Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

@ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "@ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 @ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Έρευνα αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ετοιμάστηκε για την ΕΔΕΤ Α.Ε. από την OPINION Α.Ε. Διανομή: ΕΔΕΤ(1) OPINION A.E.(2) Μάρτιος 2005 4ο έτος, 2005 Κωδ. Έρευνας: 09 04 878

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι βασικές ενότητες που περιλαμβάνει η παρουσίαση είναι οι ακόλουθες:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ3  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ5  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ6  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 7  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 17  Γενικές πληροφορίες 18  Υποδομή επιχείρησης 28  Χρήση & ηλεκτρονικές εφαρμογές των Η/Υ 52  Ηλεκτρονικές πωλήσεις – Ηλεκτρονικές προμήθειες 90  Εξειδικευμένες πληροφορίες 103  Παράρτημα Ι 137

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η παρούσα έρευνα αγοράς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού τριετούς προγράμματος για τα έτη 2004-2006 και είναι συνέχεια του τριετούς προγράμματος 2001-2003. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει την έκθεση αποτελεσμάτων της Δ’ ερευνητικής φάσης – 2004, καθώς και όπου ήταν δυνατό συγκριτικά στοιχεία των τριών τελευταίων μετρήσεων (2001, 2002 και 2003)

5 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο στόχος Η παρούσα έρευνα αγοράς στόχο έχει να διερευνήσει και να καταγράψει τις ανάγκες κατάρτισης ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της λειτουργίας τους, αλλά και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

6 6 ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική Έρευνα με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων [face-to-face] και με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 1 έως 250 υπαλλήλους. 1800 επιχειρήσεις σε Πανελλαδικό Επίπεδο με αντιπροσώπευση των 52 Νομών και των 13 Διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας. Η κατανομή είναι αναλογική ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης (δειγματοληψία μέχρι και 4 ψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και ανάλυση σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ). Το δείγμα ενισχύθηκε ώστε να εξασφαλίσει ικανοποιητική βάση για ανάλυση κατά γεωγραφική περιφέρεια και σταθμίστηκε εκ των υστέρων με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων, τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιφέρεια. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 26/01/2005-30/03/2005

7 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

8 8 Πίνακας - Κλάδος δραστηριότητας & αριθμός εργαζομένων σε απόλυτους αριθμός ( & σύγκριση με κατανομή δείγματος 2003) 20052003

9 9 Πίνακας – 13 διοικητικές περιφέρειες & αριθμός εργαζομένων ( & σύγκριση με κατανομή δείγματος 2003) 20052003

10 10 Μετά από επιθυμία της ΕΔΕΤ (συνάντηση 8.11) ζητήθηκε να μειωθεί κατά το δυνατό ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες εκείνες όπου σύμφωνα με την τυχαία δειγματοληψία, ο αριθμός ερωτηματολογίων που αντιστοιχεί δεν επαρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε να εκπροσωπηθούν κατά το δυνατόν όλες οι περιφέρειες της χώρας με 80 ερωτηματολόγια κατ’ ελάχιστο -πλην των δύο περιφερειών αυτών της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Πελοποννήσσυ που θα εκπροσωπηθούν με 100 ερωτηματολόγια- ώστε να καταστεί δυνατή έστω η διεξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Η προσαύξηση των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας θα αφαιρεθεί αναλόγως από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αντιστοίχως, οι προσαυξήσεις των υπολοίπων περιφερειών θα αφαιρεθούν από το δείγμα της περιφέρειας της Αττικής. Εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως μειώνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο συνολικό δείγμα κατά 47 συνεντεύξεις και πριμοδοτούνται αντίστοιχα οι περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας που δεν διέθεταν αναλογικά την επιθυμητή αντιπροσώπευση ως εξής: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: +16 συνεντεύξεις (84+16=100) Δυτική Μακεδονία:+31 συνεντεύξεις (49+31= 80) Το δείγμα

11 11 Ομοίως, εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως μειώνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας της Αττικής στο συνολικό δείγμα κατά 161 συνεντεύξεις και πριμοδοτούνται αντίστοιχα οι υπόλοιπες περιφέρειες που δεν διέθεταν αναλογικά την επιθυμητή αντιπροσώπευση ως εξής: Βόρειο Αιγαίο: +40 συνεντεύξεις (40+40=80) Δυτική Ελλάδα:+ 4 συνεντεύξεις (76+4= 80) Ήπειρος:+ 21 συνεντεύξεις (59+21=80) Ιόνια Νησιά:+ 33 συνεντεύξεις (47+33=80) Νότιο Αιγαίο:+ 17 συνεντεύξεις (63+17=80) Πελοπόννησος:+ 33 συνεντεύξεις (77+33=100) Στερεά Ελλάδα:+ 13 συνεντεύξεις (67+13=80) Μετά την πριμοδότηση/boosting των συγκεκριμένων περιφερειών που αναφέρθηκαν παραπάνω και τη μείωση των περιφερειών Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας, το δείγμα κατά περιφέρεια και αριθμό εργαζομένων είναι το εξής (Πίνακας 4). Το δείγμα

12 12 Πίνακας – 13 διοικητικές περιφέρειες & αριθμός εργαζομένων ( boosted κατά περιφέρεια)

13 13 Εξυπακούεται ότι η αντιπροσώπευση του νομού στην κάθε περιφέρεια θα ακολουθήσει την πραγματική του κατανομή στον πληθυσμό των επιχειρήσεων στην περιφέρεια. Με τον ως άνω σχεδιασμό του δείγματος τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι δυνατόν να αναλυθούν με στατιστική επάρκεια κατά... α. Κλάδο β. Αριθμό εργαζομένων γ. Κατηγορία τζίρου δ. Περιφέρεια Η παρουσίαση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων της έρευνας, ανάλογα με το κάθε φορά εξεταζόμενο ζήτημα, ενδέχεται να απαιτήσει σταθμίσεις είτε με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων (οπότε οι σταθμίσεις θα αφορούν την πραγματική κατανομή των επιχειρήσεων), είτε με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων, οπότε θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά τα στοιχεία της έρευνας της ΟΡΙΝΙΟΝ (2003) ή τα ίδια τα δεδομένα της έρευνας τα οποία θα είναι σαφώς πιο αξιόπιστα (αυτοστάθμιση). Το δείγμα

14 14 Το δείγμα Επιπλέον, η ΕΔΕΤ επιθυμεί την πριμοδότηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ώστε να ισχυροποιηθεί η στατιστική τους επάρκεια, μειώνοντας αντιστοίχως την αντιπροσώπευση των μικρότερων επιχειρήσεων. Πριμοδοτούνται οι κατηγορίες... 50-100 εργαζόμενων+57 συνεντεύξεις (88+57=145) 101-250 εργαζόμενων: +41 συνεντεύξεις (64+41=105) 11-49 εργαζόμενων : ως έχει 414 6-10 εργαζόμενων :+ 17 συνεντεύξεις (17+233=250) Μειώνεται αντιστοίχως... 1-5 εργαζόμενων :- 115 συνεντεύξεις (115-999=884) Η νέα κατανομή του δείγματος κατά γεωγραφική περιφέρεια και αριθμό εργαζομένων παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

15 15 Πίνακας – 13 διοικητικές περιφέρειες & αριθμός εργαζομένων ( boosted κατά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης (αριθμό εργαζομένων) ΣΥΝΟΛΟ 1-5 6-10 11-49 50-100 101-250 ΣΥΝΟΛΟ 1-5 6-10 11-49 50-100 101-250 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη100 55 13 21 6 5 Αττική58019378182 75 53 Βόρειο Αιγαίο 805310 11 3 3 Δυτική Ελλάδα 804410 19 4 3 Δυτική Μακεδονία 8052 6 13 5 4 Ήπειρος 804612 17 3 2 Θεσσαλία 1005315 19 8 5 Ιόνια νησιά 80 51 14 10 3 2 Κεντρική Μακεδονία 260 125 42 60 20 14 Κρήτη 100 59 14 22 3 2 Νότιο Αιγαίο 80 47 15 13 3 2 Πελοπόννησος 100 60 13 16 6 5 Στερεά Ελλάδα 8049 9 11 6 5 ΣΥΝΟΛΟ 1800 886 250 414 145 105

16 16 Η ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας σταθμίστηκαν εκ των υστέρων με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου της ΕΣΥΕ (Μητρώο επιχειρήσεων 2002). Η στάθμιση αφορούσε τις εξής παραμέτρους: Γεωγραφική περιφέρεια % Ανατ. Μακεδονία & Θράκη6,43 Κεντρική Μακεδονία 18,00 Δυτική Μακεδονία3,39 Ήπειρος3,94 Θεσσαλία4,99 Ιόνια νησιά0,62 Δυτική Ελλάδα5,05 Στερεά Ελλάδα 2,76 Πελοπόννησος4,75 Βόρειο Αιγαίο2,53 Νότιο Αιγαίο2,68 Κρήτη5,64 Αττική 39,22 Αριθμός απασχολουμένων % 1-5 93,17 6-103,31 11-492,92 50-1000,39 101-2050,21 Κλάδος δραστηριότητας % Δ 13,93 Ζ38,91 Η11,16 Θ 5,59 Κ11,41 Ξ 4,51 ΣΤ10,64 Άλλος κλάδος 3,84

17 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

18 18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19 19 % Ερ: κωδ. Α13 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892

20 20 % Ερ: Κωδ. Α12 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892

21 21 Παρουσίαση των 10 μεγαλύτερων τομέων δραστηριοποίησης, με σειρά προτεραιότητας : (ανάλυση ως προς το διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ) 2001 2002 2003 2004 Ν=1804 Ν=1801 Ν=2012 Ν=1892 % % % 52-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ323231 27 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 55-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ12 1111 11 45-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8 910 10 74-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8 9 96 51-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 7 7 75 50-ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5 5 67 60-ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 5 5 54 15-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4 44 18-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ : ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 3 32 93-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 33 Ερ: Κωδ. Α14 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892

22 22 2003 20022001 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Ερ: 3α & 3β ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με το ίδιο ΑΦΜ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με το ίδιο ΑΦΜ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 173% 2-320% 4+ 7% Μ.Ο.1,64 n=128 Και πόσα υποκαταστήματα έχει συνολικά η επιχείρησή σας;

23 23 200120022003 2004 (N=1804)(Ν=1801) (Ν=2012) (Ν=1892) % % % 1-2 εργαζόμενοι=686163 63 3-5 εργαζόμενοι=273430 31 6-10 εργαζόμενοι=324 3 11-20 εργαζόμενοι=11- 1 21-50 εργαζόμενοι=1-1 1 51-100 εργαζόμενοι=-11 0,5 101-250 εργαζόμενοι=-11 0,5 Ερ: 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892

24 24 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 904657%43% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4.5-- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση8410 (93%)57%43% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 285 (3%)53%47% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 103 (1%)47%53% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση199 (2%)68%32% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση49 (1%)59%*41%* 2003 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6786 65 % 35 % ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3,6 - - Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 6158 (91%) 65% 35% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 245 (4%) 51% 49% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 7 Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 86 (1%) 73% 27% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 203 (3%) 63% 37% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 94 (1%) 80% 20% Ερ: 6 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων 2004

25 25 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5559 62%38% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3. 08 -- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 5315 (96%)63%37% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 105 (2%)61%39% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 42 (1%) 29% *71%* Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 46 (1%) 48% *52%* Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 51 (1%) 82% 18% ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7071 59%41% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3. 92 -- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 6557 (93%)60%40% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 182 (3%)52%48% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 136 (2%) 41% 59% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 119 (2%) 67% 33% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 78 (1%) 58% 42% 2002 2001 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων Ερ: 6

26 26 2004 (Ν=1892) Έως 29 ετών=26% 30-49 ετών=56% 50 ετών & άνω=18% 20012002 2003 2004 (Ν=1804)(Ν=1801) (Ν=2012) Ν=1892 Κατώτερη Εκπαίδευση= 20% 20% 18% 25% Μέση Εκπαίδευση= 58% 57% 59% 50% Ανώτερη Εκπαίδευση= 9% 8% 9% 14% Ανώτατη Εκπαίδευση = 13% 15% 14% 10% Μεταπτυχιακός τίτλος=--- 1% ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ερ: 5,7 ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜ Ε ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜ Ε ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892

27 27 ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ερ: Δημογραφικών & Ερ.2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ της Δ’ ερευνητικής φάσης – 2004 Βάση: Σύνολο δείγματος ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ της Δ’ ερευνητικής φάσης – 2004 Βάση: Σύνολο δείγματος

28 28 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

29 29 2003 2002 2001 Μ.Ο. 2.8 2.7 2.0 2001 2002 2003 2004 (Ν=617) (Ν=640) (Ν=716) (Ν=788) 1Η/Υ=62%64% 61% 52% 2 Η/Υ=20%19% 20% 22% 3 Η/Υ=7 %6% 8% 6% 4-5 Η/Υ=5 %6% 6% 10% 6-10 Η/Υ=3 %2% 3% 7% 11-20 Η/Υ=1 %1% 1% 1% 21+ Η/Υ=2 %1% 1% 2% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1804) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ 2004 3.03.03.03.0 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Ερ. 8α & 8β ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματοςn=1892 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Η/Υ

30 30 2003 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % % Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2004

31 31 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % % % ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος

32 32 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος

33 33 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2004 * * * * Στατιστικά σημαντικά σε 95% CL

34 34 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2002 2001 % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος

35 35 Ερ. 8β-ε M.O. Τύπου Η/Υ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ 2,47 0,28

36 36 Ερ. 8β-ε ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Desk top Note book Servers ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. Desk top Note book Servers Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Desk top Note book Servers ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ 81 10 9 78 9 13 81 9 10 82 7 11 85 9 6 84 8 84 8 75 12 13 91 4 5 88 5 7 99 - 1 80 14 6 80 11 9 83 6 11 79 8 13 79 15 6 75 7 18 89 8 3 87 8 5 83 8 9 85 6 9 89 7 4 79 4 17 78 11 82 12 6 76 19 5 82 7 11 n=1385n=153 n=1539 n=384n=465 n=848 n=47n=124n=114n=168n=57n=16n=975n=72n=507n=66n=97n=87n=58 n=707n=460n=62n=224n=422n=143n=208n=162 % % %

37 37 2002 (Ν=1161) 2003 (Ν=1296) % Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί Κύριος Λόγος Άλλοι κύριοι Συμπληρωματικοί 61 26 24 20 19 18 17 52 17 24 22 21 12 Ερ. 15α 2004 (Ν=1105) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΔΓ/ΔΑ2%21%28% ΚΑΝΕΝΑΣ -18%17% ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 68 30 21 11 16 14

38 38 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1161) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1187) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ Χρόνος Απόκτησης Η/Υ 20012002 2003 2004 (N=230)(Ν=206) (Ν=207) (Ν=208 ) Τον επόμενο μήνα=4% 4% 6% 2% Τους επόμενους 3 μήνες=7% 5% 3% 4% Τους επόμενους 6 μήνες=11% 9% 12% 5% Τον επόμενο χρόνo=36% 29% 24% 36% Περισσότερο από 1 χρόνο=26% 26% 29% 43% ΔΞ/ ΔΑ=17% 27% 26% 10% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1296) Ερ. 15β-γ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1105) ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004

39 39 2003 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 % * ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

40 40 2002 2001 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ * Ενδεικτικά αποτελέσματα % % % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ

41 41 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. * Ενδεικτικά αποτελέσματα % Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

42 42 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2003 % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 % ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

43 43 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2002 2001 % % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 15β % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ

44 44 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 16 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ Βάση: Εταιρείες που δήλωσαν θετική πρόθεση απόκτησης Η/Υ n=208 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ Βάση: Εταιρείες που δήλωσαν θετική πρόθεση απόκτησης Η/Υ n=208

45 45 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δίκτυο Η/Υ Τύπος Δικτύου 2001 20022003 2004 (N=185) (Ν=169) (Ν=180) (Ν=244) 44%41% LAN = 19% 36%44%41% WAN = 3% 3%4%3% Intranet = 17% 9%9%29% Extranet = 1% 1%3%3% Διάφορα άλλα = 9% 1%2%2% ΔΞ/ ΔΑ = 51% 33%38%23% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=788) Ερ. 9 & 10α 2004 ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ

46 46 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=443) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=427) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης δικτύου Η/Υ Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 20012002 2003 2004 (N=74)(Ν=41*) (Ν=65) (Ν=67) Τον επόμενο μήνα 19% 6%6%15% Τους επόμενους 3 μήνες 9% 8%15%10% Τους επόμενους 6 μήνες 15%16%15%7% Τον επόμενο χρόνο 35%22%32%59% Περισσότερο από 1 χρόνο 7%18%12%6% ΔΞ/ ΔΑ 15%31%20% 3% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=497) Ερ. 10β-γ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=534) 2004 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ χωρίς δίκτυο ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ χωρίς δίκτυο

47 47 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 11-11α ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ

48 48 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 11-11α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ Η/Υ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ Η/Υ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ

49 49 200120022003 2004 (N=617)(Ν=640) (Ν=716) (Ν=788) 1 χρήστης=50%54%45% 44% 2-3 χρήστες=40% 37%45% 43% 4-5 χρήστες=6% 6%6% 9% 6-10 χρήστες=2% 2%2% 2% 11-20 χρήστες=1% 1%1% 1% 21-50 χρήστες=1% 1%1% 1% 51+ χρήστες=--- - Ερ. 11β ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ

50 50 2003 2002 2001 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) ΑΥΞΗΣΗ = 88% ΜΕΙΩΣΗ = 12% ΑΥΞΗΣΗ = 96% ΜΕΙΩΣΗ = 4% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) ΑΥΞΗΣΗ = 87% ΜΕΙΩΣΗ = 13% ΑΥΞΗΣΗ = 73% ΜΕΙΩΣΗ = 18% Ούτε αύξηση, ούτε μείωση 9% Ερ. 12 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ Η/Υ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=788)

51 51 % Μ.Ο. 7.58 7.84 38 45 Ερ. 14 ΧΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΧΡΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ 7.32 31


Κατέβασμα ppt "@ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google