Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Zωολογία Ι Ενότητα 19: Εχινόδερμα Εργαστηριακή Άσκηση: Συστηματική Εχινοδέρμων Κυρίτση – Κρικώνη Βασιλική, ΕΔΙΠ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Zωολογία Ι Ενότητα 19: Εχινόδερμα Εργαστηριακή Άσκηση: Συστηματική Εχινοδέρμων Κυρίτση – Κρικώνη Βασιλική, ΕΔΙΠ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Zωολογία Ι Ενότητα 19: Εχινόδερμα Εργαστηριακή Άσκηση: Συστηματική Εχινοδέρμων Κυρίτση – Κρικώνη Βασιλική, ΕΔΙΠ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας

2 Ταξινόμηση του Φύλου των Εχινοδέρμων Υποφύλο ׃ Πελματόζωα Ομοταξία ׃ Κρινοειδή Υποφύλο ׃ Ελευθερόζωα Ομοταξία ׃ Αστεροειδή Ομοταξία ׃ Οφιουροειδή Ομοταξία ׃ Ολοθουροειδή Ομοταξία ׃ Εχινοειδή Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων2

3 Κρινοειδή Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων3 12 3 4

4 Αστεροειδή Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων4 5 6 7 8 9

5 Στοματική - αντιστοματική πλευρά αστερία Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων5 10

6 Οφιουροειδή Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων6 1112 1314

7 Στοματική όψη οφιουροειδούς Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων7 15

8 Ολοθουροειδή Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων8 16 17 18 19

9 Εξωτερική μορφολογία Ολοθουροειδούς Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων9 20

10 Εχινοειδή Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων10 2122 23 24

11 Ακανόνιστοι αχινοί Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων11 25 26 27 2829

12 Ακανόνιστοι αχινοί (Sand Dollars) Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων12 30 31 32

13 Ομοκεντροκυκλοειδή Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων13 3334

14 ? Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων14 35 36

15 ? Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων15 37

16 Τέλος Εργαστηριακής Άσκησης Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων16

17 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων17

18 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Όνομα μέλους ή μελών ΔΕΠ 2014. Όνομα μέλους ή μελών ΔΕΠ. «Τίτλος Μαθήματος. Τίτλος ενότητας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: σύνδεσμο μαθήματος. Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων18

19 Σημείωμα Αδειοδότησης Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων19 Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

20 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων20

21 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 1: Εικόνα 2: Εικόνα 3: Εικόνα 4: Εικόνα 5: Εικόνα 6: Εικόνα 7: Ενότητα 19: Εργαστηριακή Άσκηση Συστηματικής Εχινοδέρμων21


Κατέβασμα ppt "Zωολογία Ι Ενότητα 19: Εχινόδερμα Εργαστηριακή Άσκηση: Συστηματική Εχινοδέρμων Κυρίτση – Κρικώνη Βασιλική, ΕΔΙΠ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google