Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασυνέχειες: Μηχανική περιγραφή ΙI Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασυνέχειες: Μηχανική περιγραφή ΙI Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασυνέχειες: Μηχανική περιγραφή ΙI Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

2 2 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

3 3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 4 Σκοποί ενότητας Η κατανόηση του τρόπου καταγραφής και αποτίμησης των παραμέτρων μηχανικής περιγραφής των ασυνεχειών

5 5 Τραχύτητα (Roughness) Διατμητική αντοχή ασυνεχειών Επίπεδη – λεία επιφάνεια τ = σ n εφφ b τ: διατμητική αντοχή σ n : ορθή τάση φ b : βασική γωνία τριβής λείων επιφανειών Σχήμα 1. Διάτμηση ασυνεχειών (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

6 6 Διάτμηση σε φυσική – «ανώμαλη» επιφάνεια τ = σ n εφ(φ b +i) (Patton, 1966) τ: διατμητική αντοχή σ n : ορθή τάση φ b : βασική γωνία τριβής λείων επιφανειών i : γωνία τραχύτητας Σχήμα 2. Διάτμηση ασυνεχειών με τραχύτητα (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

7 7 Δοκιμή διάτμησης ασυνεχειών Ι Εικόνα 1. Διαμόρφωση δειγμάτων για τη δοκιμή διάτμησης ασυνεχειών (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

8 8 Δοκιμή διάτμησης ασυνεχειών ΙΙ Εικόνα 2. Εκτέλεση δοκιμής διάτμησης ασυνεχειών (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

9 9 Αποτελέσματα δοκιμής διάτμησης ασυνεχειών Σχήμα 3. Δελτίο εργαστηριακής δοκιμής διάτμησης ασυνεχειών (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

10 10 Εύρος τιμών βασικής γωνίας τριβής ασυνεχειών για διάφορα πετρώματα Πίνακας 1. (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

11 11 Μοντέλα τραχύτητας ασυνεχειών I κλίμακα μήκους 1 – 10 μ Σχήμα 4. Τυπικό προφίλ τραχύτητας ( από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

12 12 Μοντέλα τραχύτητας ασυνεχειών II Σχήμα 5. Τυπικό προφίλ τραχύτητας (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

13 13 Ανοιγμα (aperture) Σχήμα 6. ( από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

14 14 Υλικό πλήρωσης (filling) Σχήμα 7. Επίδραση του υλικού πλήρωσης στη διατμητική αντοχή μιας ασυνέχειας (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

15 15 Συνθήκες υπόγειου νερού (seepage) Πίνακας 2. Περιγραφή υπόγειου νερού σε ασυνέχειες χωρίς ή με υλικό πλήρωσης (από Κούκης & Σαμπατακάκης 2002)

16 16 Φύλλο αναγραφής στοιχείων μηχανικής περιγραφής ασυνεχειών Πίνακας 3. (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

17 17 Συγκεντρωτικός πίνακας μηχανικής περιγραφής ασυνεχειών Πίνακας 3. (από Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας)

18 18 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, Κούκης και Σαμπατακάκης. Τεχνική Γεωλογία. Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/GEO345/

19 Αναφορές Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται από: Τεχνική Γεωλογία. Γ. Κούκης και Ν. Σαμπατακάκης. Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2002. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

20 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ασυνέχειες: Μηχανική περιγραφή ΙI Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google