Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ITAΛΙΑ Κοινωνικός συνεταιρισμός 381/1991 Κοινωνικές υπηρεσίες (τύπου α) Ένταξη σε εργασία (τύπου β)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ITAΛΙΑ Κοινωνικός συνεταιρισμός 381/1991 Κοινωνικές υπηρεσίες (τύπου α) Ένταξη σε εργασία (τύπου β)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ITAΛΙΑ Κοινωνικός συνεταιρισμός 381/1991 Κοινωνικές υπηρεσίες (τύπου α) Ένταξη σε εργασία (τύπου β)

2 ΙΣΠΑΝΙΑ Κοινωνικές συνεταιριστικές εταιρείες
Συνεταιριστικές εταιρείες ένταξης σε εργασία (Εθνικός νόμος 27/1999) Περιφερειακοί νόμοι σε 12 αυτόνομες περιφέρειες ( ) Υπηρεσίες παροχής βοήθειας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και κάθε δραστηριότητας κοινωνικής φύσης Ένταξη σε εργασία

3 Γαλλία Συνεταιριστικές εταιρείες γενικού συμφέροντος (ν. 17ης Ιουλίου 2001) Παραγωγή ή παροχή αγαθών και υπηρεσιών συλλογικού συμφέροντος

4 Πορτογαλία Συνεταιρισμοί κοινωνικής αλληλεγγύης (ν. 51/96 /7ης Σεπτεμβρίου 1996) και ν. δ. αριθ.7/98 /15ης Ιανουαρίου 1998 Σκοπός: Ένταξη ευπαθών ομάδων σε εργασία

5 Πολωνία Κοινωνικός συνεταιρισμός νόμος του 2006 Σκοπός:
Ένταξη μιας ευρείας κατηγορίας μειονεκτούντων ατόμων σε εργασία

6 Ουγγαρία Κοινωνικός συνεταιρισμός Νόμος 2006.
Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και διευκόλυνση της αναβάθμισης των κοινωνικών συνθηκών των μειονεκτούντων ατόμων

7 Ελλάδα Κοινωνικός συνεταιρισμός ν.4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές επιχειρήσεις» Δραστηριοποίηση σε τρεις τομείς: α) ένταξη σε εργασία, β) κοινωνική μέριμνα, γ) παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν συλλογικές ανάγκες ή ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη

8 Βέλγιο Ν. της 13ης Απριλίου 1995
συνεταιριστική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης· προσωπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Δραστηριότητες που στοχεύουν στην επιδίωξη κάποιου κοινωνικού σκοπού. Αυτό που συνιστά κοινωνικό σκοπό προκύπτει από συστατικά στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία


Κατέβασμα ppt "ITAΛΙΑ Κοινωνικός συνεταιρισμός 381/1991 Κοινωνικές υπηρεσίες (τύπου α) Ένταξη σε εργασία (τύπου β)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google