Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας
Αλκοόλες

2 Υδροξυενώσεις Είναι οι ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους
ένα ή περισσότερα υδροξύλια (-ΟΗ )

3 Υδροξυενώσεις Αλκοόλες Φαινόλες ΟΗ Υδροξυβενζόλιο ή φαινόλη

4 Αλκοόλες ( Αl Kojol ) Κορεσμένες Ακόρεστες

5 Αλκοόλες Μονοσθενείς Δισθενείς ΟΗ ΟΗ Τρισθενείς ΟΗ ΟΗ ΟΗ

6 Αλκοόλες Πρωτοταγείς Δευτεροταγείς Τριτοταγείς R2 R3 R2

7 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες

8 Αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα
Αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα

9 Παρασκευές μεθανόλης Ξηρά απόσταξη ξύλων . Βιομηχανικά:

10 Φυσικές ιδιότητες Τα κατώτερα μέλη είναι υγρά , άχρωμα και ευδιάλυτα στο νερό.Τα μέσα μέλη είναι υγρά ελαιώδη , με δυσάρεστη οσμή.Τα ανώτερα μέλη είναι στερεά , άοσμα και αδιάλυτα στο νερό. Η αιθανόλη είναι υγρό , άχρωμο , με ευχάριστη γεύση. Αναμιγνύεται στο νερό σε κάθε αναλογία.Κατά την ανάμειξη έχουμε ελάττωση όγκου και εκλύεται θερμότητα.

11 Χημικές ιδιότητες Καύση : Γενικά :

12 Χημικές ιδιότητες Εστεροποίηση : Αιθανικός αιθυλεστέρας Γενικά :

13 Χημικές ιδιότητες Οξείδωση : Π.χ

14 Χημικές ιδιότητες Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες.
Π.χ

15 Για την οξείδωση των αλκοολών χρησιμοποιούμε :
ή Με βάση το δεύτερο γίνεται αλκοτέστ , το διάλυμα του K2Cr2O7 γίνεται από πορτοκαλί πράσινο.

16 Αφυδάτωση : Με θέρμανση παρουσία H2SO4 ή Al2O3 αφυδατώνονται. Γενικά :

17 Αντίδραση με δραστικά μέταλλα :
Αλκοξείδια Π.χ Αιθοξείδιο του νατρίου Οι αλκοόλες τελικά έχουν όξινο χαρακτήρα.


Κατέβασμα ppt "2ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google