Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MONITORING. ΒΑΣΙΚΟ MONITORING Η.Κ.Γ., καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, παλμική οξυμετρία Eυκολία εφαρμογής, χαμηλό κόστος, ανίχνευση αιμοδυναμικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MONITORING. ΒΑΣΙΚΟ MONITORING Η.Κ.Γ., καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, παλμική οξυμετρία Eυκολία εφαρμογής, χαμηλό κόστος, ανίχνευση αιμοδυναμικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MONITORING

2 ΒΑΣΙΚΟ MONITORING Η.Κ.Γ., καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, παλμική οξυμετρία Eυκολία εφαρμογής, χαμηλό κόστος, ανίχνευση αιμοδυναμικής αστάθειας, εκτίμηση οξυγόνωσης (υποξαιμία, υποαερισμός) Παράμετροι εκτός φυσιολογικών τιμών: υποδηλώνουν παθολογικές καταστάσεις Μη ειδικοί δείκτες μιας συγκεκριμένης παθολογικής κατάστασης - πολύ ευαίσθητοι δείκτες συνολικής κατάστασης του οργανισμού Σημαντική και η τάση μεταβολής αυτών σε σχέση με τις βασικές τους τιμές (όταν ο ασθενής βρισκόταν σε μια σχετικά σταθερή αιμοδυναμική και αναπνευστική κατάσταση)

3 Η.Κ.Γ. (3/5 ΑΠΑΓΩΓΩΝ)

4 Η.Κ.Γ.(2) Συνεχής Η.Κ.Γραφικός έλεγχος στους ασθενείς: Συνεχής Η.Κ.Γραφικός έλεγχος στους ασθενείς: - με ιστορικό αρρυθμιών ή Ο.Ε.Μ., - με ιστορικό αρρυθμιών ή Ο.Ε.Μ., - με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή ηλεκτρολυτικών διαταραχών, - με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή ηλεκτρολυτικών διαταραχών, - μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση - μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση Πλασματικές τιμές μετρήσεων (artifacts) στο Η.Κ.Γ.: Πλασματικές τιμές μετρήσεων (artifacts) στο Η.Κ.Γ.: - Ανεπαρκής μείωση αντίστασης δέρματος (αφαίρεση τριχών, καθαρισμός δέρματος με αλκοόλη), ανεπαρκής αγωγιμότητα ηλεκτροδίων (εφαρμογή gel, πλήρης επικόλληση στο δέρμα), - Ανεπαρκής μείωση αντίστασης δέρματος (αφαίρεση τριχών, καθαρισμός δέρματος με αλκοόλη), ανεπαρκής αγωγιμότητα ηλεκτροδίων (εφαρμογή gel, πλήρης επικόλληση στο δέρμα), - Ρίγος, διέγερση ασθενή - τα ηλεκτρικά παράσιτα μειώνονται με την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων πάνω από οστέινες προεξοχές - Ρίγος, διέγερση ασθενή - τα ηλεκτρικά παράσιτα μειώνονται με την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων πάνω από οστέινες προεξοχές - Φθορές συνέχειας/ γείωσης καλωδίων των συνδέσεων - απαιτείται αντικατάσταση - Φθορές συνέχειας/ γείωσης καλωδίων των συνδέσεων - απαιτείται αντικατάσταση - Παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από άλλες συσκευές (αντλίες υγρών, ηλεκτρικές κουβέρτες) - Παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από άλλες συσκευές (αντλίες υγρών, ηλεκτρικές κουβέρτες) - Μέτρηση της καρδιακής συχνότητας από το Η.Κ.Γ. μέσω του διαστήματος R-R: τα υψηλά κύματα Τ αντιληπτά ως R (ένδειξη καρδιακής συχνότητας διπλάσιας από την κανονική) - Μέτρηση της καρδιακής συχνότητας από το Η.Κ.Γ. μέσω του διαστήματος R-R: τα υψηλά κύματα Τ αντιληπτά ως R (ένδειξη καρδιακής συχνότητας διπλάσιας από την κανονική)

5 ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ Τοποθέτηση περιχειρίδας πάνω από αρτηρία: Τοποθέτηση περιχειρίδας πάνω από αρτηρία: - φούσκωμα: απόφραξη, παύση σφυγμών - φούσκωμα: απόφραξη, παύση σφυγμών - ξεφούσκωμα: επανέρχονται οι σφύξεις που αντιστοιχούν στη Σ.Α.Π. (στροβιλώδης ροή αίματος - ήχοι Korotkoff), - ξεφούσκωμα: επανέρχονται οι σφύξεις που αντιστοιχούν στη Σ.Α.Π. (στροβιλώδης ροή αίματος - ήχοι Korotkoff), - μόλις η πίεση της περιχειρίδας γίνει μικρότερη της Δ.Α.Π., εξαφανίζονται οι ήχοι. - μόλις η πίεση της περιχειρίδας γίνει μικρότερη της Δ.Α.Π., εξαφανίζονται οι ήχοι. Περιχειρίδα 20% μεγαλύτερη της διαμέτρου του μέλους που εφαρμόζεται – αν είναι μικρότερη, οι μετρούμενες τιμές Α.Π. θα είναι μεγαλύτερες της πραγματικής και αντίστροφα. Περιχειρίδα 20% μεγαλύτερη της διαμέτρου του μέλους που εφαρμόζεται – αν είναι μικρότερη, οι μετρούμενες τιμές Α.Π. θα είναι μεγαλύτερες της πραγματικής και αντίστροφα. Προσοχή στην υπερβολικά χαλαρή ή σφιχτή εφαρμογή της περιχειρίδας και στο πολύ αργό ή ταχύ ξεφούσκωμα. Προσοχή στην υπερβολικά χαλαρή ή σφιχτή εφαρμογή της περιχειρίδας και στο πολύ αργό ή ταχύ ξεφούσκωμα.

6 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ Καθετηριασμός κερκιδικής, ωλένιας, βραχιονίου, μηριαίας, ραχιαίας του ποδιού με καθετήρα 22GΔυνατότητες: - Συνεχής μέτρηση Α.Π. (απότομες μεταβολές) - Παρακολούθηση μεταβολών σε πραγματικό χρόνο - Παρακολούθηση κυματομορφής (αναγνώριση artifacts) - Λήψη αερίων αρτηριακού αίματος

7 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

8 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ 2: Συστολική πίεση, 6: Τελο- διαστολική πίεση

9 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ Από αρτηριακή γραμμή χορηγείται αποκλειστικά N/S, ποτέ κάποιο φάρμακο Από αρτηριακή γραμμή χορηγείται αποκλειστικά N/S, ποτέ κάποιο φάρμακο Μακροχρόνια παραμονή: συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο ενδαγγειακής λοίμωξης ή θρόμβωσης/απόφραξης Μακροχρόνια παραμονή: συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο ενδαγγειακής λοίμωξης ή θρόμβωσης/απόφραξης Απαιτείται συχνός ηπαρινισμός της γραμμής (απομάκρυνση φυσαλίδων, θρόμβων – βαθμονόμηση) Απαιτείται συχνός ηπαρινισμός της γραμμής (απομάκρυνση φυσαλίδων, θρόμβων – βαθμονόμηση) Αιτίες artifacts: Αιτίες artifacts: - φυσαλίδες αέρα στο σύστημα: αύξηση απόσβεσης, - ακατάλληλο ύψος μορφομετατροπέα (πάνω ή κάτω από το επίπεδο της καρδιάς), - επιπέδωση κυματομορφής: όταν η άκρη του καθετήρα εφάπτεται στο τοίχωμα του αγγείου

10 Φασματοφωτομετρία: μέτρηση απορρόφησης φωτός (660/940nm) Φασματοφωτομετρία: μέτρηση απορρόφησης φωτός (660/940nm) Ο αισθητήρας αποτελείται από δυο πηγές εκπομπής φωτός και έναν ανιχνευτή Ο αισθητήρας αποτελείται από δυο πηγές εκπομπής φωτός και έναν ανιχνευτή Η οξυγονωμένη και η αναχθείσα Hb διαφέρουν ως προς την απορρόφηση ερυθρού και υπέρυθρου φωτός Η οξυγονωμένη και η αναχθείσα Hb διαφέρουν ως προς την απορρόφηση ερυθρού και υπέρυθρου φωτός ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ (1)

11 ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ (2) Πολύτιμη για την ανίχνευση υποξαιμίας Πολύτιμη για την ανίχνευση υποξαιμίας Πληθυσμογραφία: ανίχνευση αιματικής ροής Πληθυσμογραφία: ανίχνευση αιματικής ροής Τοποθέτηση πάνω από το νύχι ενός δακτύλου του χεριού, του ποδιού ή στο λοβό του αυτιού Τοποθέτηση πάνω από το νύχι ενός δακτύλου του χεριού, του ποδιού ή στο λοβό του αυτιού Παλμός αρτηριακού αίματος: τα τριχοειδή του δακτύλου πληρώνονται με αίμα, αυξάνουν σε όγκο, με συνέπεια το εκπεμπόμενο φως να διαπερνά μεγαλύτερο μήκος και να αυξάνει η απορρόφησή του Παλμός αρτηριακού αίματος: τα τριχοειδή του δακτύλου πληρώνονται με αίμα, αυξάνουν σε όγκο, με συνέπεια το εκπεμπόμενο φως να διαπερνά μεγαλύτερο μήκος και να αυξάνει η απορρόφησή του Εύρος παλμού: ένδειξη ιστικής αιμάτωσης Εύρος παλμού: ένδειξη ιστικής αιμάτωσης Μεταβολές κορεσμού: οι συνέπειες των διαταραχών της αναπνευστικής συχνότητας (π.χ. άπνοια) ανιχνεύονται με σημαντική χρονική καθυστέρηση Μεταβολές κορεσμού: οι συνέπειες των διαταραχών της αναπνευστικής συχνότητας (π.χ. άπνοια) ανιχνεύονται με σημαντική χρονική καθυστέρηση

12 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ Hb ΣΕ O 2 Κορεσμός Hb αρτηριακού αίματος 90%: αντιστοιχεί σε PaO 2 <65mmHg. Κορεσμός Hb αρτηριακού αίματος 90%: αντιστοιχεί σε PaO 2 <65mmHg. Κυάνωση: αντιστοιχεί σε SpO 2 <80%. Κυάνωση: αντιστοιχεί σε SpO 2 <80%.

13 ARTIFACTS ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ Ανακριβής στη σοβαρή υποξαιμία (χαμηλές τιμές κορεσμού <75%) Ανακριβής στη σοβαρή υποξαιμία (χαμηλές τιμές κορεσμού <75%) Ανακριβής στις διαταραχές αιμάτωσης: χαμηλή καρδιακή παροχή (υπόταση), υποθερμία, χαμηλή Ηb, αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις (αγγειοσύσπαση), χορήγηση αγγειοσυσπαστικών ή αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων Ανακριβής στις διαταραχές αιμάτωσης: χαμηλή καρδιακή παροχή (υπόταση), υποθερμία, χαμηλή Ηb, αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις (αγγειοσύσπαση), χορήγηση αγγειοσυσπαστικών ή αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων Υψηλή ευαισθησία αισθητήρα: παρατηρούνται συχνές μηχανικές βλάβες Υψηλή ευαισθησία αισθητήρα: παρατηρούνται συχνές μηχανικές βλάβες Επηρεάζεται από το έντονο φως του περιβάλλοντος και από τη χρώση των νυχιών Επηρεάζεται από το έντονο φως του περιβάλλοντος και από τη χρώση των νυχιών Αναξιόπιστη στην περίπτωση μεθαιμοσφαιριναιμίας ή δηλητηρίασης από CO Αναξιόπιστη στην περίπτωση μεθαιμοσφαιριναιμίας ή δηλητηρίασης από CO

14 ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ Συνεχής απεικόνιση κυματομορφής του εκπνεόμενου CO 2 : βασίζεται στην απορρόφηση υπέρυθρου φωτός από το CO 2 Συνεχής απεικόνιση κυματομορφής του εκπνεόμενου CO 2 : βασίζεται στην απορρόφηση υπέρυθρου φωτός από το CO 2 Συγκέντρωση τελο- εκπνευστικού CO 2 : επάρκεια αερισμού Συγκέντρωση τελο- εκπνευστικού CO 2 : επάρκεια αερισμού Μεταβολές συγκέντρωσης CO 2 : ανιχνεύονται σε πραγματικό χρόνο Μεταβολές συγκέντρωσης CO 2 : ανιχνεύονται σε πραγματικό χρόνο

15 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (1) Φυσιολογική κυματομορφή: Ι: εισπνοή, Ι: εισπνοή, ΙΙ: εκπνευστική άνοδος, ΙΙ: εκπνευστική άνοδος, ΙΙΙ: plateau εκπνοής, ΙΙΙ: plateau εκπνοής, ΙV: εισπνευστική κάθοδος ΙV: εισπνευστική κάθοδος

16 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (2) Παθολογικές κυματομορφές: Α. Αύξηση τιμών CO 2 : λανθασμένη βαθμονόμηση, εισπνοή CO 2 μέσω κυκλώματος Β. Παράταση εκπνευστικής ανόδου: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχόσπασμος Γ. Βυθίσματα εκπνευστικού plateau: αυτόματη εισπνευστική προσπάθεια

17 ΤΕΛΟ-ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ CO 2  Φυσιολογικές τιμές PETCO 2 : 35-45mmHg  Υψηλές τιμές: αύξηση καρδιακής παροχής (π.χ. πυρετός), υποαερισμός (π.χ. καταστολή αναπνευστικού, παράλυση αναπνευστικών μυών), επανεισπνοή  Χαμηλές τιμές: υπεραερισμός, καρδιακή ανακοπή, μαζική πνευμονική εμβολή, απόφραξη ΕΔΤ σωλήνα, αποσύνδεση από το κύκλωμα, διασωλήνωση οισοφάγου  Φυσιολογικά άτομα: το PETCO 2 είναι 3-4mmHg χαμηλότερο από το PaCO 2. Η διαφορά αυτή: - είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με Χ.Α.Π. και με διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης - είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με Χ.Α.Π. και με διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης - δεν παραμένει σταθερή στους ασθενείς με πνευμονική νόσο ή μηχανικό αερισμό - δεν παραμένει σταθερή στους ασθενείς με πνευμονική νόσο ή μηχανικό αερισμό

18 ΚΥΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ  Διαφορά με PaCO 2 : μέτρο βαρύτητας διαταραχής στην ανταλλαγή των αερίων (εκτίμηση σχέσης αερισμού- αιμάτωσης)  Δυνατότητα μη επεμβατικής επιβεβαίωσης της σωστής τοποθέτησης ΕΔΤ σωλήνα (βάσει της κυματομορφής)  ΚΑΡΠΑ: εκτίμηση αποτελεσματικότητας τεχνητής υποστήριξης του κυκλοφορικού (χαμηλή PETCO 2 υποδηλώνει ανεπαρκή φλεβική επιστροφή)  Αξιολόγηση πορείας αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό (weaning)  Άλλες: ανίχνευση απόφραξης του αναπνευστικού κυκλώματος ή αποσύνδεσής του (από τον αναπνευστήρα), ανίχνευση πνευμονικής εμβολής, αναστροφή νευρομυϊκού αποκλεισμού κλπ.


Κατέβασμα ppt "MONITORING. ΒΑΣΙΚΟ MONITORING Η.Κ.Γ., καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, παλμική οξυμετρία Eυκολία εφαρμογής, χαμηλό κόστος, ανίχνευση αιμοδυναμικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google