Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2012-13
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ 1η Π.Α.Δ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ Georg Simon Ohm (16 Μαρτίου 1789 – Ιουλίου 1854) : Γερμανός Φυσικός

4 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ Η Ένταση του ρεύματος (Intensity) που διαρρέει έναν αγωγό (Ι) είναι ίση με το πηλίκο της Ηλεκτρικής Τάσης (Voltage) που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού (V) προς την Ηλεκτρική Αντίσταση (Resistance) του αγωγού (R).

5 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ισοδύναμες σχέσεις για τον νόμο του Ωμ:

6 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ

7 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

8 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ Τι εννοούμε στην καθημερινότητά μας με τον όρο αντίσταση; Το φυσικό μέγεθος που καθορίζει την δυσκολία που συναντά η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος για να περάσει από ένα στοιχείο του ηλεκτρικού κυκλώματος ονομάζεται ηλεκτρική αντίσταση του στοιχείου.

9 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ Μονάδα μέτρησης της Έντασης ηλεκτρικού ρεύματος: Ampere (A) Μονάδα μέτρησης της Ηλεκτρικής Τάσης: Volt (V) Μονάδα μέτρησης της Αντίστασης: Ohm (Ω)

10 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα ή απλά αγωγιμότητα συμβολίζεται με το γράμμα G και είναι το αντίστροφο της ηλεκτρικής αντίστασης. Όσο μεγαλύτερη αγωγιμότητα έχει ένας αγωγός, τόσο μικρότερη αντίσταση παρουσιάζει. Όσο μικρότερη αγωγιμότητα έχει ένας αγωγός, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση παρουσιάζει.

11 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της αγωγιμότητας, ο νόμος του Ωμ γράφεται:

12 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ Η αγωγιμότητα G μετριέται σε Siemens (ζίμενς) 1 S. Προφανώς το 1 S είναι το αντίστροφο του Ωμ (1 Ohm):

13 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ

14 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ Ας υποθέσουμε πως η ηλεκτρική τάση είναι V = 12 Volt ενώ η ηλεκτρική αντίσταση είναι R = 6 Ω. Ποια είναι η τιμή της έντασης του ρεύματος I που διαρρέει την αντίσταση R;

15 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ

16 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Έστω πως έχουμε στην κουζίνα μας ένα ηλεκτρικό μάτι το οποίο παρουσιάζει ηλεκτρική αντίσταση με τιμή R = 10 Ω. Ποια είναι η τιμή της αγωγιμότητας του ηλεκτρικού ματιού;

17 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ

18 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google