Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΡεαλιστέςΦιλελεύθεροιΙστορικοί δομιστές κράτος ή άτομο κράτος ως η ανώτατη αρχή προτεραιότητα στον μεμονωμένο δρώντα (παρεμβατιστές)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΡεαλιστέςΦιλελεύθεροιΙστορικοί δομιστές κράτος ή άτομο κράτος ως η ανώτατη αρχή προτεραιότητα στον μεμονωμένο δρώντα (παρεμβατιστές)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΡεαλιστέςΦιλελεύθεροιΙστορικοί δομιστές κράτος ή άτομο κράτος ως η ανώτατη αρχή προτεραιότητα στον μεμονωμένο δρώντα (παρεμβατιστές) κράτος φορέας της κυρίαρχης τάξης κέρδησχετικάαπόλυταανισότητες κοινωνικών ομάδων πολιτική & οικονομία οικονομία όργανο πολιτικής αυτόνομα πεδία δραστηριότητας πολιτική υποκείμενη στην οικονομία ισχύς & καπιτα- λισμός σύνδεση ισχύος με ασφάλεια (οικον. σύστημα παρέχει ισχύ) αναδιανομή οικονομικής ισχύος εντός καπιταλισμού καπιταλιστικό σύστημα προβληματικό

2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΡεαλιστέςΦιλελεύθεροιΙστορικοί δομιστές Διεθνείς σχέσεις / παγκοσμιο- ποίηση παίγνιο μηδενικού αθροίσματος / αυξάνεται επειδή το επιτρέπουν τα κράτη παίγνιο θετικού αθροίσματος / αυξάνεται λόγω τεχνολ. μεταβολών, δυνάμεων αγοράς, διεθνών θεσμών βασικά συγκρουσιακές / εις βάρος εγχώριας ευμάρειας και απασχόλησης Συνεργασία / διεθνείς οργανισμοί σχετικά κέρδη εμπόδιο στη συνεργασία / όργανα ισχυρών για ενίσχυση σχετικής θέσης παράγουν βέλτιστο κατά Pareto αποτέλεσμα / πολιτικά ουδέτεροι- όλα τα κράτη επωφελούνται προωθούν συμφέροντα των πιο ισχυρών δρώντων

3 Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις ρεαλιστέςφιλελεύθεροιιστορικοί δομιστές Αύξηση Χρηματο- οικονομικών Συναλλαγών λόγω ενθάρρυνσης από ισχυρά κράτη που ορίζουν και όρους διεξαγ.συναλλαγών λόγω προόδων στις επικοινωνίες, τεχνολογία, μεταφορές ---- Εσωτερικά μέτρα προσαρμογής / εξωτερικά μέτρα προσαρμογής (υποτιμήσεις) απειλούν αυτονομία διαμόρφωσης πολιτικής / αποδεκτά- θεμιτός στόχος για βελτίωση ανταγωνι- στικής θέσης κράτους αναγκαία μορφή πειθαρχίας-ελλείμματα πληρωμών λόγω εγχώριων ανεπαρκειών / μη αποδεκτά-συντελούν σε εμπορικούς φραγμούς, εμπόδια στις οικον. αλληλεπιδράσεις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να μη φορτώνονται το κόστος προσαρμογής / αποδεκτά-επιβολή ελέγχου στις εισαγωγές λόγω δυσμενών όρων εμπορίου ΔΝΤεπιβολή πολιτικών ισχυρών αναπτυγμέ- νων χωρών και ιδιωτικών δρώντων στους πιο αδύναμους πολιτικά ουδέτερος θεσμόςεπιβολή πολιτικών από τους ισχυρούς- αρνητικές επιπτώσεις κατανομής δανείων διαρθρωτικής αλλαγής Σταθερές / κυμαινόμενες συναλ/κές ισοτιμίες Πολιτική υποτάσσεται σε απαιτήσεις διατήρησης σταθερής ισοτιμίας / υιοθέτηση ανεξ. νομισματικής πολιτικής Μη αυτόνομη νομισματική πολιτική-κρατική παρέμβαση / θετική εξέλιξη- αγορές λειτουργούν πιο ελεύθερα με μικρή κρατική παρέμβαση (αλλά φόβος για κερδοσκοπι- κές ροές κεφαλαίου) Σταθερότητα / αρνητική εξέλιξη λόγω φόβου εκροής κεφαλαίου- δυσμενείς πολιτικές κυβερνήσεων πλήττουν τους πιο αδύναμους

4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θεωρία Εμπορίου Φιλελευθεροποίηση Εμπορίου Ρεαλιστές εμπόριο με ανταγωνιστικούς όρους με στόχο αύξηση των εξαγωγών και μείωση των εισαγωγών τα κράτη δεν κινούνται ομοιόμορφα προς τη φιλελευθεροποίηση εμπορίου - δημιουργία δικού τους ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αντί να βασίζονται στις στατικές απόψεις για το συγκριτικό πλεονέκτημα Φιλελεύθεροι εμπόριο με θετικούς όρους - παίγνιο θετικού αθροίσματος που παρέχει οφέλη στα κράτη επωφελούνται όλοι: (αναπτυγμένες, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και μεταβατικές οικονομίες) Ιστορικοί Δομιστές εμπόριο ως μια μορφή άνισης ανταλλαγής (αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη του κέντρου εξάγουν βιομηχανικά και υψηλής τεχνολογίας αγαθά, ενώ εισάγουν πρώτες ύλες και χαμηλής τεχνολογίας αγαθά από την περιφέρεια) επισημαίνουν την ύπαρξη ιεραρχίας μεταξύ των κρατών όσον αφορά στο εμπόριο (κυριαρχεί ξεκάθαρα ο Βορράς), ενδιαφέρονται για επιπτώσεις στο Νότο


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΡεαλιστέςΦιλελεύθεροιΙστορικοί δομιστές κράτος ή άτομο κράτος ως η ανώτατη αρχή προτεραιότητα στον μεμονωμένο δρώντα (παρεμβατιστές)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google