Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όρια και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όρια και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όρια και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

2 Ι. Όρια θαλασσίων ζωνών

3

4

5 ΙΙ. Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

6 Α. Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

7 Άρθρο 15 - οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ Κρατών των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη «Όταν οι ακτές δύο Κρατών είναι παρακείμενες ή βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη, κανένα από τα δύο Κράτη δεν δικαιούται, εκτός αν υπάρχει συμφωνία περί του αντιθέτου μεταξύ τουσ, να εκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του πέραν της μέσης γραμμής, της οποίας κάθε σημείο ισαπέχει από τα πλησιέστερα σημεία των γραμμών βάσης από τα οποία μετριέται το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης καθενός από τα δύο Κράτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται ωστόσο στις περιπτώσεις ύπαρξης ιστορικών τίτλων ή άλλων ειδικών περιστάστεων που καθιστούν αναγκαία την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης των δύο Κρατών με διαφορετικό τρόπο.»

8 Άρθρο 74 – οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Κρατών των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη «1. Η οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Κρατών των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη, πραγματοποιείται με συμφωνία που συνάπτεται με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, προς το σκοπό επίτευξης μιας δίκαιης λύσης. 2. Αν τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε εύλογη προθεσμία, προσφεύγουν στις διαδικασίες που προβλέπονται στο μέρος XV. 3. Εν αναμονή της σύναψης της προβλεπόμενης στην παρ. 1 συμφωνίας, τα ενδιαφερόμενα Κράτη, με πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύναψη προσωρινών διευθετήσεων πρακτικού χαρακτήρα και για να μην θέσουν σε κίνδυνο ή παρεμποδίσουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου τη σύναψη της τελιής συφωνίας. Οι προσωρινές αυτές διευθετήσεις δεν επηρεάζουν την τελική οριοθέτηση. 4. Όταν υφίσταται μια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών, τα ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση της ΑΟΖ καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας.»

9 Άρθρο 6 (1) Σύμβασης 1958 για την υφαλοκρηπίδα Εις ην περίπτωσιν η αυτή υφαλοκρηπίς παράκειται εις τα εδάφη δυο η περισσότερων κρατών των οποίων οι ακτές βρίσκονται έναντι αλλήλων, τα όρια της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των Κρατών τούτων… εν έλλειψη συμφωνίας και εφόσον ειδικαι περιστάσεις δεν δικαιολογούν διάφορον καθορισμόν των ορίων τούτων, ταύτα καθορίζονται υπό της μέσης γραμμής … Η παρ. 2 προέβλεπε αντιστοίχως ότι η γραμμή ίσης απόστασης είναι το ενδεδειγμένο όριο για την υφαλοκρηπίδα όταν αυτή είναι παρακείμενη στο έδαφος δυο κρατών των οποίων οι ακτές πρόσκεινται η μια σε σχεση με την άλλη.

10 Άρθρο 83 – οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των Κρατών των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη «1. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Κρατών των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή βρίσκονται η μια απέναντι στην άλλη πραγματοποιείται με συμφωνία που συνάπτεται με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, προς το σκοπό επίτευξης μιας δίκαιης λύσης. 2. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα ενδιαφερόμενα Κράτη προσφεύγουν στις διαδικασίες που προβλέπονται στο μέρος XV. 3. Εν αναμονή της σύναψης της προβλεπόμενης στην παρ. 1 συμφωνίας, τα ενδιαφερόμενα Κράτη, με πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας, καταβάλλουν κάθε συνατή προσπάθεια για τη σύναψη προσωρινών διευθετήσεων πρακτικού χαρακτήρα και για να μη θέσουν σε κίνδυνο ή παρεμποδίσουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου τη σύναψη της τελικής συμφωνίας. Οι προσωρινές αυτές διευθετήσεις δεν επηρεάζουν την τελική οριοθέτηση. 4. Όταν υφίσταται μια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών, τα ζητήματα που αφορούν στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας.

11 Β. Η οριοθέτηση στη διεθνή νομολογία

12 1. Απόφαση ΔΔ στην υπόθεση της υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας (1969)

13 2. Απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου για την υπόθεση της οριοθέτησης της Μάγχης (1977)

14 3. Απόφαση ΔΔ στην υπόθεση της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας Τυνησίας-Λιβύης (1982)

15 4. Απόφαση ΔΔ στην υπόθεση της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας Λιβύης-Μάλτας (1985)

16 5. Απόφαση ΔΔ για την υπόθεση για την οριοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Γροιλανδίας και Jan Mayen (1993)

17 6. Απόφαση ΔΔ στην υπόθεση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και των εδαφικών ζητημάτων μεταξύ Κατάρ και Μπαχρέιν (2001)

18 7. Απόφαση ΔΔ για την υπόθεση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων μεταξύ του Καμερούν και της Νιγηρίας (2002)

19 8. Απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου στην υπόθεση για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τρινιδάδ - Τομπάγκο και Μπαρμπέιντος (2006)

20 9. Απόφαση ΔΔ για την υπόθεση της οριοθέτησης των θαλασσίων συνόρων μεταξύ Νικαράγουα και Ονδούρα (2007)

21 10. Απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου στην υπόθεση για την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ Γουϊάνα και Σουρινάμ (2007)

22 11. Απόφαση ΔΔ στην υπόθεση για τη θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας (2009)

23 12. Απόφαση ΔΔ στην υπόθεση για τα εδαφικά και θαλάσσια ζητήματα (Νικαράγουα κ. Κολομβίας) (2012)

24 13. Απόφαση ΔΔΔΘ στην υπόθεση της οριοθέτησης του θαλασσίου συνόρου μεταξύ του Μπαγκλαντές και της Μυανμάρ στον κόλπο της Βεγγάλης (2012)


Κατέβασμα ppt "Όρια και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google