Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δειγματοληψία Αποδοχής Παρτίδων Οδυσσέας Κοψιδάς

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δειγματοληψία Αποδοχής Παρτίδων Οδυσσέας Κοψιδάς"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δειγματοληψία Αποδοχής Παρτίδων Οδυσσέας Κοψιδάς
Τεχνολογία Γ’ Δειγματοληψία Αποδοχής Παρτίδων Οδυσσέας Κοψιδάς

2 Δειγματοληψία Αποδοχής
Δειγματοληπτικά Σχέδια Δειγματοληπτικά Σφάλματα Λειτουργική Χαρακτηριστική Καμπύλη Μέση εξερχόμενη ποιότητα

3 Έλεγχος Ποιότητας (τρόπος, είδος)
Η δειγματοληψία αποδοχής είναι μια τεχνική του ελέγχου ποιότητας. Τίθεται το θέμα της απόφασης (αποδοχή, απόρριψη) Δειγματοληψία αποδοχής είναι ο έλεγχος ενός μέρους του συνόλου της παρτίδας που μας ενδιαφέρει (δείγμα). Γίνεται με βάση τα κρίσιμα χαρακτηριστικά ελέγχου.

4 Είδη Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία με ιδιότητες (ποιοτική)
Δειγματοληψία με μεταβλητές (ποσοτική) Χρησιμοποιούμε πάντα ένα δείγμα με n μέγεθος και Ν το μέγεθος του πληθυσμού μας. Έχουμε δύο τύπους δειγματοληπτικών σφαλμάτων: Τα σφάλματα τύπου Ι δηλ. η εσφαλμένη απόρριψη Τα σφάλματα τύπου ΙΙ δηλ. η εσφαλμένη αποδοχή.

5 Δειγματοληπτικά Σχέδια
Καθορίζουμε σε κάθε σχέδιο τον αριθμό των μονάδων που πρέπει να πάρουμε ως δείγμα, καθώς και τον αριθμό των μονάδων του δείγματος που θα πρέπει να σύμμορφώνονται με τις προδιαγραφές για να γίνει αποδεκτή η ελεγχόμενη παρτίδα. Σε κάθε δειγματοληπτικό σχέδιο τίθεται το ζήτημα της αποδοχής ή της απόρριψης της παρτίδας. Έχουμε n:μέγεθος του δείγματος και c: όριο αποδοχής του δείγματος

6 Δειγματοληπτικά σχέδια (συνέχεια)
Απλή δειγματοληψία, όπου n – σφάλμα>c σημαίνει απόρριψη της παρτίδας, όπου n – σφάλμα<c σημαίνει αποδοχή της παρτίδας Διπλή δειγματοληψία, όπου n1:πρώτο δείγμα, k1:πρώτα ελαττωματικά, c1:όριο αποδοχής, εάν c1>k1,τότε αποδεχόμαστε την παρτίδα, εάν c2>k2, τότε απορρίπτουμε την παρτίδα Εάν τώρα k1+k2>c2, τότε απορρίπτουμε την παρτίδα, εάν k1+k2<c2, τότε αποδεχόμαστε την παρτίδα. Πολλαπλή δειγματοληψία

7 Λειτουργική Χαρακτηριστική Καμπύλη.
Η λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη προσδιορίζει τη διακριτή ικανότητα ενός δειγματοληπτικού σχεδίου, την ικανότητα του δηλαδή να διακρίνει τις καλές από τις κακές ποιοτικά παρτίδες. Με τον όρο ‘ρίσκο του παραγωγού’ εννοούμε την περίπτωση σφάλματος τύπου Ι, δηλ. την απόρριψη μιας καλής παρτίδας. Με τον όρο ‘ρίσκο του πελάτη’ εννοούμε την περίπτωση σφάλματος τύπου ΙΙ, δηλ. την αποδοχή μιας κακής παρτίδας. Όπου α είναι η πιθανότητα απόρριψης καλής παρτίδας, όπου 1-α είναι η πιθανότητα αποδοχής καλής παρτίδας και όπου β είναι η πιθανότητα αποδοχής κακής παρτίδας.

8 Σημείωση Για κάθε δειγματοληπτικό σχέδιο υπάρχει μία μόνο λειτουργική χαρακτηριστική καμπύλη. Τα διάφορα δειγματοληπτικά σχέδια που στηρίζονται σε μεγαλύτερα δείγματα, δηλ. σε μεγαλύτερες τιμές του n, έχουν και διακριτική ικανότητα μεγαλύτερη από άλλα δειγματοληπτικά σχέδια με δείγματα μικρότερου μεγέθους n.

9 Μέση Εξερχόμενη Ποιότητα.
Νοείται το συνολικό ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων σε ένα μεγάλο αριθμό παρτίδων, όταν θεωρείται ότι όλες οι παρτίδες έχουν το ίδιο ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων. AOQ: Average Outgoing Quality Στην περίπτωση που τα ελαττωματικά προϊόντα απομακρύνονται και δεν επιδιορθώνονται, τότε το μέγεθος Ν της παρτίδας, μειώνεται, τότε: AOQ=[Pa Pd (N-n)/ N- Pdn- Pd (1-Pa)(N-n)] Στην περίπτωση όμως που τα ελαττωματικά προϊόντα επιδιορθώνονται και δεν απομακρύνονται, το μέγεθος Ν της παρτίδας παραμένει σταθερό, τότε: AOQ= [Pa Pd (N-n)/N]

10 Σημείωση Επεξηγούμε τα σύμβολα των πιο πάνω τύπων:
Pa: η πιθανότητα αποδοχής της παρτίδας Pd: το πραγματικό ποσοστό ελαττωματικών της παρτίδας Ν: το μέγεθος της παρτίδας n: το μέγεθος του δείγματος


Κατέβασμα ppt "Δειγματοληψία Αποδοχής Παρτίδων Οδυσσέας Κοψιδάς"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google