Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΗ Αντωνίου Γεωργία 10012 ΕΛΛΑΔΑ Χαριτάτου Τζόγια 10223.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΗ Αντωνίου Γεωργία 10012 ΕΛΛΑΔΑ Χαριτάτου Τζόγια 10223."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΗ Αντωνίου Γεωργία 10012 ΕΛΛΑΔΑ Χαριτάτου Τζόγια 10223

2 Πολιτικές απασχόλησης στην Ευρώπη Η Συνθήκη της Ρώμης(1957) Η Συνθήκη του Μάαστριχ(1992) Το Συμβούλιο του Εσσέν(1994) Η Συνθήκη του Άμστερνταμ(1997) Η Σύνοδο Κορυφής του Λουξεμβούργου(1997) Η στρατηγική της Λισσαβόνας που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) Ιστορική Αναδρομή:

3 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι ένα πλήθος πολιτικών μικροοικονομικού χαρακτήρα που δρουν με επιλεκτικότητα και επικεντρώνονται σε ειδικές ομάδες ατόμων που είναι σε εργάσιμη ηλικία με στόχο την αύξηση των πιθανοτήτων απασχόλησης ή την βελτίωση των εργασιακών και οικονομικών προοπτικών ή σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας. Από τα στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ(OECD) για τις χρονικές περιόδους 1990-2011 πάνω στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης: Δαπανούν πάνω από το 1% του ΑΕΠ στις ΕΠΑ: Βέλγιο Δανία Φιλανδία Γαλλία Γερμανία Σουηδία Ολλανδία Δαπανούν λιγότερο από το 0,5% του ΑΕΠ στις ΕΠΑ: Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία Σλοβενία Σλοβακία Λουξεμβούργο Ιταλία Εσθονία

4 Μορφές: 1)ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: η διδασκαλία στην αίθουσα ή σε περίπτωση που γίνεται στον χώρο εργασίας πρέπει να εξασφαλίζεται ειδική επίβλεψη και καθοδήγηση η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

5 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia00,01 0,03 U.S.A.00,06 0,05 0,040,070,050,04 Πρόγραμμα Σωκράτης ΔΡΑΣΕΙΣ:  Διάδοση των επίσημων γλωσσών της ΕΕ  Ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ  Ανταλλαγές εκπαιδευτικών και μαθητών  Αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών  Ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών Πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες. Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI Επαγγελματική κατάρτιση σε :  Φοιτητές  Απόφοιτους  Άτομα που έκαναν πρόσφατα την επαγγελματική τους κατάρτιση  Νέους εργαζόμενους (κάτω των 28 ετών ) με σεμινάρια σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

6 Erasmus+ Αφορά:  Σπουδές  Εκπαίδευση  Εργασία ( εθελοντική ) Στο εξωτερικό για την περίοδο 2014-2020. Πρόγραμμα ανταλλαγών IAESTE Η Διεθνής Ένωση για την Ανταλλαγή Φοιτητών με σκοπό την Απόκτηση Τεχνικής Πείρας (IAESTE) για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μέσα από αμειβόμενη περίοδο άσκησης στο εξωτερικό. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2011» Ενθαρρύνει νεαρές γυναίκες να εισέλθουν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα.

7 2)ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν ώστε να διευκολύνεται η πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στην ομάδα- στόχο σε θέσεις εργασίας ήδη εργαζομένων είτε εκ περιτροπής (job rotation) είτε εργαζόμενοι ορισμένες ώρες (job sharing). 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia000000000000 U.S.A.000000000000

8 3)ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Μέτρα διευκόλυνσης των προσλήψεων ανέργων που ανήκουν στις ομάδες- στόχους ή εξασφάλισης της απασχόλησης εργαζομένων σε επισφαλείς θέσεις εργασίας.

9 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia0,01 U.S.A.000000000,01 EURES(European Employment Services) Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες πρόσληψης/τοποθέτησης στον εργαζόμενο και τον αναζητούντα εργασίας σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και στον εργοδότη να αναζητήσει βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων για εργασία. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίση(ΕΤΠ) Αυξάνει την απασχολησιμότητα και να εξασφαλίζει την ταχεία επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων στην απασχόληση.

10 4)ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:

11 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia0,05 0,060,080,07 U.S.A.0,03 0,040,03 Erasmus Επιχορήγηση για φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Ανταλλαγές Νέων- Το πρόγραμμα ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Περιλαμβάνει:  Εθελοντική εργασία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα  Υποστήριξη σε νέους εργαζόμενους που θέλουν να βελτιώσουν τη δουλεία τους ή να ασχοληθούν με έναν καινούργιο τομέα  Πολιτιστικές ανταλλαγές Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία ( 2010-2020)  Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε περισσότερα άτομα με αναπηρία να κερδίζουν τα προς το ζην στην ανοικτή αγορά εργασίας.  Προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της δια βίου μάθησης για μαθητές και σπουδαστές με αναπηρία. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL  Στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή πάνω σε νέες μορφές συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισότητας στην αγορά εργασίας.  Οι στόχοι της υλοποιούνται μέσω εταιρικών σχημάτων που ονομάζονται «Αναπτυξιακές Συμπράξεις».

12 5)ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia0,08 0,090,08 0,070,050,04 0,030,02 U.S.A.0,01

13 6)ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Κίνητρα για ανέργους που ανήκουν στις ομάδες-στόχους να ξεκινήσουν δική τους εργασία ή να γίνουν ανεξάρτητοι επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι).

14 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia0,010,020,01 U.S.A.000000000000 Μικροχρηματοδοτήσεις Progress  Δίνει εγγυήσεις σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων, και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζημίας  Χρηματοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια. Senior Enterprise Ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιχείρηση από τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Η οικοδόμηση ισχυρότερων επιχειρήσεων: The TurnAround Management(TAM) and Business Advisory Services(BAS) Programme Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της πολιτικής και του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

15 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Working together for Europe's young people – A call to action on youth unemployment (Δουλεύοντας μαζί για τους νέους της Ευρώπης- Μια πρόκληση για δράση στην ανεργία των νέων)(2013) Working together for Europe's young people – A call to action on youth unemployment Youth Employment Initiative (Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων )( 2013 ) Youth Employment Initiative Youth Employment Package (Νεολαία Πακέτο για την Απασχόληση) ( 2012) Youth Employment Package Youth on the Move (Νεολαία σε κίνηση) Youth on the Move 1)Youth Opportunities Initiative1)Youth Opportunities Initiative(Ευκαιρίες Πρωτοβουλίας Νέων) ( 2011 ) περιλαμβάνει δράσεις για να μειώσει την ανεργία των νέων 2)Your first EURES Job (πρώτη σου εργασία μέσω του EURES)Your first EURES Job έχει στόχο να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση EU Skills Panorama (Ενωσιακό πανόραμα δεξιοτήτων) EU Skills Panorama

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ(ΕΚΤ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(σε ευρώ) 2007-2013ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ(2012) Austria254.412.560131.389 Belgium1.073.217.594241.063 Cyprus119.769.1546.082 Czech Republic3.787.795.9922.503.330 Denmark254.788.61911.425 Estonia391.517.329262.059 Finland618.564.06484.504 France5.394.547.990891.612 Germany9.380.654.7631.145.560 Greece4.363.800.403747.982 Hungary3.629.088.551962.602 Ireland375.362.370155.210 Italy6.930.542.4691.758.823 Latvia583.103.717166.269 Luxembourg25.243.6665.568 Malta112.000.00024.318 Netherlands830.002.737166.842 Poland10.007.397.9371.320.468 Portugal6.853.387.8651.429.350 Romania3.684.147.618411.151 Slovakia1.499.603.156372.290 Slovenia755.699.370191.789 Spain8.053.022.2221.622.851 Sweden691.551.158105.159 United Kingdom4.498.917.728841.893

17 ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Έχουν στόχο την διαχείριση των συνεπειών της ανεργίας και θεωρούνται οι παρεμβάσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην άμεση κάλυψη των αναγκών συντήρησης των ανέργων με την χορήγηση επιδοματικών παροχών. Δαπανούν πάνω από το 1% του ΑΕΠ στις ΠΠΑ: Αυστρία Βέλγιο Δανία Φιλανδία Γαλλία Γερμανία Ολλανδία Ισπανία Δαπανούν λιγότερο από το 0,5% του ΑΕΠ στις ΠΠΑ: Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο Ουγγαρία Τσεχία Εσθονία

18 1)ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Πλήρη επιδόματα ανεργίας Μερικά επιδόματα ανεργίας 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia0,860,880,770,70,620,550,490,410,450,540,50,51 U.S.A.0,280,480,50,370,270,24 0,30,871,10,770,57

19 2)ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: Ενίσχυση της μερικής ή ολικής συνταξιοδότησης ηλικιωμένων ανέργων με μικρές πιθανότητες ανεύρεσης εργασίας ή ηλικιωμένων εργαζομένων με σκοπό να αντικατασταθούν από νεότερα άτομα. 200020012002200320042005200620072008200920102011 Australia000000000000 U.S.A.000000000000

20 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Η στρατηγική αυτή επιδιώκει να δημιουργήσει μια πιο «έξυπνη» και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς. Οι στόχοι που έχει θέσει είναι: Να απασχολείται το 75 % του ενεργού πληθυσμού (20-64 ετών) έως τα τέλη της δεκαετίας. Να συμβάλει ώστε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι να ξεφύγουν από τη φτώχεια έως τα τέλη της δεκαετίας(το 23% του συνολικού πληθυσμού σήμερα βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας).

21 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι φορείς που καλούνται να μεσολαβήσουν για τις πολιτικές απασχόλησης είναι: ΟΑΕΔ ΟΤΑ ΜΚΟ σε συνεργασία με τα ΚΕΚ.

22 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Επιδόματα ανεργίας Επίδομα μητρότητας Πρόωρη συνταξιοδότηση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέργων Άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας Οικονομική ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Απασχόλησης για επιχειρήσεις –εργοδότες και για ανέργους- εργαζομένους Προγράμματα σε συνεργασία με τη παιδεία

23 Επιδόματα ανεργίας Ορισμός : Ενίσχυση ατόμων χωρίς εργασία. Καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ. Προϋποθέσεις: Να είναι μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας του. Να είναι ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ Να έχει συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής του τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά του. Να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 450 ημέρες. (από 01.01.2013) Διακοπή επιδόματος λόγω : Συνταξιοδότησης, Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης, Θανάτου, Οριστικής ανικανότητας για εργασία, Μη εμφάνισης του στον ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησηςεπιδότησης.

24 Επίδομα μητρότητας Ορισμός: Είναι η ενίσχυση των γυναικών μετά τον τοκετό. Προϋποθέσεις : Παροχή α πό το Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας. Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

25 Πρόωρη συνταξιοδότηση Γεωργών και γεωργικών εργατών: Προϋποθέσεις: Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και να μην έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Να έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον 10 έτη πριν από το έτος της αποχώρησής τους. Να μεταβιβάζουν σε διάδοχο που είναι γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών. ΙΚΑ: Συνταξιοδοτούνται εργαζόμενες γυναίκες εφόσον: έχουν ανήλικο και 18,5 έτη ασφάλιση ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΚΟ: Συνταξιοδοτούνται γυναίκες και άνδρες εφόσον: έχουν ανήλικο και 25 έτη ασφάλιση.

26 ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( 2004 – 2011)

27 Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες. Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

28 Άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας Πραγματοποιούνται με τη βοήθεια προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Περιλαμβάνουν: Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας Δράσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, Αμεα και παιδιών κλπ. Δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών

29 Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» Στόχοι: Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ). Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας.

30 Οικονομική ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

31 Νέοι και Επιχειρηματικότητα: Είναι το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση για τη στήριξη των νέων αυτοαπασχολούμενων και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με συνολικά 23.500 ωφελούμενους, κυρίως νέους έως 32 ετών. Προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες: με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας, που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη ανάπτυξη. ΑΓΡΟΤΕΣ Σύνδεση με ΑΕΙ –ΤΕΙ: για την υποστήριξη των νέων αγροτών. Κεντρικοί στόχοι είναι η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των νέων αγροτών, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας καθώς και η ανάδειξη του προτύπου του αγρότη –φροντιστή της φύσης

32 Απασχόληση για επιχειρήσεις –εργοδότες και για ανέργους-εργαζομένους Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση των ανέργων στο στάδιο πλησίον της σύνταξης. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ηλικίας 16-24. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10,000 δικαιούχων. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΑΤΕΙ- ΑΣΠΑΙΤΕ.

33 Προγράμματα σε συνεργασία με τη παιδεία Η Ελληνική Πολιτεία επιχειρεί να μεταρρυθμίσει την εκπαίδευση (Νέο Σχολείο), και ιδιαίτερα στην ανώτατη εκπαίδευση, με στόχο:  τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούνται στην αγορά και εκείνων που προσφέρονται  την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις σχολές μεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης,  την ενθάρρυνση τακτικών επισκέψεων σπουδαστών σε επιχειρήσεις,  την ανάπτυξη θυρίδων επιχειρηματικότητας με παράλληλη ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας νέων.

34 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ (1990 – 1999 )

35 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

36 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αύξηση της συνενοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται υποστήριξη σε κρίσιµες στιγµές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να γίνουν επενδύσεις στις δεξιότητες και ικανότητες των ατόµων. Οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να απλουστευθούν και να στοχοθετηθούν καλύτερα ώστε να επιτευχθεί βιώσιµη και κατάλληλη κοινωνική προστασία.


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΗ Αντωνίου Γεωργία 10012 ΕΛΛΑΔΑ Χαριτάτου Τζόγια 10223."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google