Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΔΡΑΝΑ Επιλογή εδράνου - Σχεδίαση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΔΡΑΝΑ Επιλογή εδράνου - Σχεδίαση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΔΡΑΝΑ Επιλογή εδράνου - Σχεδίαση
ΕΔΡΑΝΑ Επιλογή εδράνου - Σχεδίαση Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2 Τυποποίηση ρουλεμάν Δίπλα βλέπουμε τα βασικά γεωμετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία επιλέγουμε ένα ρουλεμάν. Τα ίδια ισχύουν και για οποιοδήποτε άλλο τύπο ρουλεμάν. d: Εσωτερική διάμετρος D: Εξωτερική διάμετρος B: Πλάτος ρουλεμάν

3 Τυποποίηση ρουλεμάν Η επιλογή του ρουλεμάν γίνεται από την εσωτερική του διάμετρο d, η οποία θα πρέπει να είναι ίση με τη διάμετρο της ατράκτου που θα τοποθετηθεί. d: Εσωτερική διάμετρος D: Εξωτερική διάμετρος B: Πλάτος ρουλεμάν

4

5 Με μια πιο προσεκτική ματιά βλέπουμε πως σε κάθε εσωτερική διάμετρο d, αντιστοιχούν περισσότερες από μία εξωτερικές D και περισσότερα από ένα πλάτη B. Π.χ. για d=15, μπορώ να έχω D=24/28/32/35/42 και μάλιστα στα 32 μπορώ να έχω πλάτος 8 ή 9. Και αυτό είναι λογικό!!! Για κάθε έδραση χρειάζομαι διαφορετικό ρουλεμάν!!!

6

7 Όμως τι σημαίνουν οι κωδικοί ρουλεμάν???
Bearing No??? Το κάθε ρουλεμάν συνοδεύεται από έναν τετραψήφιο ή πενταψήφιο κωδικό. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στο είδος του ρουλεμάν, στις σειρές πλάτους, διαμέτρου και διαστάσεων.

8 Τυποποίηση ρουλεμάν Τα έδρανα χαρακτηρίζονται κατά DIN 623 με κωδικούς (αριθμούς και γράμματα) Σειρά Είδος εδράνου Ομάδα πλάτους Ομάδα διαμέτρου Οπή εδράνου Ομάδα διαστάσεων αν οι δύο αυτοί αριθμοί πολλαπλασιαστούν με 5 μας δίνουν τη διάμετρο της οπής του εδράνου (ισχύει για περιοχή από 20 μέχρι 480 mm) Ενώ υπάρχει περίπτωση να δείτε δύο αριθμούς στην οπή εδράνου.

9 Τυποποίηση ρουλεμάν αν οι δύο αυτοί αριθμοί πολλαπλασιαστούν με 5 μας δίνουν τη διάμετρο της οπής του εδράνου Σειρά Ομάδα διαστάσεων Είδος εδράνου Ομάδα πλάτους Ομάδα διαμέτρου Οπή εδράνου Είδος εδράνου: αποτελείται από ένα ή δύο ψηφία ή γράμματα. (παραδείγματα πινάκων από το βιβλίο σας φαίνονται στις επόμενες διαφάνειες) 32: κωνικοί Nu: κυλινδρικοί 6: μονόσφαιροι απλοί 7: μονόσφαιροι γωνιώδους επαφής 2: δίσφαιροι αυτορύθμιστοι

10 Ο κωδικός 32206 σημαίνει ότι το είδος του τριβέα είναι κωνικό (32).
Η ομάδα πλάτους είναι η 2η και έτσι προκύπτει η σειρά 322. Ενώ τα δύο τελευταία ψηφία μας δίνουν * 5 την εσωτερική διάμετρο: 06*5=30

11 Ο κωδικός 7316 σημαίνει ότι το είδος του τριβέα είναι μονόσφαιρος γωνιακής επαφής (7).
Η ομάδα πλάτους είναι η 3η και έτσι προκύπτει η σειρά 73. Ενώ τα δύο τελευταία ψηφία μας δίνουν * 5 την εσωτερική διάμετρο: 09*5=45

12 Τυποποίηση ρουλεμάν Συνήθως στις ασκήσεις θα σας δίνουμε τη σειρά των ρουλεμάν που θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε αυτόματα έχετε τους δύο πρώτους αριθμούς. Σειρά Είδος εδράνου Ομάδα πλάτους Ομάδα διαμέτρου Οπή εδράνου Ομάδα διαστάσεων Επίσης θα σας δίνουμε και τη θέση που θα τοποθετηθεί το έδρανο, επομένως θα ξέρετε την εσωτερική διάμετρο d, άρα και την ομάδα διαστάσεων. Με τον τρόπο αυτό ξέρετε τον κωδικό του ρουλεμάν που θα τοποθετήσετε και τον πίνακα από τον οποίο θα πάρετε τις διαστάσεις για τα γεωμετρικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι εκτός από το d, το D και το B. Τα υπόλοιπα υπολογίζονται.

13 Έτσι υπολογίζουμε τη διάμετρο της σφαίρας, στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω.
Και έτσι το πάχος του κάθε δακτυλίου, στρογγυλοποιώντας κανονικά.

14 Παράδειγμα: τί πάχος θα έχει το ρουλεμάν της σειράς 60 που θα τοποθετηθεί σε άξονα με Φ30?
Η διάμετρος της σφαίρας θα είναι (55-30)/4 = 6,25 => επομένως θα το κατασκευάσω 7. Το πάχος των δακτυλίων θα είναι (55-30)/6 = 4,16 => επομένως θα το κατασκευάσω 4. Απάντηση: αρχικά είμαστε στο σωστό πίνακα της σειράς 60 και στη συνέχεια πάμε στη γραμμή εκείνη του πίνακα όπου το d=30. Ο κωδικός του ρουλεμάν είναι 6006 και το Β=13.

15 Σχεδιάζοντας ρουλεμάν
Έστω ότι μας δίνουν την παρακάτω άτρακτο και μας ζητούν να βάλουμε ρουλεμάν της σειράς 60 στη θέση Β. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγούμενου παραδείγματος: D=55 / B=13 Διάμετρος σφαίρας 7 και πάχος δακτυλίων 4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θέση Β σημαίνει σε αυτό το κομμάτι της ατράκτου και φυσικά θα πρέπει να το στερεώσουμε από αριστερά στη διαμόρφωσή της.

16 Σχεδιάζοντας ρουλεμάν
Ξεκινάμε με το D=55, πάντα μετρώντας από την αξονική (27,5 προς τα επάνω και 27,5 προς τα κάτω) για πάχος Β=13. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άτρακτος σχεδιάζεται πάντα σε όψη (μπαίνει μπροστά από το ρουλεμάν που είναι σε τομή). Έτσι δεν φαίνονται οι γραμμές του ρουλεμάν πάνω στην άτρακτο. Η γραμμή που φαίνεται από τα αριστερά είναι η διαμόρφωση της ίδιας της ατράκτου και όχι του ρουλεμάν.

17 Σχεδιάζοντας ρουλεμάν
Στη συνέχεια με το stencil και τον αριθμό 7 σχεδιάζω τις σφαίρες στο κέντρο. Έπειτα σχηματίζω τους δακτυλίους σε απόσταση 4mm από τις άκρες, προσέχοντας να αγκαλιάζουν τις σφαίρες.

18 Σχεδιάζοντας ρουλεμάν
Τέλος διαγραμμίζω τους δακτυλίους. Εδώ ο εξωτερικός με κόκκινο και ο εσωτερικός με μπλε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να φαίνεται ο εξωτερικός και ο εσωτερικός δακτύλιος με διαφορετική κλίση στη διαγράμμιση. Η διαγράμμιση (όπως και η αξονική και οι διαστάσεις και το σπείρωμα) ΠΑΝΤΑ με λεπτή γραμμή. Η κλίση στη διαγράμμιση είναι 45ο (με το ισοσκελές τρίγωνο).

19 Έδρανα Ολίσθησης Τα κουζινέτα δεν έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη σχεδίαση. Συνήθως σχεδιάζεται και η οπή λίπανσης.

20 d1 d2 b1 d3 b2 10 14 20 3 24 32 4 30 36 44 40 48 58 5 50 68 60 70 83 7,5 80 95 90 105 120 100 115 130

21 Έδρανα Ολίσθησης Τα στοιχεία τα παίρνουμε από τους αντίστοιχους πίνακες.

22 Έδρανα Ολίσθησης εγκάρσιο

23 Έδρανα Ολίσθησης εγκάρσιο

24 Έδρανα Ολίσθησης εγκάρσιο
1. Άτρακτος 2. Στροφέας 3. Τριβέας 4. Σώμα εδράνου 5. Κάλυμμα εδράνου 6. Βάση εδράνου 7. Είσοδος λιπαντικού

25 Έδρανα Ολίσθησης αξονικό
1. Άτρακτος 2. Στροφέας 3,4. Τριβείς 5. Σώμα εδράνου 6. Βάση εδράνου 7. Είσοδος λιπαντικού

26 Λίπανση Εδράνων Ολίσθησης
Α. Με ορυκτέλαιο 1. Με φυτίλι 2. Λιπαντήρας σταγόνων Β. Με γράσο 1. Με καπάκι (Στάουφερ) 2. Με ελατήριο 3. Με έμβολο

27 ΕΔΡΑΝΑ Επιλογή εδράνου - Σχεδίαση
ΕΔΡΑΝΑ Επιλογή εδράνου - Σχεδίαση Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΔΡΑΝΑ Επιλογή εδράνου - Σχεδίαση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google