Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aνατολίζουσα κεραμική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aνατολίζουσα κεραμική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aνατολίζουσα κεραμική

2 Η πρωτοκορινθιακή κεραμική
Γραμμική Πρωτοκορινθιακή: Πρώιμη Πρωτοκορινθιακή (ΠρΠΚ): Μέση Πρωτοκορινθιακή 1 (ΜΠΚ 1): Μέση Πρωτοκορινθιακή 2 (ΜΠΚ 2): Ύστερη Πρωτοκορινθιακή (ΥΠΚ): Μεταβατική Περίοδος:

3 1. Υπογεωμετρικός αρύβαλλος. Ελβετία, ιδιωτ. Συλλογή. 2
1. Υπογεωμετρικός αρύβαλλος. Ελβετία, ιδιωτ. Συλλογή. 2. Πρώιμος ΠΚ αρύβαλλος. Συρακούσες.

4 1. Πρώιμη πρωτοκορινθιακή κωνική οινοχόη Νέας Υόρκης. 700 π.Χ.

5 Πρ ΠΚ Αρύβαλλος. Πρώτη Ομάδα του Περιγράμματος. Βοστώνη.

6 Νάπολη. Πρώιμος ΠΚ αρύβαλλος της Πρώτης Ομάδας του περιζώματος από την Κύμη.

7 Οινοχόες της Ομάδας της Κύμης. 700 π.Χ. 1. 2. Νάπολη.

8 Πρώιμος πρωτοκορινθιακός αρύβαλλος. Λονδίνο Ζωγράφος του Evelyn.

9 Πρώιμος ΠΚ αρύβαλλος. Ζωγράφος του Evelyn.

10 ΜΠΚ 1 αρύβαλλος του Ζωγράφου του Αίαντα. Βοστώνη, MFA.

11 1. Αρύβαλλος του Ζωγράφου του Αίαντα. Λούβρο. 2. Μέσος ΠΚ 1 αρύβαλλος
1. Αρύβαλλος του Ζωγράφου του Αίαντα. Λούβρο. 2. Μέσος ΠΚ 1 αρύβαλλος. Βοστώνη.

12 Mέση ΠρΚ 1 κοτύλη. Virginia Museum of Art

13 Μέση πρωτοκορινθιακή κοτύλη 2. Αίγινα.

14 1. Μέσο πρωτοκορινθιακό 2 αλάβαστρο. Λονδίνο. 2
1. Μέσο πρωτοκορινθιακό 2 αλάβαστρο. Λονδίνο. 2. ΜΠΚ 2 Όλπη από τους Βήιους.

15 1. Μέσος ΠΚ 2 Αρύβαλλος. Ζωγράφος του Κυνηγού. Κόρινθος. 2
1. Μέσος ΠΚ 2 Αρύβαλλος. Ζωγράφος του Κυνηγού. Κόρινθος. 2. Μέσος ΠΚ αρύβαλλος. Ομάδα του Ζωγράφου του Chigi. Βοστώνη.

16 Ύστερη πρωτοκορινθιακή όλπη. Ρώμη, Museo di Villa Giulia.

17 Ύστερη πρωτοκορινθιακή όλπη. Ρώμη, Museo di Villa Giulia.

18 Ύστερη πρωτοκορινθιακή όλπη. Ρώμη, Museo di Villa Giulia.

19 Αρύβαλλος Macmillan. Ζωγράφος του Chigi. Λονδίνο.

20 Κοτύλες του Ζωγράφου του Κυνηγόσκυλου. 1. Αίγινα. 2. Λονδίνο

21 Ύστερος πρωτοκορινθιακός αρύβαλλος. Λούβρο

22 Ύστερο πρωτοκορινθιακό πλαστικό αγγείο. Λούβρο

23 Ύστερα πρωτοκορινθιακά πλαστικά αγγεία. 1. Μόναχο. 2
Ύστερα πρωτοκορινθιακά πλαστικά αγγεία. 1. Μόναχο. 2. Malibu, Getty Museum.

24 Οινοχόη της Villa Giulia από το Vulci. Μεταβατικής περιόδου

25 Αγγεία της Μεταβατικής περιόδου. 1. Malibu. 2. Compiègne. 3. Ναντ

26 Οινοχόη μεταβατικής περιόδου. Βασιλεία.

27 Η πρωτοαττική Κεραμική
Ύστερη γεωμετρική περίοδος 2: Πρώιμη πρωτοαττική περίοδος: Μέση πρωτοαττική περίοδος: Ύστερη πρωτοαττική περίοδος:

28 1. Ύστερος γεωμετρικός αμφορέας. 2. Πρώιμη πρωτοαττική υδρία. Αθήνα.

29 1. ΠρΠΑ αμφορέας από την Αθήνα. Κάποτε στη συλλογή Έλγιν. 700 π. Χ. 2
1. ΠρΠΑ αμφορέας από την Αθήνα. Κάποτε στη συλλογή Έλγιν. 700 π.Χ. 2. Αμφορέας από την Αγορά της Αθήνας. 700 π.Χ.

30 Τμήμα ΠρΠΑ κρατήρα. 700 π.Χ. Λούβρο CA 3256.

31 ΠρΠΑ λουτροφόρος-υδρία Αθήνας. Ζωγράφος του Αναλάτου

32 1. ΠρΠΑ λουτροφόρος-αμφορέας του Ζωγράφου του Αναλάτου. Λούβρο. 2
1. ΠρΠΑ λουτροφόρος-αμφορέας του Ζωγράφου του Αναλάτου. Λούβρο. 2. Πινάκιο από το Σούνιο.

33 Μόναχο. Κρατήρας Ζωγράφου του Αναλάτου

34 ΠρΠΑ κύπελλο από τον Κεραμεικό.

35 Επώνυμο αγγείο του ζωγράφου της οινοχόης της Αίγινας. ΜΠΑ περίοδος.

36 Επώνυμο αγγείο του ζωγράφου της οινοχόης της Αίγινας. ΜΠΑ περίοδος.

37 Επώνυμος αμφορέας του Ζωγράφου του Νέττου της Νέας Υόρκης
Επώνυμος αμφορέας του Ζωγράφου του Νέττου της Νέας Υόρκης. ΜΠΑ Μαυρόασπρος ρυθμός.

38 Μέσος πρωτοαττικός αμφορέας Ελευσίνας. Μαυρόασπρος Ρυθμός
Μέσος πρωτοαττικός αμφορέας Ελευσίνας. Μαυρόασπρος Ρυθμός. Ζωγράφος του Πολυφήμου

39 Μέσος πρωτοαττικός αμφορέας Ελευσίνας
Μέσος πρωτοαττικός αμφορέας Ελευσίνας. Λεπτομέρεια από την κοιλία του αγγείου

40 Αίγινα. Υπόστατο. Ζωγράφος του Πολυφήμου.

41 1. Κρατήρας Λονδίνου από την Αθήνα. 2. Οινοχόη Αθήνας 322
1. Κρατήρας Λονδίνου από την Αθήνα. 2. Οινοχόη Αθήνας 322. ΜΠΑ μαυρόασπρος ρυθμός. Ζωγράφος της Οινοχόης της Αίγινας

42 ΜΠΑ κρατήρας από τον Κεραμεικό

43 Αθήνα, από την οδό Πειραιώς. ΥΠΑ αμφορέας του Ζωγράφου του Νέσσου.

44 ΥΠΑ Αμφορέας του Ζωγράφου του Νέσσου. Λονδίνο.

45 ΥΠΑ αμφορέας από την Αγορά της Αθήνας. 650-625 π.Χ.

46 1. Αθήνα 353, αμφορέας του Ζωγράφου του Πειραιά. 2
1. Αθήνα 353, αμφορέας του Ζωγράφου του Πειραιά. 2. Αθήνα 16391, αμφορέας του Ζωγράφου του Βελλερεφόντη.

47 Πινάκιο Αθήνας, αρ.ευρ. 19171 από την Βάρη. Τέλη 7ου αι.

48 Μεγάλο ταφικό αγγείο από τον Αναγυρούντα. 600 π.Χ. Αθήνα.

49 Μάθημα 4ο: Ο ρυθμός των Αιγάγρων
Πρώιμος ρυθμός των Αιγάγρων: Μέσος Ρυθμός των Αιγάγρων 1: Μέσος ρυθμός των Αιγάγρων 2: Ύστερος Ρυθμός των Αιγάγρων: «ύστερος ρυθμός των Αιγάγρων 3:

50 Ελλάδα και Μικρά Ασία

51 Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

52 1. Ροδιακή υπογεωμετρική οινοχόη. Ρόδος. 2. Πλαστικό αγγείο. Μασσαλία

53 Θραύσμα εγχάρακτου ανατολίζοντος αγγείου από την Σμύρνη. 620-570 π. Χ
Θραύσμα εγχάρακτου ανατολίζοντος αγγείου από την Σμύρνη π.Χ. Izmir.

54 Δίνος Πρώιμου ρυθμού των Αιγάγρων. Würzburg.

55 1. Οινοχόη ΠΡΑιγ. Από τη Ρόδο. 2
1. Οινοχόη ΠΡΑιγ. Από τη Ρόδο. 2. Ρώμη, Villa Giulia, οινοχόη από το Vulci

56 Οινοχόη ΜΡΑ 1 από τη Ρόδο, Σιάνα. Βιέννη.

57 1. Πινάκιο του Μέσου ρυθμού των Αιγάγρων 1 από την Κάμειρο. Λονδίνο, ΒΜ. 2. Χαμένο σήμερα ΜΡΑ 1 πινάκιο με ψηλό πόδι από τα Βρουλιά της Ρόδου.

58 Αγγεία του Μέσου Ρυθμού 2 των Αιγάγρων. 1. Λούβρο (οινοχόη Lowy). 2
Αγγεία του Μέσου Ρυθμού 2 των Αιγάγρων. 1. Λούβρο (οινοχόη Lowy). 2. Malibu, Getty Museum.

59 Οινοχόες του Μέσου Ρυθμού 2 των Αιγάγρων. 1. Βοστώνη. 2
Οινοχόες του Μέσου Ρυθμού 2 των Αιγάγρων. 1. Βοστώνη. 2. Αθήνα, από τη Ρόδο

60 1 Πινάκιο Μέσου Ρυθμού των Αιγάγρων. 2
1 Πινάκιο Μέσου Ρυθμού των Αιγάγρων. 2. Οινοχόη ύστερου ρυθμού των Αιγάγρων. Δήλος, ιερό της Ήρας.

61 Μίλητος. Αποσπασματικό αγγείο του ΜΡΑ 3. Πρώιμος 6ος αι. π.Χ.

62 Ύστερος ρυθμός των Αιγάγρων. Κρατήρες κορινθιακής έμπνευσης. 1. Λούβρο
Ύστερος ρυθμός των Αιγάγρων. Κρατήρες κορινθιακής έμπνευσης. 1. Λούβρο. 2. Νέα Υόρκη.

63 1. Πινάκιο από την Κάμειρο. Ομάδα του Ευφόρβου. Λονδίνο. 2
1. Πινάκιο από την Κάμειρο. Ομάδα του Ευφόρβου. Λονδίνο. 2. Βοστώνη, MFA

64 Πινάκια του ύστερου ρυθμού των Αιγάγρων. 1. Ρόδος. 2. Νίσυρος

65 Εφεσιακό αποσπασματικό πινάκιο ΜΡΑ. Izmir.

66 Αγγεία των Βρουλίων από τη Ρόδο. 1-2. Ρόδος. 3. Λούβρο

67 1. Αιολικός στάμνος από την Μύρρινα. Λούβρο. 2
1. Αιολικός στάμνος από την Μύρρινα. Λούβρο. 2. Αιολικός στάμνος από την Πιτάνη. Izmir.

68 Αιολικός δίνος ρυθμού των Αιγάγρων. Βασιλεία

69 Αιολικός δίνος Πιτάνης. Ομάδα του Δίνου του Λονδίνου. Izmir.

70 1. Καρική οινοχόη. Tampa. 2. Καρική όλπη. San Antonio

71 1. Λυδικός δίνος του ΜΡΑ από τις Σάρδεις. Μουσείο Manisa. 2

72 Ανατολίζουσα κεραμική της Χίου: 1. Κρατήρας από το Vulci. 2

73 Χιακός κάλυκας από τη Δήλο και σχεδιαστική αναπαράσταση του εσωτερικού

74 Κάλυκας του Λούβρου από την Ετρουρία

75 Δύο χιακοί κάλυκες από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής
Δύο χιακοί κάλυκες από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής. Μουσείο Θεσσαλονίκης.

76 Χιακός κάλυκας από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής. Θεσσαλονίκη.

77 Χιακός κάλυκας από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής
Χιακός κάλυκας από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής. Μουσείο Θεσσαλονίκης.

78 Λεκανίδα από τη Ναύκρατι. 600 π.Χ. Λονδίνο

79 Θασιακό πινάκιο χιακής τεχνοτροπίας.

80 1. Σαμιακή κύλικα από το Vulci. 2. Κύλικα από το Vulci

81 Άλλοι Ανατολίζοντες ρυθμοί
Κυκλάδες Εύβοια Λακωνία Άργος Κρήτη

82 Υπογεωμετρική κύκλαδικός σκύφος. Λονδίνο

83 Κυκλαδική υπογεωμετρική κύλικα.

84 Κυκλαδική οινοχόη (Πάρος;) από την Αίγινα. Λονδίνο

85 1. Πιθαμφορέας νησιωτικού γραμμικού ρυθμού από τη Δήλο. 2
1. Πιθαμφορέας νησιωτικού γραμμικού ρυθμού από τη Δήλο. 2. Θραύσμα ναξιακού αγγείου με υπογραφή ζωγράφου

86 « Μηλιακός » αμφορέας. Αθήνα, ΕΑΜ.
« Μηλιακός » αμφορέας. Αθήνα, ΕΑΜ.  

87 Λεπτομέρειες από το ίδιο αγγείο.

88 1-2. «Μηλιακές» υδρίες Δήλου. 3. Απόσπασμα αμφορέα Βερολίνου.

89 Μηλιακές υδρίες από τη Ρηνεία

90 « Μηλιακό» πινάκιο από την Πάρο. 600 π.Χ. Δήλος.
« Μηλιακό» πινάκιο από την Πάρο. 600 π.Χ. Δήλος.

91 1. Αμφορέας από την Ερέτρια. 2. Σκύρος. Υπογεωμετρική οινοχόη
1. Αμφορέας από την Ερέτρια. 2. Σκύρος. Υπογεωμετρική οινοχόη. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.

92 Αθήνα. Πυξίδα από την Ερέτρια. Μέσα του 7ου αι. π.Χ.

93 Βοιωτικά υπο-γεώμετρικά αγγεία. 6ος αι. Αθήνα, Αρχ.Μουσείο

94 1. Βοιωτική κύλικα πτηνών. Συλλ. Πολίτη. 2
1. Βοιωτική κύλικα πτηνών. Συλλ. Πολίτη. 2. Βοιωτικός ανατολίζον κρατήρας. Αθήνα 228.

95 Λακωνικά αγγεία από τον Τάραντα. Ύστερος 7ος αι. π. Χ. 1. Ψηλή κοτύλη
Λακωνικά αγγεία από τον Τάραντα. Ύστερος 7ος αι. π.Χ. 1. Ψηλή κοτύλη. 2. Κανθαροειδές κύπελλο.

96 Tάρας. Λακωνική κύλικα του τέλους της Ανατολίζουσας περιόδου.

97 Πήλινη αναθηματική ασπίδα από την Τίρυνθα. Μουσείο Ναυπλίου.

98 Θραύσμα κρατήρα από το Άργος.

99 Ανατολίζοντα αγγεία από την Κρήτη: Πυξίδα από τις Αρκάδες
Ανατολίζοντα αγγεία από την Κρήτη: Πυξίδα από τις Αρκάδες. Ηράκλειο 7963.

100 Ηράκλειον. Δίνος από το Αφρατί. Μέσα του 7ου αι. π.Χ.

101 Ανατολίζοντα αγγεία από την Κρήτη
Ανατολίζοντα αγγεία από την Κρήτη. Οινοχόη από τις Αρκάδες με παράσταση ιερογαμίας.

102 1. Ανατολίζουσα οινοχόη από το Αφρατί της Κρήτης. 2
1. Ανατολίζουσα οινοχόη από το Αφρατί της Κρήτης. 2. Κρητικός ασκός από τη Ρόδο. 600 π.Χ. περίπου. Λονδίνο

103 Κνωσσιακό μελανόμορφο αλάβαστρο. Ηράκλειο.

104 Ανάγλυφος πίθος από την Τήνο με παράσταση του Δουρείου Ίππου. 675-650 π.Χ.

105 Ανάγλυφος πίθος από τη Βοιωτία. Ο Περσεύς και η Μέδουσα. 650 π.Χ.

106 Ανάγλυφοι πίθοι κυκλαδικών εργαστηρίων. 7ος αι. π.Χ.

107 Η Ανατολίζουσα κεραμική στην Ιταλία και την Σικελία

108 Μεταπόντιον. Πίθος από τα Incoronata

109 Μεταπόντιον. Δίνος από τα Incoronata

110 Συρακούσες. Κρατήρας των μέσων του 7ου αι. π. Χ
Συρακούσες. Κρατήρας των μέσων του 7ου αι. π.Χ. από το νεκροταφείο στο Fusco

111 Θραύσμα πολύχρωμου δίνου από τα Μέγαρα Υβλαία. Συρακούσες

112 Σικελικός δίνος Γέλας. 7ος αι. π.Χ.

113 Ανατολίζουσα κεραμική στην Ετρουρία

114 Αγγείο του Αριστόνοθου. Cerveteri. 650 π.Χ. Ρώμη, Villa Giulia.

115 Οινοχόη με πλοία και ψάρια. Ταρκυνία. Μέσα 7ου αι. π.Χ.

116 1. Αμφορέας του Άμστερνταμ. 2. Αμφορέας του Ζωγράφου του Επταχόρδου.

117 Πίθος άλλοτε στη συλλ. Fleishmann

118 1. Olla. Ζωγράφος της Civitavecchia. 2


Κατέβασμα ppt "Aνατολίζουσα κεραμική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google