Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβολάρης Ανδρέας –Φυσικός. Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ στις παρακάτω ερωτήσεις. Α. Οι όροι αντιστάτης και αντίσταση είναι διαφορετικοί. Αντιστάτης είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβολάρης Ανδρέας –Φυσικός. Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ στις παρακάτω ερωτήσεις. Α. Οι όροι αντιστάτης και αντίσταση είναι διαφορετικοί. Αντιστάτης είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβολάρης Ανδρέας –Φυσικός

2 Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ στις παρακάτω ερωτήσεις. Α. Οι όροι αντιστάτης και αντίσταση είναι διαφορετικοί. Αντιστάτης είναι μεταλλικός αγωγός,ενώ αντίσταση είναι το μέγεθος που εκφράζει τη δυσκολία την οποία συναντά το ρεύμα όταν περνά από τον αγωγό. Β. Αντιστάτης και αντίσταση είναι το ίδιο πράγμα. Γ. Αντιστάτης λέγεται κάθε αγωγός που υπακούει στον νόμο του Ohm. Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Ερώτηση Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ

3 O νόμος του Ohm : Α. Ισχύει για όλους τους αγωγούς που εμφανίζουν αντίσταση. Β. Ισχύει μόνο για μεταλλικούς αγωγούς. Γ. Μας λέει ότι η ένταση Ι του ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό αγωγό σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη της τάσης V που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού. Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ

4 Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ στις παρακάτω ερωτήσεις. Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Α. Σε ένα μεταλλικό αγωγό, σταθερής θερμοκρασίας, η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει είναι ανάλογη της τάσης στα άκρα του. Β. Η αντίσταση ενός αντιστάτη είναι αντιστρόφως ανάλογη της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει. Γ. Η αντίσταση ενός αντιστάτη είναι ανάλογη της τάσης που στα άκρα του. Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

5 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις για την ηλεκτρική αντίσταση είναι ΣΩΣΤΕΣ και ποιες ΛΑΘΟΣ. Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Α. Η αντίσταση ενός διπόλου ισούται με το πηλίκο της εφαρμοζόμενης τάσης στα άκρα του προς το ρεύμα που το διαρρέε ι. Β. Η αντίσταση είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα στο S.I το 1Ohm. Γ. Αντίσταση διπόλου ίση με 4Ohm μπορεί να σημαίνει ότι, αν αυτό διαρρέεται από ρεύμα 2Α, στα άκρα του εφαρμόζεται τάση 6V Δ. Η κλίση της χαρακτηριστικής καμπύλης ενός αντιστάτη ισούται με την αντίστασή του. Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

6 Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Α. Τάση Β. Ένταση Γ. Αντίσταση Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη με τις μονάδες τους; 1. Ampere 2. Coulomb 3. Volt 4.Ohm

7 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Το ρεύμα που διαρρέει χάλκινο σύρμα είναι ανάλογο της εφαρμοζόμενης τάσης στα άκρα του. ανάλογο τάσης Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις συγκρούσεις των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα μεταλλικών συγκρούσεις θετικά Στις λυχνίες αερίου,,στις λυχνίες κενού, στα τραντίστορ και σε άλλα δεν ισχύει ο νόμος του Ohm. αερίου τρανζίστορ

8 Το τμήμα ΑΒ περιέχει μεταλλικό αγωγό σταθερής αντίστασης R που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Α. Η τάση στα άκρα του τμήματος ΑΒ είναι ίση με την πτώση τάσης κατά μήκος του. B. Κατά την φορά του ρεύματος το δυναμικό αυξάνεται Γ. H πτώση τάσης κατά μήκος του τμήματος ΑΒ είναι ίση με ΙR, γιατί για το τμήμα αυτό ισχύει ο νόμος του Ohm. Δ. Το δυναμικό στο Α είναι μεγαλύτερο από αυτό στο B κατά ΙR. Ερώτηση Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ R I V A B

9 Μονάδα μέτρησης της αντίστασης στο S.I είναι το : Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

10 Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. To γινόμενο του ρεύματος επί την αντίσταση που παρουσιάζει ένα τμήμα κυκλώματος ισούται με την πτώση τάσης στα άκρα του. αντίσταση πτώση Εφόσον η θερμοκρασία ενός μεταλλικού αγωγού διατηρείται σταθερή το ρεύμα που τον διαρρέει είναι ανάλογο της εφαρμοζόμενης τάσης στα άκρα του. θερμοκρασία ανάλογο τάσης

11 Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η χαρακτηριστική καμπύλη δύο αντιστατών Σ 1 αντίστασης R 1 και Σ 2 αντίστασης R 2.Ποιά απ τις παρακάτω σχέσεις για τις αντιστάσεις είναι σωστή; Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

12 Η σχέση που αποτελεί την μαθηματική έκφραση του νόμου Οhm είναι : Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 12 Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

13 Περιβολάρης Ανδρέας -Φυσικός Ερώτηση 7 Ερώτηση 7 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 8 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 9 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 11 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 10 Ερώτηση 12 Ερώτηση 1 Ερώτηση 1 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 2 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 3 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 5 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 4 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 Ερώτηση 6 ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Ποιο από τα παρακάτω σύμβολα παριστάνει αντιστάτη.


Κατέβασμα ppt "Περιβολάρης Ανδρέας –Φυσικός. Απαντήστε με ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ στις παρακάτω ερωτήσεις. Α. Οι όροι αντιστάτης και αντίσταση είναι διαφορετικοί. Αντιστάτης είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google