Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΊΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΌΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ

2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ Block coefficient CB = V / L. B. D V = όγκος εκτοπίσματος των υφάλων D = μέσο βύθισμα L = μήκος ισάλου B = πλάτος κατασκευής Το CB δίνει το ποσοστό που η γάστρα του πλοίου γεμίζει το περιγεγραμμένο σ΄ αυτή ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Πλοία με μεγάλο CB χαρακτηρίζονται ως γεμάτα. Τέτοια πλοία είναι πχ τα Δεξαμενόπλοια και είναι πάντα χαμηλών ταχυτήτων. Μεγάλες ταχύτητες είναι ασυμβίβαστες με μεγάλο CB. Ενδεικτικές τιμές CB: Ταχύπλοα : 0,50 - 0,65 Φορτηγά : 0,65 - 0,75 Δεξαμενόπλοια : 0,70 - 0,85

3 ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ prismatic coefficient V = όγκος εκτοπίσματος των υφάλων L = μήκος ισάλου M = εμβαδό μέσης τομής Το CΡ δίνει το ποσοστό που η γάστρα του πλοίου γεμίζει το περιγεγραμμένο σ΄ αυτή πρίσμα με βάση τη μέση τομή του πλοίου. Οι τιμές του CΡ είναι λίγο μεγαλύτερες από αυτές του CΒ CP = V / M. L

4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΑΛΟΥ waterplane coefficient Α = εμβαδό ισάλου επιφανείας Β = πλάτος κατασκευής L = μήκος ισάλου Το CW δίνει το ποσοστό που η ίσαλος επιφάνεια του πλοίου γεμίζει το περιγεγραμμένο σ΄ αυτή ορθογώνιο παραλληλόγραμμο Οι τιμές του CW κυμαίνονται από 0,85 - 0,90 για πλοία λεπτά και γεμάτα αντίστοιχα CW = A / B. L

5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΟΜΗΣ Midship section coefficient M = εμβαδό μέσης τομής Β = πλάτος κατασκευής D = μέσο βύθισμα Το CΜ δίνει το ποσοστό που η μέση τομή του πλοίου γεμίζει το περιγεγραμμένο σ΄ αυτή ορθογώνιο παραλληλόγραμμο Οι τιμές του CΜ κυμαίνονται από 0,85 - 0,99 για πλοία λεπτά και γεμάτα αντίστοιχα CΜ = Μ / B. D

6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ CB= V L X M BD =CPCMX BDM

7 ΤΟΝΝΟΙ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΒΥΘΙΣΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΚΟΥΣ. ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ t / cm ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ t / in

8 1 cm T A T = (A/100) X ρ A [m 2 ]ρ = 1,025 t/m 3 1 inA [ft 2 ] T = (A/12) X ρ ρ = 1/35 t/ft 3

9 ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΘΕΡΟΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑ Β. ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΤΡΟΠΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

10 ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Ενδεικτικό παράδειγμα καταμέτρησης φορτηγού πλοίου μικτού φορτίου Μονάδες μέτρησης ΚΚΧ = Κόροι Καθαρής Χωρητικότητας (έχει καταργηθεί) ΚΧ = Καθαρή Χωρητικότητα σε m 3 Register Ton = Κόρος = 100 ft 3 = 2,83 m 3 1 ΚΟΧ = 1 GRT = 2,83 ΟΧ Χ Χ Χ Χ Μονάδες μέτρησης ΚΟΧ = Κόροι Ολικής Χωρητικότητας (έχει καταργηθεί) ΟΧ = Ολική Χωρητικότητα σε m 3 Μικτός όγκος Καταμέτρησης αναφερόμενος στον ολικό περικλειόμενο όγκο του πλοίου με βάση τους ειδικούς Κανονισμούς Καταμέτρησης. Περιλαμβάνει ολόκληρο τον περιφραγμένο όγκο του πλοίου άνωθεν και κάτωθεν του καταστρώ- ματος καταμέτρησης εξαιρουμένων των εξαιρετέων χώρων. Είναι ενδεικτικό μέτρο του μεγέθους του σκάφους και χρησιμεύει για τον υπολογισμό κρατήσεων και τη σύνθεση του πληρώματος. Ολική Χωρητικότητα Gross RT Καθαρός όγκος Καταμέτρησης αναφερόμενος στον εκμεταλλεύσιμο όγκο του πλοίου με βάση τους ειδικούς Κανονισμούς Καταμέτρησης. Περιλαμβάνει ολόκληρο τον περιφραγμένο όγκο του πλοίου εξαιρουμένου του συνόλου των εκπιπτόμενων χώρων που δεν είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμοι. Είναι ενδεικτικό μέτρο της εμπορικής εκμεταλλευσιμότητας του πλοίου και χρησιμεύει για τη ρύθμιση των οικονομικών συναλλαγών του πλοίο. Καθαρή Χωρητικότητα Net RT

12 ΟΓΚΟΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Μικτός όγκος κυτών Είναι ο όγκος που υπολογίζεται έως την εσωτερική ακμή του περιβλήματος του σκάφους χωρίς ενισχύσεις. Είναι καθαρά υπολογιστικό μέγεθος και μπορεί να υπολογισθεί μέσω των καμπυλών κυβισμού CARGO CAPACITY V GROSS [ m 3, cbf ] Gross capacity Γενικά ισχύει V GROSS = κ V U V U = όγκος σκάφους κάτωθεν κυρίου καταστρώματος κ : 0,50 - 0,75 ανάλογα με τον τύπο του σκάφους

13 ΟΓΚΟΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Όγκος κυτών χύδην Είναι ο εκμεταλλεύσιμος όγκος για χύδην φορτίο (ξηρό ή υγρό) κατά την πλήρωση του κύτους κάτωθεν του καταστρώματος. Για υγρά φορτία προβλέπεται πλήρωση έως το 98% του διαθέσιμου χώρου λόγω πρόβλεψης της διαστολής των υγρών. CARGO CAPACITY V GRAIN [ m 3, cbf ] Grain capacity Γενικά ισχύει V GRAIN = (0,990 - 0,995) V GROSS

14 ΟΓΚΟΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Όγκος κυτών σε τεμάχια Είναι ο εκμεταλλεύσιμος όγκος για φορτία σε τεμάχια μετρούμενος μεταξύ της άνω όψης του πυθμένα, της εσωτερικής ακμής της πλάγιας επένδυσης ή του νομέα και της κάτω όψης των ζυγών. Μπορεί να συνυπολογισθεί και η εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα λόγω φόρτωσης επί του καταστρώματος. CARGO CAPACITY V BALE [ m 3, cbf ] Bale capacity Γενικά ισχύει V BALE = (0,90 - 0,93) V GRAIN

15 ΟΓΚΟΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Χωρητικότητα σε εμπορευματοκιβώτια Αναφέρεται στην μεταφορική ικανότητα αμιγών containerships σε τυποποιημένα κιβώτια ISO (20’, 40’) κάτωθεν και άνωθεν του καταστρώματος. TEU : Twenty-Foot-Equivalent Unit [20’ x 8’ x 8’ (8,5)] [μ χ π χ υ] FEU : Forty-Foot-Equivalent Unit [40’ x 8’ x 8’ (8,5)] [μ χ π χ υ] CARGO CAPACITY V CONT [ TEU ] Container stowage capacity Γενικά ισχύει V CONT = (0,53 - 0,60) V GROSS

16 ΟΓΚΟΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Χωρητικότητα σε ψυγμένο φορτίο Αναφέρεται στον εκμεταλλεύσιμο όγκο ψύξης, μετρούμενο ως όγκο BALE εσωτερικώς της μονωτικής επένδυσης ( V NET ). Αφαιρώντας τον χώρο των ψυκτικών μηχανημάτων ( V NET-NET ). Αφαιρώντας τις απώλειες όγκου λόγω τρόπου στοιβασίας ( V AIR-VOL ). CARGO CAPACITY V REF [ m 3, cbf ] Refrigerated cargo capacity Γενικά ισχύει V NET-NET = (0,63 - 0,69) V GRAIN

17 Μικτός όγκος κυτών Gross capacity V GROSS = κ V U (κ : 0,50 - 0,75 ) [ m 3, cbf ] Όγκος κυτών χύδην Grain capacity V GRAIN = (0,990 - 0,995) V GROSS [ m 3, cbf ] Όγκος κυτών σε τεμάχια Bale capacity V BALE = (0,90 - 0,93) V GRAIN [ m 3, cbf ] Χωρητικότητα σε εμπορευματοκιβώτια Container stowage capacity V CONT = (0,53 - 0,60) V GROSS [ TEU ] Χωρητικότητα σε ψυγμένο φορτίο Refrigerated cargo capacity V NET-NET = (0,63 - 0,69) V GRAIN [ m 3, cbf ]

18 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Deck ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Είναι ένα συνεχές κατάστρωμα που εκτείνεται εγκαρσίως και διαμήκως τουλάχιστον μεταξύ της πρωραίας και πρυμναίας φρακτής σύγκρουσης. ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Είναι το εκτεθειμένο στον καιρό και τη θάλασσα (καιροστεγές) ανώτερο κατάστρωμα. Τα ανοίγματα που υπάρχουν επί ή στις πλευρές κάτωθεν του ανώτερου καταστρώματος πρέπει να έχουν μόνιμα μέσα υδατοστεγούς ασφάλισης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ Είναι το πλήρες κατάστρωμα που βρίσκεται αμέσως κάτωθεν του ανώτερου καταστρώματος. ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ (ΑΝΤΟΧΗΣ) Είναι το πλήρες κατάστρωμα στο οποίο απολήγουν οι εγκάρσιες και διαμήκεις φρακτές αντοχής. ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ Είναι το πλήρες κατάστρωμα στο οποίο απολήγουν οι στεγανές φρακτές και αποτελεί μέτρο της στεγανής υποδιαίρεσης του πλοίου ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΕΞΑΛΩΝ Είναι το κατάστρωμα υπολογισμού του ύψους εξάλων. ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Είναι το κατάστρωμα υπολογισμού της ολικής χωρητικότητας του πλοίου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

19 ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΕΞΑΛΩΝ ΠΛΟΙΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ( CLOSED TYPE ) Το ανώτερο κατάστρωμα είναι το κατάστρωμα καταμέτρησης και ύψους εξάλων. ΠΛΟΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ( OPEN TYPE ) Το δεύτερο κατάστρωμα είναι το κατάστρωμα καταμέτρησης το οποίο αποτελεί και τη βάση για τη μέτρηση της γραμμής χωρητικότητας. Ο χώρος μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου καταστρώματος εξαιρείται από την καταμέτρηση, άσχετα από την ύπαρξη ανοιγμάτων καταμέτρησης. ΠΛΟΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο προηγουμένων. Η γραμμή χωρητικότητας μετριέται από το δεύτερο κατάστρωμα, ενώ η γραμμή φόρτωσης από το πρώτο. Το πλοίο θεωρείται ότι έχει μειωμένη χωρητικότητα όταν η γραμμή χωρητικότητας δεν βυθίζεται και αυξημένης όταν αυτή βυθίζεται.

20 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ CLASSIFICATION SOCIETIES Οι Νηογνώμονες είναι τεχνικοί οργανισμοί ελέγχου και αξιολόγησης νέων, μετασκευασθέντων ή επισκευασθέντων πλωτών μέσων, με εθνική και συνήθως διεθνή αναγνώριση με κύριο σκοπό την ταξινόμηση των πλοίων σε κλάσεις (classification), την απόδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών (class certifficates) για τη ρύθμιση των σχέσεων του πλοιοκτήτη με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ναυλωτές, πελάτες, κρατικές αρχές καθώς και η καταγραφή των ταξινομηθέντων πλοίων σε ειδικό κατάλογο καταγραφής (register book). Οι Νηογνώμονες αποτελούν συνήθως και τους τεχνικούς συμβούλους των κρατικών αρχών σε θέματα ναυπηγικής τεχνολογίας αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων επί πληρωμή.

21 ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

22 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google