Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο Ολεφίνες > oleum + fio.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο Ολεφίνες > oleum + fio."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο Ολεφίνες > oleum + fio

3 3 1.5 Γενικά Αλκένια: άκυκλοι ακόρεστοι Η/C με 1 διπλό δεσμό Γενικός μοριακός τύπος: C v H 2v (v>=2)

4 4 1.5 Φυσικές ιδιότητες Ίδιες με τα αλκάνια 1.Κατώτερα αλκένια [C 2 -C 4 ]: αέρια 2.Μέσα αλκένια [C 5 -C 14 ]: υγρά 3.Ανώτερα: στερεά Αδιάλυτα στο νερό, διαλύονται σε οργανικούς διαλύτες Αιθένιο: αέριο άχρωμο με ασθενή οσμή Αντί για 16 εδώ

5 5 1.5 Χημικές ιδιότητες Πολύ πιο δραστικές από αλκάνια (δ.δ.) Ιδιότητές τους είναι ιδιότητες του δ.δ. 1.Αντιδράσεις προσθήκης 2.Πολυμερισμός 3.Καύση

6 6 1.5 Χημικές ιδιότητες: αντιδράσεις προσθήκης Γενικό σχήμα Χ-Υ συνήθως: Η-Η, Br-Br, H-Cl, H-OH

7 7 1.5 Χημικές ιδιότητες: αντιδράσεις προσθήκης 1.Με υδρογόνο (υδρογόνωση) Παρουσία καταλύτη (Pt, Pd) 2.Με αλογόνο (συνήθως Br) Απλό τεστ ακορεστότητας, γιατί κόκκινο Br αποχρωματίζεται

8 8 1.5 Χημικές ιδιότητες: αντιδράσεις προσθήκης 3.Με υδραλογόνο (πχ HCl)  Αν όμως αντιδράσει με προπένιο CH 3 CH=CH 2, μπορεί να δώσει 2 προϊόντα:

9 9 1.5 Χημικές ιδιότητες: αντιδράσεις προσθήκης Τελικά τί γίνεται; Το κύριο προϊόν της αντίδρασης προβλέπεται από τον κανόνα του Markovnikov: «Στις αντιδράσεις προσθήκης της μορφής ΗΑ σε αλκένια, το Η προστίθεται κατά προτίμηση στο άτομο C του δ.δ με τα περισσότερα Η»

10 10 1.5 Χημικές ιδιότητες: αντιδράσεις προσθήκης 4.Με νερό (ενυδάτωση αλκενίων) Γίνεται παρουσία όξινου καταλύτη (Η + )

11 11 Homework Θεωρία σελ. 23-26 (όχι σελ.23-24 «παρασκευές αλκενίων») SOS Παράδειγμα 1.4 σελ.28 + Εφαρμογή σελ.29 Ερωτήσεις σελ.45: 10 Ασκήσεις σελ.46: 28α, 37sos, 38γ, 39, 51sos, 58*αβ

12 12 1.5 Χημικές ιδιότητες: πολυμερισμός «Πολυμερισμός ονομάζεται η συνένωση μικρών μορίων, που ονομάζονται μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μορίου, που ονομάζεται πολυμερές» Γενική αντίδραση πολυμερισμού μιας ένωσης με τύπο CH 2 =CH-A

13 13 1.5 Χημικές ιδιότητες: πολυμερισμός Ξεκινάμε από το μονομερές

14 14 1.5 Χημικές ιδιότητες: πολυμερισμός Αυτός ο πολυμερισμός λέγεται πολυμερισμός προσθήκης (PVC)

15 15 1.5 Χημικές ιδιότητες: καύση Γενικό σχήμα πλήρους καύσης αλκενίων: Για να βάλω σωστούς συντελεστές, μετράω πρώτα C, μετά Η και τέλος Ο Προκύπτουν (για περιττό ν) κλασματικοί συντελεστές για το Ο 2

16 16 1.5 Αλκένια – χρήσεις Αιθυλένιο CH 2 =CH 2 ως 1 η ύλη για παρασκευή άλλων οργανικών ουσιών Πολυαιθυλένιο σε διάλυμα

17 17 Homework Θεωρία σελ. 26-29 SOS Παράδειγμα 1.5 σελ.29 + Εφαρμογή Ερωτήσεις σελ.45: 12, 13 Ασκήσεις σελ.46: 28β, 29, (30), 60*

18 18 Πηγές 1.http://ebooks.edu.gr/2013/course- main.php?course=DSGL-B132http://ebooks.edu.gr/2013/course- main.php?course=DSGL-B132 2.www.wikipedia.comwww.wikipedia.com 3.http://primerasnoticias.com/alavueltadela esquina/2013/05/10/las-siglas-s-o-s-y- su-origen/http://primerasnoticias.com/alavueltadela esquina/2013/05/10/las-siglas-s-o-s-y- su-origen/ 4.http://www.chemview.gr/protaseis-gia- diabasma/articles/protaseis-gia- diabasma-434.htmlhttp://www.chemview.gr/protaseis-gia- diabasma/articles/protaseis-gia- diabasma-434.html


Κατέβασμα ppt "1.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο Ολεφίνες > oleum + fio."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google