Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Γενικά στοιχεία του έργου

3

4 Γενικά στοιχεία του έργου Συντομογραφία Τίτλου i-student trip Διάρκεια Έργου 24 Μήνες Έναρξη Έργου 28 Μαρτίου 2013Προϋπολογισμός 560867,30€

5 H Συνεργασία

6 Το πρόβλημα….

7 Τα Προβλήματα Διαχείρισης του Συστήματος… ΚΟΝΔΥΛΙΑ Μεγάλα χρηματικά ποσά δαπανούνται κάθε χρόνο για την μεταφοράς μαθητών. Τα τελευταία πέντε χρόνια γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού τους. Η ανάγκη μείωσης του κόστους πολλές φορές επιφέρει «μειώσεις» στα κριτήρια της ασφάλειας. Η μείωση των οχηματοχιλιομέτρων μέσω της βελτιστοποίησης των δρομολογίων μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομία κλίμακας.

8 Τα Προβλήματα Διαχείρισης του Συστήματος… ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

9 Τα Προβλήματα Διαχείρισης του Συστήματος… ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η ευθύνη κατά τη μεταφορά αφορά στη συνοδό, τον οδηγό και τον πάροχο του μεταφορικού έργου. Η οδηγική συμπεριφορά ή η συμπεριφορά της συνοδού μπορεί να ελεγχθεί μόνο από σχετικές καταγγελίες μαθητών και γονέων. Η ορθή εκτέλεση των δρομολογίων πιστοποιείται από τους διευθυντές της δημόσιας εκπαίδευσης. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος των παραπάνω απαιτεί στοιχεία καταγραφής και παρακολούθησης του δρομολογίου και των μαθητών που μεταφέρει που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν.

10 Η απάντηση

11 Η απάντηση του i-student…. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος  Σχεδιασμός Βέλτιστου δρομολογίου  Παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού  Ανίχνευση της επιβίβασης/αποβίβασης μαθητών και ορθή χρήση ζωνών ασφαλείας  Πληροφόρηση γονέων σε θέματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών από/προς σχολείο  Διασύνδεση οχήματος με κέντρο κλήσεων για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  -

12 Βελτιστοποίηση Δρομολογίων– Ανάπτυξη Αλγορίθμου

13 Παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού Όχημα + Κέντρο Ελέγχου Καταγραφή στοιχείων κίνησης (Black box) Αποστολή στοιχείων στο κέντρο ελέγχου -Χαρτογραφική αποτύπωση δρομολόγιο -Αποτύπωση στιγμάτων σε πραγματικό και ιστορικό χρόνο -Καταγραφή ταχυτήτων ανά 5’’ -Υπολογισμών παραβιάσεων ορίων ταχύτητας και επιταχύνσεων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του Κέντρου Ελέγχου.

14 Ανίχνευση της επιβίβασης/αποβίβασης μαθητών και ορθή χρήση ζωνών ασφαλείας Όχημα + Tablet +Κέντρο Ελέγχου Μονάδα επόπτευσης ζωνών ασφαλείας (Αισθητήρας στη ζώνη ασφάλειας και μονάδα ελέγχου) -Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των μαθητών που επιβιβάστηκαν/αποβιβάστηκαν στο όχημα και των αδικαιολόγητων απουσιών. Μονάδα παρακολούθησης επιβίβασης/αποβίβασης μαθητών/στάση (Tablet συνοδού) Αποστολή στοιχείων στο κέντρο ελέγχου

15 Πληροφόρηση γονέων Κέντρο Ελέγχου + Γονείς Αποστολή σε πραγματικό χρόνο σχετικού ενημερωτικού μηνύματος ή/και email στον κηδεμόνα για την επιβίβαση/αποβίβαση του μαθητή στο όχημα και την άφιξη στη σχολική μονάδα. Δυνατότητα αποστολής σε πραγματικό χρόνο σχετικού ενημερωτικού μηνύματος ή/και email στον κηδεμόνα σχετικά με την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του λεωφορείου στη στάση ή/και στη σχολική μονάδα.

16 Διασύνδεση οχήματος με κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Όχημα + Κέντρο Ελέγχου Κουμπί πανικού για έκτακτα συμβάντα σε πραγματικό χρόνο. Ειδοποίηση Αστυνομίας, ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής απευθείας από το Κέντρο Ελέγχου ή το Κένρο Έκτακτων Συμβάντων. Ανίχνευση σύγκρουσης, ενημέρωση κέντρου ελέγχου και ενεργοποίηση διαδικασίας έκτακτων συμβάντων.

17 Η εφαρμογή

18 Πιλοτική εφαρμογή στο στόλο δύο σχολικών μονάδων

19 Η αξιολόγηση

20 Δίνουμε βάρος στην ασφαλή σχολική μετακίνηση… Σήμεραi-student Σε πραγματικό χρόνο καταγραφή και έλεγχος της οδηγικής συμπεριφοράς Άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για πιθανή μη δικαιολογημένη απουσία μαθητών. Βελτιστοποιημένη δρομολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση έκτακτου συμβάντος Ενημέρωση για αδικαιολόγητη απουσία παιδιών μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων Εμπειρική αναδιαμόρφωση των υπαρχόντων δρομολογίων ώστε να καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες. Ενημέρωση για ασφαλή οδήγηση από καταγγελίες γονέων και συνοδών ή από έλεγχο ταχογράφου Αυτόματη ένδειξη της ασφάλισης/ή μη παιδιών με ζώνη. Μείωση έως και 25% του διανυόμενου χρόνου και της απόστασης Μείωση των πιθανοτήτων πρόκλησης θανατηφόρου ατυχήματος ή άλλου συμβάντος έως και 30%. Μείωση των πιθανοτήτων για πρόκληση ατυχήματος έως 30%.

21 Επόμενα βήματα

22 Δυο βασικές Στρατηγικές ανάπτυξης από την Κοινοπραξία.  Συνεργασία των εταίρων μετά την λήξη του έργου για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων: Τα προϊόντα που προκύπτουν από το έργο I-StudentTrip αποτελούν συνδυαστικά ένα νέο, ολοκληρωμένο και καινοτόμο προϊόν για ένα εξειδικευμένο κομμάτι της αγοράς.  Εξωστρέφεια των αποτελεσμάτων: η κοινοπραξία «εξωτερικεύει» τα αποτελέσματα προς τρεις κατευθύνσεις: - Πολιτεία - Χρήστες - Βιομηχανία τηλεματικής

23 Στρατηγική Συνεργασίας της Κοινοπραξίας.  Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κοινοπραξίας εκμετάλλευσης του έργου I-StudentTrip είναι η παροχή μιας προσαρμοσμένης λύσης για μια αγορά με πολύ ειδικές ανάγκες, καθώς και η μεγάλη υφιστάμενη πελατειακή βάση στην αγορά δημόσιων μεταφορών των εταίρων.  Τα προϊόντα του έργου θα αξιοποιηθούν κυρίως από τους δύο βιομηχανικούς εταίρους, δηλαδή την INFOTRIP AE και την G4S Telematix ΑΕ, στην δημιουργία ενός πλήρους πακέτου προϊόντων του έργου I-StudentTrip μέσα από συνεργασία.  Τα προϊόντα του έργου θα αξιοποιηθούν κυρίως από τους δύο βιομηχανικούς εταίρους, δηλαδή την INFOTRIP AE και την G4S Telematix ΑΕ, στην δημιουργία ενός πλήρους πακέτου προϊόντων του έργου I-StudentTrip μέσα από συνεργασία.  Κλειδί στην επιτυχία μιας τέτοιας συνεργασίας θα είναι η συμμετοχή επίσης του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στο σχήμα αξιοποίησης μέσα από εναλλακτικούς μηχανισμούς εμπορικοποίησης.

24 Στρατηγική Συνεργασίας της Κοινοπραξίας.  Προώθηση των αποτελεσμάτων προς την Κεντρική Διοίκηση ή Περιφερειακή αυτοδιοίκηση με στόχο την νομοθετική εφαρμογή των τεχνολογικων μεθόδων ελέγχου  Ενημέρωση και οργάνωση των δυνητικών χρηστών με στόχο την επιχειρησιακή υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων  Οργάνωση των προμηθευτών των τεχνολογικών λύσεων με στόχο την τυποποίηση των ελάχιστων χαρακτηριστικών αυτών (διαδικασία industrial standardization)  Το ITS Hellas θα αποτελέσει ένα από τα «εργαλεία» εξωστρέφειας των αποτελεσμάτων του έργου, με την παροχή αιγίδας αλλά και ενεργής συμμετοχής στην προώθηση

25 Ο ρόλος του ITS Hellas.  Το ITS Hellas είναι αρμόδιο βάση καταστατικού για την προώθηση και την προαγωγή θεμάτων ευφυών συστημάτων όπως είναι η Τηλεματική οχημάτων και οι τεχνολογικές λύσεις για την οδική ασφάλεια  Η βασική συμβολή θα είναι στην οργάνωση ομάδας εργασίας με συμμετοχή των εταιρειών τηλεματικής για την εξέταση θεμάτων που αφορούν την τυποποίηση της λύσης  Βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία και διαρκείς στόχους του ITS Hellas για την δημιουργία προδιαγραφών σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

26 Επόμενα ερευνητικά βήματα.  Ανάπτυξη δεικτών ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς: - Η μέχρι τώρα έρευνα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει επαρκής βιβλιογραφία για θέματα παρακολούθησης οδηγικής συμπεριφοράς -Καμία προηγούμενη έρευνα ειδικά σε σχολική μεταφορά.  Σύνδεση των απαιτήσεων για την διασύνδεση της σχολικής μεταφοράς με το πανευρωπαϊκό σύστημα e-call: -Το έρευνα για το ecall επεκτείνεται και σε επαγγελματικά οχήματα -Η σχολική μεταφορά αποτελεί μια ειδική και σημαντική υπο-περίπτωση  Εξειδικευμένες εφαρμογές V2V & V2I για σχολικά οχήματα -Εμπειρία από τα έργα COMPASS & COOGISTICS  Επέκταση της παρακολούθησης του μαθητή κατά τη προσέγγιση και αναμονή στη στάση  Συστήματα για την ασφαλή προσέγγιση σχολικών οχημάτων σε στάσεις και σε/από το σχολείο.

27 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google