Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Bladder cancer and local invasion 30% 70% T2-T4 Tis, Ta, T1. Muscularis propria.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Bladder cancer and local invasion 30% 70% T2-T4 Tis, Ta, T1. Muscularis propria."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Bladder cancer and local invasion 30% 70% T2-T4 Tis, Ta, T1. Muscularis propria

3 Bladder cancer: Stage and prognosis StageTNM 5-y. Survival 0Ta/TisNoMo>85% IT1NoMo65-75% IIT2a-b NoMo57% IIIT3a-4aNoMo31% IVT4bNoMo24% each TN+Mo14% each TM+med. 6-9 Mo

4 Θεραπεία εκλογής : Ριζική κυστεκτομή με πυελική λεμφαδενεκτομή

5 n5-year OSpN+ el-Mekresh MM et al, 1997102648%18,3% Stein JP et al, 2001105468%24% Gschwend JE et al, 200268659%28% Miesbacher S et al, 200350748%24% Αποτελέσματα ριζικής κυστεκτομής

6 1054 patients: 843 Men - 211 Women, mean age of 66 years (22-93) Median Follow-up: 10,2 years, Recurrence occured in 30% of patients Stein et al J Clin Oncol 2001 10-year Recurrence-free after radical cystectomy

7 Μόνο τοπική νόσο Stage II-III pT2-T4a N0 M0

8  Συμπληρωματικές θεραπείες › Μετεγχειρητική χημειοθεραπεία

9  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1.H Κυστεκτομή προηγείται με ασθενή σε καλύτερη φυσική κατάσταση 2. Η χημειοθεραπεία χορηγείται με ελάχιστη μικρομεταστατική νόσο. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1.Δεν υπάρχει μετρητή νόσος προς εκτίμηση της ανταπόκρισης

10

11 Adjuvant chemotherapy vs. watchful waiting pt TNM Τx Chemo OS Richards129cT3NxRTHFA 35% vs 37% (1983)no Freiha55pT3b-4CYSTCMV40% vs 38% (1996)N+no Studer77pTa-4CYSTC57% vs 54% (1994)N+no Stockle49pT3b-4CYSTMVA(E)C80% vs 10% (1992)N+yes Skinner91pT3-4CYSTCISCA70% vs 46% (1991)

12  Από 11 μελέτες τελικά αναλύθηκαν 6  Στοιχεία για το 66% του συνόλου των ασθενών των adjuvant μελετών  Κάποιες μελέτες τερματίστηκαν πρόωρα  Κάποιοι ασθενείς δεν έλαβαν την θεραπεία στην οποία είχαν τυχαιοποιηθεί  Δεν ήταν ξεκάθαρο τι είδους θεραπεία έλαβαν στην υποτροπή

13 European Urology 2005 Hazard ratio plot for survival

14 Νεώτερες τυχαιοποιημένες μελέτες συμπληρωματικής ΧΜΘ StudyPatientsRelapsesSurvival Surgery + Chemo Surgery only Surgery + chemoSurgery only ItalianStopped early (193 pts, 32% of planned) Surgery + Cis/Gem vs Surgery (same chemo on progression) 44%45%No difference at median F/U (p=0.58) USC/SWOG499 pT1-2N0M0, p53 analyzed and 114 randomized Surgery + MVAC vs Surgery 5 yr RFS 83% 5 yr RFS 80% p=0.78 EORTC 30944660 planned Closed after 278 pts Surgery + chemo (platinum based) vs Surgery Spanish trial SOGUG 99/01 pT3-4 and/or N+ 142 of 340 planned patients closed early due to poor accrual Surgery + paclitaxel/gemcitabine/cisplati n vs Surgery 5-yr OS 60% vs 31% HR=0.44 p<0.0009 PFS HR=0.38 p<0.0001

15

16 Immediate therapy Gem-Cis or M-VAC or HD-M-VAC 4 cycles Immediate therapy Gem-Cis or M-VAC or HD-M-VAC 4 cycles Deferred therapy at relapse 6 cycles Deferred therapy at relapse 6 cycles RANDOMIZERANDOMIZE RANDOMIZERANDOMIZE Eligibility pT3-pT4, and/or any pTN+M0 Within 90 days after cystectomy: Eligibility pT3-pT4, and/or any pTN+M0 Within 90 days after cystectomy: 1:1 Primary endpoint: Overall survival Secondary endpoint: Progression free survival

17 5 Year PFS rates: 46.8% 29.5% Median 2.92 years 0.93 years HR = 0.52 (95% CI : 0.39 – 0.71) P < 0.0001 Proportion of patients without progression

18 Immediate (n=141) Deferred (n=143) Total (n=284) Progression or death 73103176 Site of progression Local recurrence 132841 Local-regional lymph node progression 345286 Metastases other than loco-regional 4762109

19 Immediate (n=141) Deferred (n=143) Total (n=284) Alive Dead 75 (53.2) 66 (46.8) 61 (42.7) 82 (57.3) 136 148 Cause of death Disease Toxicity Other 52 1 13 64 0 18 116 1 31

20 HR = 0.78 (CI* : 0.56 - 1.08) P = 0.13 5 Years OS rates: 53.6% 47.7% Median 6.75 years 4.60 years *95.09%, adjusted for interim analysis Survival probability

21

22 RANDOMIZERANDOMIZE Κριτήρια συμμετοχής: Ουροθηλιακός καρκίνος Ουροθηλιακός καρκίνος Μετά κυστεκτομή Μετά κυστεκτομή pT3-4 και/ή pN+ pT3-4 και/ή pN+ PS 0-1 PS 0-1 CrCl > 50 ml/min CrCl > 50 ml/min PGC x 4 Παρακολούθηση PD Διαστρωμάτωση: PS: 0 v 1 PS: 0 v 1 pN: N0 v N+ pN: N0 v N+ Πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ

23

24 Adjusted - Cox Multivariate HR: 0.378 ( 95% CI: 0.649-0.221) P< 0.0004

25 Μετεγχειρητική χημειοθεραπεία  Αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες  Αντικρουόμενα αποτελέσματα  Μικρός αριθμός ασθενών  Πρόωρος τερματισμός των μελετών  Χρήση υποδεέστερης ΧΜΘ σε μερικές μελέτες  Ένταξη ασθενών με καλύτερη πρόγνωση (T2 νόσο)

26 Available trials provide insufficient evidence for the routine use of adjuvant chemotherapy in clinical practice [I, A] Consider adjuvant chemotherapy based on pathologic risk (pT3-4, positive nodes) if no neoadjuvant treatment given (category 2Β) EAU ESM O NCC N


Κατέβασμα ppt "Bladder cancer and local invasion 30% 70% T2-T4 Tis, Ta, T1. Muscularis propria."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google