Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

2 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομική», D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, 2 η έκδοση, 2006, Εκδόσεις Κριτική. 3

4 Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των παιγνίων. Παρουσίαση του υποδείγματος του φυλακισμένου. Παρουσίαση υποδειγμάτων δυοπωλίου. Κατανόηση των διεκδικούμενων αγορών, του δυνητικού ανταγωνισμού και των στρατηγικών αποτροπής εισόδου. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Εισαγωγή. Το δίλημμα του φυλακισμένου. Υποδείγματα δυοπωλίου. Διεκδικούμενες αγορές, δυνητικός ανταγωνισμός και στρατηγικές αποτροπής εισόδου. 5

6 Μάθημα: Μικροοικονομική Ι, Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου, Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Εισαγωγή

7 Σε πρόσφατα χρόνια, πολλές εφαρμογές της θεωρίας των παιγνίων (game theory) σε ζητήματα βιομηχανικής οργάνωσης. 7

8 Ορισμοί Παίγνιο (game): Η κατάσταση εκείνη όπου οι έξυπνες αποφάσεις των παικτών (π.χ. επιχειρήσεων) είναι αναγκαστικά αλληλοεξαρτώμενες. Στρατηγική (strategy): Το σχέδιο του παιγνίου που περιγράφει το πως η επιχείρηση θα δράσει ή θα κινηθεί σε κάθε πιθανή περίπτωση. Ισορροπία Nash (Nash equilibrium): Η ισορροπία όπου κάθε παίκτης επιλέγει την άριστη στρατηγική με δεδομένη τη στρατηγική των άλλων παικτών. Κυρίαρχη στρατηγική (dominant strategy): Η περίπτωση όπου η άριστη στρατηγική είναι ανεξάρτητη από τις στρατηγικές των άλλων παικτών (ασυνήθιστη περίπτωση). 8

9 Μάθημα: Μικροοικονομική Ι, Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου, Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Το δίλημμα του φυλακισμένου

10 Το δίλημμα του φυλακισμένου (1 από 4) Σύμπραξη ή αθέτηση συμφωνίας; Δύο επιχειρήσεις σε ένα κλάδο παραγωγής (Επίπεδο παραγωγής και κέρδη). Η άριστη λύση εξαρτάται από το αν το παίγνιο παίζεται: – Μία φορά. – Πολλές φορές. – Άπειρες φορές. 10

11 Το δίλημμα του φυλακισμένου (2 από 4) 11

12 Το δίλημμα του φυλακισμένου (3 από 4) Με βάση τις κυρίαρχες στρατηγικές τους, οι επιχειρήσεις παράγουν μεγάλη ποσότητα προϊόντος, κέρδη 1 για κάθε επιχείρηση. Θα ήταν προτιμότερο να είχαν χαμηλή παραγωγή. Εφόσον και η άλλη επιχείρηση κρατούσε το επίπεδο παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα. Επομένως, η συνεργασία μπορεί να επιφέρει αμοιβαία οφέλη. Αλλά κάθε επιχείρηση έχει συμφέρον να παρασπονδήσει. 12

13 Το δίλημμα του φυλακισμένου (4 από 4) Η πιθανότητα παρασπονδίας εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες συμφωνίες ή/και απειλές. Προδέσμευση (pre-commitment): Είναι μια εκούσια ρύθμιση που περιορίζει τις μελλοντικές επιλογές κάποιου. Αξιόπιστη απειλή (credible threat): Είναι εκείνη η απειλή η οποία, μετά την εκδήλωση του γεγονότος, είναι η άριστη επιλογή που μπορεί να ακολουθηθεί. 13

14 Μάθημα: Μικροοικονομική Ι, Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου, Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Υποδείγματα δυοπωλίου

15 To υπόδειγμα του Cournot (1 από 5) Δύο παραγωγοί (Α και Β) με παρόμοιες συνθήκες κόστους (υπόθεση που μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί). Κάθε παραγωγός θεωρεί το επίπεδο παραγωγής του άλλου παραγωγού ως δεδομένο και προσαρμόζει την παραγωγή του ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Πολλές εφαρμογές σε πλειάδα περιοχών των οικονομικών. 15

16 To υπόδειγμα του Cournot (2 από 5) Αν Q B =0, ο Α αντιμετωπίζει ολόκληρη την καμπύλη ζήτησης D 0 και μεγιστοποιεί τα κέρδη του όταν MR 0 = MC στο Q A 0. Όταν ο Β παράγει κάποια ποσότητα, ο Α αντιμετωπίζει την υπολειπόμενη καμπύλη ζήτησης D 1, θέτει MR 1 = MC και παράγει Q A 1. 16

17 To υπόδειγμα του Cournot (3 από 5) Όταν ο Β αυξάνει την παραγωγή του, ο Α θέτει MR 2 = MC και παράγει Q A 2. Το αποτέλεσμα είναι η καμπύλη αντίδρασης (reaction function) στο κάτω διάγραμμα. Όσο μεγαλύτερο το αναμενόμενο επίπεδο παραγωγής του Β, τόσο χαμηλότερο το άριστο επίπεδο παραγωγής του Α. 17

18 To υπόδειγμα του Cournot (4 από 5) Εναλλακτικά, καμπύλες ίσου κέρδους (iso- profit lines). “Ο γεωμετρικός τόπος των συνδυασμών των επιπέδων παραγωγής των Α και Β όπου το κέρδος του Α (Β) παραμένει σταθερό”. Σημεία τομής με τους άξονες. Λογική καμπυλών ίσου κέρδους. 18

19 To υπόδειγμα του Cournot (5 από 5) 19

20 Ισορροπία Nash - Cournot R A and R B είναι οι καμπύλες αντίδρασης των Α και Β. Δείχνουν τα άριστα επίπεδα παραγωγής των Α και Β με για κάθε αναμενόμενο επίπεδο παραγωγής του αντιπάλου. E είναι το επίπεδο ισορροπίας Nash-Cournot, όπου οι προβλέψεις επαληθεύονται και οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να μεταβάλουν τα επίπεδα παραγωγής τους. 20

21 Διαδικασία προσαρμογής στο υπόδειγμα του Cournot Αρχικά, Α μονοπωλητής. Σταδιακή διαδικασία προσαρμογής. Τελικά, Q A *, Q B *. 21

22 Το υπόδειγμα του Bertrand Αντί των ποσοτήτων, οι παραγωγοί προσαρμόζουν τις τιμές τους (μάλλον μη ρεαλιστική υπόθεση). Ομοιογενές προϊόν, άρα, όποιος έχει χαμηλότερη τιμή ικανοποιεί όλη τη ζήτηση. Αντίστοιχες καμπύλες αντίδρασης, αλλά σε επίπεδα τιμών (όχι ποσοτήτων). 22

23 Διαδικασία προσαρμογής, ισορροπία στο υπόδειγμα Bertrand Σε κάθε σημείο Ε μόνο ένας από τους δύο παραγωγούς καλύπτει όλη τη ζήτηση. Στο σημείο ισορροπίας Ε*, P=MC (όπως στον τέλειο ανταγωνισμό). 23

24 Το υπόδειγμα του Stackelberg Επιχειρήσεις μη συμμετρικές (ηγέτης-ακόλουθος). Για παράδειγμα, για ιστορικούς λόγους. Ο ηγέτης (leader) παρατηρεί τη συμπεριφορά - καμπύλη αντίδρασης -ακόλουθου (follower) και μεγιστοποιεί τα κέρδη του υπό αυτό τον περιορισμό. 24

25 Ισορροπία στο υπόδειγμα του Stackelberg Α: Ηγέτης, Β: Ακόλουθος. Ε* εκτός καμπύλης αντίδρασης ηγέτη. QB* συμβατό με υψηλότερα κέρδη ηγέτη σε QΑ< QΑ*, αλλά αντίδραση ακόλουθου. 25

26 Μάθημα: Μικροοικονομική Ι, Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου, Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Διεκδικούμενες αγορές, δυνητικός ανταγωνισμός και στρατηγικές αποτροπής εισόδου

27 Διεκδικούμενες αγορές, δυνητικός ανταγωνισμός και στρατηγικές αποτροπής εισόδου (1 από 3) Οι διεκδικούμενες (ή διεκδικήσιμες, contestable) αγορές χαρακτηρίζονται από ελευθερία εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων σε αυτές. Όλα τα κόστη μπορούν να ανακτηθούν (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών δαπανών και της «φήμης και πελατείας»). 27

28 Διεκδικούμενες αγορές, δυνητικός ανταγωνισμός και στρατηγικές αποτροπής εισόδου (2 από 3) Επομένως, δυνατότητα εισόδου σε αγορές με υψηλά κέρδη και σύντομη αποχώρηση από αυτές όταν οι συνθήκες χειροτερεύουν (hit and run strategy). Άρα, περιορισμός δυνατοτήτων υπαρχουσών επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές. 28

29 Διεκδικούμενες αγορές, δυνητικός ανταγωνισμός και στρατηγικές αποτροπής εισόδου (3 από 3) Αυτός είναι ο λόγος που επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ατελώς ανταγωνιστικούς κλάδους επιδιώκουν να ορθώσουν εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων (στρατηγική αποτροπής εισόδου - entry deterrence strategy). Παραδείγματα: Επιθετική τιμολόγηση (predatory pricing), Πλεονάζουσα δυναμικότητα (excess capacity), Διαφήμιση, Διαφοροποίηση προϊόντος, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Επιδίωξη: επιβολή μη ανακτήσιμου κόστους σε δυνητικούς ανταγωνιστές. 29

30 Παράδειγμα Αν η μονοπωλιακή επιχείρηση δεν δεσμευθεί σε στρατηγική αποτροπής εισόδου, ισορροπία στο (1,1). Αν όμως δεσμευθεί, π.χ. εκτεταμένη διαφημιστική δαπάνη ύψους 3, ισορροπία στο (2,0). Aν η νέα επιχείρηση εισέλθει στον κλάδο, ισορροπία στο (-1,-1) με ζημίες, άρα μένει έξω. 30

31 Τέλος Ενότητας # 6 Μάθημα: Μικροοικονομική Ι, Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου, Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών


Κατέβασμα ppt "Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 6: Θεωρία παιγνίων Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google