Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης

2 Human Leukocyte Antigens-HLA τη διάκριση του «ιδίου» (“self”) από το «ξένο» (“non-self”) την ικανότητα να ανιχνεύει και να εξουδετερώνει ξένα στοιχεία κλινική σημασία μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων συσχετίσεις με διάφορα νοσήματα μεταγγίσεις αίματος έλεγχος πατρότητας – Ιατροδικαστική ανθρωπολογικές μελέτες

3 A*02 B*44 DRB1*04 επίπεδο αλληλίου A*02:01 B*44:02 DRB1*04:03 High A*02:01/02:09 B*44:02/44:05 DRB1*04:03/04:07 Intermediate Low επίπεδο ορολογικής ειδικότητας μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων τυποποίηση σε επίπεδο 2-digits μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων τυποποίηση σε επίπεδο 4-digits επίπεδο ανάλυσης HLA τυποποίησης επίπεδο ομάδας αλληλίων

4 Μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων Συμπαγών οργάνων 1. Νεφρός 2. Ήπαρ 3. Πάγκρεας 4. Καρδιά 5. Πνεύμονες 6. Έντερο 7. Κερατοειδής καθιερωμένη και διαδεδομένη θεραπευτική πρακτική για ένα μεγάλο φάσμα νοσημάτων μεταμόσχευση ιστών/οργάνων

5 νεφρού (αλλομεταμόσχευση)  Λήπτη (ασθενής με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου)  Δότη - από ζώντα δότη - από πτωματικό δότη  1 η μεταμόσχευση  επαναμεταμόσχευση (2 η, 3 η,4 η......) Autologous πρόληψη-αποφυγή απόρριψης έγκαιρη ανίχνευση απόρριψης αντιμετώπιση απόρριψης έλεγχος δότη-λήπτη νεφρικού μοσχεύματος

6 ΠΡΟ- / KAΤΑ- / ΜΕΤΑ την μεταμόσχευση λήπτης - ιστική τυποποίηση ABO, HLA - έλεγχος ανοσολογικής κατάστασης (ανά τακτά διαστήματα) και αφορά την ανίχνευση προϋπαρχόντων HLA αντισωμάτων στον ορό του λήπτη που να στρέφονται έναντι των ξένων HLA αντιγόνων του δότη δότης - ιστική τυποποίηση ABO, HLA - ανοσολογικός έλεγχος (ζών δότης νεφρού) προμεταμοσχευτικός έλεγχος (νεφρού)

7 κατά: - HLA τυποποίηση δότη (πτωματικός) - επιλογή δότη - επιλογή λήπτη - HLA διασταύρωση δότη-λήπτη (ΧΜ) ανιχνεύει την παρουσία στον ορό του λήπτη προσχηματισμένων anti- HLA έναντι των λεμφοκυττάρων του δότη που μπορεί να οδηγήσουν σε υπεροξεία απόρριψη με βάση την HLA συμβατότητα μεγαλύτερος βαθμός συμβατότητος (Low Resolution)

8 μετ. μυελού οστών (ΜΜΟ) μετ. μυελού οστών (ΜΜΟ) αυτόλογες (μυελικό μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή σε φάση ύφεσης της νόσου διατηρείται σε βαθειά κατάψυξη και χορηγείται σε περίπτωση υποτροπής της νόσου) συγγενείς (μεταξύ πανομοιότυπων οργανισμών) αλλογενείς (μεταξύ δύο γενετικά διαφορετικών ατόμων του ιδίου είδους) περιλαμβάνει την ενδοφλέβια έγχυση ενός ετερογενούς εναιωρήματος κυττάρων, που λαμβάνεται με αναρροφήσεις από τη λαγόνια ακρολοφία  πολυδύναμα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (Hematopoietic Stem Cells-HSCs)  διαφοροποιημένα κύτταρα αίματος

9 προμετ. έλεγχος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων - επιλογή δότη - επιλογή λήπτη αρχική αναζήτηση μέσα στο συγγενικό περιβάλλον (Εργαστήριο) αναζήτηση στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών (ΕΟΜ) με βάση την HLA συμβατότητα - απόλυτη ομοιότητα-ταυτότητα (High Resolution)

10 απαιτείται:  καλή συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων –επιστημόνων  συμμετοχή σε EPT σχήματα  πιστοποίηση καλής λειτουργίας των Τμημάτων (ΙSO, Accreditation)  κοινά πρωτόκολλα  κεντρικός σχεδιασμός (ΕΟΜ, Υπουργείο)  νομική κατοχύρωση–κάλυψη  στελέχωση και χρηματοδότηση των υπεύθυνων Τμημάτων

11 Πατέρας: Α2, Α24; Β51, Β35; Cw4, Cw15; DR11, DR13; DQ7, DQ6 Μητέρα: Α2, Α3; Β18, Β44; Cw7, Cw5; DR11, DR16; DQ5, DQ7 Παιδί: Α2, Α32; Β41, Β18; Cw17, Cw7; DR1, DR11; DQ5, DQ7 αποκλεισμός πατρότητας έλεγχος πατρότητας/μητρότητας

12 Πατέρας : Α1, Α*11:01; Β*52:01, Β35; Cw4, Cw*12:01; DR13, DRB1*15:02; DQB1*6:02, DQX; DPB*02:01, DPB*04:01 Μητέρα: Α26, Α32; Β27, Β39; Cw2, Cw12; DRB1*15:03, DR16; DQ5, DQ6 ; DPB*04:02, DPB*30:01 Παιδί: Α26, Α*11:01; Β27, Β*52:01; Cw2, Cw*12:01; DRB1*15:03, DRB1*15:02; DQB1*06, DQB1*6:02; DPB*30:01 DPB*04:01, έλεγχος πατρότητας/μητρότητας ΜΗ αποκλεισμός πατρότητας

13 ΝόσημαHLA-αλλήλιο Θυρεοϊδίτιδα HashimotoDR5 Ρευματοειδής αρθρίτιδαDR4 Σύνδρομο GoodpastureDR2 Σκλήρυνση κατά πλάκαςDR2 Αγκυλοποιητική σπονδηλοαρθρίτιδαB27 ΨωρίασηCw6 Μυασθένεια GravisB8 συσχέτιση διαφόρων HLA-μορίων με νοσήματα

14  ορολογικές τεχνική: μικρολεμφοκυτταροτοξική μέθοδος εφαρμογή: τυποποίηση HLA μορίων σε επίπεδο πρωτεϊνών  μοριακές τεχνικές: PCR-SSP, PCR-SSΟP, SBT εφαρμογή: τυποποίηση HLA μορίων σε επίπεδο αλληλίων μέθοδοι τυποποίησης HLA μορίων γονιδιακή τυποποίηση ορολογική τυποποίηση

15 ορολογική τεχνική τυπ. HLA μορίων (Complement Dependent Cytotoxicity, CDC) ορολογική τεχνική τυπ. HLA μορίων (Complement Dependent Cytotoxicity, CDC) HLA τάξης I (-A, -B, -Cw) HLA τάξης II (-DR,-DQ) δυσκολίες 1.με την βιωσιμότητα των κυττάρων 2.τη χαμηλή έκφραση των HLA αντιγόνων στην επιφάνεια των κυττάρων (πχ. λευχαιμικοί ασθενείς) 3.τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων αντιορών 4.και η ιδιοφυής ανακάλυψη της PCR τεχνικής με την επακόλουθη ανάπτυξη των τεχνικών της μοριακής βιολογίας

16 τυποποίηση HLA αλληλίων

17 PCR-SSP (Polymerase Chain Reaction - Sequence Specific Primers) PCR-SSOP (Polymerase Chain Reaction - Sequence Specific Oligonucleotides Probes) SBT (Sequencing Based Typing) μοριακές μέθοδοι HLA τυποποίησης 13.700 αναφορικές αναλυθείσες ακολουθίες για τα HLA-A*,-B*,-C*,- DR*, -DQ*, -DP* γονίδια [IMGT - HLA Database http://www.ebi.ac.uk/imgt] 10/10/2015

18 Polymerase Chain Reaction – Sequence Specific Primers, PCR-SSP

19 PCR-SSOP (τεχνολογία Beads Array-αναλυτής ροής Luminex)

20

21 Sequencing Based Typing-SBT έχει χαρακτηρισθεί ως το «gold standard» της HLA τυποποίησης ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων ανάλυσης της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας επιτρέπει την εφαρμογή της και σε εργαστήρια με μεγάλο όγκο δειγμάτων ικανή να ανιχνεύει νέα αλλήλια αυτόματοι γενετικοί αναλυτές

22 τυποποίηση HLA αλληλίων με Next Generation Sequencing (N.G.S.) μεθοδολογία τυποποίηση HLA αλληλίων με Next Generation Sequencing (N.G.S.) μεθοδολογία

23 Σας ευχαριστώ  επιδεξιότητα  ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό  εξειδικευμένο προσωπικό  κόπο και προσοχή


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης εφαρμογές HLA αντιγόνων μέθοδοι τυποποίησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google