Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

2 Ιούλιος- Αύγουστος 2014 Ορφανίδη Στέλλα Προπτυχιακή φοιτήτρια Α.Μ. 610043 Επιβλέπουσα: Ιωάννου Δάφνη ΕΔΙΠ

3 ΓΕΝΙΚΑ Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης κλήθηκα να πάρω μέρος στη διεξαγωγή πειραμάτων που αποτελούσαν κομμάτι μιας πτυχιακής μελέτης με θέμα τον προσδιορισμό ανταλλάξιμων κατιόντων και υδατοδιαλυτών σε εδάφη που έχει γίνει προσθήκη ζεολίθου.

4 Υλικά και μέθοδοι Λειοτρίβηση Πέρασμα από κόσκινο 500μm Προσδιορισμός βασικών εδαφολογικών ιδιοτήτων (pH, ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία, κοκκομετρική σύσταση, ανταλλάξιμα κατιόντα)

5 Πείραμα επώασης Σε πλαστικά σακουλάκια τοποθετήθηκε ποσότητα εδάφους 200 g και προστέθηκε ποσότητα ζεολίθου σε τρία διαφορετικά επίπεδα (0.21, 0.42 και 0.63 g ζεολίθου/ 200 g εδάφους) και ο μάρτυρας. Όλες οι μεταχειρίσεις έγιναν σε τρεις επαναλήψεις. Προστέθηκαν 70 ml νερού Η επώαση διήρκησε 7 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της οποίας προστίθετο νερό όταν χρειαζόταν με σκοπό τη διατήρηση της υδατοικανότητας περίπου στο 80%. Κατόπιν τα δείγματα αεροξηράνθηκαν, λειοτριβήθηκαν και πέρασαν από κόσκινο των 250 μm και ακολούθησε ο προσδιορισμός του υδατοδιαλυτού και του μη ανταλλάξιμου καλίου.

6 Προσδιορισμός Υδατοδιαλυτού Καλίου Ζυγίζουμε 5 gr εδάφους Προσθέτουμε 25 ml νερού Ανακινούμε για 30 min Φυγοκεντρούμε για 5 min στις 2500 στροφές Διηθούμε το σκεύασμα Προσθέτουμε 25 ml νερό όταν η διήθηση ολοκληρωθεί, μέσα από το διηθητικό χαρτί Μετράμε τις τιμές του υδατοδιαλυτού καλίου στο φλογοφωτόμετρο

7 Ζυγαριά για το ζύγισμα των εδαφικών δειγμάτων

8 Συσκευή ανακίνησης των δειγμάτων

9 Διήθηση των δειγμάτων

10 Μέτρηση υδατοδιαλυτού καλίου στο φλογοφωτόμετρο

11 Μετρήσεις υδατοδιαλυτού καλίου σε ppm Z0-16,4 (μg Κ/ml δλμ)6,3 (μg Κ/ml δλμ)7,4 (μg Κ/ml δλμ) Z0-26,85,86,8 Z0-36,76,27,9 Z1-16,87,78,4 Z1-26,83,98,6 Z1-37,26,46,3 Z2-14,65,85,7 Z2-27,66,76,5 Z2-37,45,27,2 Z3-17,96,08,5 Z3-27,53,89,3 Z3-37,53,07,8

12 Προσδιορισμός Ανταλλάξιμου Καλίου και Νατρίου στο Ζεόλιθο Παρασκευάζουμε οξικό αμμώνιο (CH 3 COONH 4 ) κανονικότητας 1N Αναμειγνύουμε το δείγμα ζεολίθου* με 50 ml CH 3 COONH 4 Αναδεύουμε για 30 min Φυγοκεντρούμε για 3 min στις 3500 στροφές Διηθούμε το σκεύασμα Μετράμε τις τιμές του καλίου και νατρίου στο φλογοφωτόμετρο *για το πείραμα αυτο κάναμε 2 επαναλήψεις, μία με 1 g ζεολίθου και μία με 2 g.

13 Παρασκευή οξικού αμμωνίου

14 Δείγματα ζεολίθου με οξικό αμμώνιο μετά την ανάδευση

15 Διήθηση του σκευάσματος

16 Αποτελέσματα από το φλογοφωτόμετρο Ζεόλιθος NaΖεόλιθος Κ 18,3 (μg Na/ml δλμ) /1g ζεολίθου16 (μg Κ/ml δλμ) /1g ζεολίθου 37,1 (μg Na/ml δλμ) /2g ζεολίθου31,5 (μg Κ/ml δλμ) /2g ζεολίθου

17 Προσδιορισμός μη ανταλλάξιμου καλίου Τοποθετούμε 25 gr δείγματος σε κωνική φιάλη 125 ml Προσθέτουμε 25 ml HNO 3 1 Μ Τοποθετούμε στη θερμαντική πλάκα μέχρι να βράσουν για 15 min Αφήνουμε να κρυώσουν για 5 min Διηθούμε σε ογκομετρικές φιάλες των 100 ml Προσθέτουμε 15 ml HNO 3 0,1 Μ Επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα 4 φορές Συμπληρώνουμε τον όγκο με HNO 3 0,1 Μ Παίρνουμε μετρήσεις στο φλογοφωτόμετρο

18 Θέρμανση δειγμάτων

19 Διήθηση με HNO 3 0,1 M

20 Αποτελέσματα από το φλογοφωτόμετρο Z0-19.00 (μg Κ/ml δλμ)9.5 (μg Κ/ml δλμ)8.8 (μg Κ/ml δλμ) Z0-28.49.28.4 Z0-39.29.09.2 Z1-110.09.99.7 Z1-29.6 9.8 Z1-39.29.79.9 Z2-18.5 8.7 Z2-28.98.69.0 Z2-38.99.28.8 Z3-19.59.09.2 Z3-29.59.89.2 Z3-39.08.89.3

21 Βιβλιογραφία Mahdi Najafi- Ghiri (2014): Εffects of Zeolite and Vermicompost Applications on Potassium Release from Calcareous Soils. Soil and Water Res., 9 pp 31-37


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google