Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών Μη παραμετρική ανάλυση Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τζένη Παγγέ, Καθηγήτρια ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4 Οι μη παραμετρικές διαδικασίες
Λόγοι χρήσης μη παραμετρικών μεθόδων: Τα δεδομένα είναι τακτικής/κατηγορικής κλίμακας. Τα δεδομένα είναι διαστημικής /αναλογικής κλίμακας και δεν γνωρίζουμε την κατανομή του πληθυσμού.

5 Οι μη παραμετρικές διαδικασίες
Προσημικό (sign) test Χρησιμοποιείται για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη διάμεσο ενός πληθυσμού στην περίπτωση δύο εξαρτημένων δέιγμάτων.

6 Οι μη παραμετρικές διαδικασίες
Δοκιμασία x2 Η συγκεκριμενη δοκιμασία ελέγχει: Την ανεξαρτησία. Την ομογένεια. Την καλή προσαρμογή.

7 Οι μη παραμετρικές διαδικασίες
Wilcoxon Signed Rank test Για έναν μέσο. Για δύο μέσους (ζευγαρωτές παρατηρήσεις).

8 Οι μη παραμετρικές διαδικασίες
Mann - Whitney test Προϋπόθεση: τα δύο ανεξάρτητα τυχαία δείγματα να είναι τουλάχιστον τακτικής κλίμακας.

9 Οι μη παραμετρικές διαδικασίες
Kruskal-wallis test Εφαρμόζεται σε ανεξάρτητα δείγματα με περισσότερους από δύο μέσους.

10 Οι μη παραμετρικές διαδικασίες
Κριτήρια επιλογής και αντιστοιχίες μεταξύ μη παραμετρικών και παραμετρικών μεθόδων.

11 Σχετικά βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=EHqM9SWt4E4

12 Σχετικά βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=BkyGuNuaZYw

13 Τέλος Ενότητας

14 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

15 Σημειώματα

16 Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0. Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.

17 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ. «Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών. Μη παραμετρική ανάλυση». Έκδοση: Ιωάννινα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

18 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη. [1]


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google