Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή

2 2 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία

3 3 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 3 Εικόνα 1 Θεσσαλονίκη. Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα), π. μέσα 5 ου αι. Ψηφιδωτά στο θόλο του ναού (λεπτομέρειες).

4 4 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 4 Εικόνα 2 Θεσσαλονίκη. Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα), π. μέσα 5 ου αι. Ψηφιδωτά στο θόλο του ναού (λεπτομέρειες).

5 5 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 5 Εικόνα 3 Θεσσαλονίκη. Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα), π. μέσα 5 ου αι. Ψηφιδωτά στο θόλο του ναού (λεπτομέρεια).

6 6 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 6 Εικόνα 4 Θεσσαλονίκη. Άγιος Γεώργιος (Ροτόντα), π. μέσα 5 ου αι. Ψηφιδωτά στο θόλο του ναού (λεπτομέρεια).

7 7 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 7 Εικόνα 5 Θεσσαλονίκη. Καθολικό μονής Λατόμου, τέλος 5 ου αι. Ψηφιδωτό στην κόγχη του ιερού.

8 8 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 8 Εικόνα 6 Θεσσαλονίκη. Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Δημήτριος με τους δύο κτήτορες του ναού, π. μέσα 7 ου αι.

9 9 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 9 Εικόνα 7 Θεσσαλονίκη. Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Δημήτριος με ένα διάκονο, π. μέσα 7 ου αι.

10 10 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 10 Εικόνα 8 Θεσσαλονίκη. Άγιος Δημήτριος. Ο άγιος Δημήτριος ή ο άγιος Γεώργιος με δύο παιδιά, 7 ος αι.

11 11 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 11 Εικόνα 9 Θεσσαλονίκη. Άγιος Δημήτριος. Ο άγιος Δημήτριος ή ο άγιος Γεώργιος με δύο παιδιά, 7 ος αι. Λεπτομέρεια.

12 12 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 12 Εικόνα 10 Ραβέννα. Μαυσωλείο Galla Placidia. Ο Καλός Ποιμήν, 424-450.

13 13 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 13 Εικόνα 11 Ραβέννα. Βαπτιστήριο των Ορθοδόξων, εικονογράφηση του θόλου, 458.

14 14 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 14 Εικόνα 12 Ρεβέννα. Βαπτιστήριο των Αρειανών, εικονογράφηση του θόλου, π. 520.

15 15 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 15 Εικόνα 13 Ραβέννα. Αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο, εικονογράφηση της οροφής, π. 520.

16 16 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 16 Εικόνα 14 Ραβέννα. Αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσιο, ο Χριστός ως θριαμβευτής αυτοκράτορας.

17 17 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 17 Εικόνα 15 Ραβέννα. Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, άποψη του ζωγραφικού διακόσμου του ναού (βόρεια κιονοστοιχία), π. 500 και π. 561.

18 18 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 18 Εικόνα 16 Ραβέννα. Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, η Συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα (βόρειος τοίχος), π. 500.

19 19 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 19 Εικόνα 17 Ραβέννα. Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, πομπή γυναικών μαρτύρων (βόρειος τοίχος, λεπτομέρεια), π. 561.

20 20 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 20 Εικόνα 18 Ραβέννα. Άγιος Βιτάλιος, Ο διάκοσμος του σταυροθολίου του ιερού, 540-547.

21 21 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 21 Εικόνα 19 Ραβέννα. Άγιος Βιτάλιος, εικονογράφηση στην αψίδα του ιερού, ο Χριστός ως Παντοκράτωρ, 540- 547.

22 22 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 22 Εικόνα 20 Ραβέννα. Άγιος Βιτάλιος, Ο Ιουστινιανός και η ακολουθία του, 540- 547.

23 23 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 23 Εικόνα 21 Ραβέννα. Άγιος Βιτάλιος, Η Θεοδώρα και η ακολουθία της, 540-547.

24 24 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 24 Εικόνα 22 Ραβέννα. Άγιος Απολλινάριος in Classe, η εικονογράφηση της αψίδας του ιερού, 549.

25 25 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 25 Εικόνα 23 Ραβέννα. Άγιος Μιχαήλ in Africisco, εικονογράφηση στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού.

26 26 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 26 Εικόνα 24 Μιλάνο. Ναός Αγίου Λαυρεντίου, παρεκκλήσιο Αγίου Ακυλίνου, ο Χριστός ως Διδάσκαλος με τους μαθητές, π. 400.

27 27 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 27 Εικόνα 25 Κύπρος. Παναγία Κανακαριά στη Λυθράγκωμη Καρπασίας. Απεικόνιση αποστόλου (Ματθαίου), π. 530.

28 28 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 28 Εικόνα 26 Κύπρος. Παναγία η Αγγελόκτιστη, εικονογράφηση στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, μέσα 6 ου –7 ος αι.

29 29 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 29 Εικόνα 27 Σινά. Μονή Αγίας Αικατερίνης. Η Μεταμόρφωση στην αψίδα του ιερού, 550-565.

30 30 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 30 Εικόνα 28 Ρώμη. Santa Constanza, Η Παράδοση του Νόμου (Traditio Legis), μέσα του 4 ου αι.

31 31 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 31 Εικόνα 29 Ρώμη. Santa Constanza, εικονογράφηση της αψίδας. Ο Χριστός θριαμβευτής, ως Διδάσκαλος, ανάμεσα στους αποστόλους, 402- 417.

32 32 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 32 Εικόνα 30 Ρώμη. Santa Maria Maggiore. Η θυσία του Αβραάμ, 432- 440.

33 33 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 33 Εικόνα 31 Ρώμη. Santa Maria Maggiore. Η Ανάκριση των Μάγων από τον Ηρώδη.

34 34 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 34 Εικόνα 32 Ρώμη. Ναός Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, ψηφιδωτό στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, 526-530.

35 35 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 35 Εικόνα 33 Ρώμη. Άγιος Λαυρέντιος, ψηφιδωτό στο θριαμβευτικό τόξο, 579-590.

36 36 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 36 Εικόνα 34 Ρώμη. Αγία Αγνή, ψηφιδωτό στην αψίδα, 625-638.

37 37 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 37 Εικόνα 35 Ρώμη. Santa Maria Antiqua. Τοιχογραφίες του «παλίμψηστου» τοίχου με απεικόνιση και του 6 ου αι.

38 38 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 38 Εικόνα 36 Ρώμη. Santa Maria Antiqua. Η Σταύρωση.

39 39 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 39 Εικόνα 37 Νάξος. Παναγία η Δροσιανή, Αρχάγγελος (λεπτομέρεια), 7 ος αι.

40 40 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 40 Εικόνα 38 Καστελσέπριο. Santa Maria, Η Φυγή στην Αίγυπτο, π. 700.

41 41 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 41 Εικόνα 39 Αίγυπτος, Bawit. Παρεκκλήσι Αγίου Απολλώ, εικονογράφηση αψίδας (Κοπτικό Μουσείο Καΐρου.

42 42 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 42 Εικόνα 40 Σινά. Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα, α’ μισό 6 ου αι.

43 43 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 43 Εικόνα 41 Σινά. Εικόνα του αποστόλου Πέτρου, τέλος 6 ου –αρχές 7 ου αι.

44 44 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 44 Εικόνα 42 Σινά. Εικόνα της Θεοτόκου με αγίους και αγγέλους, 6 ος αι.

45 45 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 45 Εικόνα 43 Σινά. Εικόνα του Χριστού Εμμανουήλ, 7 ος αι.

46 46 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 46 Εικόνα 44 Σινά. Εικόνα των Τριών Παίδων εν καμίνω, α’ μισό 7 ου αι.

47 47 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 47 Εικόνα 45 Σινά. Εικόνα της Σταύρωσης του Χριστού, 8 ος αι.

48 48 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 48 Εικόνα 46 Σινά. Εικόνα του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 ος αι.

49 49 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 49 Εικόνα 47 Σινά. Εικόνα των αγίων Σεργίου και Βάκχου, 6 ος -8 ος αι.

50 50 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 50 Εικόνα 48 Ρώμη. Santa Maria Nova, Εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, 7 ος αι.

51 51 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 51 Εικόνα 49 Η Γένεση της Βιέννης, ο Κατακλυσμός, β’ μισό 6 ου αι.

52 52 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 52 Εικόνα 50 Ευαγγέλιο του Ραμπουλά, η Σταύρωση, 586.

53 53 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Τέλος Ενότητας

54 54 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 54 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

55 55 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Σημειώματα

56 56 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 56 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

57 57 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 57 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Σημείωμα Αναφοράς Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα. «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία. Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/THEOL100/http://opencourses.uoa.gr/courses/THEOL100/

58 58 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 58 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

59 59 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 59 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

60 60 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) 60 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες: 1-30, 32-50 Copyrighted από το βιβλίο: Στουφή-Πουλημένου, Ι. (2013). Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. Αθήνα: Εκδόσεις «Παρρησία», σελ. 201-254. Εικόνες: 31 Copyrighted


Κατέβασμα ppt "1 Α’ Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου αι.) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. – αρχές 7 ου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google