Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RIRS: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ε.Ε.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RIRS: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ε.Ε.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RIRS: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ε.Ε.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 20.01.2016

2 RIRS: Παλίνδρομη Ενδονεφρική Χειρουργική

3 HISTORY AND TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS OF fURS/RIRS 1912 → Visualization of the ureter/intrarenal collection system by Hugh H. Young Young HH, McKay RW. Surg Gynecol Obstet 1929 1964 → First report of fURS by Marshall Marshall VF. J Urol 1964 1994 → Flexible ureteroscope with a tip diameter of 7.5 Fr and an adequate working-channel of 3.6 F Grasso M, Bagley D. Urology 1994 2006 → Introduction of digital flexible ureteroscopes 2014 → Initial experience with a new robotic platform for fURS Saglam R, Muslumanoglu AY, Tokatli Z, C¸as‚kurlu T, Sarica K, Tas‚¸i AI, et al. Eur Urol 2014

4 FLEXIBLE URETERORENOSCOPY AND RETROGRADE INTRARENAL SURGERY ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΙΘΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5 ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Η επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπιση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις σωστές ενδείξεις και επομένως στην επιλογή του κατάλληλου ασθενή για την κάθε μέθοδο 4 κύριοι παράγοντες: o Λιθιασικό φορτίο o Ανατομία (+ σωματομετρικά χαρακτηριστικά) o Συννοσηρότητα o Συμμόρφωση/προτίμηση ασθενή

6

7

8

9

10 37 ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή (κλοπιδογρέλη, ασπιρίνη, βαρφαρίνη) στους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε διακοπή της αγωγής πριν το χ/ο και σύγκριση με ομάδα ελέγχου που δεν λάμβανε αντιπηκτικά Σύγκριση SFR, καθώς και διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών με ιδιαίτερη αναφορά στην αιμορραγία και θρομβοεμβολικά επεισόδια

11 Πτώση αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερη στους ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου (0.6 vs 0.2 gm/dl, p <0.0001) SFR (81.1% vs 78.4%, p = 0.7725) Διεγχειρητικές επιπλοκές (0% vs 3%, p = 0.3140) Μετεγχειρητικές επιπλοκές (11% vs 5%, p = 0.3943)

12 Συμπέρασμα: Όταν είναι απαραίτητο, η ουρητηρονεφροσκόπηση και η Ho:YAG λιθοτριψία νεφρικών λίθων μπορούν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή χωρίς να χρειαστεί διακοπή ή ρύθμιση αυτής

13 Συγκριτικές μελέτες μεταξύ fURS, SWL και PCNL έδειξαν πλεονέκτημα στα ποσοστά επιτυχίας της fURS έναντι της SWL fURS συγκρίσιμα ποσοστά επιτυχίας με PCNL (ή Miniperc) με χαμηλότερη νοσηρότητα

14 PCNL σχετίζεται με ↑ SFR, αλλά και ↑ επιπλοκές, ↑ απώλεια αίματος και ↑ διάρκεια νοσηλείας Συμβατική PCNL προσφέρει ↑ SFR σε σχέση με RIRS, ενώ η RIRS παρουσιάζει ↑ SFR συγκριτικά με MIPPs (Mini/Micro PCNL) Επειδή MIPPs εμφανίζουν ↑ νοσηρότητα και ↓ αποτελεσματικότητα, η RIRS θα πρέπει να θεωρείται ως η καθιερωμένη θεραπεία για λίθους<2cm μέχρι να πραγματοποιηθούν ανάλογες RCTs Όταν απαραίτητος εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος, standard PCNL θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψη λόγω ↓ αποτελεσματικότητας των MIPPs

15 RIRS in complex cases: is it feasible? Multiple stones Large stones Branched stones Renal anomalies

16

17

18

19

20

21

22

23 RENAL ANOMALIES – COMPLEX ANATOMY SWL has a high failure rate in patients with renal anomalies due to either the impaired urinary drainage associated with the anomaly or difficulty targeting the stone due to overlying bones More invasive procedures such as PCNL and laparoscopy can be associated with increased risk of iatrogenic injury RIRS can be a useful tool in stones less than 2 cm Ganpule AP, Desai MR. Urolithiasis in kidneys with abnormal lie, rotation or form. Curr Opin Urol 2011;21:145e53

24 16 ασθενείς Μεγαλύτερος λίθος: 26×18 mm Μέσος αριθμός λίθων: 2.1 10 ασθενείς ελεύθεροι λίθων (stone-free) με μία συνεδρία SFR με μία συνεδρία: 62.5%, συνολικό SFR: 87.5% RIRS είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για λίθους μέτριου μεγέθους (<30 mm) σε πεταλοειδείς νεφρούς με ↑ ποσοστά επιτυχίας και ↓ποσοστά επιπλοκών

25 ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ (ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΑ- ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΛΥΚΑ) Κλινική απόφαση βασίζεται : o Συμπτώματα (πχ. πόνος ~50%, αιματουρία, υποτρ. UTI) o Εντόπιση – προσανατολισμός εκκολπώματος o Μέγεθος εκκολπώματος o Λιθιασικό φορτίο εντός εκκολπώματος (λιθίαση~ 10-50%) ESWL: ↓ SFR (5-60%), ↓ απομάκρυνση λίθων RIRS: ≤ 2cm εκκόλπωμα, πρόσθιο-οπίσθιο, άνω-μέσος κάλυκας (κυρίως) και κάτω, λίθος ≤ 1.5cm, για μεγαλύτερους λίθους + ESWL

26

27

28 ECIRS – E ndoscopic C ombined I ntra R enal S urgery

29 The use of flexible endoscopes during ECIRS contributes to minimizing radiation exposure and hemorrhagic risk ECIRS performed in GMSV position seems to be a safe and effective procedure with a high one-step stone-free rate, unquestionable anaesthesiological advantages and no additional procedure-related complications ECIRS may be considered an evolution of the PNL procedure

30

31 BILATERAL SIMULTANEOUS RIRS

32

33

34

35 UPPER URINARY TRACT UROTHELIAL CELL CARCINOMA (UUT-UCC)

36 CONSERVATIVE MANAGEMENT OF UUT-UUC

37

38

39 CSS of all patients with low grade disease stratified by treatment method The 2-, 5- and 10-year CSS rates were 97, 87 and 78% for patients treated with URS (Group 1), not significantly different from those patients with low grade disease treated with NU (Group 3), (P = 0.54)

40 Of the patients treated with URS for low grade disease, 10 (15.2%) progressed to high grade disease at a mean time of 38.5 months

41

42


Κατέβασμα ppt "RIRS: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΑΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ε.Ε.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google