Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 1: Εισαγωγή Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 1: Εισαγωγή Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 1: Εισαγωγή Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Περιεχόμενα Ενότητας Οι 10 κρίσιμες στρατηγικές - Περιοχές απόφασης Α -Περιοχές απόφασης Β -Περιοχές απόφασης Γ -Περιοχές απόφασης Δ 2

3 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Οι 10 κρίσιμες στρατηγικές 1 1.Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών 2.Διοίκηση ποιότητας 3.Σχεδιασμός διαδικασιών και δυναμικότητας 4.Επιλογή θέσης εγκατάστασης 5.Χωροταξικός σχεδιασμός 3

4 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Οι 10 κρίσιμες στρατηγικές 2 6.Ανθρώπινοι πόροι και σχεδιασμός εργασίας 7.Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας 8.Διαχείριση αποθεμάτων 9.Χρονικός προγραμματισμός 10.Συντήρηση 4

5 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Οι 10 κρίσιμες στρατηγικές Περιοχές απόφασης - Α 1. Σχεδιασμός προϊόντων & υπηρεσιών: – Τι προϊόν ή υπηρεσία πρέπει να προσφερθεί; – Πώς πρέπει να σχεδιαστεί; 2. Διοίκηση (διασφάλιση) ποιότητας: – Πώς ορίζεται η ποιότητα; – Πως μετριέται; – Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ποιότητας; 3. Σχεδιασμός διαδικασιών και δυναμικότητας: – Τι διαδικασίες θα χρειαστούν; – Τι δυναμικότητα θα απαιτηθεί; – Τι εξοπλισμός; – Ποια τεχνολογία; 5

6 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Οι 10 κρίσιμες στρατηγικές Περιοχές απόφασης - Β 4. Επιλογή Θέσης: – Πού να τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις; – Με ποια κριτήρια να γίνει η επιλογή της θέσης; 5. Χωροταξικός σχεδιασμός: – Πώς να οργανωθεί χωροταξικά μια επιχείρηση; – Ποιος εξοπλισμός, ποιες μηχανές, που να τοποθετηθούν; – Ποια η αναγκαία χωρητικότητα των κτιρίων ώστε να ικανοποιηθεί το βασικό επιχειρηματικό σχέδιο; 6. Ανθρώπινοι πόροι & σχεδιασμός εργασίας: – Πώς να επιτευχθεί ένα αποδεκτό περιβάλλον εργασίας; – Πόσα πολλά περιμένουμε από το προσωπικό μας ; 6

7 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Οι 10 κρίσιμες στρατηγικές Περιοχές απόφασης - Γ 7. Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας: – Να κατασκευάσουμε ή να αγοράσουμε αυτό το προϊόν; – Ποιοι είναι οι προμηθευτές μας; – Πώς να σχεδιάσω το δίκτυο εφοδιασμού των πελατών μου; – Ποιοι μπορούν να ενοποιηθούν σε σύστημα e-εμπορίου; – Πώς να δρομολογήσω καλύτερα τον στόλο των οχημάτων διανομής; – Ποιο το καλύτερο χρονοδιάγραμμα διανομής; 8. Διαχείριση αποθεμάτων (MRP, JIT): – Πόσο απόθεμα από κάθε είδος πρέπει να διατηρούμε; – Πότε να παραγγείλουμε νέα ποσότητα; – Πόσο να παραγγείλουμε; 7

8 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Οι 10 κρίσιμες στρατηγικές Περιοχές απόφασης - Δ 9. Χρονικός προγραμματισμός: – Να απολύσω ή να προσλάβω νέο προσωπικό; – Σε ποιον εργαζόμενο (μηχανή) να ανατεθεί αυτή η εργασία; – Με ποια σειρά να εκτελεστούν οι εργασίες; – Πόσο θα διαρκέσει η εκτέλεση ενός έργου; Ποιες οι κρίσιμες εργασίες; Πώς να μικρύνω τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου; – Ποιο το καλύτερο χρονοδιάγραμμα εργασίας για το προσωπικό; Π.χ. ημέρες/ώρες εργασίας νοσοκόμων, γιατρών. – Ποιο το καλύτερο χρονοδιάγραμμα πτήσεων για την εταιρεία μας; – Ποιο το καλύτερο ωρολόγιο πρόγραμμα για το Τμήμα μας; 10. Συντήρηση: – Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση; – Πότε εκτελούμε εργασίες συντήρησης; 8

9 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Εισαγωγή στη Διοίκηση των Λειτουργιών 9 © Ανδρέας Νεάρχου

10 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Περιεχόμενα ενότητας Εισαγωγή στο πεδίο, ορισμοί Σημασία της διοίκησης λειτουργιών (ΔΛ) Επίπεδα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων Ο ρόλος και η συμβολή της παραγωγής Ιστορική εξέλιξη της ΔΛ Λειτουργίες στον τομέα υπηρεσιών 10

11 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Τι ονομάζουμε παραγωγή; Παραγωγή είναι η κάθε οργανωμένη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αύξηση της αξίας ή της χρησιμότητας υλικών αγαθών (προϊόντων) ή της παροχής υπηρεσιών με την ανάλωση κάποιων πόρων (π.χ. υλικών, εργασίας, μηχανών, κ.α.). 11

12 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Τι ονομάζουμε Διοίκηση Παραγωγής; - 1  Είναι το σύνολο εκείνων των δραστηριοτήτων που αφορούν τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας (σε ένα σύστημα παραγωγής) με την οποία, κάποιο πόροι μετασχηματίζονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες. 12

13 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Τι ονομάζουμε Διοίκηση Παραγωγής; - 2 Ο όρος Διοίκησης Παραγωγής συνδέθηκε ιστορικά με το χώρο της βιομηχανικής παραγωγής. Σήμερα, ο όρος αυτός αντικαταστάθηκε από τον όρο προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο χώρος των Υπηρεσιών. Ο όρος Διοίκησης Παραγωγής συνδέθηκε ιστορικά με το χώρο της βιομηχανικής παραγωγής. Σήμερα, ο όρος αυτός αντικαταστάθηκε από τον όρο Διοίκηση Λειτουργιών (Operations management) προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο χώρος των Υπηρεσιών. 13

14 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 14 Όλα είναι λειτουργίες Λιμάνια – Εικόνα 1 Εργοστάσια – Εικόνα 2 Μουσεία – ικόνα 3 Εστιατόρια – Εικόνα 4

15 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 15 Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε τη φύση των ‘λειτουργιών’ είναι να κοιτάξουμε γύρω μας Όλα όσα βλέπουμε γύρω μας είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας κάποιας λειτουργίας Κατανοώντας την έννοια των Λειτουργιών - 1

16 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Κατανοώντας την έννοια των Λειτουργιών - 2 16 Κάθε υπηρεσία που καταναλώνουμε (χρήση κινητού, χρήση γυαλιών ηλίου, απόλαυση ενός παγωτού, παρακολούθηση μιας ταινίας ή μια διάλεξης, ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, περιπλάνηση στο διαδίκτυο, κλπ.) έχουν παραχθεί από μία λειτουργία Οι υπεύθυνοι λειτουργιών δημιουργούν κάθε τι που αγοράζουμε (υλικό προϊόν ή υπηρεσία)

17 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Γιατί διδασκόμαστε το μάθημα της Διοίκησης Λειτουργιών; 17

18 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Είναι μια από τις 3 βασικές διοικητικές δραστηριότητες κάθε επιχείρησης - 1 – δημιουργία ζήτησης (διαφήμιση, προώθηση) – σχεδιασμός, κατασκευή προϊόντος (ή υπηρεσίας), έλεγχος παραγωγής, έλεγχος ποιότητας, συντήρηση, επανασχεδιασμός διαδικασιών. 18

19 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Είναι μια από τις 3 βασικές διοικητικές δραστηριότητες κάθε επιχείρησης - 2 – παρακολούθηση απόδοσης επιχείρησης (χρηματοοικονομικές εισροές/εκροές), έλεγχος κόστους παραγωγής, πληρωμές λογαριασμών, έλεγχος εισπράξεων. 19

20 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Σημασία της Διοίκησης Λειτουργιών - 1 Οικονομική προέκταση : Ο τομέας της παραγωγής απασχολεί το μεγαλύτερο % εργαζομένων της επιχείρησης και το μεγαλύτερο % κεφαλαίου επένδυσης σε εξοπλισμό, κτίρια, εγκαταστάσεις, μισθούς, υλικά, ενέργεια, κλπ. Κοινωνική προέκταση : Το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασιακή τους ζωή, επιφέρει επιπτώσεις στις σχέσεις εργοδότη-εργαζομένων-κράτους. 20 © Ανδρέας Νεάρχου

21 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Σημασία της Διοίκησης Λειτουργιών - 2 Οικολογική προέκταση: ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων καθορίζει το βαθμό ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα των υπηρεσιών με επιπτώσεις στο περιβάλλον από τομείς π.χ. τουρισμού, ναυτιλίας, κ.α. 21

22 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Η ΔΛ κοστίζει: Υποθετικό παράδειγμα 3 προτάσεις για αύξηση των κερδών (σε €) 22

23 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Η ΔΛ κοστίζει: Υποθετικό παράδειγμα 3 προτάσεις για αύξηση των κερδών (σε €) 23

24 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Η ΔΛ κοστίζει: Υποθετικό παράδειγμα 3 προτάσεις για αύξηση των κερδών (σε €) 24

25 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Η ΔΛ κοστίζει: Υποθετικό παράδειγμα 3 προτάσεις για αύξηση των κερδών (σε €) 25

26 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Οι Λειτουργίες ως Παραγωγικό Σύστημα 26

27 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Το Σύστημα Παραγωγής Σύστημα παραγωγής καλείται κάθε οργανωμένο σύνολο το οποίο μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες δημιουργεί προϊόντα ή υπηρεσίες μετασχηματίζοντας δεδομένα εισόδου σε επιθυμητές εξόδους. 27 Παραγωγική διαδικασία (μετασχηματισμός)ΕΚΡΟΕΣ Διοίκηση Παραγωγής ΕΣΡΟΕΣ

28 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Το Σύστημα Παραγωγής Σύστημα παραγωγής καλείται κάθε οργανωμένο σύνολο το οποίο μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες δημιουργεί προϊόντα ή υπηρεσίες μετασχηματίζοντας δεδομένα εισόδου σε επιθυμητές εξόδους. 28 Παραγωγική διαδικασία (μετασχηματισμός)ΕΚΡΟΕΣ Διοίκηση Παραγωγής ΕΣΡΟΕΣ

29 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Το Σύστημα Παραγωγής Η λειτουργία της παραγωγής προσθέτει αξία στις εισροές με ένα από τους πιο κάτω τρόπους : 1.Μέσω της μεταποίησης (πρώτες ύλες  τελικό προϊόν) 2.Με τη μεταφορά (από το εργοστάσιο στο κατάστημα λιανικής) 3.Μέσω αποθήκευσης (φύλαξη ετοίμων πριν τη διανομή) 4.Με την επιθεώρηση, έλεγχο ποιότητας 29 Παραγωγική διαδικασία (μετασχηματισμός)ΕΚΡΟΕΣ Διοίκηση Παραγωγής ΕΣΡΟΕΣ

30 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Παραδείγματα παραγωγικών συστημάτων - 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΕΙΣΟΔΟΣΕΞΟΔΟΣ ΤράπεζαΤαμίες, προσωπικό, Η/Υ, πελάτες, εγκαταστάσεις, ενέργεια Δάνεια, αναλήψεις, διαφύλαξη, κ.α. ΕστιατόριοΜαγείρεμα, σερβιτόροι, φαγητά, πελάτες, εγκαταστάσεις, ενέργεια Γεύματα, διασκέδαση, ικανοποιημένοι πελάτες ΝοσοκομείοΓιατροί, νοσοκόμες,λοιπό προσωπικό, ασθενείς, φάρμακα,γνώση, εγκαταστάσεις, ενέργεια Υπηρεσίες υγείας, εξιτήρια ασθενών 30

31 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Παραδείγματα παραγωγικών συστημάτων - 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΕΙΣΟΔΟΣΕΞΟΔΟΣ ΕργοστάσιοΕξοπλισμός-μηχανές, εργατικό δυναμικό, πρώτες ύλες, αποθέματα προϊόντων, εγκαταστάσεις, ενέργεια τελικά προϊόντα ΑερογραμμέςΑεροπλάνα, εγκαταστάσεις, πιλότοι, αεροσυνοδοί, μηχανικοί, λοιπό προσωπικό εδάφους, πελάτες, ενέργεια. Πτήσεις από ένα μέρος σε ένα άλλο ΠανεπιστήμιοΚαθηγητές, προσωπικό, φοιτητές, γνώση, συγγράμματα, εγκαταστάσεις, ενέργεια επιστήμονες, έρευνα, δημόσια γνώση 31

32 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Παραδείγματα παραγωγικών συστημάτων - 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΕΙΣΟΔΟΣΕΞΟΔΟΣ Αγροτική μονάδα Χρήσης γης, σπόροι, φυτά, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα Λαχανικά, γάλα, μαλλί, κρέας, λουλούδια Μονάδα λιανικού εμπορίου Έτοιμα φυσικά αγαθά, χρήση εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, αποθήκες, αποθέματα Ικανοποίηση καταναλωτών μέσω της δυνατότητας άμεσης εξυπηρέτησης τους 32

33 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργιών σε ένα σύστημα παραγωγής 1 Ο όγκος (ποσότητα) (Volume) των εκροών Η ποικιλία (Variety) των εκροών Η μεταβολή (Variation) στη ζήτηση των εκροών Ο βαθμός ορατότητας (Visibility) των πελατών σε σχέση με τις διαδικασίες μετασχηματισμού των εισροών σε εκροές 33

34 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Η επαναληπτικότητα μιας διαδικασίας Η συστηματοποίηση. Ο βαθμός στον οποίο καθορίζονται και περιγράφονται (τυποποιούνται) με σαφήνεια οι βασικές διαδικασίες. 34 Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργιών σε ένα σύστημα παραγωγής 2

35 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 35 Volume Variety Variation Visibility Low High Low Μικρή ξενοδοχειακή μονάδα Αλυσίδα ξενοδοχείων Το προφίλ δύο λειτουργιών παραγωγής σε σχέση με τα 4 V’s Πηγή: Operations management / N. Slack, S. Chambers, R. Johnston. – 6th edition, Pearson, 2010. – Σχεδιάγραμμα 1

36 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Λειτουργίες και επίπεδα αποφάσεων Στρατηγικό : Θέματα σχεδιασμού παραγωγικών συστημάτων, έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο σύστημα και στο περιβάλλον του και απαιτούν τη διάθεση σημαντικών πόρων. Τακτικό: Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των παραγωγικών συστημάτων, έχουν μεσοπρόθεσμες & βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις και δεν απαιτούν μεγάλους πόρους. Λειτουργικό : Θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του συστήματος παραγωγής. 36

37 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Το “Hardware” κάθε οργανισμού 1 Οι στρατηγικές αποφάσεις για ένα οργανισμό αποτελούν τη κύρια υποδομή του, τη ραχοκοκαλιά του, αυτό που αναφέρεται ως «hardware» του οργανισμού. 37 © Ανδρέας Νεάρχου

38 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου  Περιοχές Απόφασης:  Προϊόντα (Τι να παραχθεί;) - product design  Διαδικασίες (Πως να παραχθεί;) - process planning  Δυναμικότητα (Πόσο πολύ να παραχθεί;) - capacity planning  Εγκαταστάσεις (Που να παραχθεί;) - facility planning  Το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης - MIS 38 Το “Hardware” κάθε οργανισμού 2

39 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Το “Software” κάθε οργανισμού 1 Οι τακτικές & λειτουργικές αποφάσεις για ένα οργανισμό αναφέρεται ως «software» του οργανισμού. Θέτουν το hardware σε λειτουργία. 39

40 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 40 Περιοχές Απόφασης:  Διοίκηση Ποιότητας (Πως να βελτιώσω;) – Quality management  Αποθέματα & Logistics (Πως να διατηρήσω, πως να διανέμω;) - Inventory & Logistics (Supply- Chain) management  Χρονικός Προγ/σμός (Πότε να εκτελέσω τις παραγγελίες;) – Operations Scheduling  Διοίκηση Έργων (Πως να διαχειριστώ μεγάλα έργα;) - Project management Το “Software” κάθε οργανισμού 2

41 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Διοίκησης της Παραγωγής 41

42 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Πρώιμη εποχή (1770-1880): Προσανατολισμός στο ΚΟΣΤΟΣ Βιομηχανική Επανάσταση (ατμομηχανή Watt) Καταμερισμός εργασίας (Adam Smith, Babbage) Τυποποίηση εξαρτημάτων (Whitney) 42 Εποχή Επιστημονικού Management (1880-1910) Προσανατολισμός στο ΚΟΣΤΟΣ Διαγράμματα Gantt (Gantt) Μελέτη κίνησης και χρόνου (ζεύγος Gilbreth) Ανάλυση διαδικασιών (Taylor) Θεωρία Ουρών (Erlang)

43 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Εποχή Μαζικής Παραγωγής (Mass Production) (1910-1980) Προσανατολισμός στο ΚΟΣΤΟΣ Συντονισμένη γραμμή συναρμολόγησης (Ford, Sorenson) Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας (Harris) Γραμμικός προγραμματισμός (Dantzig) Έλεγχος ποιότητας (Shewhart) Τεχνικές (Διοίκησης Έργων) CPM/PERT (DuPont) 9.MRP συστήματα (προγραμματισμού απαιτούμενων υλικών) (Orlicky) 43 Εποχή Λιτής Παραγωγής (Lean Production) (1980-1995) Προσανατολισμός στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ Just-in-Time παραγωγή (Toyota) Σχεδιασμός μέσω Η/Υ, CAD Ευέλικτα συστήματα παραγωγής, FMS Ενοποιημένη παραγωγή μέσω Η/Υ, CIM Total Quality Management

44 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου Εποχή Μαζικής Εξατομίκευσης (Mass-customization) (1995-) Προσανατολισμός στην ΜΑΖΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP systems) Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 44

45 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 45 Τέλος Ενότητας

46 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 46 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

47 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 47 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Ανδρέας Νεάρχου, 2014. «Διοίκηση Λειτουργιών. Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/BMA427/

48 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 48 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

49 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 49 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Εικόνα 1 https://www.flickr.com/photos/telemax/5843170134/ Εικόνα 2 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A% CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A% CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82 Εικόνα 3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elgin_Marbles_east_pediment.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elgin_Marbles_east_pediment.jpg Εικόνα 4 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_Shatin_%E6%B2%99%E7%94%B0%E6 %98%8E%E6%98%9F%E7%95%AB%E8%88%AB_Star_Seafood_Floating_Restaurant _interior_moving_partition_wall.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_Shatin_%E6%B2%99%E7%94%B0%E6 %98%8E%E6%98%9F%E7%95%AB%E8%88%AB_Star_Seafood_Floating_Restaurant _interior_moving_partition_wall.jpg


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων © Ανδρέας Νεάρχου 1 Διοίκηση Λειτουργιών Ενότητα 1: Εισαγωγή Ανδρέας Νεάρχου Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google