Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Υδρογονάνθρακες – Έρευνα & Εκμετάλλευση Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Υδρογονάνθρακες – Έρευνα & Εκμετάλλευση Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Υδρογονάνθρακες – Έρευνα & Εκμετάλλευση Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας

2 Άδειες Χρήσεις Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Σκοποί ενότητας Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αντιληφθεί ο αναγνώστης:  πώς εντοπίζονται τα κοιτάσματα ορυκτών υδρογονανθράκων στο υπέδαφος  πώς εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τα συγκεκριμένα κοιτάσματα  πού χρησιμοποιούνται οι ορυκτοί υδρογονάνθρακες, εκτός από την παραγωγή ενέργειας

5 Περιεχόμενα ενότητας  Κοιτασματολογική έρευνα  Μέθοδοι εξόρυξης  Χρήσεις υδρογονανθράκων  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

6 Κεφάλαιο 6: Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Υδρογονανθράκων

7 Κοιτασματολογική έρευνα  Πέρα από τις συνήθεις γεωλογικές εργασίες (χαρτογράφηση, χρονολιθοστρωματογραφική και τεκτονική ανάλυση), η έρευνα – κυρίως με σεισμικές μεθόδους 3D – εστιάζει κυρίως στον εντοπισμό δομών, που μπορούν να έχουν λειτουργήσει ως παγίδες HC.  Η γεωτρητική έρευνα στη συνέχεια θα εστιαστεί στις πλέον πιθανές θέσεις, που θα προκύψουν από την ερμηνεία των γεωφυσικών. Εικόνα 1: Γεωτρύπανο στον Πρίνο

8 Εξόρυξη HC Εικόνα 2: (α) αντλία on shore, διακρίνεται κοπτικό άκρο γεωτρυπάνου, και (β) άντληση off shore στον Πρίνο, Θάσος (α)(α) (β)(β)

9 Εξόρυξη HC  Πρωτογενής: αρτεσιανισμός ή άντληση  Δευτερογενής: (α) εισπίεση σε μια γεώτρηση νερού (ψυχρού, θερμού ή ακόμη και ατμού), (β) εισπίεση σε μια γεώτρηση φυσικού αερίου, ώστε να αυξηθεί η πίεση στον ταμιευτήρα και να ωθηθεί το πετρέλαιο μέσω άλλης γεώτρησης προς την επιφάνεια. Επιπλέον η παροχή θερμότητας μειώνει το ιξώδες του αργού πετρελαίου, που ρέει ευκολότερα.  Τριτογενής: (α) εισπίεση οξέων για διάλυση ορυκτών στον ταμιευτήρα και αύξηση περατότητας, (β) εισπίεση τασιενεργών, που αποσπούν υμένια αργού πετρελαίου προσκολλημένα στους κόκκους του ταμιευτήριου σχηματισμού, (γ) ελεγχόμενη διάρρηξη ταμιευτήρα με άσκηση υδραυλικής πίεσης ή με εκρηκτικά, για αύξηση περατότητας.

10 Παγκόσμια αποθέματα HC Εικόνα 3 (https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum#/media/File:Oil_Rese rves.png)

11 Aγωγοί μεταφοράς HC στην Ευρώπη Εικόνα 4 (https://en.wikipedia.org/wiki/Trans- Caspian_Gas_Pipeline#/media/File:Oil_pipelines_in_Europe.png)

12 Το Ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου Εικόνα 5 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreeceNaturalGasPipelinesApproximation.png)

13 Liquid Natural Gas (LNG) Εικόνα 6: Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου

14 Χρήσεις ορυκτών HC Παραγωγή:  Ενέργειας (θερμότητα, ηλεκτρισμός)  Οπτάνθρακα (pet coke)  Πετροχημικών ενώσεων  Εκρηκτικών υλών  Πλαστικών

15 Ορυκτοί HC & Περιβάλλον Πετρέλαιο Χερσαία και θαλάσσια ρύπανση (πετρελαιοκηλίδες) Με την καύση: Εκπομπή CO 2 θέρμανση πλανήτη, όξινη βροχή Εκπομπές SO 2, NO x όξινη βροχή Εκπομπές πτητικών ιχνοστοιχείων Αιθαλομίχλη (νέφος) Φυσικό αέριο Εκπομπή CO 2 θέρμανση πλανήτη

16 Σημειώματα

17 Σημείωμα Αναφοράς Copyright: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Κίμων Χρηστάνης. «Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. https://eclass.upatras.gr/courses/GEO357/

18 Συνιστώμενη βιβλιογραφία European Commision (2014). EU Energy Markets. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_ energy_market_en.pdf).http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_ energy_market_en.pdf Hunt, J.M. (1995). Petroleum geochemistry and geology. New York, W.H. Freman & Company. Lynos, W.C., Zaba, J. (1996). Standard handbook of petroleum & natural gas. Houston, Gulf Pub. Co. Χρηστάνης, Κ. (1998). Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.

19 Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες: Εικόνες 1,2 και 6: Εικόνα 3: Εικόνα 4: Εικόνα 5: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων

20 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Υδρογονάνθρακες – Έρευνα & Εκμετάλλευση Κίμων Χρηστάνης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google