χείρας
αξιολόγηση Περιλαμβάνεται όλο το άκρο χέρι από τις στυλοειδείς αποφύσεις και κάτω Οι μετακαρπιοφαλαγγικές, οι μεσοφαλαγγικές και οι καρπομετακάρπιες αρθρώσεις είναι ανοικτές Τα μαλακά μόρια παρακείμενων δακτύλων δεν συμπροβάλλονται Τα εκατέρωθεν κοίλα των σωμάτων των μετακαρπίων και των φαλαγγών του 2ου έως 5ου δακτύλου είναι συμμετρικά Οι κεφαλές των μετακαρπίων δεν συμπροβάλλονται

12 πρόσθια λοξή προβολή άκρας χείρας
Pr άκρας χείρας τοποθέτηση καθιστός στο πλάι του τραπεζιού, με τα πόδια και τις γονάδες εκτός δέσμης και με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι το ωλένιο χείλος αντιβράχιου πάνω στην κασέτα το άκρο χέρι από την πλάγια θέση στρέφεται προς τα έσω τα δάκτυλα διαχωρίζονται ελαφρά και κάμπτονται ώστε τα άκρα τους και ο αντίχειρας να ακουμπήσουν πάνω στην κασέτα (θέση γραφής) καρπός και μετακαρπιοφαλαγγικές αρθ υπό γωνία 45ο ως προς κασέτα επικέντρωση Στην 3η ματακαρπιοφαλαγγική άρθρωση

13 πρόσθια λοξή - εναλλακτικά
Αν περιοχή ενδιαφέροντος οι φάλαγγες Τα δάκτυλα όχι σε κάμψη αλλά τεντωμένα παράλληλα με σύστημα απεικόνισης

14 πρόσθια λοξή προβολή άκρας χείρας
τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 24  30 kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

15 πρόσθια λοξή προβολή άκρας χείρας
χρησιμότητα Μελέτη σε λοξή προβολή: Φαλαγγών Μετακαρπίων όλων των αρθρώσεων της άκρας χείρας

16 Πρόσθια λοξή προβολή άκρας χείρας
αξιολόγηση Περιλαμβάνεται όλο το άκρο χέρι από τις στυλοειδείς απόφύσεις και κάτω Οι κεφαλές του 2ου και 3ου μετακαρπίου δε συμπροβάλλονται Οι κεφαλές 3ου -4ου και 4ου -5ου μετακαρπίου συμπροβάλλονται ελαφρά Οι μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις είναι ανοικτές Τα μαλακά μόρια παρακείμενων δακτύλων δε συμπροβάλλονται

17 πλάγια προβολή άκρας χείρας
τοποθέτηση καθιστός στο πλάι του τραπεζιού, με τα πόδια και τις γονάδες εκτός δέσμης και με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι το ωλένιο χείλος αντιβράχιου πάνω στην κασέτα τα δάκτυλα σε πλήρη έκταση, αντίχειρας προβάλλει ελεύθερος παράλληλα της κασέτας η παλάμη ακινητοποιείται κάθετα στην κασέτα επικέντρωση Στην 2η ματακαρπιοφαλαγγική άρθρωση

18 πλάγια προβολή άκρας χείρας
τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 18  24 kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

19 πλάγια προβολή άκρας χείρας
χρησιμότητα Εντοπισμός ξένων σωμάτων Προσδιορισμός βαθμού μετατόπισης οστικών τεμαχίων σε εγκάρσια κατάγματα μετακαρπίων

20 πλάγια προβολή - εναλλακτικά
Αν αδυναμία έκτασης δακτύλων δάκτυλα σε θέση φυσικής κάμψης και αντίχειρας παράλληλα στην κασέτα

21 πλάγια προβολή άκρας χείρας
αξιολόγηση Περιλαμβάνεται όλο το άκρο χέρι από τις στυλοειδείς αποφύσεις και κάτω Το 2ο έως 5ο μετακάρπιο συμπροβάλλονται πλήρως Τα δάκτυλα είναι σε πλήρη έκταση με τον αντίχειρα να προβάλλει ελεύθερος Οι μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις είναι ανοικτές Πυκνότητα και αντίθεση κατάλληλη ώστε να αναγνωρίζεται το περίγραμμα κάθε οστού και να μπορούν να μελετηθούν τα μαλακά μόρια

22 ο-π προβολή δακτύλου (2ο – 5ο)
τοποθέτηση καθιστός στο πλάι του τραπεζιού, με τα πόδια και τις γονάδες εκτός δέσμης και με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι παλαμιαία επιφάνεια άκρας χείρας σε επαφή με κασέτα το εξεταζόμενο δάκτυλο διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα επικέντρωση Στην κεντρική μεσοφαλαγγική άρθρωση

23 ο-π προβολή δακτύλου (2ο – 5ο)
τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 18  24 kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

24 ο-π προβολή δακτύλου (2ο – 5ο)
χρησιμότητα μελέτη: Φαλαγγών Μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων

25 F προβολή - εναλλακτικά
π-ο ο-π Αδυναμία έκτασης  π – ο με ζητούμενη φάλαγγα // κασέτα

26 Ανάδειξη καταγμάτων απαιτεί και 45ο λοξή αντίστοιχου δακτύλου
συμπληρωματικά Ανάδειξη καταγμάτων απαιτεί και 45ο λοξή αντίστοιχου δακτύλου

27 ο-π προβολή δακτύλου αξιολόγηση
Περιλαμβάνεται όλο το εξεταζόμενο δάκτυλο από τη μετακαρπιοφαλλαγγική άρθρωση και κάτω Οι μεσοφαλαγγικές αρθ. και η μετακαρπιοφαλαγγική άρθ. ανοικτές Το εξεταζόμενο δάκτυλο δεν καλύπτεται από τα μαλακά μόρια των παρακείμενων δακτύλων Τα εκατέρωθεν κοίλα των σωμάτων των φαλαγγών είναι ίδια

28 πλάγια προβολή δακτύλου (2ο – 5ο)
τοποθέτηση καθιστός στο πλάι του τραπεζιού, με τα πόδια και τις γονάδες εκτός δέσμης και με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι το άκρο χέρι τοποθετείται σε πλάγια θέση πάνω στην κασέτα με ωλένιο χείλος για 4ο – 5ο δάκτυλο κερκιδικό χείλος για 2ο – 3ο δάκτυλο τα μη εξεταζόμενα δάκτυλα κάμπτονται και συγκρατούνται με τον αντίχειρα το εξεταζόμενο δάκτυλο ακινητοποιείται με τον επιμήκη άξονά του παράλληλο με την κασέτα επικέντρωση Στην κεντρική μεσοφαλαγγική άρθρωση του εξεταζόμενου δακτύλου

29 πλάγια προβολή δακτύλου (2ο – 5ο)
τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 18  24 kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

30 πλάγια προβολή δακτύλου (2ο – 5ο)
χρησιμότητα μελέτη: Φαλαγγών Μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων

31 πλάγια προβολή δακτύλου
αξιολόγηση Περιλαμβάνεται όλο το εξεταζόμενο δάκτυλο από τη μετακαρπιοφαλλαγγική άρθρωση και κάτω Οι μεσοφαλαγγικές αρθ. και η μετακαρπιοφαλαγγική άρθ. ανοικτές Τα παρακείμενα δάκτυλα δεν καλύπτουν την κεντρική φάλαγγα του εξεταζόμενου δακτύλου Η παλαμιαία επιφάνεια των φαλαγγών είναι κοίλη και η ραχιαία επιφάνεια ελαφρά κυρτή

32 π – ο προβολή αντίχειρα τοποθέτηση
καθιστός με την πλάτη γυρισμένη στο τραπέζι με τον αγκώνα τεντωμένο, το άνω άκρο εκτείνεται προς τα πίσω η ραχιαία επιφάνεια του αντίχειρα ακουμπά πάνω στην κασέτα και παράλληλα σε αυτή οι ώμοι, ο αγκώνας και ο καρπός βρίσκονται στο ίδιο ύψος στροφή άκρας χείρας ώστε τα υπόλοιπα μετακάρπια να μη συμπροβάλλονται με τη βάση του 1ου μετακαρπίου επικέντρωση Στην μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση του αντίχειρα

33 π – ο προβολή αντίχειρα τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 18  24
kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

34 π – ο προβολή αντίχειρα χρησιμότητα μελέτη: 1ου μετακαρπίου Φαλαγγών
Πολυγωνομετακάρπιας διάρθρωσης

35 Π-ο προβολή αντίχειρα αξιολόγηση
Περιλαμβάνεται όλος ο αντίχειρας από την πολυγωνομετακάρπια άρθρωση και κάτω Οι μεσοφαλαγγικές αρθ. και η πολυγωνομετακάρπια άρθ. ανοικτές Τα εκατέρωθεν κοίλα των σωμάτων του μετακαρπίου και των φαλαγγών είναι ίδια Τα μαλακά μόρια δεν ασαφοποιούν την περιοχή της πολυγωνομετακάρπιας άρθρωσης

36 ο – π προβολή αντίχειρα (εναλλακτική – μη συνεργάσιμος) τοποθέτηση
καθιστός με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι το άκρο χέρι τοποθετείται σε πλάγια θέση ο αντίχειρας ακινητοποιείται σε έκταση με τη ραχιαία επιφάνειά του παράλληλη με την κασέτα επικέντρωση Στην μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση του αντίχειρα

37 πλάγια προβολή αντίχειρα
τοποθέτηση καθιστός με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι το άκρο χέρι τοποθετείται με την παλαμιαία επιφάνεια σε επαφή με κασέτα τα δάκτυλα και η παλάμη ανασηκώνονται ελαφρά ώστε η ραχιαία επιφάνεια του αντίχειρα να γίνει κάθετη στην κασέτα ο αντίχειρας απάγεται ελαφρά επικέντρωση Στην μετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση του αντίχειρα

38 πλάγια προβολή αντίχειρα
τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 18  24 kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

39 πλάγια προβολή αντίχειρα
χρησιμότητα μελέτη: 1ου μετακαρπίου Φαλαγγών Πολυγωνομετακάρπιας διάρθρωσης

40 πλάγια προβολή αντίχειρα
αξιολόγηση Περιλαμβάνεται όλος ο αντίχειρας από την πολυγωνομετακάρπια άρθρωση και κάτω Η μεσοφαλαγγική αρθ., η μετακαρπιοφαλαγγική άρθ. και μερικώς η πολυγωνομετακάρπια άρθ. ανοικτές Η παλαμιαία επιφάνεια της κεντρικής φάλαγγας και του μετακαρπίου του αντίχειρα είναι κοίλη και η ραχιαία επιφάνεια ελαφρά κυρτή Το 1ο μετακάρπιο δε συμπροβάλλεται με το 2ο και 3ο μετακάρπιο

41 ΚΑΡΠΟΣ κερκίδα ωλένη ΜΕΙΖΟΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ
ΜΗΝΟΕΙΔΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΩΤΟ ΠΙΣΟΕΙΔΕΣ ΠΥΡΑΜΟΕΙΔΕΣ διαχωρισμός άνω – κάτω στοίχου κερκιδική απόφυση καρπού ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΓΚΙΣΤΡΩΤΟΥ ωλένια απόφυση καρπού

42 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (διαρθρώσεις)
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (6) ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (διαρθρώσεις) - Καρπομετακάρπιες κοινή καρπομετακάρπια (4) καρπομετακάρπια του αντίχειρα (5) - Καρπού μεσοκάρπιες (6) ίδιες μεσοκαρπικές (7) πηχεοκαρπική (8)

43 ο-π προβολή καρπού τοποθέτηση
καθιστός με το άκρο χέρι και το αντιβράχιο πάνω στο τραπέζι και τον αγκώνα σε κάμψη 90ο άκρο χέρι και αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση, με 3ο μετακάρπιο παράλληλο με το αντιβράχιο τα δάκτυλα κάμπτονται ελαφρά ώστε ο καρπός να ακουμπήσει πλήρως πάνω στην κασέτα (μετακάρπια υπό γωνία 10ο – 15ο ως προς την κασέτα) επικέντρωση Στο μέσο του καρπού μεταξύ των στυλοειδών αποφύσεων

44 ο-π προβολή καρπού τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 18  24
kVp: Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

45 ο-π προβολή καρπού χρησιμότητα μελέτη: Οστών καρπού Αρθρώσεων καρπού
Περιφερικού τμήματος κερκίδας – ωλένης Κεντρικών μετακαρπίων βάση 1ου μετακαρπίου μείζον πολύγωνο έλασσον πολύγωνο σκαφοειδές στυλοειδής απόφυση κερκίδας κερκιδοκαρπική αρθ άγκιστρο του αγκιστρωτού αγκιστρωτό κεφαλωτό πυραμοειδές πισοειδές μηνοειδές στυλοειδής απόφυση ωλένης κάτω κερκιδωλενική αρθ κεφαλή ωλένης

46 π-ο προβολή καρπού - εναλλακτική
ο- π καρπού π- ο καρπού

47 στοιχεία οστικής δοκίδωσης και την αξιολόγηση του λιπώδη ιστού του σκαφοειδούς

48 ο-π προβολή καρπού αξιολόγηση
Περιλαμβάνονται όλα τα οστά του καρπού και τα προς τον καρπό τμήματα κερκίδας – ωλένης και μετακαρπίων Οι στυλοειδείς αποφύσεις κερκίδας – ωλένης προβάλλουν στην έξω και έσω παρυφή κάθε οστού Η κάτω κερκιδωλενική άρθρωση είναι ανοικτή Οι βάσεις των μετακαρπίων συμπροβάλλονται ελαφρά Η κοινή καρπομετακάρπια διάρθρωση είναι ανοικτή Το παλαμιαίο και ραχιαίο χείλος της αρθρικής επιφάνειας της κερκίδας σχεδόν συμπροβάλλονται Η πυκνότητα και η αντίθεση επιτρέπουν τη μελέτη της οστικής δοκίδωσης και την αξιολόγηση του λιπώδη ιστού του σκαφοειδούς

49 πλάγια καρπού τοποθέτηση αγκώνας τεντωμένος
ωλένιο χείλος αντιβράχιου, καρπού και άκρας χείρας επί του τραπεζιού στυλοειδείς αποφύσεις να συμπροβάλλονται καρπός σε ουδέτερη θέση με επιμήκη άξονα 3ου μετακαρπίου και αντιβραχίου παράλληλα με την κασέτα αντίχειρας δίπλα στην παλάμη και παράλληλα με την κασέτα επικέντρωση Στην στυλοειδή απόφυση της κερκίδας

50 γιατί αγκώνας τεντωμένος

51 πλάγια καρπού τεχνικά χαρακτηριστικά κασέτα : 18  24 kVp: 55 - 60
Ε.Π. : 100 Ε.Α.: 115cm Α.Δ.: όχι

52 πλάγια καρπού χρησιμότητα μελέτη: Οστών καρπού Αρθρώσεων καρπού
Περιφερικού τμήματος κερκίδας – ωλένης Κεντρικών μετακαρπίων

53 στοιχεία Ανάδειξη λιπώδη ιστού πρηνιστή

54 πλάγια καρπού αξιολόγηση
Περιλαμβάνονται όλα τα οστά του καρπού και τα προς τον καρπό τμήματα κερκίδας – ωλένης και μετακαρπίων Οι στυλοειδείς αποφύσεις κερκίδας – ωλένης προβάλλουν στην έξω και έσω παρυφή κάθε οστού Η κάτω κερκιδωλενική άρθρωση είναι ανοικτή Οι βάσεις των μετακαρπίων συμπροβάλλονται ελαφρά Η κοινή καρπομετακάρπια διάρθρωση είναι ανοικτή Το παλαμιαίο και ραχιαίο χείλος της αρθρικής επιφάνειας της κερκίδας σχεδόν συμπροβάλλονται Η πυκνότητα και η αντίθεση επιτρέπουν τη μελέτη της οστικής δοκίδωσης και την αξιολόγηση του λιπώδη ιστού του σκαφοειδούς

55 σωστή πλάγια

56 ποιότητα

57 προβολή 1η Μικρή επιπροβολή των αρθρώσεων των φαλάγγων και των μετακαρπιοφαλαγγικών. Τα δάκτυλα είναι παράλληλα με τα μετακάρπια και το χέρι είναι σε έξω στροφή 45. Αποδεκτή απεικόνιση της οστικής δοκίδωσης στις φάλαγγγες, αλλά η πυκνότητα και η αντίθεση αντικειμένου στο ύψος των μετακαρπίων και του καρπού είναι μη αποδεκτή. Απαιτείται χρήση υψηλότερου kVp και ελαφρώς λιγότερων mAs για την αύξηση της διεισδυτικότητας και της βελτίωσης της αντίθεσης αντικειμένου.

58 προβολή 2η Τα δάκτυλα διαχωρίζονται αρκετά ώστε να μην επιπροβάλλονται τα μαλακά μόρια. Ο αντίχεριας βρίσκεται σε λοξή θέση και οι μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις απεικονίζονται ευκρινώς. Επαρκής απεικόνιση μαλακών μορίων αλλά μη επαρκής διεισδυτικότητα της δέσμης όσον αφορά στα οστά του καρπού και την κερκίδα. Επιπλέον, πρέπει να αφαιρεθεί το ρολόι πρωτού επαναληφθεί η προβολή.

59 προβολή 3η Σωστή τοποθέτηση εφ’όσον απεικονίζονται οι μετακαρπιοφαλαγγικές και οι μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις χωρίς επιπροβολή. Η προβολή παρουσιάζει ικανοποιητική διεισδυτικότητα στο ύψος των ματακρπίων και του καρπού. Παρουσιάζεται υπερέκθεση των φαλάγγων και των αντίστοιχων μαλακών μορίων. Απαιτείται μείωση των mAs και αύξηση της τιμής kVp για να βελτιωθεί η αντίθεση αντικειμένου.

60 προβολή 4η Οι χώροι των φαλαγγικών και των μετακρπιοφαλλγικών αρθρώσεων απεικονίζονται ανοιχτοί. Ο αντίχειρας απεικονίζεται σε πλάγια προβολή και τα δάκτυλα διαχωρίζονται επαρκώς ώστε να μην υπάρχει επιπροβολή μαλακών μορίων. Οι παράγοντες έκθεσης δεν παρέχουν επαρκή διεισδυτικότητα των μετακαρπίων και των οστών του καρπού. Τα mAs είναι επαρκή αφού η αντίθεση του υπόβαθρου (background) είναι ικανοποιητική. Αύξηση των kVp κατά 15% θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη διεισδυτικότητα. Επίσης, μία μικρή μείωση των mAs θα ήταν αναγκαία λόγω του ότι η κλίμακα αντίθεσης για την απεικόνιση του χεριού είναι μεγάλη.

61 προβολή 5η Ο-π προβολή καρπού. Η διεισδυτικότητα της δέσμης εξασφαλίζει την σαφή απεικόνιση της οστικής δοκίδωσης των καρπιαίων οστών και το πισοειδές προβάλει ευκρινώς μέσα από το πυραμοειδές. Λαμβάνοντας υπ’όψιν το κάταγμα της κερκίδας η απεικόνιση της ανατομίας είναι ικανοποιητική.

62 προβολή 6η Σωστή τοποθέτηση για την ανάδειξη της κερκιδοκαρπικής και των μεσοκαρπικών αρθρώσεων. Το χέρι δεν είναι απολύτως ακινητοποιημένο αλλά δεν απαιτεί επανάληψη της λήψης. Αύξηση των mA και μείωση του χρόνου μπορεί να μειώσει το θόρυβο λόγω κίνησης. Η επικέντρωση θα μπορούσε να είναι καλύτερη μολονότι η έσω παρυφή του δέρματος είναι ορατή.

63 προβολή 7η Η τοποθέτηση του καρπού είναι ικανοποιητική. Η επιπροβολή του σκαφοειδούς και του μηνοειδούς πάνω στην κερκίδα οφείλεται στο Colles κάταγμα της κερκίδας που είχε ως συνέπεια την προς τα πίσω μετατόπιση αυτής. Η λήψη πρέπει να επαναληφθεί διότι το μεγαλύτερο τμήμα του 1ου μετακρπίου δεν περιλαμβάνεται. Ικανοποιητική απεικόνιση των μετακαρπίων 2-5. Η διεισδυτικότητα της δέσμης είναι ικανοποιητική.

64 προβολή 8η Οι στυλοειδείς αποφύσεις της κερκίδας και της ωλένης απεικονίζονται σε πλάγια θέση και το οπίσθιο τμήμα της κερκίδας συμπροβέλλει μερικώς με το σκαφοειδές και το μηνοειδές. Οι μεσοκαρπικές, οι καρπομετακάρπιες και και κερκιδοκαπρικές αρθρώσεις απεικονίζονται με σαφήνεια. Τα πλάγια μαλακά μόρια δεν περιλαμβάνονται (π.χ. πιθανός τραυματισμός συνδέσμων). Επίσης, το εγγύς μισό του 1ου μετακρπίου δεν περιαλμβάνεται.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΩ ΑΚΡΟ άκρα χείρα - καρπός Α. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google