Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών Light, Science and Society The importance of plants for global CO2 reduction and wellbeing – Portugal Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Γ. Πλακίτση

2 Άδειεσ Χρήσησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 And light is what we do!!!

4 Teaching Level Primary school children between the ages of 7.
The children would have a previous knowledge that: plants grow from seeds.

5 Learning objectives Awareness of the surrounding environment.
Scientific skills such as : observation, prediction, recording. Social skills: communication, problem-solving, collaboration. Scientific literacy.

6 Strategies of teaching and learning
Introduction: Go outside with the children – observe the trees and plants and conditions needed for growth. (paired work) Key questions included. Use a light table and leaf rubbings. Photosynthesis Rap. E&feature=youtu.be

7 Method: experiment 4 samples of the same plant potted for growth but placed in different conditions. 1st: placed without light. 2nd : placed without water. 3rd: placed without air. 4th: outside with sunlight, water and air. Key question/prediction: which will grow the best? (plants placed for 2 weeks to see observations).

8 Conclusion: Discuss and record results. Introduce the key word: photosynthesis. Drama illustrating photosynthesis.

9 Teaching model Discovery learning.
Hands-on experience with scientific topics in their own environment. Active learning.

10 Procedures (materials, classroom organization)
Materials needed: Light table. Paper, crayons. Leaves. Computer - YouTube video. Potted plants. Worksheets, recording material. PowerPoint of photos of plants and trees.

11 Learning outcomes The children will be enabled to:
List the 3 main elements needed for photosynthesis Describe how plants grow. Describe the process of photosynthesis in their own words. Learn the rap!!!!!

12 Evaluation of teaching and learning process
Drama on photosynthesis. Group quiz. Contribution to whole class discussion. Completion of worksheet. Draw a picture showing elements needed for photosynthesis.

13 Τέλοσ Ενότητασ

14 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

15 Σημειώματα

16 Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0. Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.

17 Σημείωμα Αναφοράσ Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Γ. Πλακίτση. «Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών. Light, Science and Society The importance of plants for global CO2 reduction and wellbeing - Portugal». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

18 Σημείωμα ΑδειοδότησηΣ
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη. [1]


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google