Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νομοθετικό πλαίσιο για τα Εμπορικά Σήματα στην Ελλάδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νομοθετικό πλαίσιο για τα Εμπορικά Σήματα στην Ελλάδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νομοθετικό πλαίσιο για τα Εμπορικά Σήματα στην Ελλάδα
Ι.- (Ν. 4072/2012 άρθρα ΦΕΚ Α’86/ ) ΙΙ.- (Ν.4155/2013 άρθρα ΦΕΚ Α’ 120/ ) Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομ/κης Ιδιοκτησίας

2 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ (υποχρέωση κατάθεσης και με ηλεκτρονικό μέσο-ανάρτηση δήλωσης στο site: πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καταθέτη, τυχόν πληρεξουσίου δικηγόρου ή αντικλήτου προαιρετικός ο διορισμός δικηγόρου απόδοση του λεκτικού μέρους του σήματος σε λατινική ή ελληνική γραφή, εφόσον κατατίθεται σε άλλη π.χ. κινέζικη

3 ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων δήλωσης, καθώς και απόλυτων & σχετικών λόγων απαραδέκτου Εντός μηνός η έγκριση του σήματος, αν δεν υφίσταται λόγος απαραδέκτου. Αν υφίσταται λόγος απαραδέκτου, επιστολή εξεταστή στον καταθέτη μέσω Δυνατότητες καταθέτη Ι. Ανάκληση δήλωσης ή περιορισμός προϊόντων/υπηρεσιών ή παρατηρήσεις στον εξεταστή μέσα σε ένα μήνα. ΙΙ. Μη απάντηση = απόρριψη δήλωσης. ΙΙΙ. Πειστικές παρατηρήσεις ή περιορισμός προϊόντων /υπηρεσιών = Αποδοχή εν όλω ή εν μέρει της δήλωσης. Δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε. της έγκρισης ή απόρριψης της δήλωσης σήματος και κοινοποίηση της αρνητικής απόφασης στον καταθέτη κατά προτίμηση ηλεκτρονικά.

4 ΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΣΗΜΑ (απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου)
- μη δεκτικό γραφικής παράστασης - στερείται διακριτικού χαρακτήρα δηλώνει είδος, ποιότητα, ιδιότητες ποσότητα, γεωγραφική προέλευση, χρόνο παραγωγής, άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας - κοινόχρηστη λέξη ή σημείο - σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή δίνει ουσιαστική αξία στο προϊόν - αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη - παραπλανητικό για το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας - εμπεριέχουν ή συνίστανται από ΠΟΠ ή ΠΓΕ όνομα κράτους-σημαίες – εμβλήματα – σύμβολα – θυρεοί – επισήματα κρατών (αρ. 6τρις Σύμβασης των Παρισίων) σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος (π.χ. θρησκευτικά σύμβολα – παραστάσεις – λέξεις) κακόπιστη κατάθεση ή αντίθετη στην καλή πίστη

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Site Γ.Γ.Ε. ΌΧΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ 1 μήνας 3 μήνες ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΚΤΗ Ή ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE Γ.Γ.Ε. ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ 1 μήνας 1 μήνας

7 - ασκείται 3 μήνες από δημοσίευση στο
Δ.Ε.Σ. ΑΝΑΚΟΠΗ (υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου) επίδοση της ανακοπής στον αντίδικο με επιμέλεια του ανακόπτοντα - ασκείται 3 μήνες από δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε, για απόλυτους ή σχετικούς λόγους απαραδέκτου από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Απόδειξη χρήσης σήματος ανακόπτοντα, εφόσον το ζητήσει ο καταθέτης και έχει συμπληρωθεί 5ετία από καταχώριση- Μη απόδειξη χρήσης σήματος ανακόπτοντα επιφέρει απόρριψη ανακοπής. - κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης στους διαδίκους - 60 ημέρες από κοινοποίηση άσκηση προσφυγής ΔΠΑθ.

8 Δ.Ε.Σ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου) Άσκηση προσφυγής εντός 60 ή 90 ημερών για αλλοδαπούς καταθέτες από κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης εξεταστή. Δημοσίευση περίληψης της απόφασης που δέχεται το σήμα στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε. Κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης στο διάδικο. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ Δ.Π.Αθ. εντός 60 ή 90 ημερών για αλλοδαπούς καταθέτες από κοινοποίηση απορριπτικής απόφασης

9 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ (υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου)
Δ.Ε.Σ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ (υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου) επίδοση της αίτησης στον αντίδικο με επιμέλεια του αιτούντα Έκπτωση Δεν απαιτείται πλέον πάροδος 20/ετίας από την κατάθεση του σήματος, για να διαπιστωθεί ότι κατέστη κοινόχρηστο ή συνήθης εμπορική επωνυμία του διακρινόμενου προϊόντος/υπηρεσίας. Τελεσιδικία της απόφασης επιφέρει διαγραφή του σήματος από το βιβλίο σημάτων.

10 Ακυρότητα - χωρίς πλέον προθεσμία η αίτηση ακυρότητας για απόλυτους και σχετικούς λόγους απαραδέκτου. - δεν μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του σήματος για σχετικούς λόγους αυτός που τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία με το δικαιούχο του σήματος. - Η τελεσίδικη απόφαση επιφέρει τη διαγραφή του σήματος από το βιβλίο σημάτων.

11 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ
-Πλεονέκτημα: Ι.- επίσπευση της καταχώρισης σήματος για τα προϊόντα/υπηρεσίες που δεν αποτελούν αντικείμενο της ασκηθείσας ανακοπής. ΙΙ.- μη ανατροπή της καταχώρισης σήματος για τα προϊόντα/υπηρεσίες που δεν αποτελούν αντικείμενο της ασκηθείσας αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας.

12 Μεταβίβαση Σήματος Έγγραφος τύπος
Τεκμήριο ότι η μεταβίβαση επιχείρησης συνεπάγεται τη μεταβίβαση σήματος, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις.

13 Παραχώρηση άδειας χρήσης
έγγραφος τύπος καταχώριση στο βιβλίο σημάτων με απλή δήλωση σηματούχου ή αδειούχου, νομίμως εξουσιοδοτηθέντος από σηματούχο. παραχώρηση περαιτέρω αδειών χρήσης από αδειούχο κατόπιν συμφωνίας με σηματούχο και με την ίδια διαδικασία. λύση ή τροποποίηση της συμφωνίας παραχώρησης σημειώνεται στο βιβλίο σημάτων. δήλωση του σηματούχου περί λήξεως της παραχώρησης χρήσης επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή της άδειας που έχει καταχωρισθεί στο βιβλίο. Αξιώσεις επί προσβολής σήματος ασκεί και ο αποκλειστικός αδειούχος, πλην αντιθέτου συμφωνίας.

14 Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση
Μη τήρηση προθεσμίας ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων ή της Δ.Ε.Σ., πλην αυτής της άσκησης ανακοπής ή της προσκόμισης του αντιγράφου αλλοδαπού σήματος για διεκδίκηση προτεραιότητας (3/μηνη). Ένεκα ανωτέρας βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος ή οποιοσδήποτε διάδικος Συνέπεια απώλεια δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος Αποκαθίσταται στα δικαιώματά του με απόφαση της Υπηρεσίας ή της ΔΕΣ κατά περίπτωση , μετά από αίτηση υποβαλλόμενη εντός 2 μηνών από παύση κωλύματος και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του έτους από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε. Σε καμιά περίπτωση δεν θίγονται δικαιώματα αποκτηθέντα από καλόπιστους τρίτους.

15 Δ.Ε.Σ. (3/μελής σύνθεση) Πρόεδρος: Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.
Υπάλληλος της Γεν.Γραμ.Εμπ. κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίμηση πτυχιούχος νομικής ή κατηγορίας ΤΕ, με προηγούμενη απασχόληση στον κλάδο των σημάτων. Υπάλληλος του Δημόσιου Τομέα, πλην της Γεν.Γραμ.Εμπ.,κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχος νομικής . Ανανέωση της 2/ετούς θητείας τους άπαξ από τον Υπουργό. Αρμοδιότητες Εξέταση ενδίκων μέσων (ανακοπών, ενδικοφανών προσφυγών, αιτήσεων έκπτωσης και ακυρότητας) και κάθε διαφοράς που ανακύπτει μεταξύ Υπηρεσίας Σημάτων και καταθετών ή δικαιούχων σήματος.

16 ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
Διευρύνεται η αστική προστασία του σήματος { ενάγεται όποιος χρησιμοποιεί σήμα κατά παράβαση του άρθρου 125 , αλλά και όποιος προσβάλλει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σήμα που ανήκει σε άλλον}. Απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που προσβάλλουν το σήμα, αλλά και των υλικών που χρησίμευσαν στην προσβολή, Αφαίρεση των σημάτων ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η καταστροφή των εμπορευμάτων. Αξιώσεις και κατά του ενδιαμέσου οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται για την προσβολή του σήματος Υπολογισμός αποζημίωσης με βάση το ποσό που θα είχε καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώματα ή λοιπές αμοιβές αν είχε ζητήσει άδεια χρήσης του σήματος. Προσβολή σε εμπορική κλίμακα –αίτηση διαδίκου για κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που έχει ο αντίδικος. Διαταγή για παροχή πληροφοριών για τα δίκτυα διανομής των παράνομων εμπορευμάτων.

17 ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια)
-Η αδικαιολόγητη παράβαση διαταγής Δικαστηρίου για προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων τιμωρείται με την επιβολή χρηματικής ποινής. Δυνατότητα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων. Δημοσίευση της απόφασης τόσο των Πολιτικών, όσο και των Ποινικών Δικαστηρίων στα ΜΜΕ ή στο Διαδίκτυο.

18 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
αυστηροποίηση των ποινών φυλάκισης και των χρηματικών ποινών, ιδιαίτερα όταν οι παράνομες πράξεις τελούνται σε εμπορική κλίμακα .

19 ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ Προβλέπεται η διαδικασία τόσο των διεθνών σημάτων που ξεκινούν από τη Χώρα μας για να καταχωρισθούν μέσω του Διεθνούς Γραφείου στις άλλες Χώρες-μέλη του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, όσο και των διεθνών σημάτων που έρχονται μέσω του Διεθνούς Γραφείου στη Χώρα μας για να εγκριθούν. Οι κοινοποιήσεις των αντιρρήσεων των εξεταστών στα διεθνή σήματα γίνονται κατά τον τρόπο που προβλέπει ο Εκτελεστικός του Πρωτοκόλλου Κανονισμός και πάντοτε μέσω του Διεθνούς Γραφείου. Παρατείνεται η προθεσμία για απάντηση του διεθνούς καταθέτη στις αντιρρήσεις του εξεταστή σε 3 μήνες. Προθεσμία για άσκηση προσφυγής 90 ημέρες. Η αίτηση διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας του διεθνούς σήματος κοινοποιείται, μεταφρασμένη στα αγγλικά ή γαλλικά, στο διεθνή καταθέτη, με επιμέλεια του αιτούντος και με κάθε πρόσφορο μέσον.

20 ΤΕΛΗ Καταβολή διακεκριμένου τέλους κατά την κατάθεση και κατά τη
Μείωση τελών Καταβολή διακεκριμένου τέλους κατά την κατάθεση και κατά τη συζήτηση των ενδίκων-μη καταβολή λόγος απαραδέκτου του ενδίκου. Πρόβλεψη νέων τελώνπ.χ. διαίρεση σήματος, σύσταση ενεχύρου, επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, εγγραφής δικογράφων εκτός διοικητικής διαδικασίας , κ.λ.π.

21 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα, Τ.Κ 2ος όρ. γρ. 208 έως 223 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ  ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 


Κατέβασμα ppt "Νομοθετικό πλαίσιο για τα Εμπορικά Σήματα στην Ελλάδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google