Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα #: 8η Όνομα Καθηγητή: Χρήστος Τερέζης Σχολή: Σ.Α.Κ.Ε. Τμήμα: Φιλοσοφίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τίτλος Μαθήματος Ενότητα #: 8η Όνομα Καθηγητή: Χρήστος Τερέζης Σχολή: Σ.Α.Κ.Ε. Τμήμα: Φιλοσοφίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τίτλος Μαθήματος Ενότητα #: 8η Όνομα Καθηγητή: Χρήστος Τερέζης Σχολή: Σ.Α.Κ.Ε. Τμήμα: Φιλοσοφίας

2 2 Τίτλος Ενότητας Εκπαίδευση και πολιτικό σύστημα Η εκπαίδευση έχει να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες έχουν άμεση συνάφεια με την περιοχή του πολιτικού ζητήματος. Καθότι, για να ορίσουμε συγκεκριμένες έννοιες όπως ισότητα, δημοκρατία, δικαίωμα, υποχρέωση, δικαιοσύνη πρέπει να ερευνήσουμε τα κριτήρια με τα οποία το κάθε άτομο οριοθετεί και ερμηνεύει τις έννοιες. Αυτό το γεγονός που προκαλεί ρηγματώδεις αποσυντονίσεις του πολιτικού συστήματος.

3 3 Τίτλος Ενότητας Αυτό που επιδιώκεται μέσα από ένα υγιές πολιτικό σύστημα είναι το κατά πόσον διατηρουμένων των ιδιαιτεροτήτων ως αξιών απαραβάτων, συγχρόνως θα επιδιώξει και θα διεκδικήσει την διαμόρφωση συνδετικών ενωτικών συνθηκών μέσα στην κοινωνία.

4 4 Τίτλος Ενότητας Είναι ακόμη δύσκολο να διευκρινισθεί πώς το άτομο, ενώ διατηρεί την ιδιαιτερότητα του, θα πρέπει να την μεταφράσει κοινωνικά, να δώσει δηλαδή πολιτικά χαρακτηριστικά και τι είδους θα είναι αυτά.

5 5 Τίτλος Ενότητας Σε μία δημοκρατία μέσα στην οποία συμμετέχουν στη διαμόρφωση των συνθηκών όλοι οι άνθρωποι, ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί η συνισταμένη των επιμέρους απόψεων, είναι ζήτημα ιδιαιτέρως λεπτό. Πρέπει κατ’ αρχάς να πεισθεί το σύνολο των πολιτών μία κοινωνίας για την αντικειμενικότητα ορισμένων αξιών. Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει η γνώση των εν λόγω αξιών.

6 6 Τίτλος Ενότητας Σε μία υγιή δημοκρατία στόχος είναι το άτομο, αναπτύσσοντας την ιδιαιτερότητά του, πέραν του να αποκτά συνείδηση του εαυτού του, συγχρόνως να αποκτά αίσθηση και συνείδηση της κοινωνικής προβολής του εαυτού του. Η ιδιαιτερότητα είναι να αναδείξει το άτομο αυτό που αποτελεί τη βαθύτερη φύση του και δεν σχετίζεται με την επιδίωξη του υποκειμενικού συμφέροντος. Η κοινωνική θέσπιση της δημοκρατίας επιτρέπει στο άτομο να αναπτύσσει την ιδιαιτερότητά του.

7 Τέλος Ενότητας

8 8 Τίτλος Ενότητας Η βιβλιογραφία αναφέρεται αναλυτικώς στις σημειώσεις της αντίστοιχης ενότητας.

9 9 Τίτλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

10 10 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.


Κατέβασμα ppt "Τίτλος Μαθήματος Ενότητα #: 8η Όνομα Καθηγητή: Χρήστος Τερέζης Σχολή: Σ.Α.Κ.Ε. Τμήμα: Φιλοσοφίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google