Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 4: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 4: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 4: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Βrealey R., Myers S., Franklin A.(2015). Aρχές Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, Utopia Ηendrix J. (2008).Δημόσιες Σχέσεις- Μελέτη Περιπτώσεων Μαλινδρέτου Β. (2002). Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Παπαζήσης Ξύγγη Μ. (2012). Δημόσιες Σχέσεις, Κριτική. Παπαλεξανδρή Ν., Λυμπερόπουλος Δ. (2014) Δημόσιες Σχέσεις, Ε. Μπένου

3 Στη σημερινή εισήγηση θα εξετάσουμε Τα κοινά των χρηματοοικονομικών Δημοσίων Σχέσεων: 1.Τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές 2.Το χρηματοοικονομικό τύπο

4 Αυτό το κοινό περιλαμβάνει, inter alia, τους συμβούλους επενδύσεων, τους χρηματιστές και τους θεσμικούς επενδυτές, με άλλα λόγια, τους επαγγελματίες στις εταιρείες επενδύσεων. Η βασική τους λειτουργία είναι η συλλογή πληροφόρησης για τις διάφορες εταιρείες, η ανάπτυξη προσδοκιών όσον αφορά στις πωλήσεις, στα κέρδη και μια ευρεία ακτίνα λειτουργικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, και η διαμόρφωση κρίσης σχετικά με το πώς οι αγορές αξιών θα αξιολογήσουν αυτούς τους παράγοντες.

5 Συλλέγουν ποσοτική και ποιοτική πληροφόρηση για εταιρείες, συγκρίνουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους με στατιστικές από άλλες εταιρείες, αξιολογούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, και στη συνέχεια συμβουλεύουν τους πελάτες τους. Οι εταιρικές χρηματοοικονομικές σχέσεις βοηθούν τους αναλυτές παρέχοντας πληροφόρηση και, κάνοντας αυτό, μπορεί να επηρεάσουν θετικά προσδοκίες και απόψεις.

6 Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δίνει στις εισηγμένες εταιρείες του την ακόλουθη συμβουλή: ≪ Οι αναλυτές αξιών διαδραματίζουν έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο στην αξιολόγηση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών υποθέσεων των εισηγμένων εταιρειών. Ετήσιες εκθέσεις, τριμηνιαίες αναφορές και ενδιάμεσα δελτία δεν μπορούν από τη φύση τους να παράσχουν όλα τα χρηματοοικονομικά και στατιστικά δεδομένα που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό. Το χρηματιστήριο συστήνει στις εταιρείες μια πολιτική “ανοιχτής πόρτας” στις σχέσεις τους με τους αναλυτές αξιών, τους μετόχους και άλλους που έχουν ένα έννομο συμφέρον για τις υποθέσεις της εταιρείας ≫ (Roalman, 1974: 190).

7 Για να εξασφαλίσει η επιχείρηση μια σταθερή και θετική σχέση με τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, η βασική μέθοδος είναι να αναγνωρίσει τις προοπτικές, να παγιώσει ενδιαφέρον και κατανόηση, και να διατηρήσει τη σχέση αυτή. Όλες οι διαπραγματεύσεις με τους επαγγελματίες αναλυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις τους για πληροφόρηση, ειλικρίνεια και τακτική επικοινωνία, αλλά ο επαγγελματίας θα πρέπει να φροντίζει να μην επικοινωνεί υπερβολικά.

8 Ο υπερ-εγκωμιασμός σκιάζει γρήγορα την άποψη του αναλυτή για την εταιρεία. Εάν οι εκπρόσωποι του προσωπικού των χρηματοοικονομικών σχέσεων της εταιρείας οδηγήσουν έναν αναλυτή στον υπέρμετρο ενθουσιασμό και η εταιρική απόδοση αποτύχει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Για παράδειγμα, όταν η «Toys R US» ανήγγειλε ότι οι χριστουγεννιάτικες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17%, η μετοχή της έπεσε κατά 20%. Οι συνομιλίες με την εταιρεία κατέδειξαν ότι οι αναλυτές περίμεναν μια αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 30% και, κατά συνέπεια, απογοητεύτηκαν (Baskin, Aronoff, Lattimore, 1997).

9 Οι αναλυτές θέλουν να γνωρίζουν τα ακόλουθα: το ιστορικό και τη φύση της επιχείρησης, τους πρωταρχικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, τις τρέχουσες λειτουργικές συνθήκες, τις εκτιμήσεις μελλοντικών προβλέψεων. Οι αναλυτές έχουν επίσης ένα ζωτικό ενδιαφέρον για τις προβλέψεις του μάνατζμεντ, τα χρηματοοικονομικά δεδομένα, τις εργασιακές σχέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα μιας επένδυσης.

10 Οι ετήσιοι απολογισμοί παρέχουν μεγάλο ποσοστό της απαιτούμενης πληροφόρησης. Μια έρευνα των θεσμικών επενδυτών στην Αμερική κατέδειξε ότι ο ετήσιος απολογισμός είναι το πιο χρήσιμο και ενημερωτικό σχήμα επικοινωνίας στο πρόγραμμα χρηματοοικονομικών σχέσεων μιας εταιρείας (Hutchins, 1994: 311).

11 Ένας πρωταρχικός τρόπος προσέγγισης των χρηματοοικονομικών αναλυτών είναι οι συνεντεύξεις επενδύσεων (Investment Conferences), δηλαδή συναντήσεις στις οποίες παρίστανται οι επαγγελματίες επενδύσεων ειδικά για να ακούσουν τις παρουσιάσεις της εταιρείας. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν πληροφόρηση για την απόδοση της εταιρείας και πειστικά επιχειρήματα για την αγορά των μετοχών της. Αν και οι ομιλίες των στελεχών της εταιρείας είναι βασικής σημασίας, συνήθως συνοδεύονται από εκδόσεις και οπτικοακουστικό υποστηρικτικό υλικό.

12 Οι σχέσεις με τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές δεν είναι μονής αλλά διπλής κατεύθυνσης. Οι αναλυτές μπορούν να παράσχουν εξίσου σημαντική πληροφόρηση στις εταιρείες. Όταν επικοινωνεί κανείς με χρηματοοικονομικούς αναλυτές, πρώτα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να ακούσει προσεκτικά. Μπορούν να δώσουν σημαντική ανατροφοδότηση σχετικά με ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικών σχέσεων σε όρους καταλληλότητας, αξιοπιστίας και επάρκειας πληροφόρησης. Ίσως να είναι ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφόρησης παρέχει στην εταιρεία την ευκαιρία να κατανοήσει πώς η αγορά αντιλαμβάνεται τις δυνάμεις και αδυναμίες της και την εν γένει συμπεριφορά της.

13 Το τρίτο μεγαλύτερο κοινό για τις χρηματοοικονομικές σχέσεις είναι ο χρηματοοικονομικός Τύπος. «Ο χρηματοοικονομικός Τύπος παρέχει τα θεμέλια για κάθε εταιρικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικών σχέσεων», λέει ο Stan Sauerhaft, υψηλόβαθμο στέλεχος της «Hill & Knowlton». «Αναπτύσσει αξιοπιστία και μπορεί να προσθέσει εντυπωσιακή υποστήριξη τρίτων μερών» (Sauerhaft, 1975: 37).

14 Οι επαγγελματίες χρηματοοικονομικών δημοσίων σχέσεων διαπραγματεύονται με τα μέσα όπως και οι επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων των δημοσίων σχέσεων. Η μεγαλύτερη διαφορά έγκειται στην εξειδικευμένη φύση των χρηματοοικονομικών μέσων. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τους χρηματοοικονομικούς αρθρογράφους γιατί φέρουν ένα ειδικό βάρος και μπορούν να προσφέρουν μοναδικές προοπτικές για ιδιαίτερες εταιρείες. Εμπορικά περιοδικά αφιερωμένα συνήθως σε ιδιαίτερες βιομηχανίες ή επαγγέλματα είναι επίσης σημαντικά, γιατί μπορούν να προσεγγίσουν δυνητικά κοινά όπως οι προμηθευτές και οι παραγωγοί.

15 Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο αποτελούν περιορισμένες αλλά γρήγορα αναπτυσσόμενες αγορές χρηματοοικονομικών ειδήσεων. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα αποκλειστικά για επιχειρηματικά νέα. Τελικά, εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά μέσα ενδιαφέρονται εξαιρετικά για εταιρικά νέα. Newsletters αγοράς, που συνήθως εκδίδονται από χρηματιστηριακές εταιρείες, συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων και στατιστικές υπηρεσίες φέρουν συνήθως ένα μεγάλο ειδικό βάρος για δυνητικούς επενδυτές.

16 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

17 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

18 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

19 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 4: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google